AKT PRZEMOCY FIZYCZNEJ, SYTUACJA, GDY KTOŚ KOGOŚ BIJE (WPIERDALA KOMUŚ), ZWYKLE BARDZO MOCNO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WPIERDOL to:

akt przemocy fizycznej, sytuacja, gdy ktoś kogoś bije (wpierdala komuś), zwykle bardzo mocno (na 8 lit.)WPIERDZIEL to:

akt przemocy fizycznej, sytuacja, gdy ktoś kogoś bije (wpierdala komuś), zwykle bardzo mocno (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WPIERDOL

WPIERDOL to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 8 lit.)WPIERDOL to:

akt przemocy fizycznej, sytuacja, gdy ktoś kogoś bije (wpierdala komuś), zwykle bardzo mocno (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKT PRZEMOCY FIZYCZNEJ, SYTUACJA, GDY KTOŚ KOGOŚ BIJE (WPIERDALA KOMUŚ), ZWYKLE BARDZO MOCNO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.746

CENA NAIWNA, ARSENAŁ, TAKTYK, ODDANIE, BAŁWOCHWALSTWO, AUTORYTARNOŚĆ, ŁAD, HOBBY, ISFAHAN, DOBRY ZNAJOMY, PODRYDZYK OSTRY, SPIĘCIE, OMDLENIE, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, SUBIEKTYWISTA, LOTKA, RYZY, ARCHAISTA, CLOWN, POSŁANIEC, PARKAN, TUKAN, ODBIORNIK RADIOKOMUNIKACYJNY, LABOLOGIA, KATOLICKOŚĆ, SĄD, GOŁOLEDŹ, KAMIENICA, ARESZT, NAPALENIEC, TERAPENA OZDOBNA, POPELINA, PRZEDSTAWIENIE, TAPIROWATE, PUNKT UCISKOWY, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, WYNALAZCA, KOŚCIANY DZIADEK, ODŚRODKOWOŚĆ, MIKROSKOP OPERACYJNY, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, KALIKO, KORT, GLORYFIKATOR, PIJAŃSTWO, WŚCIEK DUPY, DYKTATOR, ZACHOWAWCA, BUDZICIEL, ROZWIĄZŁOŚĆ, FORK BOMBA, MAKOLĄGWA, WELLINGTON, DYSKWALIFIKACJA, KONKURENCJA, WYPRZEDAŻ, STANDING FINANSOWY, FAGAS, SZEPT, CIUPAGA, TELETURNIEJ, ANTYIMPERIALISTA, PROSTAK, POPRAWIACZ, REKREACJA, PACZKA, DZIEŃ, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, NÓŻ FIŃSKI, ZASADA D'ALEMBERTA, ZASADZKA, BATIAR, WALENTYNKA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, ANNABERGIT, ZASADA, ŁUPEK HUMUSOWY, STAN, PODRÓŻ, CHACHAR, KRÓLEWICZĄTKO, KONFEDERACJA WOJSKOWA, WEBA, ŁOMOTANIE, ABSTRAKCJA, TALERZ, WSTĘŻNIAKI, SPRAWDZIAN, DZIESIĘCIONOGI, TRZMIEL, LISEK, MEZZANINO, TYMBARK, CYWIL, STOSUNKI, PRZYJACIEL DOMU, RODZINA ZASTĘPCZA, OŚMIORAK, UCZCIWOŚĆ, GIGANT, KARLICA, SZCZYT, KAMYCZEK USZNY, KLIENT, TRZMIEL, CLEVELAND BAY, KRACH, CZCICIEL, REJESTRANT, PROCES POSZLAKOWY, MERYNOS, AKT, ZGREDEK, JĘZOR, PŁEĆ, PASKUDNOŚĆ, ZNAMIENITOŚĆ, OBSERWACJA, TYRAŃSTWO, ROZMEMŁANIE, GIBBON, PIŁA, KOŚĆ GUZICZNA, JĘDZA, PERFUMKI, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, LINGWETKA, POKREWNA DUSZA, ROZSTANIE, PARANOJA, PRAGMATYCZNOŚĆ, MASŁO, TANYSTROF, NIEOBECNY, KUSKUS, SŁABOŚĆ, PANTOMIMA, ZATRUCIE, DYWANIK, PŁOCHLIWOŚĆ, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, SŁODZIAK, ZAJOB, NIEKOMPETENTNOŚĆ, PRZEKLEŃSTWO, PRZYPAŁ, MINIATURA, AKT, SPŁASZCZKOWATE, UKŁAD RZECZOWY, CIOŁ, OTWIERANIE SERCA, ARCYDZIELNOŚĆ, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, FIRMÓWKA, PREZENT, KOSMATOŚĆ, PAMIĄTKA, LAUDATOR, JER TWARDY, KWATERUNEK, PASEK, USTAWA ZASADNICZA, KONSERWA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, ZAMROŻONE ZOO, KOŁOSZ STOŻKOWATY, CHWALCA, RELIKWIA, REGULACJA KASKADOWA, WYKŁADNIK POTĘGOWY, ROPOMOCZ JAŁOWY, CUG, SAMOSTRZAŁ, DIABELSKOŚĆ, PASSA, DZIEWIĘTNASTKA, DOKŁADNOŚĆ, DUSZA TOWARZYSTWA, ITIHASA, NERWIAK, SCHETYNÓWKA, DEKIEL, WĄSONÓG, KURCZĘ, ZIELONA FALA, PALTO, ZDRADA, ŚLEDZIOWATE, ZABORCZOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ, PLANETOIDA, ZONK, STRZAŁECZKA, BÓR SOSNOWY, OŚWIECONOŚĆ, INSTALACJA, GRECKOŚĆ, RANEK, ROZŁĄKA, MARNOŚĆ, PRZYGANIACZ, NIEPRAWOŚĆ, SONDA, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, WYSŁUGA, MECHANIZM KRZYWKOWY, PIK, EFEKT PRIMAKOFFA, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, NOCEK WĄSATY, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, MEDIALNOŚĆ, TUNEL, ŚWIECA, WYPIERANIE PORTFELOWE, ZNAJOMOŚĆ, KRÓL, STRZAŁKA, TOMBEAU, NERWICA, KURTYZANA, ZAWÓD, SUPERPRZEBÓJ, GÓRALSKI, ROZTERKA, MORAŁ, HEGEMONICZNOŚĆ, OPIEKUN, SKUP, INTRYGA, PRZECIWNIK, CZOPIK, DUCHOWY OJCIEC, BŁONA MIĘŚNIOWA, SALDO CYKLICZNE, FILTR RODZINNY, RENCISTA, STOŁEK BAROWY, WSPINALNIA, STWARDNIENIE, GLOSA, CERATA, SZKŁO KWARCOWE, KONUS, SOWIZDRZALSTWO, IZOLATKA, TRZYDZIESTKA, RIDE, GUZIK, FRANCUSKOŚĆ, ODROBINKA, GŁUPKOWATOŚĆ, SUBIEKCJA, TELEKONFERENCJA, NOBILITACJA, SKRZACIK, WYTWÓRNIA, SIEROTA, MARKETING INWAZYJNY, GLIKOPROTEINA, SŁUŻALCZOŚĆ, MEDYCYNA SPORTOWA, WYWYŻSZENIE, KORNISZON, RZEKOTKA KARŁOWATA, GÓWIENKO, WIERCIPIĘTKA, ZWÓD, OPOLE, ARIETKA, CHODZĄCA REKLAMA, ŁEBEK, SPIŻARNIA, STRZAŁA, DROGOCENNOŚCI, MECENASKA, WRZAWA, PACZKA, BALIA, OKOLICZNOŚCI, TEORIA KATASTROF, SŁODYCZ, ANGIELSKOŚĆ, KAPOT, KORZYSTNOŚĆ, ŚWIT ASTRONOMICZNY, HAK, ŻÓŁW NOROWY, ZBOCZENIEC, WALCZAK, GDERACTWO, AMFIPROSTYLOS, OBMOWA, RETARDACJA, OBRAZA, FOWIZM, ŚMIGŁOŚĆ, ?LEKTURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.746 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKT PRZEMOCY FIZYCZNEJ, SYTUACJA, GDY KTOŚ KOGOŚ BIJE (WPIERDALA KOMUŚ), ZWYKLE BARDZO MOCNO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: AKT PRZEMOCY FIZYCZNEJ, SYTUACJA, GDY KTOŚ KOGOŚ BIJE (WPIERDALA KOMUŚ), ZWYKLE BARDZO MOCNO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WPIERDOL akt przemocy fizycznej, sytuacja, gdy ktoś kogoś bije (wpierdala komuś), zwykle bardzo mocno (na 8 lit.)
WPIERDZIEL akt przemocy fizycznej, sytuacja, gdy ktoś kogoś bije (wpierdala komuś), zwykle bardzo mocno (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WPIERDOL
akt przemocy fizycznej, sytuacja, gdy ktoś kogoś bije (wpierdala komuś), zwykle bardzo mocno (na 8 lit.).
WPIERDZIEL
akt przemocy fizycznej, sytuacja, gdy ktoś kogoś bije (wpierdala komuś), zwykle bardzo mocno (na 10 lit.).

Oprócz AKT PRZEMOCY FIZYCZNEJ, SYTUACJA, GDY KTOŚ KOGOŚ BIJE (WPIERDALA KOMUŚ), ZWYKLE BARDZO MOCNO sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - AKT PRZEMOCY FIZYCZNEJ, SYTUACJA, GDY KTOŚ KOGOŚ BIJE (WPIERDALA KOMUŚ), ZWYKLE BARDZO MOCNO. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast