WODY ŚRÓDLĄDOWE I PRZYBRZEŻNE LUB KĄPIELISKO, MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI, PŁYWALNIA ORAZ KAŻDY OBIEKT DYSPONUJĄCY NIECKAMI BASENOWYMI O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI PRZEKRACZAJĄCEJ 100 M2 I GŁĘBOKOŚCI PONAD 0,4 M W NAJGŁĘBSZYM MIEJSCU LUB GŁĘBOKOŚCI POWYŻEJ 1,2 M - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSZAR WODNY to:

wody śródlądowe i przybrzeżne lub kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnia oraz każdy obiekt dysponujący nieckami basenowymi o łącznej powierzchni przekraczającej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WODY ŚRÓDLĄDOWE I PRZYBRZEŻNE LUB KĄPIELISKO, MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI, PŁYWALNIA ORAZ KAŻDY OBIEKT DYSPONUJĄCY NIECKAMI BASENOWYMI O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI PRZEKRACZAJĄCEJ 100 M2 I GŁĘBOKOŚCI PONAD 0,4 M W NAJGŁĘBSZYM MIEJSCU LUB GŁĘBOKOŚCI POWYŻEJ 1,2 M". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.064

GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, ISLAMSKA REPUBLIKA AFGANISTANU, ZABURZENIE NASTROJU, SERYJNY MORDERCA, SALEP, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, JONOSFERA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, MASA STARTOWA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, WYMIOTY, KURWIARZ, PADEMELON, NARTOW, WAŁEK, CYSTOSTOMIA, WIEK, MINA, ZASADA DOBREGO UPORZĄDKOWANIA, NABIODRNIK, NIECHLUJA, AGONISTA, NIEOSTROŚĆ, CHRYJA, MORELA, ODBITKA, WILLA, SMENTARZ, ROZSZCZEP, ŁAMANIE, LIPA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, PRZYRZĄD OPTYCZNY, NOTOWANIE CIĄGŁE, REALIZM, ŻEBRO, RYM NIEPEŁNY, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, PONOR, ACAPULCO, UBARWIENIE OCHRONNE, SIKA, POWIEŚĆ S-F, RUCH OPORU, POLESIE, OKRES NOACHIJSKI, FILM, ROBOTA, WYNIOSŁOŚĆ, MIĄŻSZ, LOTNISKO, ZNAK, WOLE, ANTYPATRIOTYZM, WYŁĄCZNIK, UŻYTEK LEŚNY, ORLĘ, ŁACINNIK, PAKA, SERCE, PRZĘDZA, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, KORKOWIEC, POCISK PRZECIWPANCERNY, ŻYDOSTWO, CABO DELGADO, WASABI, MIKWA, OSTROKÓŁ, KRYSZTAŁ, STRUMIEŃ, RÓŻANKA, ŻARŁACZ KARAIBSKI, ROZWIDLACZ, RAGDOLL, WYMAGANIA SYSTEMOWE, CERAMIKA SZNUROWA, URANOWIEC, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, CHOWDER, DZIWONOS, POGODA, FASOLA SZPARAGOWA, BAZA, KOLENIOKSZTAŁTNE, SKONTRUM, CZESUCZA, MIKROOTWÓR, REDAKTOR TECHNICZNY, STRZĘP LUDZKI, ODBIJACZ, RACJONALNA IGNORANCJA, DZIEŃ OTWARTY, PÓŁKULA, ŁUK BLOCZKOWY, WYRAJ, ADWENTYZM, KONWENANS, REAKCJA SPRAWCZA, DULKA, ZAWŁOKI, SECIK, NAWÓZ MINERALNY, ZEKS, EMIGRACJA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, ZARAZA, STATUS, PRZĄDEK, SZKAPLERZ, BARWNIK AZOWY, LUKA, HANDEL NARĘCZNY, HEKTOWOLT, GOLGOTA, ŻUKOWCE, PIEC, KARBIDEK, GATUNEK CELOWY, NIEEFEKTYWNOŚĆ, DUJKERY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, NAROST, KISMET, GUZOWATOŚĆ, KUNA, QUIZ, LUNETA, POKRĘTKA, START, AGATA, SAMPLER, TRZON, ODNIESIENIE, ŁEBEK, METATEKST, ZAKRES ZNACZENIOWY, BOMBA LOTNICZA, WYŁADOWANIE KORONOWE, STOPIEŃ, KLUCZ OBCY, PUNKT LIMFATYCZNY, RĘKAWICA, INKASKA, PCHLICA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KARTOGRAFIA, NORMALIZACJA, BASENIK, OBRĘCZ, CIEKŁY KRYSZTAŁ, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, NACIĄG, MUSZKA, PIERWSZA POMOC, LANGUSTA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, GRA NA ZWŁOKĘ, KORONIARZ SERCATY, ROŚLINA OLEJKODAJNA, WIATKA, NORNIK ŚNIEŻNY, APANAŻ, MENNICA, SAJKA, RECEPTARIUSZ, CIAPKAPUSTA, PODWOZIE, BRZEMIĘ, UNDERGROUND, KORMORAN KRASNOLICY, CZTERDZIESTKA, IGLICA, IZOLACJA, PRACA, CIASTO, ZASIŁEK OSIEDLENIOWY, PANDAN, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, BULGOTEK ŁAZIENKOWY, H2O, ŻUBR WĘGIERSKI, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, SEKRECJA, KAJZER, JAŁOWIEC, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, WIAROŁOMSTWO, SKALA, PASZPORTYZACJA, STANOWISKO OGNIOWE, ZATOKA, NOK, SADZIEC KONOPIASTY, PÓŁRUCH, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, MODULACJA SKROŚNA, PANNUS, GLUTEN, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, BAGAŻ, ZATOR, NADZIEWARKA, CHARAKTER, EMBARGO, WYMIANA, NOWOROCZNIK, SKRZYDŁO, KORONKA, OKOP, PASZCZA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, BETON GIPSOWY, DYSPENSA, KOMIZM, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, CZAMBON, METAL, BRANIE POD WŁOS, SZEŚĆSETKA, FROTTE, BRUMBY, PRZEMYT, WĘŻOGŁÓWKA NOWOGWINEJSKA, NOTKA, WYSEPKA, MIKROFON CEWKOWY, KONTROLER, BER, KALKA JĘZYKOWA, PIEPRZ, KIESZEŃ, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, BRODAWKA PŁASKA, CENTRALNE, WYŻSZE NACZELNE, RAMA, KREWETKA ATLANTYCKA, CZĘŚĆ ZDANIA, DRENAŻ MÓZGÓW, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, KRWAWNIK, WIWAT, ŚLEPA PRÓBA, KOŻUSZYSKO, EPOKA INDUSTRIALNA, MINÓG DALEKOWSCHODNI, STATEK POWIETRZNY, ALKOHOL, MIGDAŁ, LEGOWISKO, RAKIETA, PŁOTEK, NIEWYDOLNOŚĆ, SYNONIM TAKSONOMICZNY, PANDRAK, KIELISZNIAK, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, TĘPAK, PRZESZŁOŚĆ, WOJNA, MATERIAŁ ŚCIERNY, JAZ, KAWALER, KOSZYK, POTWÓR, KRAJOBRAZ KULTUROWY, STANOWISKO ANTROPOLOGICZNE, NIEDOPASOWANIE, ETOLA, MASZOPERIA, STYL, PRZETŁOK, ŚWIATŁO, PORT LOTNICZY, STRZAŁ, TURBINKA KOWALSKIEGO, ŚWIADECTWO, BIBLISTYKA, HPA, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, LEVEL, STARZĘŚLA, PROCES TECHNOLOGICZNY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, GĄBKA, TEORIA DECYZJI, BUGAJ, PRZYPŁYW, POBRATYMSTWO, GNOMON, MANIOK, PEPICZKA, KOMPENSACJA WERBALNA, ASOCJACJA, HOLK, ?BRANICE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.064 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WODY ŚRÓDLĄDOWE I PRZYBRZEŻNE LUB KĄPIELISKO, MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI, PŁYWALNIA ORAZ KAŻDY OBIEKT DYSPONUJĄCY NIECKAMI BASENOWYMI O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI PRZEKRACZAJĄCEJ 100 M2 I GŁĘBOKOŚCI PONAD 0,4 M W NAJGŁĘBSZYM MIEJSCU LUB GŁĘBOKOŚCI POWYŻEJ 1,2 M się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WODY ŚRÓDLĄDOWE I PRZYBRZEŻNE LUB KĄPIELISKO, MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI, PŁYWALNIA ORAZ KAŻDY OBIEKT DYSPONUJĄCY NIECKAMI BASENOWYMI O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI PRZEKRACZAJĄCEJ 100 M2 I GŁĘBOKOŚCI PONAD 0,4 M W NAJGŁĘBSZYM MIEJSCU LUB GŁĘBOKOŚCI POWYŻEJ 1,2 M
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSZAR WODNY wody śródlądowe i przybrzeżne lub kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnia oraz każdy obiekt dysponujący nieckami basenowymi o łącznej powierzchni przekraczającej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSZAR WODNY
wody śródlądowe i przybrzeżne lub kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnia oraz każdy obiekt dysponujący nieckami basenowymi o łącznej powierzchni przekraczającej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m (na 11 lit.).

Oprócz WODY ŚRÓDLĄDOWE I PRZYBRZEŻNE LUB KĄPIELISKO, MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI, PŁYWALNIA ORAZ KAŻDY OBIEKT DYSPONUJĄCY NIECKAMI BASENOWYMI O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI PRZEKRACZAJĄCEJ 100 M2 I GŁĘBOKOŚCI PONAD 0,4 M W NAJGŁĘBSZYM MIEJSCU LUB GŁĘBOKOŚCI POWYŻEJ 1,2 M sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - WODY ŚRÓDLĄDOWE I PRZYBRZEŻNE LUB KĄPIELISKO, MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI, PŁYWALNIA ORAZ KAŻDY OBIEKT DYSPONUJĄCY NIECKAMI BASENOWYMI O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI PRZEKRACZAJĄCEJ 100 M2 I GŁĘBOKOŚCI PONAD 0,4 M W NAJGŁĘBSZYM MIEJSCU LUB GŁĘBOKOŚCI POWYŻEJ 1,2 M. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x