Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: IRONICZNIE: KTOŚ, KOMU WYDAJE SIĘ, ŻE ROBI COŚ DOBREGO DLA KOGOŚ INNEGO, LECZ TAK NAPRAWDĘ JEGO GEST JEST NIEPOTRZEBNY LUB ODBIERANY ZUPEŁNIE OPACZNIE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁASKAWCA to:

ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁASKAWCA

ŁASKAWCA to:

ktoś, kto jest łaskawy, czyni dobro, pomaga komuś, ratuje kogoś, często bezinteresownie (na 8 lit.)ŁASKAWCA to:

pan, łaskawy pan; forma grzecznościowa używana przy zwracaniu się do mężczyzny o dużo wyższym statusie społecznym, od którego jest się zależnym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IRONICZNIE: KTOŚ, KOMU WYDAJE SIĘ, ŻE ROBI COŚ DOBREGO DLA KOGOŚ INNEGO, LECZ TAK NAPRAWDĘ JEGO GEST JEST NIEPOTRZEBNY LUB ODBIERANY ZUPEŁNIE OPACZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.291

PÓŁNOCNY WSCHÓD, KOSZYK, SPEKTROMETRIA MASOWA, RUTYNISTA, SKAZA WYSIĘKOWA, NAUKI KOGNITYWNE, UMOWA BUKINGOWA, ZABÓR, PERSONA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, REGUŁA, IZDEBNIK, POKER DOBIERANY, HARD ROCK, BRZUCHORZĘSKA, PRZEZWISKO, KRAWIECTWO, BEŁKOTLIWOŚĆ, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, DZIURA, SKOCZKOWCE, PARTIA, AWIATYKA, METKA, WIELKOŚĆ, NIEDOWIERZANIE, OPINIA, KISZKA, ROBOTA GÓRNICZA, PUSZKARZ, REAKTOR GAZOWY, LABORATORIUM, FELERNOŚĆ, WÓDKA, ANGELOLOGIA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, BUTLA GAZOWA, ŚWIDER, PAUPER, ENUMERACJA, ŚWIEŻAK, EWANGELIZATOR, FALAFEL, EDYKUŁA, WOLUNTARIAT, OBRONA, POTENCJA, LOGIZACJA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, PARASZKA, BIAŁY ŚPIEW, LIZUS, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, SYSTEMATYKA, ANOMALIA POLANDA, MIKSOZAUR, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, DRUCIARZ, STATYSTA, PIERÓG, SKALICA, PRAKTYCZNOŚĆ, PARTNERKA, WICIOWCE, KWASOTA, WASZA WYSOKOŚĆ, ASTROCYT, SKALISKO, WARSTWA PODSTAWNA, PORT, NAGRZEW, BERA, START MASOWY, ZĘBY NOWORODKOWE, DRAŻLIWOŚĆ, ETAP, OWOLAKTARIANIN, AMBASADOR, NOOB, SUPERTOSKAN, SPOŁECZNE, POGOTOWIE TECHNICZNE, GARJAINIA, TOKARKA KARUZELOWA, CHIRURG, MATERIAŁ SKALNY, UMBRA, CHAŁTURZYSTA, EKWILIBRYSTYKA, PRĄTNIKOWE, PISEMNOŚĆ, CUDOTWÓRCZYNI, KOMANDOR, PRZEDDZIEŃ, SOLICYTACJA, WYCHOWANKA, RYKSIARZ, ORONGO, KONTUR MELODYCZNY, EKONOMIA SPOŁECZNA, GRZYB SIARKOWY, OBRAZ, WEKTOR JEDNOSTKOWY, WYPEŁNIENIE, WIRULENCJA, WERSOLOGIA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, NOCEK WĄSATY, NAMASZCZENIE CHORYCH, ANALOG, PODAŻ NIEELASTYCZNA, KONTRGAMBIT WINAWERA, MAPNIK CAGLE'A, REŻIM, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, PLATON, BAŁABAN, ŁAJKA, DELTA KRONECKERA, KULCZYBA, MIĘSIEŃ POŚLADKOWY MAŁY, NERWOWOŚĆ, WEKA, ABRAZJA GLACJALNA, CIASNOTA, TEREN ZAKRYTY, KONTROLA, MRÓWKA PÓŁNOCNA, TKANKA MIĘŚNIOWA, PLASTYKA, BALON ZAPOROWY, MASA SOLNA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, SOSJERKA, METODA KARTOGRAMU, PRZYBUDÓWKA, ORGAN, ŁUK BLOCZKOWY, KLASTER, INTERPRETATOR, TARAS WIDOKOWY, PRYSZNIC, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, CENTRUM URAZOWE, SIEĆ ENERGETYCZNA, SKANER, ŚWIADCZENIE, ZBIOROWISKO, RÓWNIK TERMICZNY, BĘCKI, BEZPIECZNY SEKS, AUTOMOBIL, TURMA, TURMA, KARTANA, KLIENT, UBYTEK, NIEDORZECZNOŚĆ, DROŻYZNA, TERPEN, PRĘDKOŚĆ FALOWA, WYWÓD, ODKRYWANIE DUSZY, BLOK SOCJALISTYCZNY, MUCHY W NOSIE, WALEC HIPERBOLICZNY, PAWIE OKO, PEŁZAK, SIEROCTWO SPOŁECZNE, MAZAJA, ZIOMKOSTWO, WARP, PALATOGRAM, COSINUS, RPG, BIAŁKO, LINIA, ŁOTOK, GNIOTOWE, KONTRALT, MAŁOSTKOWOŚĆ, OHYDA, ZIELENICE, POSTĘP GEOMETRYCZNY, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, CLOWN, MASŁO, TYŁÓWKA, CZYSZCZARNIA, MALUNEK, CZEKAN, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, TEORIA KOLEJEK, SPRAWICIEL, BALOT, KOALICYJNOŚĆ, LINIA, ŚREDNIACTWO, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ZŁOTA KLATKA, BIJATYKA, OPÓR, LIST, JEDEN, POLAK, RODZAJ MĘSKI, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, GRAF PÓŁEULEROWSKI, KAYMAK, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, PRAWO GAUSSA, SPRZĘŻNICE, KONUS, POSTĘPOWANIE, KARCZMA PIWNA, MCV, EKSŻONA, RAJD, ANTRYKOT, WIECZNE PIÓRO, NEFROLEPIS, TEMPERATURA NÉELA, BRZEMIĘ, PRAWO BERNOULLIEGO, ŁYSAK, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, WYRAFINOWANOŚĆ, WSPÓŁWŁADCA, TURBULENCJA, PROMIENNOŚĆ, PRAWO RYNKÓW, DZIELNICA, KOMBAJN, CZAS TERAŹNIEJSZY, URZĄD SKARBOWY, OPUNCJA FIGOWA, BLEDZIUCH, ABSORPCJA, GAMEPLAY, WŁAMANIE, PAPAD, NABIEŻNIK, KAZUISTA, UNYTKO, SZPIK, WINA UMYŚLNA, PEJORATYW, HRABINI, PĘK, GRECKOŚĆ, PRYZMA AKRECYJNA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, OWOC SZUPINKOWY, CHONDRYT WĘGLISTY, IMPOTENCJA, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, ODPŁYW, ITAKA, PEŁNOŚĆ, CO, PORFIRYNA, FAZA ANALNA, ZIEMNIACZEK, POKREWIEŃSTWO, BANTENG, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, WYLEW, BAZA NAMIOTOWA, MIELINA, PAPIER TOALETOWY, MIARA PROBABILISTYCZNA, SMOŁA DRZEWNA, KASTYLIJSKI, OSAD, TAUTOCHRONA, DYWERSJA, MONARCHIA STANOWA, ZBIERACZ, PŁYWAK, WYBRYK NATURY, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, SEKWENCJA TATA, ZAWADA, IRISH DRAFT, PIERWORYS MAPY, PEJZAŻ, SKROMNOŚĆ, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, MEADE, LUNONAUTA, BIAŁY KARZEŁ, MOŁDAWSKI, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, POTWÓR, KOMUNALKA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, DANIEL DUBICKI, CZAKRAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.291 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IRONICZNIE: KTOŚ, KOMU WYDAJE SIĘ, ŻE ROBI COŚ DOBREGO DLA KOGOŚ INNEGO, LECZ TAK NAPRAWDĘ JEGO GEST JEST NIEPOTRZEBNY LUB ODBIERANY ZUPEŁNIE OPACZNIE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
łaskawca, ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁASKAWCA
ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x