ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU PROBLEMÓW KRĄŻENIEM MÓZGOWYM I UTRZYMUJĄCY SIĘ DŁUŻEJ 24 GODZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY to:

zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku problemów krążeniem mózgowym i utrzymujący się dłużej 24 godziny (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU PROBLEMÓW KRĄŻENIEM MÓZGOWYM I UTRZYMUJĄCY SIĘ DŁUŻEJ 24 GODZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.040

EDYL, OGRÓDEK, KREACJA PIENIĄDZA, POMNICZEK, ŁAMAGA, ŚLIWA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, FILEMON BLADY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, CZYŻNIE, MOTOR, ZIELENIEC, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, WĘZEŁ WINDSORSKI, WIDZENIE PERYFERYJNE, NAŁÓG, KNOTNIK ZWISŁY, OKRUCH, LABIRYNT, PŁOMYCZEK, KAJMAN OKULAROWY, REPERTUAR, WIĆ ROŚLINNA, PROTEZA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, WINKULACJA, TEKST, RATING KREDYTOWY, POCHODNIK, ZEBRA, ŁĄCZNIK, DZIEWIĘTNASTY, ISTNOŚĆ, PISANKA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, ROMANISTA, PANEK, CHOROBA BERGERA, DYSCYPLINA POKAZOWA, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, KASETON, KASZKIET, MODNIARZ, WYDATKI BIEŻĄCE, SENIOR, OSZCZĘDNOŚĆ, WÓZ MEBLOWY, SACZEK, HEDONIZM ETYCZNY, ROŚLINA NACZYNIOWA, PĘDRAK, PINGLE, NATRĘCTWO, CZASOWNIK FRAZOWY, SUNDAJKA, ANTENA TUBOWA, EFEKT BOGACTWA, KAOMA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, OTRUCIE, IMMUNIZACJA CZYNNA, AZOLLA KAROLIŃSKA, HAPTOBENTOS, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, ZABYTEK, KARBONATYT, IGŁA MAGNETYCZNA, NADZIEMNOŚĆ, POSZKODOWANY, GUARANA, TKANKA MIĘŚNIOWA, HIPERTENSJOLOGIA, NAWIJACZ, ZESPÓŁ ZADANIOWY, CZARNA ROBOTA, ELASTIL, WŁADZUCHNA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, RETOROMANIN, KLUCZ KODOWY, TRZYDZIESTKA, RODZINA KATYŃSKA, APOSTAZJA, ELIMINACJA, WISKOZA, CZARNA MAGIA, GEOLOGIA NAFTOWA, MARKGRAF, ALBAŃSKI, LAK, RUMIANEK, KRÓLICZARNIA, KLASTER REGIONALNY, MOTYW, TEORIA ESTYMACJI, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, JĘZOR, ECHO, PAS, SZCZEP, ZWID, WYŻ, TACZKA, DANIE KOSZA, NIEPOKORNOŚĆ, PODJAZD, DYSZKANCIK, CIMELIUM, OKRES INTERGLACJALNY, BOMBER, OWCA FRYZYJSKA, NAOS, TROSKA, ŁUPEK BENTONITOWY, SKORPIONY, KLUCZ NASADOWY, KORONA, PORA GODOWA, ŻAŁOBA, SZAL, MAŹNICA, PRZEBITKA, MAHDI, GUMA, ŻABA NILOWA, KARTACZ, MIESZANIEC, ŁOPATA, MUSZTRA, ALFABET FONETYCZNY, KASZYCA, PRZEDPORCIE, POMYLENIEC, DROGA KONIECZNA, KLAWISZ NUMERYCZNY, SEGMENT SZYJNY, ZIELONI, ZAPOŻYCZENIE, FIZJOPATOLOGIA, MIĄŻSZ, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, KWASZONKA, SUROGATOR, PRYMUS, KNOCKDOWN KARATE, STÓŁ, POSTAWA, KASZANA, LAJKRA, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, MEDYCYNA RATUNKOWA, SAMOCHWALCA, KARTKA, DRĄGOWINA, MIKROCHIRURGIA, HEAD-HUNTER, PĄK, PEPINIERA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, KAPUSTA, MIRAŻ, BARWA, POSADZKA, SALTARELLO, MIKROPRĄD, TUTOR, NAWÓJ, KRÓCICA, TRZYNASTKA, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, PRZEŚWIETLENIE, ORGANOLOGIA, GITARA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, KRYSTALOFIZYKA, CZEKOLADZIARNIA, DACH ŁAMANY, ORNAMENTYKA, DOM HANDLOWY, THAULOW, SREBERKO, MACZUGOWIEC, OLIGOFAG, AGENDA, WYWIAD SKARBOWY, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, JEŻOWCE, SOLARIUM, PRAWO DEWIZOWE, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, DEPOZYCJA, SHORT-TRACK, BOM, PRZYPŁYW, FRANKATURA WIELOKROTNA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, WESELNIK, STAL, NIEGOTOWOŚĆ, DWA GRZYBY W BARSZCZU, POZIOMNICA, PROCES, BODMERIA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, MONETYZACJA, FIŃSKI, POLONISTYKA, KWIAT, FILOZOF, REWIZJA NADZWYCZAJNA, ABLACJA LODOWCOWA, MOC ZNAMIONOWA, MORALIZACJA, ENERGETYKA WIATROWA, MDK, ACHONDRYT, ADADŻIO, PORADLNE, TREŚĆ, OCHRONA UZDROWISKOWA, FILOLOGIA ANGIELSKA, FLASZKA, KIEŁBACHA, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, ALPAGA, SUPERNOWA TYPU IC, RASA, SZCZUR, IMPLANTACJA, HALA, IRRADIACJA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, DROGI ŻÓŁCIOWE, ZAĆMA POURAZOWA, ZBIORNIK RETENCYJNY, MOHORYCZ, WIELKOGŁOWOWATE, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, LINA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, CZART, ANATOMIA KLINICZNA, TYLOZOID, CHOROBA EULENBURGA, LARP, EKSHIBICJONISTKA, DRUMFILL, AURA, FORMACJA, DOKTOREK, KLIMAT KONTYNENTALNY, ŚLEPA PRÓBA, PODLIZUCH, AEDICULA, LIRA, HOTELING, GÓWNOZJADZTWO, SUKIENKO, MOTYLEK, SYGNAŁEK, KAFLARZ, WRZÓD TRAWIENNY, RZEŹNIK, PRAWORĘKI, TAŚMA PRODUKCYJNA, PAMPA, PRÓG RZECZNY, ZAPRZĄG, PLEBEJKA, RAJTUZY, ODRA, NEUROLEPTYK, FILTR CYFROWY, PINGWIN, SYGNIFIKATOR, OBSZAR TRANZYTOWY, PRZEDMIOT, SMREKUN, SYNAPIZM, CIOS PONIŻEJ PASA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, WAGON TAROWY, NORNIK PÓŁNOCNY, ELASTYCZNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, GRUSZKA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, GENTELMAN, TORNADO SATELICKIE, SKAFANDER, BIOLIT, CZTEROTAKT, ŁOŻYSKO TOCZNE, FONETYKA AKUSTYCZNA, WDZIĘK, WIEDZA O KULTURZE, SEJM, ?ABSORPCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.040 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU PROBLEMÓW KRĄŻENIEM MÓZGOWYM I UTRZYMUJĄCY SIĘ DŁUŻEJ 24 GODZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU PROBLEMÓW KRĄŻENIEM MÓZGOWYM I UTRZYMUJĄCY SIĘ DŁUŻEJ 24 GODZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku problemów krążeniem mózgowym i utrzymujący się dłużej 24 godziny (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY
zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku problemów krążeniem mózgowym i utrzymujący się dłużej 24 godziny (na 26 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU PROBLEMÓW KRĄŻENIEM MÓZGOWYM I UTRZYMUJĄCY SIĘ DŁUŻEJ 24 GODZINY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU PROBLEMÓW KRĄŻENIEM MÓZGOWYM I UTRZYMUJĄCY SIĘ DŁUŻEJ 24 GODZINY. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x