KOŃ O DUŻEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, KTÓRY MA CECHY KONIA SPORTOWEGO, UŻYTKOWANY NAJCZĘŚCIEJ W SPORTACH KONNYCH I NA WYŚCIGACH; JEST ENERGICZNY, PRZYSTOSOWANE DO PRACY W SZYBKIM RUCHU, MA ŻYWY TEMPERAMENT I LEKKĄ BUDOWĘ, CO JEST JEST CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ GORĄCOKRWISTY to:

koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOŃ O DUŻEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, KTÓRY MA CECHY KONIA SPORTOWEGO, UŻYTKOWANY NAJCZĘŚCIEJ W SPORTACH KONNYCH I NA WYŚCIGACH; JEST ENERGICZNY, PRZYSTOSOWANE DO PRACY W SZYBKIM RUCHU, MA ŻYWY TEMPERAMENT I LEKKĄ BUDOWĘ, CO JEST JEST CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.377

ZRZĘDNOŚĆ, WSZECHWŁADNOŚĆ, CHOMIK AZERSKI, ORFIKA, OKRUCH, UCZUCIE, MIGDAŁ, LEGWAN GŁUCHY, BYSTROŚĆ, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, GAZ NIEKONWENCJONALNY, IDIOTYCZNOŚĆ, OAZOWICZ, ZAJOB, STARTUP, CENTRALNE, AGENT, RÓWNIK NIEBIESKI, RUSYCYSTYKA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, SABATARIANIN, PUKAWKA, ŁAŃCUSZEK, PASZA, NOTACJA MUZYCZNA, LUKRECJA, WODA-WODA, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, NIEZBĘDNOŚĆ, WĘGLÓWKA, CHALLENGER, BUDYNEK NIEMIESZKALNY, SUPERMARKET, SPRAWDZIAN, ANOKSYBIOZA, NIEPOBOŻNOŚĆ, WIENIEC, WKŁAD, WIEK, MARTWY PRZEPIS, REFRENISTA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, NAZWA KODOWA, KETOZA, UROJENIE KSOBNE, RĘBNIA ZUPEŁNA, HYDROMETRIA, ZARODZIEC SIERPOWY, POKAZOWOŚĆ, KOFAKTOR, POZYCJA, IRISH DRAFT, ROZBIERANKA, JĘZYK INDIAŃSKI, ŹREBAK, EMULGACJA, BIELINEK BYTOMKOWIEC, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, DŹWIGACZ DACHOWY, INTENDENT, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, KONSERWACJA, EGZAMIN, WYSMUKŁOŚĆ, KANAPA, GOOGLE, WĘDKA, OKRUSZYNA, NIECHLUJ, POWOLNOŚĆ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, LEK PRZECIWDEPRESYJNY, ŻABA, STREFA HEADA, PROLAMINA, ODPRYSK, KLUCZ SZWEDZKI, GOLEC, TYŁOZGIĘCIE MACICY, CZAS MIEJSCOWY, AUTOTEMATYZM, ORMIAŃSKI, RUSIN, PŁETWA, SMOK, ŻEGLUGA TRAMPOWA, GENERATYWIZM, ODKUWKA, ZBRODNIA, PRZEMIANA POLITROPOWA, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, HEDONIZM, INDEKSACJA, NAWAŁNICA, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, MILICJA, AFIRMACJA, GROCH CUKROWY, WYPYCHACZ, PARANOJA, TRYL, CYTRONELLA, DRZEWO, MKLIK, FILOLOGIA WŁOSKA, WSTĘŻNICE, KRÓLEWICZĄTKO, KONTENER, NIEJASNOŚĆ, OWOC SZUPINKOWY, HALA, KIJ, WIROPŁAT, PEŁNIA, CIERNIOGŁOWY, WALIJSKI KUC GÓRSKI, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, ZAPIS, PATRON, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KILOMETR ZEROWY, KLAWISZ FUNKCYJNY, NIEPRAWOŚĆ, KOMERAŻ, BALERON, NIELUDZKOŚĆ, UCHO, ODLEGŁOŚĆ, TWARDZIEL, PROSTOWÓD, PRZEWIERT, WIDŁOZĘBOWCE, BĘBEN SZCZELINOWY, HEKSOGEN, NAUSZNIK, PAS DROGOWY, LAPAROSKOPIA, OBSERWATOR STANU, URZĘDNIK DWORSKI, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, ORZESZEK ARACHIDOWY, TEINA, CZESTER, BYŁY, PRZESADNOŚĆ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KOZUBEK, PROGRAM ROZRYWKOWY, STAŁA, NIEGODZIWOŚĆ, WAŁEK, KAZBA, STAN OSTRZEGAWCZY, PRAGMATYCZNOŚĆ, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SIWY, DOJEŻDŻACZ, POBOŻNE ŻYCZENIE, GEN MODYFIKATOR, PŁOMYK, TARPAN, NISZA, DYFTYK, LEASINGODAWCA, PRZESTRZEŃ STANU, AUTOBUS PRZEGUBOWY, WIELORASOWOŚĆ, KLASYFIKACJA STATYSTYCZNA, STRYJ, SZPULKA, REZERWA WALUTOWA, ADRES KORESPONDENCYJNY, PODEJŹRZON, MLECZARKA, CZYSTOŚĆ, MAJSTER, TARANT, WYROŚLE, KOSTNIAK KOSTNAWY, LEGALIZM, PRYMITYW, ROSYJSKOŚĆ, OBLEŚNOŚĆ, STOJAK, FLAWON, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, NIEMRAWOŚĆ, CHOROBA STARGARDTA, PLUS UJEMNY, EKRAN LUMINESCENCYJNY, PROJEKT, GRAF DOSKONAŁY, MODRASZEK REBELA, WYDOLNOŚĆ FIZYCZNA, CZAS TERAŹNIEJSZY, ANOLIS BRODATY, DYSPLAZJA, ANTYLOPA KROWIA, KASABA, SUCHAREK, GŁOS, FENYLOETYLOAMINA, TYSIĘCZNIK, TAMARYND, KOŁO STEROWE, TRIAL ROWEROWY, TYMPANON, KLĘK PROSTY, OKRES AMAZOŃSKI, SUBTELNOŚĆ, WYŻYNY, VACAT, MICHAŁEK, POMARAŃCZOWY PAS, WIETLICA, PODKARMIACZKA, EROTOMAN GAWĘDZIARZ, OBOLAŁOŚĆ, DROBNOŚĆ, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, WOSKOWATOŚĆ, UPRZEDMIOTOWIENIE, POLER, ANARCH, BYŁA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, TŁOCZYSKO, ALTERNARIOZA, OBERLANDER, PĘDNIK STRUMIENIOWY, POSIŁEK REGENERACYJNY, CZEREŚNIAK, WIDZ, ŚLIZGAWKA, POLKA, OKULARY, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, PIANKA, MŁODZIAK, LIMFOSCYNTYGRAFIA, EUKARIONT, BIEGACZ, WIĄZANIE ATOMOWE, KUSZETKOWY, PULSAR, BEZBRZEŻ, AFERA KOPERKOWA, ŚWIECA, ŁĄCZNIK, DEKLARACJA WEKSLOWA, SYGNAŁ CIĄGŁY, MANDAT WOLNY, LEMNID, IMITACJA, WAŁECZEK, TŁUSTY DRUK, NORMATYWISTA, ARMEŃSKI, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, WALUTOWOŚĆ, SORT MUNDUROWY, KOŁNIERZ, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, BUKOWIANIN, BŁYSTKA OBROTOWA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ALLEGRO, ŁOWCA GŁÓW, DOBRO PRYWATNE, HISTERYK, CZARNA OWCA, RAJFURSTWO, SŁABEUSZ, PIĘKNOŚĆ, MISTRZ, DYSKONTYNUACJA, SZYBKOZŁĄCZKA, PINGLE, MIESZKALNOŚĆ, REGUŁA GLOGERA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, ZAPUSTY, DWUKOLOROWOŚĆ, ŻOŁĘDNICA, CZARNY CHARAKTER, TAGALOG, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, PORÓD POŚLADKOWY, WYRZUT SUMIENIA, FAKIR, NIEOBFITOŚĆ, ŚRODEK MASY, BELLADONA, CHLEB PYTLOWY, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, BIEG BEZPOŚREDNI, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ?HUMBER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOŃ O DUŻEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, KTÓRY MA CECHY KONIA SPORTOWEGO, UŻYTKOWANY NAJCZĘŚCIEJ W SPORTACH KONNYCH I NA WYŚCIGACH; JEST ENERGICZNY, PRZYSTOSOWANE DO PRACY W SZYBKIM RUCHU, MA ŻYWY TEMPERAMENT I LEKKĄ BUDOWĘ, CO JEST JEST CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOŃ O DUŻEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, KTÓRY MA CECHY KONIA SPORTOWEGO, UŻYTKOWANY NAJCZĘŚCIEJ W SPORTACH KONNYCH I NA WYŚCIGACH; JEST ENERGICZNY, PRZYSTOSOWANE DO PRACY W SZYBKIM RUCHU, MA ŻYWY TEMPERAMENT I LEKKĄ BUDOWĘ, CO JEST JEST CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ GORĄCOKRWISTY koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ GORĄCOKRWISTY
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą (na 16 lit.).

Oprócz KOŃ O DUŻEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, KTÓRY MA CECHY KONIA SPORTOWEGO, UŻYTKOWANY NAJCZĘŚCIEJ W SPORTACH KONNYCH I NA WYŚCIGACH; JEST ENERGICZNY, PRZYSTOSOWANE DO PRACY W SZYBKIM RUCHU, MA ŻYWY TEMPERAMENT I LEKKĄ BUDOWĘ, CO JEST JEST CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - KOŃ O DUŻEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ, KTÓRY MA CECHY KONIA SPORTOWEGO, UŻYTKOWANY NAJCZĘŚCIEJ W SPORTACH KONNYCH I NA WYŚCIGACH; JEST ENERGICZNY, PRZYSTOSOWANE DO PRACY W SZYBKIM RUCHU, MA ŻYWY TEMPERAMENT I LEKKĄ BUDOWĘ, CO JEST JEST CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x