IRONICZNIE: KTOŚ, KOMU WYDAJE SIĘ, ŻE ROBI COŚ DOBREGO DLA KOGOŚ INNEGO, LECZ TAK NAPRAWDĘ JEGO GEST JEST NIEPOTRZEBNY LUB ODBIERANY ZUPEŁNIE OPACZNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁASKAWCA to:

ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie (na 8 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁASKAWCA

ŁASKAWCA to:

ktoś, kto jest łaskawy, czyni dobro, pomaga komuś, ratuje kogoś, często bezinteresownie (na 8 lit.)



ŁASKAWCA to:

pan, łaskawy pan; forma grzecznościowa używana przy zwracaniu się do mężczyzny o dużo wyższym statusie społecznym, od którego jest się zależnym (na 8 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRONICZNIE: KTOŚ, KOMU WYDAJE SIĘ, ŻE ROBI COŚ DOBREGO DLA KOGOŚ INNEGO, LECZ TAK NAPRAWDĘ JEGO GEST JEST NIEPOTRZEBNY LUB ODBIERANY ZUPEŁNIE OPACZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.296

SIODEŁKOWCE, KONTROSKARŻENIE, HEGEMON, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ZAKON SZPITALNY, BAGAŻÓWKA, MUNSZTUK, NOŚNIK FUNKCJI, SOLARIUM, WEŁNIANKA, KIJ, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, RAGDOLL, PASJA, ZIOMEK, BUM, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, CEL, LENIUCH OSPAŁY, HISTERYK, CHŁOPAK DO BICIA, DWUDZIESTA CZWARTA, KUSTOSZ, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, TKANKA STAŁA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, STOSUNEK WODNY, ENDOSZKIELET, STUDNIA ABISYŃSKA, OBIERALNOŚĆ, BUTNOŚĆ, STYL, GAJOWIEC ŻÓŁTY, HALO, PREPPERS, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, TELEFON ZAUFANIA, UNIWERSALNOŚĆ, ENANCJOMER, KONCERT, OPAD, OWOC, CZYTNIK, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, POPELINA, CHOROBA WERLHOFA, WIEM, BETONOWE BUTY, CZEŚNIKOSTWO, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, WSZECHWŁADNOŚĆ, OSTOJA, UCZELNIA, POKÓJ DZIECINNY, FAZA ANALNA, PROKSEMIKA, OKO, OCZAROWIEC, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, KOREAŃSKI, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, ADWENTYSTA, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, HAMULEC LUZOWANY, RECEPCJA, GREGORIANKA, PORÓD POŚLADKOWY, MARUNA NADMORSKA, DZIKA RÓŻA, FITONCYD, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, UTYLITARYZM, MOLOSY, RETORTA, RARYTASIK, FALISTOŚĆ, NORDYCKOŚĆ, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ETYKIETA, DERMATOLOGIA, PRACA, POPOZAUR, STŁUCZENIE, SMOLUCH, DOLA, GRA SINGLOWA, INTROMISJA, PRZEKRASKA, ŻAGIEL, CIASTO, JĘZYK, DAŃ, ZGNIŁY KOMPROMIS, GALON, NASTAWNICA, GADŻETOMANIA, WIETRZENIE INSOLACYJNE, DROGI, NIALA, KOLUMBARIUM, OSIEDLENIEC, ATOPINA, ASYSTA, POPRZECZNICA, HOHENZOLLERNOWIE, BIAŁKO BŁONOWE, GOŁOGŁOWY, PSEUDOBIELICA, STRUMIEŃ, OBRAZ, ODROŚLE, NERWOWOŚĆ, KABEL, SZTUKA DEKORACYJNA, MAŁPI GAJ, FAZA, WAPORYZACJA, SULFON, WIELOKĄT, DZIELNICA HISTORYCZNA, MLECZ, LICZBA ATOMOWA, DUCHOWY OJCIEC, PŁOMIEŃ, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, PULWERYZATOR, CZYNNOŚCI DOWODOWE, TROPIK, PIERZASTOŚĆ, FLISAK, MATRYLINEARNOŚĆ, PRÓCHNICZEK, SKAŁA METAMORFICZNA, EDYKUŁ, WARTOŚCIOWOŚĆ, MECHANIZM KRZYWKOWY, KATASTER, GRÓDŹ, SPÓŁGŁOSKA USTNA, WRZÓD TWARDY, NIEPOWODZENIE, MAGISTRALA, TENDER WODNOSAMOLOTÓW, BEFKA, KANDYZ, CIUPAGA, WOJNA CELNA, ZYSK, ZASIŁKOBIORCA, PISMO URZĘDOWE, IZBA CHORYCH, PEIRESKIA, KRATER WULKANICZNY, BAR, FIGURA, JEZIORO ZASTOISKOWE, FTYZJATRIA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, PICA, LINIA ABSORPCYJNA, ELEKTRYCZNOŚĆ, SUSZ, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, BAGGALA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, FERMA, RAMKA ODCZYTU, BRYZA, KLASTER DYSKOWY, LICZBA PÓŁPIERWSZA, STATYSTYKA OPISOWA, SZKLANKA, MIKSER, TOPIELISKO, TUMBA, MARIONETKA, OBELISK, SKRZYDŁO, LAGUNA, BIZNESWOMAN, KOMISARZ, NIMFA, OBORA, ŚLIZGAWKA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, ZAKŁADZINY, PEWNOŚĆ, PASZTET, MANIAK, CHIP, NIEZAWODNOŚĆ, KOSMOLOGIA, ZASŁUŻONY, DEATH METAL, KORYTO, MIŁOŚĆ, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, STREETBALL, CHOROBA GAMSTORP, AMAZONKA, PRZĘDZENIE, CIEKAWOŚĆ, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, CYNA, KOŁO JEZDNE, KOMBINATORYKA STOSOWANA, GRZYB NIEJADALNY, STRUKTURA DRAMATYCZNA, WEKSLARZ, KOMÓRKA SOMATYCZNA, WÓDKA, ALBUMIK, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, NAJDUCH, OWICYD, KLON, BROŃ WODOROWA, UMOWA BARTEROWA, OKRĘŻNOŚĆ, ISTNOŚĆ, LIBRA, TYKA, SZLIFIERKA KĄTOWA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, LITEWSKI, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, MIĘKKIE SERCE, OBCHODOWY, ROTOR, LOT, STRZELBA, ŻYWOŚĆ, KAWA MIELONA, RABACIK, STRATYFIKACJA, ŁOWCA , CIEŃ, DROŻDŻE, PUNKT, PRZEMOC, GRABARZ, ANTYPKA, ESTER, PRAKTYCZNOŚĆ, CHOWDER, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, SZMARAGD NILU, KORYTKO, PÓŁKA SKALNA, ROPUCHA BLOMBERGA, GOŁYSZEK ZŁOCISTY, OMDLENIE, KURACJA UDERZENIOWA, ŚWIATŁO, UMOWA O PRACĘ, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, GOLF, FALKON, HOLK, GORĄCZKA REUMATYCZNA, KOLEJKA METRA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, EMPIREUM, IGRASZKA SŁOWNA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, EUFONIA, OPRAWA, ULM, PREKLUZJA, LOBELIA, WYBIEG, LOG, LEKTOR, HYPERBATON, WĄTŁOŚĆ, MIECZ DWURĘCZNY, ROZGRZEWACZ, SNICKERS, PAWIE OKO, ALARM SZALUPOWY, ANTENA, REFLEKS, PASTISZ, DRABINA, PERYFERYJNOŚĆ, BULWARÓWKA, OSCYPEK, MONTAŻOWNIA, IZBA, VOLKSDEUTSCH, IRYS, SMAK, ?UCHO ZEWNĘTRZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.296 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IRONICZNIE: KTOŚ, KOMU WYDAJE SIĘ, ŻE ROBI COŚ DOBREGO DLA KOGOŚ INNEGO, LECZ TAK NAPRAWDĘ JEGO GEST JEST NIEPOTRZEBNY LUB ODBIERANY ZUPEŁNIE OPACZNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IRONICZNIE: KTOŚ, KOMU WYDAJE SIĘ, ŻE ROBI COŚ DOBREGO DLA KOGOŚ INNEGO, LECZ TAK NAPRAWDĘ JEGO GEST JEST NIEPOTRZEBNY LUB ODBIERANY ZUPEŁNIE OPACZNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁASKAWCA ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁASKAWCA
ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie (na 8 lit.).

Oprócz IRONICZNIE: KTOŚ, KOMU WYDAJE SIĘ, ŻE ROBI COŚ DOBREGO DLA KOGOŚ INNEGO, LECZ TAK NAPRAWDĘ JEGO GEST JEST NIEPOTRZEBNY LUB ODBIERANY ZUPEŁNIE OPACZNIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - IRONICZNIE: KTOŚ, KOMU WYDAJE SIĘ, ŻE ROBI COŚ DOBREGO DLA KOGOŚ INNEGO, LECZ TAK NAPRAWDĘ JEGO GEST JEST NIEPOTRZEBNY LUB ODBIERANY ZUPEŁNIE OPACZNIE. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x