POZIOMY LUB PRAWIE POZIOMY RUCH POWIETRZA WZGLĘDEM POWIERZCHNI ZIEMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIATR to:

poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIATR

WIATR to:

Mistral lub halny (na 5 lit.)WIATR to:

wicher (na 5 lit.)WIATR to:

Zefir (na 5 lit.)WIATR to:

wieje ale nie ucieka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZIOMY LUB PRAWIE POZIOMY RUCH POWIETRZA WZGLĘDEM POWIERZCHNI ZIEMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.081

ALASKA, SEKSTET, VANDA, GRZYB, KOSZYKÓWKA ULICZNA, NABÓJ ĆWICZEBNY, SKROBAK, ASEKURANTKA, CYBORIUM, HALO, LITERATKA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, STYL, ADIDAS, ARANŻACJA, SAMOWOLA, SZWEDZKI, PÓLKO, INIEKCJA STRUMIENIOWA, ZANZA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, ODCIEK, PERYGEUM, LASKA, KURZAJKA, KOŁNIERZYK, UPAŁ, KAPUSTA KISZONA, KIKS, PORTFEL ELEKTRONICZNY, KRWAWNIK, STRONA INTERNETOWA, KRYTERIUM STEROWANIA, BAT, APANAŻ, EGZEKUTYWA, ZAPONA, SZATAN, NÓŻ BOJOWY, WIHAJSTER, KALIBRACJA, KRÓL ZWIERZĄT, KILWATER, CHRZEST, DROGA TWARDA, EKLER, CZUBEK, OBRÓT, SREBRZENIE, NATURALNY SATELITA, SKŁAD PODATKOWY, SKRĘTKOWCE, POWIEŚĆ RZEKA, ŁUK ELEKTRYCZNY, KROKIET, ZAWODOWIEC, ATMOSFERA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, BIS, RELIKWIA, WSPÓŁREGENT, KREOL, ZAWIEJA, TEATRZYK, SCENKA, ZATRACENIE, TRIFORIUM, GRUPA NILPOTENTNA, ROTA, KAMELIA, WĘZEŁ, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, SZPONTON, SIEDEMNASTKA, NUMIZMATYKA, NIALA, JASKINIA LAWOWA, GNUŚNOŚĆ, POCIĄGŁOŚĆ, CIARKI, LEADER, MAKAK, PÓŁRUCH, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, PERFORACJA, EFEKT BOGACTWA, OZDOBNICA WIĘKSZA, BIELACZEK, WYPALANKA, MIKROMACIERZ DNA, PROGRESYWIZM, SZYLKRET, CHUDOŚĆ, KLON, MIESZANINA, BAGAŻOWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, SOLANKA, MASKOTKA, WŁADZA RODZICIELSKA, RACJA, KWATERA ZASTĘPCZA, KOŃ, GENERALISSIMUS, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, WYCISK, PRZEDSZKOLE, SORBET, KOZACZKA, TULEJA, MYDELNICZKA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, ODPŁYW, SOLNISKO, LICOWANIE, TOPENANTA, ZWICHNIĘCIE, TRANSFER BUDŻETOWY, MAŁPA, DOMENA MAGNETYCZNA, KOLOKACJA, SUMIK, MASA, GASTROFAZA, KOTYLION, PIRACTWO, PIGMALIONIZM, KOMORA GORĄCA, INŻYNIERIA TKANKOWA, WĘGAREK, STREFA PODMIEJSKA, DZIAŁANIA, PAJAC, FILODENDRON, POST, RZEZAK, ROZBIERANKA, DUROPLAST, CYGARETKI, FORLANA, KONDYCJA FINANSOWA, ZAPŁON, RAGOUT, DRGNIENIE, WŁOSKI, PAMPA, UWŁOSIENIE, TRAWA MORSKA, NOS, METAL KOLOROWY, RESTRYKCJA, BUTLA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, BAWEŁNA, OZONEK, KÓŁKORODEK, NAROŻNIK, ŁYCHA, REŻYM, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, DYKTATORSTWO, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ŚLISKOŚĆ, AGRARYZM, PIERWSZY, SPORT MOTOROWY, PRZECZULICA, SPECJAŁ, OKTET, ROK, BEZSENS, KOZAK, SZLAK ŻEGLUGOWY, PAROSTATEK, SERWETECZKA, UKŁAD ADAPTACYJNY, DIRT, TROLL, ELEKTORAT, WYSOKOŚĆ, ZAWIESZKA, BRUK, HB, NERKÓWKA, SFERA, DOCHODZĄCA KOBIETA, NASZ CZŁOWIEK, KORYTARZ, KROKODYL NILOWY, AKROBATYKA SPORTOWA, KATAFOREZA, LITOBENTOS, KSIĘŻYC, FORMACJA, CHUDOPACHOŁEK, AKCES, MASZT, SPLOT, ZATOR PŁUCNY, KONCENTRACJA, BAGAŻ, WSZARZ, TYNKTURA, PAPIER WELINOWY, BORDO, KOD DWÓJKOWY, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, PASTERZ, DEZETKA, STATYKA, POWSINOGA, CZYNNIK SYTUACYJNY, KATAR SIENNY, AUDIOBOOK, GAUSS, REOGRAF, TEST ATOMOWY, BAJKAŁ, OSAD EOLICZNY, AGAT MSZYSTY, ENDOPROTEZA, PION ŻYROSKOPOWY, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, MIŃSZCZANIN, MLECZKO PSZCZELE, PAPROĆ WODNA, BUDOWLA CENTRALNA, TRYSEKCJA, KIA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, ZAKŁÓCENIE, ŁUPACZKA, CYZELATORSTWO, ALARM, OBRÓŻKA, KOLEŻANKA PO FACHU, PARSYZM, RURA, DESTRUKCYJNOŚĆ, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, ROŚLINA TRUJĄCA, WARTOŚĆ DODANA, ŁAPKA, SZYSZKA, PISOWNIA, KURS, DEPUTAT WĘGLOWY, DRZEWO IGLASTE, OPŁATA STOSUNKOWA, RZEKOTKA DRZEWNA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, HELIOFIZYKA, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, WIDMO OPTYCZNE, MYSZ, SEROKONWERSJA, WARIACJE, KRYZA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, BOHATER POZYTYWNY, HYBRYDA, KICAJ, GŁUPSTWO, MINERALIZACJA, RETENCJA, PODSKOCZEK MYSZOWATY, MEDALION, KROKIET WIOSENNY, OPERA MYDLANA, GRADACJA, NIESTOSOWNOŚĆ, OSIEDLINY, GARKUCHNIA, SOLIDARYZM, FAZA, PŁOMYK, DOM POSELSKI, AZYDEK, KAPSLA, BAGATELA, ADRES, SUBSTANTYWNOŚĆ, CHUSTA, REJESTR, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, SZKANDELA, NASTAWA, NIERUCHAWOŚĆ, KROSOWNICA WIZYJNA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, STREFA HEADA, ARTYKUŁ, DWUDZIESTKA, WODODZIAŁ, REGRES, SUBRETKA, DYSFONIA, NABRZEŻE, ?TERMIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.081 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZIOMY LUB PRAWIE POZIOMY RUCH POWIETRZA WZGLĘDEM POWIERZCHNI ZIEMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POZIOMY LUB PRAWIE POZIOMY RUCH POWIETRZA WZGLĘDEM POWIERZCHNI ZIEMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIATR poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIATR
poziomy lub prawie poziomy ruch powietrza względem powierzchni ziemi (na 5 lit.).

Oprócz POZIOMY LUB PRAWIE POZIOMY RUCH POWIETRZA WZGLĘDEM POWIERZCHNI ZIEMI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - POZIOMY LUB PRAWIE POZIOMY RUCH POWIETRZA WZGLĘDEM POWIERZCHNI ZIEMI. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x