Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SZCZEGÓLNY RODZAJ ZABYTKU: PRZESTRZENNE ZAŁOŻENIE MIEJSKIE LUB WIEJSKIE, ZAWIERAJĄCE ZESPOŁY BUDOWLANE, POJEDYNCZE BUDYNKI I FORMY ZAPROJEKTOWANEJ ZIELENI, ROZMIESZCZONE W UKŁADZIE HISTORYCZNYCH PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH, W TYM SIECI ULIC LUB SIECI DRÓG

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UKŁAD URBANISTYCZNY to:

szczególny rodzaj zabytku: przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym sieci ulic lub sieci dróg (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZCZEGÓLNY RODZAJ ZABYTKU: PRZESTRZENNE ZAŁOŻENIE MIEJSKIE LUB WIEJSKIE, ZAWIERAJĄCE ZESPOŁY BUDOWLANE, POJEDYNCZE BUDYNKI I FORMY ZAPROJEKTOWANEJ ZIELENI, ROZMIESZCZONE W UKŁADZIE HISTORYCZNYCH PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH, W TYM SIECI ULIC LUB SIECI DRÓG". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.703

FALA WODNA, KONWIKT, ROZDZIAŁEK, BRAMKA SAMOBÓJCZA, PAPILOT, GRAF ACYKLICZNY, ZAJAD, PÓŁHAK, PIEC INDUKCYJNY, ETOLA, JEZIORO GLACJALNE, ARONIA, ZAŚPIEW, FLUIDYZACJA, OŚCIEŻNICA, JINFENGOPTERYKS, WITAMINA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, BYLICA, KARAFKA, ARYTMETYKA PRESBURGERA, PIANOLA, WYLĘGARNIA, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, IZBA, DERESZ, PAMIĄTKA, STATYKA, ZIEMIA NICZYJA, PANTOGRAF, WYPADEK DROGOWY, PASZPORTYZACJA, MAJSTERSZTYK, LOT NURKOWY, POROZUMIENIE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, OLEJEK HASZYSZOWY, REGUŁA GLOGERA, SITNIK PŁYWAJĄCY, PĘTO, BLACHOWNIA, FLACHA, RZEMYK, HODOWCA, MORION, ADWENTYZM, ZABYTEK RUCHOMY, MOTYWACJA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, TAŚMA FILMOWA, RUCH BEZWIZOWY, STAROŚCIŃSKI, OTULINA, ANGOL, TRÓJNÓG, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, KRÓLEWICZ, ŻARTOWNIŚ, ULGA PODATKOWA, MOCHWIAN, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, PROFIL, LINIA DEMARKACYJNA, CUGANT, ŚRODEK CUCĄCY, KOSZULKA, PREPERS, MĘTNIAK, ROZBUDOWA, GLINA LODOWCOWA, INFLACJA KONSUMENCKA, SMACZLIWKA, ARANŻACJA, MACIERZ DYSKOWA, ROSYJSKI, KATEGORIA, KNEBEL, SPULCHNIACZ, PRĄTNIKOWE, TEMPO, ZBROJA PEŁNA, DYBUK, WESTFALKA, DŻUNGLA, WZÓR, DOŻYWOTNOŚĆ, OSTATECZNOŚĆ, BUŁKA MAŚLANA, DUROMER, WNIOSEK, POZIOMNICA, ZESZYT, NIEGOTOWOŚĆ, OLIGODENDROCYT, KRUŻGANEK, PLACEK LOTARYŃSKI, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, WYDZIELINA ORGANIZMU, ENUMERACJA, MORWIN, UKŁAD NERWOWY PRZYWSPÓŁCZULNY, DOWÓD ONTOLOGICZNY, WRÓBEL MAZUREK, DRAMAT GANGSTERSKI, PUNKT TRIANGULACYJNY, HUMOR SYTUACYJNY, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, WIBRATO, CIBOTIOWATE, PAROLIST, KRAKOWIAK, ZWAŁA, STILON, PINGWINARIUM, SKANIA, ASTRAGAL, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, PREZYDENTKA, SZTUKA PASYJNA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, SZKOPEK, FARBA KLEJOWA, UKŁAD, ZATOKA, WSPARCIE FINANSOWE, SAMOODNOWA, ISTOTA BIAŁA, KPINA, SZPULKA, BRUKSELA, UKRYCIE, KUPLET, PROKONSUL, KWILMEZAUR, AWIATYRAN, KOLCZAK, NIEZDARSTWO, SKAKUNOWATE, NIEBO, MINA MORSKA, LICHWA, ADMONICJA, ŻUŻEL, UKŁAD RODZAJOWY, PIEGUS, NAPĘD RAKIETOWY, TABLOIDYZACJA, PROFIL KAUZALNY, OKOLNICA, WZMACNIAK, LINIA ZABUDOWY, WZIERNIK, MEMBRANOFON, DRAJREP, UKŁAD DYSKRETNY, ESPADRYLA, BLANK, ELASTYK, WYDATEK RZECZOWY, MINUCJA, BONŻURKA, STRYCH, DIRT, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, KWIZ, KOCIUBA, KINDŻAŁ, ANEUPLOIDALNOŚĆ, PAPIER FOTOGRAFICZNY, PIANKA, HB, BAGDE, KWIAT MOTYLKOWATY, HASHTAG, DROGA GRUNTOWA, BRIK, BAWOLE OKO, SCENARIUSZ, OZNAKA, KRĘPACZKI, PANTOFELNIK, RONDEL, SAKRALIZACJA, GO, GRUPA ROBOCZA, DOROSŁOŚĆ, MALARZ, ONE-LINER, ANDANTINO, TUM, UKŁAD MOCZOWY, ANTYGWAŁTY, PRZEPAŚĆ, NIERUCHOMOŚĆ, ODCHYLENIE, SKORUPA, REDAKTOR NACZELNA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, PERSYFLAŻ, ESTER, MONSTRUM, IRC, ARABSKI, BĘBEN, TURZYCA, STRACH BIERNY, KĄT WEWNĘTRZNY, ALIAS INTERNETOWY, RUCH, BASZTA, ONELINER, KĄPIEL, PRANKO, ŁAWA KOMINIARSKA, GLORIA, CYPRYS, IGLASTE, CIOS, ZIARNECZKO, FIGURA, DZIAŁOWIEC, KRÓL ZWIERZĄT, SIŁA, BALET, GIRLANDA, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, OTĘPIENIE, SKIP, GRIPPIA, POTENCJAŁ ZETA, FLAKI, URCEUS, CZŁON KONSTYTUTYWNY, GWIAZDKA, SYTA, LEJEK, ALARM LOTNICZY, UMOWA CYWILNOPRAWNA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, KORDONEK, REGNOZAUR, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, MALARSTWO RODZAJOWE, KEFIA, REFERENCJA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, BROKATELA, DROMOMERON, NADZÓR INWESTORSKI, RIKETSJE, MAK OPIUMOWY, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, POMADKA, ŻAGIELEK, BRUNAT BISMARCKA, ZGREDEK, BALKON, WELIN, AEROZAUR, BIEŻNIK, WIDMO OPTYCZNE, KONSTABL, ANOMALIA TERMICZNA, UKŁAD CIAŁA, ANIOŁ STRÓŻ, MODERATOR, PUSTAK ŚCIENNY, KRYMINALISTYKA, CZAPKA SPORTOWA, GATUNEK ZAWLECZONY, ELANA, KREWETKA ATLANTYCKA, KONKURENCJA, ROZMARYN, BUTERSZNYT, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, LODÓWKA, DYSPEPSJA, TATAR, ALLOSTERIA, DIAGNOZA, KSIĄŻKA ADRESOWA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, KATASTROFA, PALLASYT, PALUCH KOŚLAWY, POLARYZACJA JONOWA, ZAĆMA POURAZOWA, EKSTREMOFIL, KOMITET, OPERACJA, PRZEGLĄDACZ, SKRZYDŁO, BIAŁY ŚPIEW, PĘTÓWKA, PATOGEN, KAPUSTA KWASZONA, PIEZA, BALOTADA, HUBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.703 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: szczególny rodzaj zabytku: przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym sieci ulic lub sieci dróg, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZCZEGÓLNY RODZAJ ZABYTKU: PRZESTRZENNE ZAŁOŻENIE MIEJSKIE LUB WIEJSKIE, ZAWIERAJĄCE ZESPOŁY BUDOWLANE, POJEDYNCZE BUDYNKI I FORMY ZAPROJEKTOWANEJ ZIELENI, ROZMIESZCZONE W UKŁADZIE HISTORYCZNYCH PODZIAŁÓW WŁASNOŚCIOWYCH I FUNKCJONALNYCH, W TYM SIECI ULIC LUB SIECI DRÓG to:
Hasło Opis krzyżówkowy
układ urbanistyczny, szczególny rodzaj zabytku: przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym sieci ulic lub sieci dróg (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UKŁAD URBANISTYCZNY
szczególny rodzaj zabytku: przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym sieci ulic lub sieci dróg (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x