KOBIETA, KTÓRA JEST MATKĄ CHRZESTNĄ CZYJEGOŚ DZIECKA, LUB MATKA DZIECKA, KTÓRE JEST CZYIMŚ CHRZEŚNIAKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUMA to:

kobieta, która jest matką chrzestną czyjegoś dziecka, lub matka dziecka, które jest czyimś chrześniakiem (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUMA

KUMA to:

matka chrzestna (daw.) (na 4 lit.)KUMA to:

inaczej o matce chrzestnej (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA JEST MATKĄ CHRZESTNĄ CZYJEGOŚ DZIECKA, LUB MATKA DZIECKA, KTÓRE JEST CZYIMŚ CHRZEŚNIAKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.947

PANEK, DEKLARANT, CIĘGNO KOTWICZNE, FONDUE CZEKOLADOWE, HEGEMON, ANALIZA, RECEPTA PUNKTOWA, TAROK, RETENCJA, PÓLKO, OŚLA GŁOWA, PRAWDA, ROZRZĄD, DANE BIOMETRYCZNE, FUGU, CZWORONÓG, OPIEKUN, BODAK, GWIAZDA, SPRZĄGLE, KRÓLOWA MATKA, STRATEGIA, WATRUSZKA, POLITYCZNY, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, NUTRIA, KAPITULANT, EOZYNOFIL, DANIE CZARNEJ POLEWKI, TURCZYNKA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, UTYLITARNOŚĆ, ADRES, ODSTRZAŁ, OSKARŻENIE, BRZEG, KSYLOFON, NORWESKI, POKOLENIE SANDWICZOWE, RAMKA ODCZYTU, CHORĄŻY, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, KRETOWATE, KARMIN, IMINA, WARMIACZKA, WYSYP, FARMAKOEKONOMIKA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, PROGRESISTA, ODNAWIACZ, TOALETA, CHŁOPOWINA, CZAS LAPUNOWA, ŻOŁĄDKÓWKA, OSIEMDZIESIĄTKA, KAPLERZ, KLESZCZE, STYL ARCHITEKTONICZNY, TEORIA KATEGORII, BOOT, TURYSTYKA SEKSUALNA, KRĘGOWCE, DURNOŚĆ, NOŚNIK DANYCH, PŁASKOZIEMCA, HIPOTROFIA, WIROPŁAT, MANEŻ, STYL, WYSEPKA, PAMIĘĆ LOGICZNA, PYLICA ALUMINIOWA, WODNICZKA, MONSUN, DZIERŻAWCZOŚĆ, ESKONTO, WOLNY SŁUCHACZ, MAPA GEOLOGICZNA, ANTYKONCEPCJA, KAMIZELKA, WIEŃCE, KSIĄŻĄTKO, PALUCH KOŚLAWY, DYWANOKSZTAŁTNE, SKANDYNAWSKOŚĆ, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, KURATOR OŚWIATY, POZYTON, OSOBA, WARSTWA OZONOWA, CHINE, WOŁOWINA, KSIĘGA PARAFIALNA, NARTA, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, SZCZUPŁOŚĆ, GRZECH, DIADOCHIA, SĄD WOJSKOWY, METALICZNOŚĆ, TARYFA ULGOWA, DYŻURNA, BATALION WARTOWNICZY, TREND BOCZNY, ADAPTACJA, STRZELCZYNI, EKSHIBICJONISTKA, MANAGER, DYSCYPLINA SPORTOWA, KRĘGOWCE, SZKAPLERZ, DOSTAWA, PRZEKŁADACZ, KATATONIA, WYSOKOŚĆ, BODZIEC WARUNKOWY, KALATOS, PSYCHOFARMAKOLOGIA, HELIOCENTRYZM, ŁAGODNOŚĆ, KAMELEON ŻYWORODNY, SALADA, BAT, SZPONA, FANPEJDŻ, ZSYP, DYDAKTYCZNOŚĆ, KLIMAT STEPOWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, PLOTER PŁASKI, HUTNIK, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ENIGMATYCZNOŚĆ, JEŻOWCE, GRZYBIARZ, LEKKOMYŚLNOŚĆ, CYKL, KRAJARKA, JEDNOŚĆ, KARA GŁÓWNA, KULUARY, MANTYKA, MASER GAZOWY, EMBRIOTROF, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, LUDWIK, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, DOSKONAŁOŚĆ, KISZENIAK, RUCHANKA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, WYROSTEK FILTRACYJNY, ZOOFAG, ŁZAWNIK, INSTYTUT, SABATARIANIN, ZAGWOZDKA, JAŚMINOWIEC, FAJNOŚĆ, MÓL BOROWICZAK, PRZYLEPNOŚĆ, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, PRZEDAWCZYK, KRYKIET, ÓSEMKA, KOŚCIÓŁ UNICKI, DIONIZYJSKOŚĆ, FOKA, TUZ, MASYW GÓRSKI, DZIEWKA, PROMIENNOŚĆ, POSIADACZ ZALEŻNY, WYZWANIE, PRZYBYTEK, ŻEGLARZ JACHTOWY, LIBIJKA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, ARCYDZIELNOŚĆ, SOLANKA, TANGO, OSŁABIACZ PODRZUTU, WIETRZENIE FIZYCZNE, MIARODAJNOŚĆ, PRZERÓB, STRATEGIA, KOMEDIA NISKA, NACISK, KARBOKSYL, STALLA, RADA, SZKOŁA, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, OKRĘT ESKORTOWY, SER, PRZEJAZD KOLEJOWY, ROLNIK INDYWIDUALNY, BUTLA, LUSTRO, AKCJA, NAGIEL, SZPEKUCHA, NIEZDARSTWO, ADIDASEK, STRAŻ, SYRENA ALARMOWA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, RUDNIANKA, DOPEŁNIENIE ZBIORU, GRUNCIK, LODY, TRZODA CHLEWNA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, NIEGUSTOWNOŚĆ, BAZA ZAOPATRZENIOWA, PRZEZIERNIK, ZARAŻONA, ŻYŁKA, KOLCZAKOWATE, DYSTANS, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, ZNAK KOREKTORSKI, DRAPIEŻNOŚĆ, NIEDOBÓR, ROŚLINA MIODODAJNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, PARYTET, FILOZOF, STACJA POMP, PLECIONKA, METR, WYNACZYNIENIE, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, PUNKT APTECZNY, BILDUNGSROMAN, NIEWYPARZONY PYSK, NIELITOŚCIWOŚĆ, STUZŁOTÓWKA, DOBÓR GENETYCZNY, GAZ OBOJĘTNY, FENOLAN, HALBA, WIBRATO, CZOŁDAR, MAKRAMA, BARIERA TECHNICZNA, CZEREMCHA, KOŃ, PĘDNIK STRUMIENIOWY, RASOWOŚĆ, ZAPRAWA, STER, SIEROTA ZUPEŁNY, ZNAK TOWAROWY, WÓR, FUTURE, CAMPUS, ANTAŁ, LEWAREK, RACJA, PRACE, SUBEMITENT, BOMBARDA, MATRYKUŁA, PROGRAM, KABESTAN, IMPULS, FRANIA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, ZIEMIA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, DIABELSKOŚĆ, INWALIDA WOJSKOWY, INTERNACJONALIZM, KOMPLIKACJA, AREOGRAFIA, GRZYB SKALNY, WEKTOR JEDNOSTKOWY, BROKAT, SYMULATOR, ANTENA FERRYTOWA, MUSZKIETER, CZOP ŚLUZOWY, UBEZPIECZONA, FILIGRAN, UNISONO, KABEL, CZARTER, PŁYTA KONTYNENTALNA, DYSKRYMINACJA CENOWA, CHAMÓWA, PACHCIARZ, KOSZULKA, SŁONOROŚLE, ANIMATORKA, SPEKTAKL, ?PRZYLEPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.947 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA JEST MATKĄ CHRZESTNĄ CZYJEGOŚ DZIECKA, LUB MATKA DZIECKA, KTÓRE JEST CZYIMŚ CHRZEŚNIAKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA JEST MATKĄ CHRZESTNĄ CZYJEGOŚ DZIECKA, LUB MATKA DZIECKA, KTÓRE JEST CZYIMŚ CHRZEŚNIAKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUMA kobieta, która jest matką chrzestną czyjegoś dziecka, lub matka dziecka, które jest czyimś chrześniakiem (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUMA
kobieta, która jest matką chrzestną czyjegoś dziecka, lub matka dziecka, które jest czyimś chrześniakiem (na 4 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA JEST MATKĄ CHRZESTNĄ CZYJEGOŚ DZIECKA, LUB MATKA DZIECKA, KTÓRE JEST CZYIMŚ CHRZEŚNIAKIEM sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA JEST MATKĄ CHRZESTNĄ CZYJEGOŚ DZIECKA, LUB MATKA DZIECKA, KTÓRE JEST CZYIMŚ CHRZEŚNIAKIEM. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast