SIEDZISKO LUB OPARCIE MEBLA (NP. KANAPY, FOTELA), KTÓRE MOŻE BYĆ ZDEJMOWANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODUSZKA to:

siedzisko lub oparcie mebla (np. kanapy, fotela), które może być zdejmowane (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODUSZKA

PODUSZKA to:

miękkie podparcie dla głowy, rodzaj worka wypchanego czymś miękkim (np. pierzem, włosiem) używanego jako element pościeli (na 8 lit.)PODUSZKA to:

spodnia i miękka część palca, dłoni, łapy lub stopy (na 8 lit.)PODUSZKA to:

specjalnie przygotowany, wymodelowany kawałek gąbki albo innego materiału, który wszywa się w wewnętrzną stronę ubrania w okolicach ramion, by nadać im pożądany kształt, np. optycznie je powiększyć (na 8 lit.)PODUSZKA to:

małe pudełko, w którym jest wkładka nasączona tuszem do robienia pieczątek (na 8 lit.)PODUSZKA to:

część mózgu; największe, tylne jądro wzgórza (na 8 lit.)PODUSZKA to:

podpora architektoniczna, stanowiąca oparcie dla innej części konstrukcji, stosowana np. w budowie mostów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SIEDZISKO LUB OPARCIE MEBLA (NP. KANAPY, FOTELA), KTÓRE MOŻE BYĆ ZDEJMOWANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.586

KOPUŁA PANCERNA, DŻINS, SZLAMIEC, POLANIE, KANTATA, ARSYNA, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, PARTIA HISZPAŃSKA, TARCZOWCE, PESTO, GAZ SPALINOWY, MANIERYZM, PROMIENNIK, ŁADNA HISTORIA, ZDANIE ZŁOŻONE, DETAL, JEDYNKA, BYLINA, ŚWIECA, CHEKKER, SYSTEM ZARZĄDZANIA, ALLEGRETTO, CYZELATORSTWO, PĘDNIK OKRĘTOWY, ZASUWNICA, PRZEPADEK, REAKTOR, DANSKER, DOK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, LICHWIARSTWO, REEDUKACJA, DEDERON, ŁAJNO, FALAFEL, SIEĆ NEURONOWA, UKRYCIE, KAROWNIK, SZARPIE, OPASANIE, ANONEK, SPÓŁKA, ADAPTACJA, NORKI, TURECKOŚĆ, REKWIZYCJA, PAROWIEC, NASKÓREK, LAND, LASKA, PIECZĘĆ, SERW, NIESPAW, MARGINESOWOŚĆ, PUBLIKACJA, MUR, OŚWIETLENIOWIEC, ZŁOTY CIELEC, GERMANIZACJA, SPÓD, MEMBRANA, JAD PSZCZELI, KASZUBSKI, INTERFEJS, STACCATO, KABLOOPERATOR, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, KAPITAŁ, DEGRADACJA, INDIANKA, KOTONINA, POWTARZALNOŚĆ, DYSFUNKCJA SEKSUALNA, OBRAZ, EMBOLIZACJA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, BYTOWNIT, ŁYCHA, NORWESKI, KOŁO, BENEFICJUM, KEM, FILM ANTYWOJENNY, SYZYGIA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PROWENIENCJA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, RYNEK KONKURENCYJNY, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, PODBIERACZ, SUWNICA, DEZETKA, FAŁSZERZ, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, HOMOGENIZATOR, KOLEJ LINOWA, DENUNCJACJA, URANOWIEC, ORTEZA, MINIATURA, GRECKI, KRATER PASOŻYTNICZY, SZMAT, NAROŻNIK, SONDA, BETON JAMISTY, SIŁY, UŻĄDLENIE, BRZOSKWINIA, STOCZNIA, GANC POMADA, SENS, ZŁODZIEJKA, NAZWA ZWYCZAJOWA, BATIK, SZYKANA, GALÓWKA, BARK, PADWAN, DZIENNIK URZĘDOWY, KRÓLOWA RENET, PRÓBNIK, ZNAJDA, KARTA SIECIOWA, SYMETRIA, ABORDAŻ, OGRANICZENIE WIEKOWE, BESTIARIUSZ, ROZRZĄD, SUMATOR, SMORODINÓWKA, OSADA, ANKA, ROZDRABNIACZ, PRZEWRÓT, ONELINER, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, KOMERCJALIZACJA, STRZAŁ, REWIR, DUCH OPIEKUŃCZY, LICZKO, ŻYDOSTWO, TERAPIA, BEZGŁOWOŚĆ, BATERIA, SMOCZEK, POLEPA, KSIĘGA, KOGNITYWIZM, CYGAN, PINGLE, PRZYNALEŻNOŚĆ, MINERALIZACJA, BRUMBY, OBRAZEK, HB, ECCHI, AALEN, RAMIENICOWE, CHÓR, ISLANDZKOŚĆ, SEGMENTACJA, KROPIELNICA, CZUPRYNA, MANIERA, EDYKUŁ, SZMAT, GUMA, DODATEK KOMPENSACYJNY, KWASEK, MIĘSOŻERCA, AGOGIKA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, ENERGIA ELEKTRYCZNA, KAPITAŁOWOŚĆ, CZEPLIWOŚĆ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, WITRYNA, SEJSMIKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, PIRACTWO, WZIĘCIE POD WŁOS, SZTUFADA, SER EDAMSKI, ZAMKNIĘCIE CELNE, ZAMIANA, POMPA ODŚRODKOWA, STREAMING, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, MEMORANDUM, ROZDZIAŁEK, WSZARZ, MIŁOŚĆ, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, BINDA, ZEW, KŁUSAK FRANCUSKI, LAMPROFIR, PŁUCZKA, RÓŻA SKOCZKOWA, N-GRAM, ŚRODKOWOŚĆ, CZESKOŚĆ, KONFIGURACJA, LAMPA BŁYSKOWA, MIKROMIERZ, SAMOOBRONA, ŁAŃCUCH, WILK, ANTRYKOT, AGENT, ZNAK, AUTSAJDER, ROZBÓJNICTWO, IMPEDYMENTA, RZEŹWOŚĆ, OLIWA, BARWA PODSTAWOWA, ZAPŁADNIACZ, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, MANKIETY, KOŁO MŁYŃSKIE, MISTRZ, MASKARON, PRZYKURCZ, PŁEĆ, GÓRKA, LUDZKIE ZOO, PODZIEMIE, GRANICA, MLEKO W PROSZKU, KAZAMATA, ZBROJA PEŁNA, WCINKA, REAKCJA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, FAZA, SOFA, MIEJSCE STOJĄCE, EKSYKATOR, SWOBODA, AMPUŁA, TYLOZOID, OPODATKOWANIE, GŁOS, RZEKA EPIZODYCZNA, FARMAKOTERAPIA, JĘZYK KIPCZACKI, KOSZTY PRACY, ZESPOLENIE, POSTING, KURACJA SZOKOWA, LINIA ŚREDNICOWA, BIAŁA FLAGA, BEJCA, RÓŻANIEC, ZDZIADZIENIE, GŁĄBIK, WĘZEŁ GORDYJSKI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, PRACA, AKROBATYKA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, WŁOSIANKA, ZACIĘCIE, LABIRYNT, SUKMANA, LAS ŁĘGOWY, SUBTELNOŚĆ, AMINOKWAS, TURÓWKA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, DEMOBILIZACJA, MANIFEST, PRZYJEZDNY, OFICJAŁ, REPRODUKCJA, SZWADRON ŚMIERCI, OSIEMDZIESIĄTKA, HEGEMONICZNOŚĆ, POLSKI-SLOWNIK.PL, FACHOWIEC, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, PŁATNIK NETTO, SKRZYPY, PARKIET, DRZEWO IGLASTE, AUSZPIK, TRZYMAK, OPAR, OBRONA, CHWYT PONIŻEJ PASA, FORMALIZM, CIELĘCINKA, ZAPORA, INTEL, HEMOROID, ?GRAMOWID.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.586 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SIEDZISKO LUB OPARCIE MEBLA (NP. KANAPY, FOTELA), KTÓRE MOŻE BYĆ ZDEJMOWANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SIEDZISKO LUB OPARCIE MEBLA (NP. KANAPY, FOTELA), KTÓRE MOŻE BYĆ ZDEJMOWANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODUSZKA siedzisko lub oparcie mebla (np. kanapy, fotela), które może być zdejmowane (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODUSZKA
siedzisko lub oparcie mebla (np. kanapy, fotela), które może być zdejmowane (na 8 lit.).

Oprócz SIEDZISKO LUB OPARCIE MEBLA (NP. KANAPY, FOTELA), KTÓRE MOŻE BYĆ ZDEJMOWANE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - SIEDZISKO LUB OPARCIE MEBLA (NP. KANAPY, FOTELA), KTÓRE MOŻE BYĆ ZDEJMOWANE. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast