STAN PRAWNY ODNOSZĄCY SIĘ DO ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ DO ORZECZEŃ SĄDOWYCH, MAJĄCY MIEJSCE WÓWCZAS, GDY ORZECZENIE SĄDOWE LUB ROZSTRZYGNIĘCIE ORGANU ADMINISTRACJI NIE MOŻE BYĆ ZMIENIONE CZY UCHYLONE POPRZEZ WNIESIENIE ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO LUB ZASKARŻENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAWOMOCNOŚĆ to:

stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych oraz do orzeczeń sądowych, mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji nie może być zmienione czy uchylone poprzez wniesienie środka odwoławczego lub zaskarżenia (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN PRAWNY ODNOSZĄCY SIĘ DO ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ DO ORZECZEŃ SĄDOWYCH, MAJĄCY MIEJSCE WÓWCZAS, GDY ORZECZENIE SĄDOWE LUB ROZSTRZYGNIĘCIE ORGANU ADMINISTRACJI NIE MOŻE BYĆ ZMIENIONE CZY UCHYLONE POPRZEZ WNIESIENIE ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO LUB ZASKARŻENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.652

NIEWYPAŁ, FELLINI, REAKCYJNA PRAWICA, PIASKOWIEC KWARCOWY, BEZIDEOWOŚĆ, PRZYKRYWKA, GIGANT, MUSZKIETER, KEYBOARD, KARCIANE DOMINO, KARTUZJA, DEONTOLOGIA LEKARSKA, WYPOWIEDZENIE, BAJECZKA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, ZAMSZ, PRZEMYT MRÓWKOWY, HIV, SYFON, PARKING ROWEROWY, DOKUMENT, TKANKA, WSTRZYMANIE, ŁUPEK MUSKOWITOWY, PRZEDZIAŁ, ANALIZA FUNDAMENTALNA, HISTORYK, GEOMETRIA CZYSTA, OBUDOWA, KEFIR, INFLACJA UKRYTA, DONICZKOWCE, GRODZA, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, PRZECIWNIK, LODOWIEC GRUZOWY, POKŁONY, NIECHLUJNOŚĆ, PRZEGRYZEK, OŚWIETLACZ, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, GÓRNICA, PAS, TRZASKACZE, STOPOFUNT, EWAPOTRANSPIRACJA, BADYLARZ, FUTERKO, OBUDOWA, BAN, OGRÓDEK JORDANOWSKI, BAJT, KĄT GRANICZNY, DAMA, WŁOS CZUCIOWY, WETKA, STRESIK, ZWAŁY, HUBA, KOPANINA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, OFICJAŁ, ADALINA, GETTO ŁAWKOWE, WIMPERGA, KOMUNIA, FRANCUZ, AKSAMITKA, ZENDRA, CHEMOATRAKTANT, OMŁOT, ROUBA, RYNKOWOŚĆ, NOSIDŁO, SAMOCHWALCA, RZEZAK, DIAGONAL, MISTRZ PROSTEJ, MIASTO, IBISOWATE, MANDAT, PISIOR, KRYNOLINA, SZAPOKLAK, SYNGIEL, EPONIM, OGLĄD, WEDEL, GRAMOWID, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ADAT, PLUJKA, POLARNA CZAPA LODOWA, GENERAŁ, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, NADWZROCZNOŚĆ, KURIER TATRZAŃSKI, AGREGATOR, WIECZORÓWKA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, ELIMINACJE, ZAGRYWKA, OCIOS, PUSZKA MÓZGOWA, PRZEBŁYSK, HUN, TRAGEDIA, NIESAMOISTNOŚĆ, ANOMALIA, HOMOGENIZACJA, RURA ODPŁYWOWA, ABNEGAT, BAŚNIOWOŚĆ, ODPŁYW, WYGIB, BAZA NAMIOTOWA, ŁUPIEŻ PSTRY, LOŻA PRASOWA, MORS, REGRESJA LODOWCA, OSKRZELE, ODRUCH, DONOR, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, ERUPCJA, LOSOWANIE WARSTWOWE, PANDANOWIEC, DZIRYT, FUNKCJA, POMOST, CIERNIOGŁOWY, CZERWONE WINO, OKULAR, TEŚCIK, WYRAZ BLISKOZNACZNY, TYTUŁ PRAWNY, WAFEL, NEANDERTALCZYK, KROPLA, PROCES INWESTYCYJNY, KARIN, SAMORZUTNOŚĆ, OSSUARIUM, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, CHRYJA, SAPROFAG, PROMINENT, INTUICJONIZM, PLASTYKA, SZPILKA, RONDONIA, OKRĘT DESANTOWY, SUPERNOWE, POCISK BALISTYCZNY, UWARUNKOWANIE, JĘZYK BERBERYJSKI, SARKOMER, WĘZEŁ KOLEJOWY, STRONA INTERNETOWA, PEDOFIL, TRUPOJAD, RESTART, SEKWENCJA TATA, ŻUK, INTERWIZJA, POTNICA, JEDNOSTKA, FORTECA, KSIĘGA WÓJTOWSKA, TINGEL, MAGENTA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, GROMBELARD, SKRĘCENIE STAWU, FILTR KALMANA, BEZGRANICZNOŚĆ, ŁYŻECZKA, ŚWIECKOŚĆ, ZAKON RYCERSKI, ZABUDOWANIE, POMOST, OLIGOPOL, OBUSTRONNOŚĆ, LESZCZYNA, PÓŁKOLONIA, TRĘDOWNIK, ALUMN, GRZEBIEŃ FALI, PORONIENIE NAWYKOWE, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, RELATYWIZM MORALNY, GALARETA, SOLNISKO, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, OPINIOTWÓRCA, JUBILER, DEIZM, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, KURCZAK TIKKA MASALA, OBOSIECZNOŚĆ, AKLIMATYZACJA, ZWODNICZOŚĆ, STOSUNEK PRAWNY, BISKUP, KUSACZ KASZTANOWATY, KOFFLER, ZMIANA WSTECZNA, LERICHE, KADŁUB, BEZCZELNOŚĆ, PRZESTRZEŃ ILORAZOWA, ŚWIĘCONE, OBIEG, CYRK LODOWCOWY, AZOT AMONOWY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, UPOKORZENIE, KRAŃCOWOŚĆ, LINIA, WAGON POCZTOWY, NADWYŻKA, ARYTMIA, BARKAN, KASZA KUKURYDZIANA, SZCZEROŚĆ, WIDZ, DZIERŻAWCZOŚĆ, STAN DEWELOPERSKI, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, CREPIDA, WYKŁADOWCA, SKAŁA ALITOWA, RZEKOTKA KARŁOWATA, HLAK, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, PAROLATEK, PIĘCIOGROSZÓWKA, CHOŁODEĆ, PLAZMOLIZA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, PODWÓJNA HELISA, OPAŁ, RZECZ WNIESIONA, CHOMIKOWATE, TOLERASTIA, PEIRESKIA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, PAMIĄTKA, MUSLI, OFIARA ZAKŁADZINOWA, APOKRYFICZNOŚĆ, TUŁACTWO, BETAKSOLOL, REMITENT, EMENTALER, PANORAMA, LEK PRZECIWBÓLOWY, DEMENCJA, MIEDNICA, DZIESIĘCINA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, OTWORZENIE SERCA, SAMOISTNOŚĆ, ŁONO, RETRAKCJA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, NAUKI O POZNANIU, HEMATOLOGIA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, RARYTAS, ARAKAŃCZYK, GÓRY KOPUŁOWE, KRYZYS, JAMA STAWOWA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, POWSZECHNOŚĆ, ROSZCZENIE ZWROTNE, DZIEWIĘTNASTKA, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, KRYZA, PROST, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, DUROMER, KWASKOWATOŚĆ, PŁYWIK, JAMA GARDŁOWA, LASECZKA, SILNIK PIERŚCIENIOWY, PROTEST SONG, KONOTACJA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, PRAWO WEBERA-FECHNERA, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, PÓŁGOLF, ?NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.652 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN PRAWNY ODNOSZĄCY SIĘ DO ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ DO ORZECZEŃ SĄDOWYCH, MAJĄCY MIEJSCE WÓWCZAS, GDY ORZECZENIE SĄDOWE LUB ROZSTRZYGNIĘCIE ORGANU ADMINISTRACJI NIE MOŻE BYĆ ZMIENIONE CZY UCHYLONE POPRZEZ WNIESIENIE ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO LUB ZASKARŻENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN PRAWNY ODNOSZĄCY SIĘ DO ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ DO ORZECZEŃ SĄDOWYCH, MAJĄCY MIEJSCE WÓWCZAS, GDY ORZECZENIE SĄDOWE LUB ROZSTRZYGNIĘCIE ORGANU ADMINISTRACJI NIE MOŻE BYĆ ZMIENIONE CZY UCHYLONE POPRZEZ WNIESIENIE ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO LUB ZASKARŻENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAWOMOCNOŚĆ stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych oraz do orzeczeń sądowych, mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji nie może być zmienione czy uchylone poprzez wniesienie środka odwoławczego lub zaskarżenia (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAWOMOCNOŚĆ
stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych oraz do orzeczeń sądowych, mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji nie może być zmienione czy uchylone poprzez wniesienie środka odwoławczego lub zaskarżenia (na 12 lit.).

Oprócz STAN PRAWNY ODNOSZĄCY SIĘ DO ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ DO ORZECZEŃ SĄDOWYCH, MAJĄCY MIEJSCE WÓWCZAS, GDY ORZECZENIE SĄDOWE LUB ROZSTRZYGNIĘCIE ORGANU ADMINISTRACJI NIE MOŻE BYĆ ZMIENIONE CZY UCHYLONE POPRZEZ WNIESIENIE ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO LUB ZASKARŻENIA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - STAN PRAWNY ODNOSZĄCY SIĘ DO ROZSTRZYGNIĘĆ ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH ORAZ DO ORZECZEŃ SĄDOWYCH, MAJĄCY MIEJSCE WÓWCZAS, GDY ORZECZENIE SĄDOWE LUB ROZSTRZYGNIĘCIE ORGANU ADMINISTRACJI NIE MOŻE BYĆ ZMIENIONE CZY UCHYLONE POPRZEZ WNIESIENIE ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO LUB ZASKARŻENIA. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast