KAWAŁ CZEGOŚ, CO MA ZNACZNĄ POWIERZCHNIĘ I JEST STOSUNKOWO PŁASKIE, NP. MATERIAŁU, PAPIERU ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁAT to:

kawał czegoś, co ma znaczną powierzchnię i jest stosunkowo płaskie, np. materiału, papieru itp (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁAT

PŁAT to:

zgrubiale: płatek - kryształek lodu lub śniegu (na 4 lit.)PŁAT to:

płaski kawałek, warstwa czegoś, bardzo cienka część czegoś (na 4 lit.)PŁAT to:

element służący do wytwarzania siły nośnej (na 4 lit.)PŁAT to:

oddzielona szczeliną część narządu (na 4 lit.)PŁAT to:

płachta (na 4 lit.)PŁAT to:

kawał skóry (na 4 lit.)PŁAT to:

arkusz blachy (na 4 lit.)PŁAT to:

kawał mięsa (na 4 lit.)PŁAT to:

element samolotu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAWAŁ CZEGOŚ, CO MA ZNACZNĄ POWIERZCHNIĘ I JEST STOSUNKOWO PŁASKIE, NP. MATERIAŁU, PAPIERU ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.613

SYMETRIA, ROZKRUSZ, SZEREG, WARZĘCHA MAŁA, SPEKTROMETRIA MASOWA, ZAMIENIALNOŚĆ, TORBA, KOHEZJA, ORDYNARNOŚĆ, IMMUNOCHEMIA, POWIĘŹ, ZAGADKOWOŚĆ, POPRZECZKA, POZIOM, MOLTON, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, SZPULA, MYRMEKOFIL, PROCES POLITROPOWY, RAJFURSTWO, PRĄD ZAWIESINOWY, KALIBER, ROBÓTKA RĘCZNA, REGULATOR POGODOWY, NIECIEKAWOŚĆ, BUŁKA Z MASŁEM, PRAWO PUBLICZNE, KPINA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, KICZ, AEROZOL, AFTERPARTY, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, ŚMIECISKO, TEOLOGIA NEGATYWNA, KONSTYTUCJA, STALÓWKA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, DOBRO PRAWNE, BOMBA BURZĄCA, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, ŁYKOWATOŚĆ, PRZEMIANA POLITROPOWA, ROGAL, SKŁADOWISKO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, GARDZIEL, PENETRACJA, LAN, KADASTER, OBSZAR GÓRNICZY, FARBOWANY LIS, PRÓBNIK, NAJDUCH, SILNIK BOCZNIKOWY, BODZIEC, MAKAKOKSZTAŁTNE, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, STYGOKSEN, MINERALIZATOR, WARTOŚĆ KATASTRALNA, RODZINA NIEPEŁNA, ZANOKCICA MUROWA, KOD PRZEDROSTKOWY, IDIOTYZM, POPISOWOŚĆ, KLAPA, GÓRY NISKIE, MILENIUM, WIDŁOZĘBOWCE, JARZĄB GRECKI, MURSZ, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, ZARODZIEC SIERPOWY, ATRAKCYJNOŚĆ, BAJCA, ŻYWIENIE, ROZKRÓJ, PETARDA, CHOMIK AZERSKI, KAJMAK, IDENTYCZNOŚĆ, SŁODKA BUŁKA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, BEZGŁOŚNOŚĆ, KOLIDAR, CHRONOMETR MORSKI, EDESTYDY, FILTR CZEBYSZEWA, PRZEGRODA, MODEL HERBRANDA, BAZYLIKA WIĘKSZA, FAŁD, OTOCZENIE, POLEROWNIK, SZARA MYSZKA, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, PODWYMIAR, OKRUTNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, PRAWO DŻUNGLI, TUNEL, NIEPRZYJEMNOŚĆ, WYNIOSŁOŚĆ, PROGRESISTA, NAMPULA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, MOPEK, ŁAPA, PLAN, KOMÓRKA SOMATYCZNA, PRÓG BÓLU, NUMER, PRZYNALEŻNOŚĆ, NADAWCA PUBLICZNY, MLECZNIK, SUMARIUSZ, POWIETRZNIA, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, STOPKA, WSPÓLNOTA, NOCEK KOSMATY, ŚMIECH, METAJĘZYKOWOŚĆ, KRAJKA, UPOJNOŚĆ, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, SŁODKA IDIOTKA, OWOC ZBIOROWY, NEUTRALIZACJA, RAMA, MONILOFITY, USTĘPLIWOŚĆ, APOGEUM, HISTON ŁĄCZNIKOWY, BOMBA, KACZKA CZERNICA, HARMONIKA, KARCYNOGEN, LITERALNOŚĆ, MIASTO WOJEWÓDZKIE, DUALNOŚĆ, TUZ, RAGLAN, KURZYSKO, CYTADELA, KOEDUKACYJNOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, EKSPARTNER, SOLANKA, NIEBOSKIE STWORZENIE, WYKLUCZENIE, CZERPALNIA PAPIERU, TUMAN, PROFIL, WYPARZACZ, ESENCJA, PRELUDIUM, MAŚLANY RYNEK, KARZEŁ, UBYTEK, BEZPOWROTNOŚĆ, LIST OKÓLNY, PINGWIN CESARSKI, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, ROMANS, NIESKRĘPOWANIE, KRUPNIK, BLOCZEK, GLINIAN, ZDANIE, BOMBA KOBALTOWA, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, ROŚLINKA, PREKURSOR, WOAL, TRAWERS, ANALIZA CZYNNIKOWA, NIEAKTYWNOŚĆ, MDŁOŚĆ, ŚLAD, JUBILEUSZ, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, GRZYB OKAZAŁY, FORMALIZM, ZBIÓR BERNSTEINA, SPŁACALNOŚĆ, GRUPA FOKUSOWA, WAMPIR, SŁONOROŚLE, NIEUDOLNOŚĆ, TEOLOGIA PASTORALNA, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, PORZĄDEK, ORGANIZATOR, MECHANIZM KORBOWY, EGZEKUTOR, NIESTANOWCZOŚĆ, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, WYMIANA, ZUPA NA GWOŹDZIU, CIĘTOŚĆ, BUDZICIEL, PISARZ, PORCYJKA, MANIFA, UPADEK, KLĘKANY, PORZĄDNIŚ, SYNTEZA, PACAN, RURA WYDECHOWA, BALANS, WAŁEK, ZACHOWANIE, ROZBIERANKA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, MINÓG TRÓJZĘBNY, POMPA ŁYDKOWA, ASYMETRYCZNOŚĆ, LUBIEŻNOŚĆ, TERPEN, DEZAWUACJA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, LIROGON SKROMNY, BIAŁA HERBATA, PREDYLEKCJA, ODWZOROWANIE, KARBOANION, PRAWORZĄDNOŚĆ, POŻYTECZNOŚĆ, PLACEK, NAPPA, MODYFIKACJA, TREND, SPULCHNIACZ, NIEGRZECZNOŚĆ, WOJSKO, NOCEK WĄSATY, ANIMUSZ, PRZYCZYNEK, PRZEGLĄD, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, KONCEPTUALIZM, UPALNOŚĆ, PERKAL, KORYTARZYK, KACERSTWO, PRZEDROSTEK, KRĄG, WIELORASOWOŚĆ, SZKARADZTWO, SUWAK, OBROŃCZYNI, EFEKTYWNOŚĆ, POPITKA, UCZEŃ, CZWARTA CZĘŚĆ, PALMA, MARCHWIANE RĘCE, MROK, ABISYŃSKI KLASYCZNY, LEMUR WARI, EKSTENDER, PROGRAMOTWÓRCA, TYPOGRAFIA, POSZUKIWACZ, SKAJ, KOORDYNACJA, NIEDELIKATNOŚĆ, HAMBURGER, DIABELSKOŚĆ, SYSTEM, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, CZUJKA, BARWNOŚĆ, MAKARON, MUSZLA, GRZĘDA, PIENIĄDZ TOWAROWY, ZATRZYMANIE, AKCENCIK, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, KONKURENCYJNOŚĆ WEWNĘTRZNA, BLISKOŚĆ, FRAGMENTARYZACJA, SZKODNIK, SILNIK PRZELOTOWY, GITARA KLASYCZNA, ROZCIĄGARKA, LESZ, WYBORY POŚREDNIE, CHOROBOWE, SMOLUCH, HOKEJ, SZEŚĆSETLECIE, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, LUJ, ?WIELOBARWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.613 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAWAŁ CZEGOŚ, CO MA ZNACZNĄ POWIERZCHNIĘ I JEST STOSUNKOWO PŁASKIE, NP. MATERIAŁU, PAPIERU ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAWAŁ CZEGOŚ, CO MA ZNACZNĄ POWIERZCHNIĘ I JEST STOSUNKOWO PŁASKIE, NP. MATERIAŁU, PAPIERU ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁAT kawał czegoś, co ma znaczną powierzchnię i jest stosunkowo płaskie, np. materiału, papieru itp (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁAT
kawał czegoś, co ma znaczną powierzchnię i jest stosunkowo płaskie, np. materiału, papieru itp (na 4 lit.).

Oprócz KAWAŁ CZEGOŚ, CO MA ZNACZNĄ POWIERZCHNIĘ I JEST STOSUNKOWO PŁASKIE, NP. MATERIAŁU, PAPIERU ITP sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - KAWAŁ CZEGOŚ, CO MA ZNACZNĄ POWIERZCHNIĘ I JEST STOSUNKOWO PŁASKIE, NP. MATERIAŁU, PAPIERU ITP. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

x