ŹRÓDŁO NAPIĘCIA LUB PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRACUJĄCEGO W SIECI ELEKTRYCZNEJ JEDNO- LUB WIELOFAZOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAZA to:

źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAZA

FAZA to:

zmienny, z punktu widzenia obserwatora, wygląd ciała niebieskiego, który zależy od etapu pokonywanej drogi po orbicie i chwilowego położenia względem Słońca (na 4 lit.)FAZA to:

stadium, stan procesu, moment w czasie trwania rozwoju jakiegoś zjawiska (na 4 lit.)FAZA to:

wielkość fizyczna, która określa stan zjawiska okresowego (na 4 lit.)FAZA to:

jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych (na 4 lit.)FAZA to:

obwód elektryczny - układ elementów tworzących drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego (na 4 lit.)FAZA to:

stan, zwłaszcza głupawka, śmiechawka, także stan, w którym wszystko wydaje się dziwne,schizowe (głównie po narkotykach) lub stan, w którym człowiek sobie coś wmówił, nakręcił się, doszedł do przekonania, że coś, czego nie ma, istnieje (na 4 lit.)FAZA to:

korba na coś - stan, który pojawia się, gdy ktoś jest zafiksowany, bardzo nastawiony na coś, napalony, gdy ktoś uporczywie o czymś myśli (na 4 lit.)FAZA to:

ukośne ścięcie krawędzi przedmiotu (np. muru, lustra, stołu, części maszyn), wykonywane ze względów estetycznych, praktycznych (ostra krawędź łatwiej ulega uszkodzeniom) lub dla uchronienia użytkowników przed zranieniem (na 4 lit.)FAZA to:

zmienny wygląd Księżyca lub planety obserwowany z innej planety (na 4 lit.)FAZA to:

zmienny wygląd Księżyca lub planety, zależny od tego jaka część Księżyca (planety) oświetlona przez Słońce jest widoczna dla obserwatora (na 4 lit.)FAZA to:

skośnie ścięcie krawędzi np. w elemencie kamiennym (na 4 lit.)FAZA to:

grupa uzwojeń generatora (na 4 lit.)FAZA to:

stadium, okres (na 4 lit.)FAZA to:

etap, stadium zjawiska (na 4 lit.)FAZA to:

etap, tura (na 4 lit.)FAZA to:

stadium procesu, zjawiska (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŹRÓDŁO NAPIĘCIA LUB PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRACUJĄCEGO W SIECI ELEKTRYCZNEJ JEDNO- LUB WIELOFAZOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.006

ŻEGLUGA, MINY, BEZUCZUCIOWOŚĆ, KAMICA MOCZOWA, KOTLET POŻARSKI, MASYW GÓRSKI, DIAGRAM FAZOWY, KWATERODAWCA, DEPORTACJA, ROZPADLINA, PLAŻA, WŁÓCZĘGA, OWOCNIK, DZIEGCIARZ, KOMPENSACJA, DUMPING, KEYBOARD, BUCZYNA NIŻOWA, INWESTYCJA, ABLACJA, FAUL, PAPROĆ WODNA, DZIEŁO ROGOWE, WYNACZYNIENIE, ORBITA, DRZEWCE, ZIELENICE WŁAŚCIWE, ANGLOFOBIA, SKRYTKA, BEZPANCERZOWCE, SPECJAŁ, FUNKCJA CELOWA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, DUMP, ZŁĄCZE PROSTUJĄCE, GETTO ŁAWKOWE, DŁUGODZIÓB, SZAŁAS, GIMNASTYKA MÓZGU, JIM, KIEŁBAŚNICA, CIĄGNIK, PACJENCJA, SKORUPA, DRYBLING, SUSZ, SPÓŁKA POWIĄZANA, JEŻ MORSKI, HUMMUS, WIBRACJA, STOŁÓWKA, DEZERCJA, KOLCOROŚL, ESTOŃSKOŚĆ, NIEWINNA KREW, FOTOSENSYBILIZATOR, PELENG, AMPEROZWÓJ, NIEBOŻĘ, NARKOTYK MIĘKKI, HARCERKA, ŚWIĄTEK, ODRĘTWIENIE, OBRAZ OPTYCZNY, KIOSK, WATERPROOF, PRZYJEMNOŚĆ, PEIRESKIA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, FILM KATASTROFICZNY, LEKCJA, DOZA, TETRAMER, GATUNEK INWAZYJNY, GLOSA, TRYSEKCJA, ZROŚLAK, ZATRZYMANIE, SEKS ANALNY, KIERAT, KONDOMINIUM, DRŻĄCZKA, BEKON, HIEROGLIFY, BUTELKA MIAROWA, POMALOWANE, CMOKIER, BÓR, KLASER, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KWASEK, BICIE CZOŁEM, BATYST, SKANDYNAWSKOŚĆ, WODA KAPILARNA, ORNAMENT, LINIA ŚRUBOWA, ŁAPA, WSPÓŁUCZEŃ, SĘK OTWARTY, CZAT, ABERRACJA, TONAŻ, SŁUP OŚWIETLENIOWY, ZMORA, TEST, KADŹ, ZIMNY PRYSZNIC, DRAMATYZM, OBRONA STREFOWA, SYGNAŁÓWKA, POLICJA, MARSZ, LUGIER, AEROZOL, DOKUMENT, NA PIESKA, REFERENDUM GMINNE, MAKAGIGI, WYSYPKA, MEMORIAŁ, MINIATURKA, KAPITALISTKA, SZTABSOFICER, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, RÓŻA SKALNA, PĘCHERZYCA, BLOKADA, GLOBUS, LAMINAT, AGONIA, KOOPERATOR, SKŁADAK, OKRĘT DOZOROWY, PROJEKT TECHNICZNY, PROTEST SONG, BARWICZKA, JACOBI, DYSCYPLINA, PLANETA SKALISTA, BRODZIK, CZYNNIK NIECENOWY, PIŁA CZOPOWA, KALIBER, PAJACYK, WIATR, GATUNEK ZBIOROWY, PADYSZACH, SYSTEM ALARMOWY, POSEŁ, TĘCZA, PIĘKNOŚĆ, FUTERKO, WEŁNIAK, SINIAK, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, ŁATKA, PORCJA, ŁEBEK, WIERNOŚĆ, PRZEWÓD, DOBYTEK, AFERKA, MAGNETO, ZIEMIA ODNIESIENIA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, PROUST, SKLEPIENIE PALMOWE, LODOWIEC NORWESKI, WŁÓKNO, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, BRANIE POD WŁOS, FAZA, FINAŁ, KROKANT, KACZKA, ZAJĄCZEK, ZAKUP, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, TRZYKROTNOŚĆ, ROBOTY DROGOWE, ALKIN, PASTYŁA, WITEKS CZCZONY, WYKUPNE, PERILLA ZWYCZAJNA, STARA MALUTKA, FARMAKOTERAPIA, KNAGA, KURATELA, KASTANIETY, SORBET, ZESTRÓJ INTONACYJNY, TRANSWESTYTA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, RUSEK, PUNKT GASTRONOMICZNY, LEGENDA, KLOZET, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, PRACA, MORFEM LEKSYKALNY, WNĘKA, DOSTOJEŃSTWO, BACIK, DZIEDZICZNOŚĆ, ROGER, SILNIK OBCOWZBUDNY, SZTUKA, PRZYPAŁ, OSIEMNASTKA, TSUNAMI, DOCENT, DOKUMENT, LAS, APRETUROWANIE, SPÓŁKA CICHA, ŚMIECIARZ, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, BIAŁA FLAGA, MACKI, POLEWA, OSTROKRZEW, OŚCIEŻE, BAK, OBRÓT PIERWOTNY, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, STRZAŁA, FORMA, ANOMALIA TERMICZNA, KLON, SZCZODRZENIEC, ŚREDNIOPŁAT, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ŚLĄSKOŚĆ, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, AC, NERWIAK, STATEK, NAWALANKA, ZAPOŻYCZENIE, SEJSMIKA, OSTROKÓŁ, MANEŻ, KORMA, ŻACHWY, ŚWINIARKA, PORTUGALSKI, BATORÓWKA, INTERES PRAWNY, RYNEK, AROMAT, FORMACJA, RETRAKCJA, BAGAŻOWY, SYNDYK, ZDANIE ZŁOŻONE, AFISZOWANIE SIĘ, ANTYPKA, BRAMKA, AZOLLA, HEBAN, ZASILANIE SIECIOWE, DZ, BANDAMKA, MEZOTERAPIA, BOZIA, CZUWANIE, BAJADERA, MAKAK, HETERODYNA, TIRET, CIAŁO, TŁUK PIĘŚCIOWY, BIBLIOTEKA, POWAGA, ORTOGRAFIA, KASZA, POLITYCZNY, PASTISZ, MASWERK, TRIANGULACJA, ZARZĄD, PARTNERKA, CZARNY RYNEK, LICZARKA, KONGLOMERACJA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, WICIOKRZEW, POLEPA, SYNAPIZM, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, WYPRAWA, ESCUDO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, WZROK, MARKA, SMOLUCH, ?RATING KREDYTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.006 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŹRÓDŁO NAPIĘCIA LUB PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRACUJĄCEGO W SIECI ELEKTRYCZNEJ JEDNO- LUB WIELOFAZOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŹRÓDŁO NAPIĘCIA LUB PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRACUJĄCEGO W SIECI ELEKTRYCZNEJ JEDNO- LUB WIELOFAZOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAZA źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAZA
źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej (na 4 lit.).

Oprócz ŹRÓDŁO NAPIĘCIA LUB PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRACUJĄCEGO W SIECI ELEKTRYCZNEJ JEDNO- LUB WIELOFAZOWEJ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ŹRÓDŁO NAPIĘCIA LUB PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRACUJĄCEGO W SIECI ELEKTRYCZNEJ JEDNO- LUB WIELOFAZOWEJ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast