JEDNA Z CZASOWYCH CHARAKTERYSTYK ZACHOWANIA (OBOK PERSEWERATYWNOŚCI) WPROWADZONA PRZEZ JANA STRELAUA W REGULACYJNEJ TEORII TEMPERAMENTU; TENDENCJA DO SZYBKIEGO REAGOWANIA, UTRZYMYWANIA WYSOKIEGO TEMPA WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI ORAZ ŁATWEJ ZMIANY REAKCJI (ZACHOWANIA) W ODPOWIEDZI NA ZMIANĘ WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻWAWOŚĆ to:

jedna z czasowych charakterystyk zachowania (obok perseweratywności) wprowadzona przez Jana Strelaua w regulacyjnej teorii temperamentu; tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego tempa wykonywanych czynności oraz łatwej zmiany reakcji (zachowania) w odpowiedzi na zmianę warunków zewnętrznych (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻWAWOŚĆ

ŻWAWOŚĆ to:

cecha człowieka przejawiająca się w działaniu; energiczność, żywość (na 7 lit.)ŻWAWOŚĆ to:

cecha (zazwyczaj gestów, ruchów) charakteryzująca się szybkością, energicznością i zwinnością w ruchu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z CZASOWYCH CHARAKTERYSTYK ZACHOWANIA (OBOK PERSEWERATYWNOŚCI) WPROWADZONA PRZEZ JANA STRELAUA W REGULACYJNEJ TEORII TEMPERAMENTU; TENDENCJA DO SZYBKIEGO REAGOWANIA, UTRZYMYWANIA WYSOKIEGO TEMPA WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI ORAZ ŁATWEJ ZMIANY REAKCJI (ZACHOWANIA) W ODPOWIEDZI NA ZMIANĘ WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.604

BANKIERKA, POGOŃ ZA RENTĄ, MAŁY RUCH GRANICZNY, ARKABALISTA, URZĄDZENIE WEJŚCIA, LAPILLI, MM, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, IMMUNOGEN, CIAŁO SKOŃCZONE, HARDY, MIEDNICOMIERZ, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, TON, WIERSZ LEONIŃSKI, KOŁOWACIZNA, CZOP ZATOROWY, REAKCJA NIEODWRACALNA, IDEAŁ, KIJEK NARCIARSKI, MINORAT, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, ROUBA, BIBLISTYKA, DOM BLIŹNIACZY, SHARAN, EKONOMIA NORMATYWNA, KOSMOLOT, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, SZTURMAK, CŁO RETORSYJNE, CHOROBA ZAKAŹNA, SKRYBA, ZAPIEKANKA, GĘDZIOLENIE, GRUPA ETYLOWA, CZYRAK MNOGI, BURDA, HALL, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, ASTROWATE, USŁUGA INTERNETOWA, TEMPERA, SULFAFURAZOL, ZADRAPNIĘCIE, ZAJĘCZE GRUSZKI, TRENING, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, MIĘKISZ RDZENIOWY, METODA ELIMINACJI GAUSSA, OPAT KOMENDATORYJNY, PIEC INDUKCYJNY, BREWERIE, SAKIEWNIK, HUTNICTWO, OBLIGACJA RESTRUKTURYZACYJNA, FUNDUSZ ZASOBOWY, OBCIĄŻENIE, BUKWICA, FLORYSTA, SPOSÓB BYCIA, SOS MONACHIJSKI, RÓWNANIE TAFELA, PARTIA REPUBLIKAŃSKA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, INDUKTYWNOŚĆ, GREEN, DEWOLUCJA, KNEBEL, BEZWODNIK, ZBROJA NIEMIECKA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, BĄK, ECCHI, KINDER NIESPODZIANKA, KRAKOWIANKA, ADRES WYDAWNICZY, CZEPIEC, HARACZ, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, TOMIZM, FONIATRIA, SZRAPNEL, KIRK, IMMUNOGLOBULINA, DRYF KONTYNENTALNY, CHOROBA BOSTOŃSKA, PŁASZCZKA NAGA, PIEG, TOMAHAWK, GERMAIN, WARUNKOWANIE SPRAWCZE, ZGORZEL PRZEDWSCHODOWA, JĘZYK MASZYNOWY, HYDROSFERA, SUKMANA, DOKSOLOGIA, SĄD POLUBOWNY, IRC, GRANATOWA POLICJA, LITURGIA, KUBELIK, CZERWONAK MAŁY, MAPA PIKSELI, OSOBA PRAWNA, FILAMENT AKTYNOWY, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, EFEKT SNOBIZMU, STAN, CHOROBA POPROMIENNA, JELITO PROSTE, MAZURSKI, SZLACHAR, ŁKANIE, DEATH METAL, STRZYKWY, NEGOCJACJA, INKAS, HETEROTIS, PROKSEMIKA, SZLAFROK, KONIOWODNY, OBRÓBKA TERMICZNA, RATY, ATOMISTYKA, ZWIĄZEK NARCIARSKI, BELLERT, BARBET, GODZINA WYCHOWAWCZA, AUT BRAMKOWY, KAJMAN KROKODYLOWY, PŁAWNOŚĆ, APASZKA, PRZYWODZICIEL WIELKI, PRAWO ADMINISTRACYJNE, HACKNEY, MWERU, ZŁÓBCOKI, JEDNOSTKA CZASU, JEDNOSTKA ENERGII, DRZEWIAK DORIA, LEGAT PAPIESKI, KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA, OKRĘT DESANTOWY, JĘZYK FALISKI, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, PŁYTA KORKOWA, WĘGLOWODAN, DEIZM, REGUŁA, PODMUCH, WYCHWYT, LORIA, IBIZA, KOŃ DOMOWY, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, ZAPYLENIE, ZNAK DIAKRYTYCZNY, SZLUFKA, CYKL KATALITYCZNY, ŁÓW, IROKEZKA, LIRYKA, NATURA, INTERNAT, KWIATECZEK, CUDZOŻYWNOŚĆ, WIDZENIE, SIERAK, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, DOSKONALENIE ZAWODOWE, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, OKLUZJA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, TORFOWISKO WISZĄCE, KWEZAL, TUSZ, CHOMIK MONGOLSKI, OBRZEŻKOWATE, JUDASZ, SUTANELA, SKOCZEK EGIPSKI, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, BRAMKA KONTAKTOWA, NOSTRYFIKACJA, UKŁAD HENONA, PYŁEK, SABAT, BRZESZCZOT, DEGRAS, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, BROŃ NUKLEARNA, DOKUMENT PAPIESKI, PERTURBACJA, CZAS UNIWERSALNY, TELEWIZJA KABLOWA, ARENDA, PIASEK WODNOLODOWCOWY, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, KOMA, STOSIK, ASTURYJSKI, ELITARYSTA, NONA, DZIKOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, TROLEJ, REPUBLIKA BANANOWA, WYPUK, POŁĄCZENIE WCISKOWE, KATEGORIA SPOŁECZNA, WIZYTÓWKA, BODOR, KOMBINACJA KLASYCZNA, DIAKRYT, OBRÓT PODATKOWY, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, PLUWIAŁ, PROFESKA, PIENIĄŻEK, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, BOMBA TERMOJĄDROWA, ORTOPTYK, TERAPENA DIAMENTOWA, SPICHRZA, CZOŁG POŚCIGOWY, LEMIESZ, CHAŁUPNICA, MUSZKIETON, ANTEOZAUR, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, BŁĄD ATRYBUCJI, FOCUS, FLEGMATYK, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, EMINENCJA, NIEDODMA PŁUC, KREDYT REDYSKONTOWY, URLOP, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, KOMEDIA, MĘŻNOŚĆ, GELL, ANTROPOZOONOZA, ŚWIĘCONE, BŁYSK, KWASZONKA, TRZMIEL OZDOBNY, ŁAZIK, ROLLS-ROYCE, ŁÓDŹ PODWODNA, CHRYZELEFANTYNA, PRZECHOWALNICTWO, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, HUYGENS, ENEOLIT, MARKETING BEZPOŚREDNI, OGIEŃ KRZYŻOWY, EFEKT MAJĄTKOWY, SERBSKO-CHORWACKI, TUBKA, MAŹ PŁODOWA, CHOROBA VERNEUILA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, MIMESIS, UNISONO, GILOTYNA HUME'A, TERMINATOR, PERKOLACJA, PROSTNICA, CHRZĄSTKA PIERŚCIENIOWATA, UDAWANIE, ZMĘCZENIE, CHAMEFIT, BRĄZÓWKA, HUGHES, SZKŁO MĄCONE, BEGINKI, KASA FISKALNA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, OPONA TWARDA, KURURU, CHOROBA BUSCHKEGO, CYKL MIESIĘCZNY, CIĘŻKOŚĆ, PISIA, PÓŁĆWIARTKA, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, OBSZAR METROPOLITALNY, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, EUROWIZJA, KACZKA CHIŃSKA, BEZWŁAD, NAREW, DODATEK AKTYWIZACYJNY, WĘŻÓWKOWATE, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, ?INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.604 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z CZASOWYCH CHARAKTERYSTYK ZACHOWANIA (OBOK PERSEWERATYWNOŚCI) WPROWADZONA PRZEZ JANA STRELAUA W REGULACYJNEJ TEORII TEMPERAMENTU; TENDENCJA DO SZYBKIEGO REAGOWANIA, UTRZYMYWANIA WYSOKIEGO TEMPA WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI ORAZ ŁATWEJ ZMIANY REAKCJI (ZACHOWANIA) W ODPOWIEDZI NA ZMIANĘ WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z CZASOWYCH CHARAKTERYSTYK ZACHOWANIA (OBOK PERSEWERATYWNOŚCI) WPROWADZONA PRZEZ JANA STRELAUA W REGULACYJNEJ TEORII TEMPERAMENTU; TENDENCJA DO SZYBKIEGO REAGOWANIA, UTRZYMYWANIA WYSOKIEGO TEMPA WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI ORAZ ŁATWEJ ZMIANY REAKCJI (ZACHOWANIA) W ODPOWIEDZI NA ZMIANĘ WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻWAWOŚĆ jedna z czasowych charakterystyk zachowania (obok perseweratywności) wprowadzona przez Jana Strelaua w regulacyjnej teorii temperamentu; tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego tempa wykonywanych czynności oraz łatwej zmiany reakcji (zachowania) w odpowiedzi na zmianę warunków zewnętrznych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻWAWOŚĆ
jedna z czasowych charakterystyk zachowania (obok perseweratywności) wprowadzona przez Jana Strelaua w regulacyjnej teorii temperamentu; tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego tempa wykonywanych czynności oraz łatwej zmiany reakcji (zachowania) w odpowiedzi na zmianę warunków zewnętrznych (na 7 lit.).

Oprócz JEDNA Z CZASOWYCH CHARAKTERYSTYK ZACHOWANIA (OBOK PERSEWERATYWNOŚCI) WPROWADZONA PRZEZ JANA STRELAUA W REGULACYJNEJ TEORII TEMPERAMENTU; TENDENCJA DO SZYBKIEGO REAGOWANIA, UTRZYMYWANIA WYSOKIEGO TEMPA WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI ORAZ ŁATWEJ ZMIANY REAKCJI (ZACHOWANIA) W ODPOWIEDZI NA ZMIANĘ WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - JEDNA Z CZASOWYCH CHARAKTERYSTYK ZACHOWANIA (OBOK PERSEWERATYWNOŚCI) WPROWADZONA PRZEZ JANA STRELAUA W REGULACYJNEJ TEORII TEMPERAMENTU; TENDENCJA DO SZYBKIEGO REAGOWANIA, UTRZYMYWANIA WYSOKIEGO TEMPA WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI ORAZ ŁATWEJ ZMIANY REAKCJI (ZACHOWANIA) W ODPOWIEDZI NA ZMIANĘ WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x