OGÓLNE OKREŚLENIE, CHOROBA, KTÓRE PRZENOSZONA JEST DROGĄ POKARMOWĄ NA SKUTEK NIEDOSTATECZNEJ HIGIENY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA BRUDNYCH RĄK to:

ogólne określenie, choroba, które przenoszona jest drogą pokarmową na skutek niedostatecznej higieny (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNE OKREŚLENIE, CHOROBA, KTÓRE PRZENOSZONA JEST DROGĄ POKARMOWĄ NA SKUTEK NIEDOSTATECZNEJ HIGIENY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.610

ENZOOTYCZNA BIAŁACZKA BYDŁA, PRZYBLIŻENIE, ZŁUDNOŚĆ, MACIERZYŃSKI, TORFOWISKO NISKIE, KOLUMNA, NANSUK, NAPĘD, SPEKTROMETRIA MAS, POSOCZNICA, GNIAZDO, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, KWINTESENCJA, PINGWIN MAŁY, HALIT, OSTROŚĆ, TWARDOŚĆ, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, KLAUZULA DUALNA, ŁUCZYNA, ŻARŁACZ SZARY, KONWENCJA, SOLIDARNOŚĆ, POGONIEC, BARWA PIERWSZORZĘDOWA, PIŁKA SETOWA, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, RAUIZUCHY, CHOROBA WELWETOWA, MATOLA, SKUBANIEC, ŁÓDŹ LATAJĄCA, DESIGN, JEDNOLITOŚĆ, CHOROBA, CHOROBA RAYNAUDA, CONCEPT ART, RÓŻYCZKA, CHOROBA HEMOROIDALNA, SŁABEUSZ, CHOROBA KŁUSOWA, CHOROBA ALPEJSKA, CHUDOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, KLĘK PROSTY, SŁONIOWATOŚĆ, LUSITANO, ASNYK, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, MARA, MIĘSO, FILOZOFIA PRAWA, KASZANKA, SPARTANKA, OBLĘŻENIEC, HALMA, KALIKO, PIERWSZOŚĆ, DŻUNGLA, PERFORMANS, TRZASKACZE, LEGITYMISTA, ETER, ŻYWIOŁOWOŚĆ, WYRAŻENIE, SŁABIZNA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, KOMANDOR, NOSÓWKA, DZIWOŻONA, APROKSYMACJA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, CYJANOŻELAZIAN, BILDUNGSROMAN, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, KARBOANION, KONDYCJONALIZM, AVIZO, SIECZKA, SMARKATA, NUMER, AKCJA NIEMA, CIOTA, SEDNO, POTULNOŚĆ, URZĘDNICZYNA, MURZYNEK, CHOROBA WODUNKOWA, EFEKTOWNOŚĆ, ŁUK BRWIOWY, KRAJ NAD WISŁĄ, PROTEST SONG, TAMILSKI, MŁYNEK DO ODPADKÓW, KARTA SIECIOWA, STACJA SANITARNA, ŁOWCA GŁÓW, KATASTROFA NATURALNA, PRZODOMÓŻDŻE, PAPROTKA, UFNOŚĆ, RĘKAW, ŚMIECISKO, KURATOR OŚWIATY, OBRZĘK GAZOWY, KOMISARZ, TRZECI ŚWIAT, JEZIORO TEKTONICZNE, KECZ, DEGRESJA PODATKOWA, ATRAKCYJNOŚĆ, CYTADELA, LITERAT, FREATOKSEN, BARATERIA, SZATANISTA, POPĘDLIWOŚĆ, STROIK, GRA NIESKOŃCZONA, ŁACIŃSKOŚĆ, ŻART, ZABAWOWOŚĆ, NAZWA ZBIOROWA, MAŁOŚĆ, PORZĄDEK, ZWROT, PRZEGRODA, CYWILKI, DZIEŃ, TAMTEN ŚWIAT, KOMPLEKS ARENOWY, ZAWAŁ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, NIEZWARTOŚĆ, KONEWKA, INICJATYWA PRYWATNA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, GIOCOSO, DOBUDÓWKA, PAL, ZAPŁON, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, UNYTKO, PRZEDSIONEK, SOLUBILIZACJA MICELARNA, UBOGI, OPRYSZCZKA WARGOWA, NATURYSTA, GNUŚNOŚĆ, ODŻYWCZOŚĆ, LEPTOSPIROZA, FIZYKA STATYSTYCZNA, KOTERIA, RACJONAŁ, MIGLANC, POSUWISTOŚĆ, CZTEROETYLOOŁÓW, ROZKŁADOWOŚĆ, CYNA, BEŁKOTLIWOŚĆ, BARYCENTRUM, MILANEZ, PUSZKARSTWO, URODNOŚĆ, TOR ODSTAWCZY, SNOBISTYCZNOŚĆ, EMENTALER, SEKURYT, SECCO, PIANISSIMO, LODÓWKA, REWERS, ŚRODKI, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, PRZELOTNICE, BALANTIDIOZA, CHOROBA WTRĘTOWA, PRZESYŁ, MORFOGENEZA, CIŚNIENIE SKURCZOWE, FILTR GĄBKOWY, BISOPROLOL, MITYCZNOŚĆ, SIŁA, LENIWOŚĆ, ELDAR, GNÓJ, KOMUNIKACYJNOŚĆ, POPYT NIEELASTYCZNY, BISURMANIN, CHOROBA KRÓLEWSKA, GAMBIR, CHEDDAR, BYSTROŚĆ, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, DENOTACJA, LAMNOWATE, MAJĄTEK, FAJNOŚĆ, GRUCZOŁ MLECZNY, SSANIE, TRACHEOTOMIA, ASFALT, KONSTYTUCJA, HOMERYDA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, WYDATKI BUDŻETOWE, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, ZRZESZONY, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, STAWKA AWANSOWA, KARCIANE DOMINO, KOMUNIKACYJNOŚĆ, BANKOWÓZ, WIELOZADANIOWOŚĆ, FORMA, CHOROBA ALKOHOLOWA, DUALNOŚĆ, SZCZEROŚĆ, ACYDURIA GLUTAROWA TYPU I, ANTYPAPA, DEMODEKOZA, INDUKCJA MATEMATYCZNA, GRUSZKA, WYTRAWERSOWANIE, ASTER SOLNY, CYLINDER MIAROWY, NORMA REAKCJI GENOTYPU, WIGOŃ, KOLIDAR, CYGAŃSTWO, DYSONANS, CHOROBA KAWASAKIEGO, GIDIA, TUTORIAL, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, RYBY WĘDROWNE, FORMA PÓŁTORALINIOWA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, KOMUNALKA, WSZECHMOC, JĘDZA, KOŃ ŚLĄSKI, PODPORA, PROSTOMYŚLNOŚĆ, PŁEĆ, SATANISTKA, SUBTELNOŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, ODWYK, PÓŁPRZESTRZEŃ, ZBIORÓWKA, BRAT, FANATYCZNOŚĆ, TAMBURYN, CZERWOŃCZYK UROCZEK, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, WYDRA, GRZYB MODRZEWIOWY, AUTENTYCZNOŚĆ, NIEDOKŁADNOŚĆ, BIAŁA ARMIA, LAMPA ŁUKOWA, DESKA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, PŁYN INFUZYJNY, SYNTETYK, PRZEDROST, KAMARYLA, DYPTYCH, SZKARADZTWO, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, ILOCZYN JONOWY, KREACJA PIENIĄDZA, OBŁĘD UDZIELONY, SŁODZIUTKI, CREDENCIAL, WYLECZENIE, WOREK, KOCIE OKO, PIŁKA NOŻNA, ŁYSA PAŁA, ŁOŻYSKO GAZOWE, KOMUNIKATYWNOŚĆ, STAŁA, MAGOT, TRANSFER, NABÓJ BOJOWY, ODJEMNIK, LEISZMANIOZA TRZEWNA, SILNIK BOCZNIKOWY, NIEOKREŚLONOŚĆ, LEW SALONOWY, ROKOKO, NEGACJONIZM, PIEPRZYCZNIK, ANALIZA KOSZTÓW, MENU, PĘPAWA, ?POTÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.610 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNE OKREŚLENIE, CHOROBA, KTÓRE PRZENOSZONA JEST DROGĄ POKARMOWĄ NA SKUTEK NIEDOSTATECZNEJ HIGIENY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓLNE OKREŚLENIE, CHOROBA, KTÓRE PRZENOSZONA JEST DROGĄ POKARMOWĄ NA SKUTEK NIEDOSTATECZNEJ HIGIENY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA BRUDNYCH RĄK ogólne określenie, choroba, które przenoszona jest drogą pokarmową na skutek niedostatecznej higieny (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA BRUDNYCH RĄK
ogólne określenie, choroba, które przenoszona jest drogą pokarmową na skutek niedostatecznej higieny (na 18 lit.).

Oprócz OGÓLNE OKREŚLENIE, CHOROBA, KTÓRE PRZENOSZONA JEST DROGĄ POKARMOWĄ NA SKUTEK NIEDOSTATECZNEJ HIGIENY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OGÓLNE OKREŚLENIE, CHOROBA, KTÓRE PRZENOSZONA JEST DROGĄ POKARMOWĄ NA SKUTEK NIEDOSTATECZNEJ HIGIENY. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x