SZCZEGÓLNY RODZAJ ZABYTKU: PRZESTRZENNE ZAŁOŻENIE MIEJSKIE LUB WIEJSKIE, ZAWIERAJĄCE ZESPOŁY BUDOWLANE, POJEDYNCZE BUDYNKI I FORMY ZAPROJEKTOWANEJ ZIELENI, ROZMIESZCZONE W UKŁADZIE HISTORYCZNYCH PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH, W TYM SIECI ULIC LUB SIECI DRÓG - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UKŁAD URBANISTYCZNY to:

szczególny rodzaj zabytku: przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym sieci ulic lub sieci dróg (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZEGÓLNY RODZAJ ZABYTKU: PRZESTRZENNE ZAŁOŻENIE MIEJSKIE LUB WIEJSKIE, ZAWIERAJĄCE ZESPOŁY BUDOWLANE, POJEDYNCZE BUDYNKI I FORMY ZAPROJEKTOWANEJ ZIELENI, ROZMIESZCZONE W UKŁADZIE HISTORYCZNYCH PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH, W TYM SIECI ULIC LUB SIECI DRÓG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.474

ROŻEK, HIPERFOKALNA, HIACYNT, FULAR, KRATOWNICA, SONDA, PASKUDA, OCHRONA INDYWIDUALNA, GRODZISZCZANKA, GAZELA, PÓŁKOLONIE, ZAGŁÓWEK, ELEKTROIZOLACJA, PODWOIK, MIEDZIONIKIEL, ŁUSKA, ROTA, ANTYKOAGULANT, FERMA, SZTUKATERIA, ARONIA, SZTUKA, RYCERZYK, KILOMETR NA GODZINĘ, ODPRAWA CZASOWA, NORMATYWISTA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, PAMPUCH, KONSOLIDACJA, WIZA WYJAZDOWA, MUSZTRA, MEDALION, CYKL KSIĘŻYCOWY, SKŁADANKA, REWERSAŁ, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, PLOTER BĘBNOWY, CHOROBA POPROMIENNA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ADENOWIRUS AD-36, CHUSTA, TENUTA, KRIS, SERENADA, HANOWER, DRAJREP, DRUK AKCYDENSOWY, ARAK, NAJDUCH, OKRUTNOŚĆ, KONKURENCJA, NABÓJ ĆWICZEBNY, STOMIA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, LAGUNA, AULOS, GĘSTE, BUGAJ, BIAŁE MIĘSO, DEGENERIA, SUPOZYCJA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, SARONG, LUANCHUANRAPTOR, DRUHNA, WARKOCZ, BAZA TRANSPORTOWA, ZBIOREK, LENA, PAŃSTWO, KŁĘBUSZEK, ROZPRUWACZ, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, KORYTO RZEKI, POWÓD, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, AQUAFABA, PARAMETR, LAUDATOR, HALOGENEK, POKRYWA, CUGANT, ŚLIZGUN, CUGANT, ŻEGLARZ, POMALOWANE, FILET, TABLICA STEROWNICZA, KORONKA, PRAPŁETWIEC, PAWIMENT, PŁOMIEŃ, MISTERIUM PASYJNE, GOLF, MACIERZ DYSKOWA, UZALEŻNIENIE, IMPERIUM BRYTYJSKIE, BRYŁA, WIRKI, WYRĘB, WENTYL, UPOJNOŚĆ, LEK PRZECIWBÓLOWY, ARSYNA, PATROLOWIEC, ROZTOCZE, DOMINANTA, FUNKCJA, IMPEDYMENTA, ŁODRANIT, MAJĄTEK, SORGO ZWYCZAJNE, SENTYMENT, OGNISKO, MARYNATA, OTWÓR, HAFT KRZYŻYKOWY, ROZSZCZEPIENIE, KONSERWA, BACIK, PRZYLEPNOŚĆ, SYMULTANIZM, PIEC HUTNICZY, FOTEL OBROTOWY, KLERK, PASEK, GIEŁDA SAMOCHODOWA, BUZDYGAN, PÓŁSIOSTRA, FERGANAZAUR, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, LESS, PASJA, ALBUM, USZAK, PROCENT SKŁADANY, FOKBRAMREJA, AZOTAN(V), TIENSZANOZAUR, JUTA, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, WIDMO CZĄSTECZKOWE, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, DWUSTER, PLANETA SKALISTA, CZOŁO, IMMUNOGLOBINA M, JEDNOPŁAT, UMOWA KOMPENSACYJNA, AKADEMIA, METAL NIEŻELAZNY, KRUCHAWECZKA, PARMA, PODIUM, HAFIS, AKUMULATOR ZASADOWY, BABINIEC, ODSUWACZ, SZADŹ, GRUSZECZKA, FUNDAMENT, ŚLĄSKOŚĆ, GRANAT, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, WERANDA, LUMBALIZACJA, DZIEWANNA, LAMINAT, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, WARIOMETR, POST, IMPLANT ŚLIMAKOWY, ZAPOTRZEBOWANIE, MOŻLIWOŚĆ, PATRON, SKRZYDLIK, PODSADKA, ROKAZAUR, EFEKT SORETA, PRÓBA NUKLEARNA, PORCELANKA, WPŁATA, MECHANIZM, CZYTANKA, FURGON, TRYGER, KONTENER, WĄTROBOWIEC, ANNA, ŚLEPY KOSZTORYS, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, WIOSŁO, REPERTUAR, PRĄTNIKOWCE, WKRĘT, FABROZAUR, BUCHTA, PAŁANKA, GEMINIDY, KOMPILATOR LOGICZNY, KWANTAZAUR, DETAL, KOT, ŚWIETLIK, SSAK, BŁONA MIGAWKOWA, DZIAŁ WÓD, HARMONIA SAMOGŁOSKOWA, DEPUTAT WĘGLOWY, GDERACTWO, ROZBRATEL, SEK, GNIAZDO PROCESOROWE, SIEDLISKO, EMOTIKONA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, ŁĄCZNICA, BIAŁA SZKOŁA, HAFIZ, NOGA, SEKULARYZACJA, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, DWUDZIESTY, RÓŻA, DYSRUPCJA, MODA, PLUS, CZUBRICA, SUBSTANCJA OBCA, STOLARSZCZYZNA, CHANGCHENGOPTERUS, OBRABIALNOŚĆ, MIEDNICZKA, NASZYWKA, RELIKWIA, GASTONIA, KONSERWATYWNOŚĆ, ZBIORÓWKA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, CHWYTNIK, MASWERK, LISTEK, ROBOCIK, MIKROSKOP OPTYCZNY, WATÓWKA, ANDEZAUR, OBROŻA, PIEPRZ MNISI, ZMARSZCZKA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, BAREŻ, WYDERKAF, RYNEK NIEDOSKONAŁY, CEMBROWINA, MECHANIZM UDERZENIOWY, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, AZOLLA MEKSYKAŃSKA, SAKLA, PIECHOTA ŁANOWA, PIEC, KURACJA UDERZENIOWA, RANA, ROZUM, GRAFFITI, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, CYTODIAGNOSTYKA, POEMAT HEROICZNY, DZIANET, HANDEL NARĘCZNY, AKOMPANIAMENT, MIOTACZ OGNIA, SŁUŻKA, MORWA PAPIEROWA, ANANAS, AUDIOBOOK, ŁADUNEK KUMULACYJNY, WARTA, GENEZA, IZOLATORIUM, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, BRODAWKA, GATUNEK ZBIOROWY, KAMERTON GWIZDKOWY, DRACENA, PĘTO, MATURZYSTA, UNDARIA, FRAMUGA, TERMOMETR RNA, SERENDIPACERATOPS, WYPADEK JĄDROWY, AMITRYPTYLINA, GLINA ZWAŁOWA, ŻERTWA, KOŻUCH, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, PUBLIKA, ?KIFOZA PIERSIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.474 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZCZEGÓLNY RODZAJ ZABYTKU: PRZESTRZENNE ZAŁOŻENIE MIEJSKIE LUB WIEJSKIE, ZAWIERAJĄCE ZESPOŁY BUDOWLANE, POJEDYNCZE BUDYNKI I FORMY ZAPROJEKTOWANEJ ZIELENI, ROZMIESZCZONE W UKŁADZIE HISTORYCZNYCH PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH, W TYM SIECI ULIC LUB SIECI DRÓG się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZEGÓLNY RODZAJ ZABYTKU: PRZESTRZENNE ZAŁOŻENIE MIEJSKIE LUB WIEJSKIE, ZAWIERAJĄCE ZESPOŁY BUDOWLANE, POJEDYNCZE BUDYNKI I FORMY ZAPROJEKTOWANEJ ZIELENI, ROZMIESZCZONE W UKŁADZIE HISTORYCZNYCH PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH, W TYM SIECI ULIC LUB SIECI DRÓG
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UKŁAD URBANISTYCZNY szczególny rodzaj zabytku: przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym sieci ulic lub sieci dróg (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UKŁAD URBANISTYCZNY
szczególny rodzaj zabytku: przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym sieci ulic lub sieci dróg (na 18 lit.).

Oprócz SZCZEGÓLNY RODZAJ ZABYTKU: PRZESTRZENNE ZAŁOŻENIE MIEJSKIE LUB WIEJSKIE, ZAWIERAJĄCE ZESPOŁY BUDOWLANE, POJEDYNCZE BUDYNKI I FORMY ZAPROJEKTOWANEJ ZIELENI, ROZMIESZCZONE W UKŁADZIE HISTORYCZNYCH PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH, W TYM SIECI ULIC LUB SIECI DRÓG sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SZCZEGÓLNY RODZAJ ZABYTKU: PRZESTRZENNE ZAŁOŻENIE MIEJSKIE LUB WIEJSKIE, ZAWIERAJĄCE ZESPOŁY BUDOWLANE, POJEDYNCZE BUDYNKI I FORMY ZAPROJEKTOWANEJ ZIELENI, ROZMIESZCZONE W UKŁADZIE HISTORYCZNYCH PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH, W TYM SIECI ULIC LUB SIECI DRÓG. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast