Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: IRONICZNIE: KTOŚ, KOMU WYDAJE SIĘ, ŻE ROBI COŚ DOBREGO DLA KOGOŚ INNEGO, LECZ TAK NAPRAWDĘ JEGO GEST JEST NIEPOTRZEBNY LUB ODBIERANY ZUPEŁNIE OPACZNIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁASKAWCA to:

ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁASKAWCA

ŁASKAWCA to:

ktoś, kto jest łaskawy, czyni dobro, pomaga komuś, ratuje kogoś, często bezinteresownie (na 8 lit.)ŁASKAWCA to:

pan, łaskawy pan; forma grzecznościowa używana przy zwracaniu się do mężczyzny o dużo wyższym statusie społecznym, od którego jest się zależnym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRONICZNIE: KTOŚ, KOMU WYDAJE SIĘ, ŻE ROBI COŚ DOBREGO DLA KOGOŚ INNEGO, LECZ TAK NAPRAWDĘ JEGO GEST JEST NIEPOTRZEBNY LUB ODBIERANY ZUPEŁNIE OPACZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.291

GŁOS PIERSIOWY, HAŁASOWNIK, LANCKNECHT, PREZENT, KROSNO, PĘDNIK OKRĘTOWY, INSZA INSZOŚĆ, KONWERTOR, SADŹ, WIRTUOZERIA, PRZEGLĄDACZ, BOJER, ŻEBERKA, RÓWNOLATKA, SOWIECKOŚĆ, BRODZIK, OSNUJA, WOREK TRZEWIOWY, DERYWACJA FLEKSYJNA, GARMAŻERIA, KOBIETON, MUNGO, SAMOŁÓWKA, IMMUNOHEMATOLOGIA, NARÓD, JEZIORO RELIKTOWE, STROP KLEINA, KASTYLIJSKI, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, REJTERADA, SEMEM, NASIENIE, BULWA, PRZEDWIECZNOŚĆ, ROZDZIAŁEK, BABA-JĘDZA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, KOTLET, KONTROLING, SIŁACZ, VIP, POŁAĆ, ZUPA, BALAST, DEZASEMBLER, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, SEMAFOR, KRAWĘŻNICA, KAMPYLOGNATOID, LYGODIUM PALMIASTE, ERA KENOZOICZNA, SKŁAD, FOREMKA, SYRENA, GRUPA NACISKU, RELACJA DWUCZŁONOWA, SINICA OBWODOWA, KOŚCISTOŚĆ, TRAWA PASTEWNA, REWIZOR, RĘCZNOŚĆ, SONIFIKACJA, TERMOS, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, MOZART, RESKRYPT, SKANDYNAWSKOŚĆ, STREFA PERYGLACJALNA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, KOMPLET, WALECZNOŚĆ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, GANGRENA, OBRONA PHILIDORA, GRA, SUBIEKTYWISTA, FUNT-SIŁA, PRZYSMAK, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, OTĘPIENIE, GŁOWNIA, DOBUDOWA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PLUGASTWO, ĆAKRAM, NADBUDÓWKA, OFENSYWA, KPINKARZ, WESTA, SZACHY CZTEROOSOBOWE, CZŁONEK RODZINY, BYSTRZACHA, KSIĘGOWY, PIANKA, UKRAINISTYKA, STOŻAR, REPUBLIKA, FANTAZJA, WIDZ, PÓŁROZKROK, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, FRYBURG, MEGAPOLIS, STREFA TROFOLITYCZNA, PRZEŚMIEWKA, MASELNICZKA, INFORMACJA, UNDEAD, NACHALNOŚĆ, KAFLARZ, KUBECZEK, INSTYTUCJA KREDYTOWA, MAŁPA WĄSKONOSA, ZACHOWANIE, SUCHAREK, KLAUZULA WALORYZACYJNA, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, MONK, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, GRABARZ, TACA, ORIENTACJA, SEJM, DROGA GRUNTOWA, MIKROPRZEŁĄCZNIK, FERMENTOR, INFLACJA OTWARTA, NIEWAŻNOŚĆ, INFLACJA, MAKROREGION, SEN, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, KURSISTA, PRADZIAD, MROK, WIERTŁO, TELEZAKUPY, MIESZANINA, SOLNISKO, DOKŁADNOŚĆ, WYBIERAK, ISTOTA FANTASTYCZNA, JAZZ, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, GEKON, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, CYTADELA, ZATRUDNIENIE, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, KARBIDÓWKA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, KWAS LINOLENOWY, ASYSTA GRAWITACYJNA, ROZGAŁĘŹNIK, PODCIŚNIENIE, CLOWN, WEJŚCIE, LAPARENTOZAUR, ŁUK, OKNO, NIRWANA, SEKWOJA OLBRZYMIA, POWTÓRZENIE, ADMINISTRATYWISTA, DIALIZOTERAPIA, STYLISTKA, SZPRYCA, DOBB, STEWA, WYCHOWANKA, PĘDNIK AZYMUTALNY, KOMENTATORSTWO, SYTA, MIŃSZCZANIN, RODZINA PATCHWORKOWA, ZAKON KLERYCKI, BAŁYK, SUCHY PROWIANT, ASTRAGAL, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, BŁONICA NOSA, PRANIE PIENIĘDZY, HEAD HUNTER, HARMONIA, GODŁO PROMOCYJNE, LODÓWKA, ANALIZA FUNKCJONALNA, STACJA, KAMICA MOCZOWA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, SUBTELNOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, ANTROPOLOGIZM, CYGANKA, PRZEWŁOKA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, POKER ROZBIERANY, MIKROPRĄD, PRZYWODZICIEL DŁUGI, MALFORMACJA MACICY, ŁOWCA TALENTÓW, PANDANOWIEC, RODZIC CHRZESTNY, JASZCZUR, DŁUGOSZOWE, STAROŚWIECKOŚĆ, GEOFIT RYZOMOWY, PRZEMYSŁ SIARKOWY, WYMIANA, DUK, ŁADOWNICZY, EGZEMPLARZ, BOZIA, OTTER, DZIEŻA, ANGIOLOGIA, FARA, ORZECHÓWKA, GODZ, METEORYZM, STYPENDIUM SOCJALNE, BEZPOWROTNOŚĆ, OPONA RADIALNA, FORMA, WITAMINA B6, TRAPER, MACIERZ SCHODKOWA, STALAG, PLUTON, MUSICAL, GRZYB PASOŻYTNICZY, XSARA, MELODIA, FATALIZM, WAPIENNIK, ANOMALIA, SAWANTERIA, BOLERO, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, AŁYCZA, KONTRPOCHÓD, POŻYCZKOMAT, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, ROZMODLENIE, SPRAWNOŚĆ, LUSTRO, ZABIEG KOSMETYCZNY, WODA PO KISIELU, TRESA, UŻYTEK ZIELONY, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, OSZCZERSTWO, LIDER, AWANS, SELENODEZJA, FISZUTKA, NIEMRAWOŚĆ, DUBELTÓWKA, PŁUG WIRNIKOWY, WGŁOBIENIE, PUCH, BASEN MODELOWY, HISTORIA, PRZYWŁASZCZENIE, JĘZYK MANX, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, RAKIETKA TENISOWA, DYFUZJA, BUGAJ, KRYMINALISTYKA, CZYNNIK PRODUKCJI, BOCZEK, KREACJONIZM, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, CIĘCIE POZIOMICOWE, BOKSERKA, NOK, KANAŁ ENERGETYCZNY, GEEZ, TEORIA GIER, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, EDYTORSTWO NAUKOWE, LAS OCHRONNY, TYKA, RAUT, SKONTRUM, PRZEKŁADNIA PASOWA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, RUSZT, PIERWSZEŃSTWO, SPRAWOWANIE, OKŁAD, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, LIBERIA, KOLEJ GONDOLOWA, COLCANNON, PUCHAR, ANALIZA WARIANCJI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.291 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IRONICZNIE: KTOŚ, KOMU WYDAJE SIĘ, ŻE ROBI COŚ DOBREGO DLA KOGOŚ INNEGO, LECZ TAK NAPRAWDĘ JEGO GEST JEST NIEPOTRZEBNY LUB ODBIERANY ZUPEŁNIE OPACZNIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
łaskawca, ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁASKAWCA
ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x