IRONICZNIE LUB POBŁAŻLIWIE O WŁADZY - OSOBIE REPREZENTUJĄCEJ WŁADZĘ; W ZWROCIE:PANIE WŁADZO,PANI WŁADZO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁADZUCHNA to:

ironicznie lub pobłażliwie o władzy - osobie reprezentującej władzę; w zwrocie:Panie władzo,Pani władzo (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WŁADZUCHNA

WŁADZUCHNA to:

ironicznie, pobłażliwie o władzy - uprawnieniu do zwierzchnictwa nad jakąś grupą, możliwości sprawowania rządów (na 10 lit.)WŁADZUCHNA to:

ironicznie lub pobłażliwie o władzy - grupie ludzi sprawującej rządy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRONICZNIE LUB POBŁAŻLIWIE O WŁADZY - OSOBIE REPREZENTUJĄCEJ WŁADZĘ; W ZWROCIE:PANIE WŁADZO,PANI WŁADZO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.646

OLIWA, MAHOŃ, MUZA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, KASETA, SZORY, POWINOWACTWO CHEMICZNE, ABLACJA, CISZA PRZED BURZĄ, TENISISTA STOŁOWY, FRAZA, INFUZJA, PORĘCZ, KRAJARKA, PICUŚ, OMDLAŁOŚĆ, ZAMEK, NAPIĘCIE, GWAŁT, LEVEL, SYGNAŁ ANALOGOWY, PRZEKŁADNIA, ZIARENKO, ŚLEDŹ, JEJMOŚĆ, ELASTIK, WYCHODŹSTWO, TERMA, IGŁA, ŁAJNO, DERYWAT, ZIARNIAK, GARY, MASA KAJMAKOWA, KONTENER, BRAMOWNICA, LASERUNEK, RYWALIZACJA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ESKONTO, BAZGRAŁA, KOSMETYK, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, ODRUCH, KRATA DYSTRYBUTYWNA, POMADKA, DOKUMENT, SYGNAŁEK, TRAMWAJ, ZEBROID, RĘKAWICA, ŻEL, KALANDER, GUFFA, GRANAT, WOREK, ZBIOREK, FUCHA, DIABEŁEK, IN MEDIAS RES, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, OCHLAJTUS, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, FORYŚ, LIMUZYNA, CZASOWNIK FRAZOWY, EKSPROPRIACJA, UKŁAD ODNIESIENIA, HASZTAG, KIEŁZNO, KOPARKA, ŁUK, WYPAD, AUTOKRATYCZNOŚĆ, BRAK, PÓŁOKRĄG, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, DOBRA STRONA, POMOC STYPENDIALNA, ĆWICZENIE, UKŁAD FIZYCZNY, RĘCZNOŚĆ, ZAPOJA, YORKSHIRE PUDDING, POLONEZ, JAMRAJ, DEPESZOWIEC, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, KABESTAN, RELING, OCHRONA INDYWIDUALNA, TEATR, KONKATEDRA, MATURKA, ROZTOCZE, PORCELANKA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, ENERGIA ELEKTRYCZNA, UDERZENIE, DWUDZIESTY ÓSMY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, KLAG, PANKREATYNA, CZŁONEK RODZINY, PODWÓJNOŚĆ, ZAGRYWKA, LINIA SPEKTRALNA, ŁAŃCUCH, ODNALAZCA, BUŁAT, IDEACJA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, CYTOSTATYK, EBOLA, OBWÓD REZONANSOWY, DWUDZIESTY TRZECI, CEROFERARIUSZ, ZDRADLIWOŚĆ, KOTLARNIA, WZGLĄD, PRAKTYCZNOŚĆ, EDYKUŁ, MASZYNA ENERGETYCZNA, KOLEJKA LINOWA, TACA, NIETOPERZ, HACZYK, PERUKARNIA, KOREKTOR, OPARZENIE, UJŚCIE, POGROM, MUSZLA, KURTYNA, KAPITUŁA GENERALNA, UPIĘCIE, PŁÓTNO, BIAŁA DIETA, BAZYLIKA KATEDRALNA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, LADY, INICJATOR, TRASZKA GRZEBIENIASTA, TAKT, SYPIALKA, ESKORTA, WINA UMYŚLNA, MECENAT ARTYSTYCZNY, ZAKWAS, GOŁYSZEK CHIŃSKI, ROSYJSKOŚĆ, GORĄCA KREW, ADHD, DANA, JANÓW, KONCHYLIOLOGIA, ANGLOFOBIA, WITRYNA, CIEK, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, ZAPITA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ZROZUMIAŁOŚĆ, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, WOTUM ZAUFANIA, WŁADZUCHNA, ZAWIKŁANIE, POCHODNA, MEGAFON, KIERAT, POSTĘPAK, MAFIJNOŚĆ, DZIEŁO, BER, DYFUZJA, ANTYCYPACJA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, EFEKT UBOCZNY, CHUTOR, LEJEK, GŁUCHY TELEFON, ZBIÓRKA, PRZEBIERANIEC, NIC, RANA, SYLWETA, PROCH, MATRYKUŁA, JAPONKI, BLUES, SERENADA, MIEJSCE, UGNIATARKA, CHOROBA, PIWO, PROFIT, ZBROJNIK, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, ARAK, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, ZNACZENIE, MATERIAŁ BUDOWLANY, ASFALT, SIŁA AERODYNAMICZNA, LUZAK, EWOLUCJA, AMORFIK, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, PRZEWÓD RATUNKOWY, JERSEY, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, KROPLÓWKA, MAŁOPOLSKOŚĆ, POLE GOLFOWE, WIELOKULTUROWOŚĆ, SCENKA, KONCENTRAT, HETMANAT, OBRONA, HRABINI, KŁOPOTANIE SIĘ, PAWĘŻ, GOŁĄBKI, ZIMÓWKA, SKORUPA, ANTYFONA, WIĆ ROŚLINNA, POTENCJAŁ ZETA, WIZYTÓWKA, SZKUTNICTWO, KRYPTOREKLAMA, BAT, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, KASZTEL, NACZYNIAK GRONIASTY, ESZEWERIA, DOKUMENT PAPIESKI, RACICA, LAMPAS, ZATRACENIE, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, FILTR, RUCH BEZWIZOWY, ATŁAS, PIEKARNIK, WAŁ, ZAPONA, NIERUCHOMOŚĆ, SAMORZĄD, ZABYTEK, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, REKOGNICJA, PLOTER PŁASKI, WYDATKI, RACZYNA, ŚWIĄTEK, PARAGRAF, CHAŁTURA, DOCHTÓR, CYCEK, RZEMIOSŁO, PODRODZAJ, BRZOZA CZARNA, REWOLTA, BUZA, BICZ BOŻY, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, GOSTEK, ŁUPIEŻ PSTRY, SER, LOT SZYBOWCOWY, KUŁAK, ZNAK, PALIWO KOPALNE, ADMIRACJA, MOSKALIK, BEZSZELESTNOŚĆ, BRAMKA SAMOBÓJCZA, SIÓDMA WODA PO KISIELU, WYSEPKA, PINGLE, CHÓR, PADDLE, KACZKA DZIENNIKARSKA, OTWÓR, BLUZG, ASESOR, ŚWIATŁOCIEŃ, PAS, KESON, WROCŁAWSKOŚĆ, WSPORNIK, GRAFOSKOP, ŁUPEK HUMUSOWY, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, BUJANIE, ?OPIEKUŃCZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.646 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IRONICZNIE LUB POBŁAŻLIWIE O WŁADZY - OSOBIE REPREZENTUJĄCEJ WŁADZĘ; W ZWROCIE:PANIE WŁADZO,PANI WŁADZO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IRONICZNIE LUB POBŁAŻLIWIE O WŁADZY - OSOBIE REPREZENTUJĄCEJ WŁADZĘ; W ZWROCIE:PANIE WŁADZO,PANI WŁADZO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁADZUCHNA ironicznie lub pobłażliwie o władzy - osobie reprezentującej władzę; w zwrocie:Panie władzo,Pani władzo (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁADZUCHNA
ironicznie lub pobłażliwie o władzy - osobie reprezentującej władzę; w zwrocie:Panie władzo,Pani władzo (na 10 lit.).

Oprócz IRONICZNIE LUB POBŁAŻLIWIE O WŁADZY - OSOBIE REPREZENTUJĄCEJ WŁADZĘ; W ZWROCIE:PANIE WŁADZO,PANI WŁADZO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - IRONICZNIE LUB POBŁAŻLIWIE O WŁADZY - OSOBIE REPREZENTUJĄCEJ WŁADZĘ; W ZWROCIE:PANIE WŁADZO,PANI WŁADZO. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast