JEDEN Z INTERAKTYWNYCH ELEMENTÓW STRON WWW; MA FORMĘ PROSTEJ ANKIETY Z POJEDYNCZYM PYTANIEM ORAZ DWOMA (I WIĘCEJ) MOŻLIWYMI ODPOWIEDZIAMI (CZĘSTO BARDZO LAKONICZNYMI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SONDA to:

jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 5 lit.)SONDA INTERNETOWA to:

jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SONDA

SONDA to:

urządzenie, którego zadaniem jest badanie określonego środowiska przez wnikanie w ich głąb, zanurzanie się (na 5 lit.)SONDA to:

rozeznanie się w jakimś zagadnieniu, szczególnie sprawdzenie opinii i nastrojów społecznych w jakiejś kwestii (na 5 lit.)SONDA to:

badanie opinii publicznej, rodzaj badań o charakterze socjologicznym, mających na celu określenie np. preferencji danej grupy ludności (na 5 lit.)SONDA to:

przyrząd medyczny służący do badania wnętrza organizmu lub wymiany substancji (na 5 lit.)SONDA to:

bezzałogowy, prawie zawsze zautomatyzowany statek kosmiczny przeznaczony do prowadzenia badań naukowych w przestrzeni pozaziemskiej (na 5 lit.)SONDA to:

jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 5 lit.)SONDA to:

ZOND (na 5 lit.)SONDA to:

urządzenie służące do pomiaru głębokości (na 5 lit.)SONDA to:

zgłębnik (na 5 lit.)SONDA to:

urządzenie do pomiaru głębokości wody w akwenach (na 5 lit.)SONDA to:

(potencjałowa) elektroda pomocnicza w lampie gazowanej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z INTERAKTYWNYCH ELEMENTÓW STRON WWW; MA FORMĘ PROSTEJ ANKIETY Z POJEDYNCZYM PYTANIEM ORAZ DWOMA (I WIĘCEJ) MOŻLIWYMI ODPOWIEDZIAMI (CZĘSTO BARDZO LAKONICZNYMI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.092

WPIERDOL, PRZESTRZEŃ LINIOWA, CIRROSTRATUS, OSTRONÓG, ALOZA NIEBIESKA, CZYTANKA, BAZA NOCLEGOWA, KWIATECZEK, UMM AL-KUWAJN, PROTEINA, BUGATTI, BARIERA WEJŚCIA, SUPERMAN, KARNER, ZBÓJCA, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, NIESPORCZAK, LUKARNA, RAK, STERCZYNA, PODATEK INFLACYJNY, ZNAWSTWO, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, FORMA PRZESTRZENNA, MAKROKIERUNEK, MISTRZ PROSTEJ, SWERCJA, PARAGRAF, ULEPEK, PŁYN STAWOWY, STRONA, MINIATURA, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, ŁAPCE, POMAGIER, ANTENA, OBJAZD, PŁACZKA, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, OGROM, BIPOLARNOŚĆ, TYGIELEK, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, RZECZ, HOMOLOGIA, KRĄGŁOŚĆ, DWUDZIESTKA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, SŁOŃ INDYJSKI, MULTILATERALIZM, PERCHA, POLĘDWICA, DYLATACJA CZASU, MŁOTOWATE, SAMUM, MUFA, ARBITRAŻ, DESOCJALIZACJA, PIĘTNASTKA, INTEL, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, SUSHI, KLUCZ, STERLET, ŚRUBA, FONTAINE, KŁUSAK, CIOŁEK, MINIKALKULATOR, GLAZURA, SZACHY BŁYSKAWICZNE, MIESZANKA BETONOWA, ANGLOARAB, SUMATOR, PRZEWRÓT, PIERÓG KARELSKI, SZYBOLET, JASTRZĘBI WZROK, ŚWISTUN CHILIJSKI, EOLIA, SYNONIMICZNOŚĆ, AYRTON, PILAW, BÓL ŚWIATA, ENDOSKOPIA, GWAREK, KOZIOŁEK SKALNY, FARMACJA STOSOWANA, METAMORFIZM REGIONALNY, POLITYKA MIESZKANIOWA, BLASZKA, FUNKCJANA, MISKA, EPIDEMIOLOGIA, OSĘKA, WYCHWYT, BIEL, PIZZA, PRĄTEK, BUDOWANIE, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, IBERYSTYKA, GRUCHOT, CIĄG POLIGONOWY, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, OPASŁOŚĆ, DEKLARACJA PODATKOWA, STEROWANIE WIELOKROTNE, KORONA CIERNIOWA, LICZBA POJEDYNCZA, ZYGOTARIANIN, CHOROWITOŚĆ, CHOROLOG, EURO TRANCE, MALDINI, LEONCAVALLO, TRAGIZM, ZUPA NA GWOŹDZIU, LEWKONIA, DYFTERIA, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, MULDA, BATON, IOWA, POPRZECZKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, DEKIEL, STROLLER, TUZ, MEDYCYNA LOTNICZA, WIZJER, TAYLOR, EKONOMIA ROZWOJU, IAPETUS, CZŁON POŚREDNI, GRZYB ZAJĘCZY, KAGU, TAPIRY, LANDTAG, ORLICZKA MIECZOWATA, SUPERPRZEBÓJ, FUNKCJONALNY ANALFABETA, DEUTER, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, BEZANMASZT, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, PILCHOWATE, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, CHROPOWATOŚĆ, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, RUCH LUDOWY, FERMI, NADŚWIADOMOŚĆ, TEST KOMETOWY, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, PRZEDWIECZNY, KWADRATURA, KOŃ TORYJSKI, KRAKUSKA, PROTAGONISTA, ANTYWESTERN, GONIATYT, SZAFA, SZCZYT, BIZON LEŚNY, PIK, PRZEDZIAŁ, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, GRUPA INTERESU, FLORYSTA, RAFAŁOWSKI, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, RZEŹBA, CHOROBA BECHTEREWA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, BOMBONIERA, MIĘŚNIAK, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, FRANK, KORMORAN ETIOPSKI, KONWERGENCJA, ŚWIECA DYMNA, OBRAZ KLINICZNY, PIĘĆDZIESIĄTKA, KASTRAT, ZBIORÓWKA, STAŁA FARADAYA, ROZSTAW, ODŻYWIANIE, KUMAKOWATE, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, AMFIUMY, ŁĄCZNIK ŻERDZIOWY, PUNKT DYMIENIA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, PLANETKA, NIEDOKŁADNOŚĆ, WICHER, KORMORAN BIAŁOLICY, GAŁĘZIAK, PUDU PÓŁNOCNY, ROZSZCZEP, KOTLINA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, DUBLOWANIE, OŚWIĘCIM, WYŻERACZ, KARTA MOBILIZACYJNA, H, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, KUC EXMOOR, JĘZYK PIKTYJSKI, DZIWONOS SZAROBOCZNY, SŁOWIAŃSKI, NAPYLANIE, ORTOPTYSTKA, TENISÓWKI, NAJEM OKAZJONALNY, GILOTYNA, JOGA, CHOMIK TYBETAŃSKI, PŁAT, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, DEKREMENTACJA, ŻWIROWIEC, AEDICULA, MINI, ROK ZWROTNIKOWY, POTIOMKIN, KOMPANIA, FRYZ, ŚMIESZKA, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, DELIMITACJA, TRUSIA, SKOK, DECORUM, LEBERKA, BUŁKA KIELECKA, MISO, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, KOKONIZACJA, ŻÓŁW SŁONIOWY, SZKIELET, GALIARDA, CHAŁTUROWIEC, ZWIERCIADŁO, KRA LODOWCOWA, ROPUCHA PASKÓWKA, BEZ, JAKOŚĆ ŻYCIA, OJCIEC, WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT, ZŁOTY DEWIZOWY, OTĘŻAŁKOWATE, KOLUMNA, YZERMAN, GŁOSOWANIE, PTERODAKTYLE, JĘZYK FRYZYJSKI, CYSTOLIT, MULTIGAMIA, UKŁAD SAMODZIELNY, CHWYTNICA CZERWONOOKA, ODGAŁĘZIACZ, TRYGON, WERTYKULACJA, FILAR, WDOWA, KARA PORZĄDKOWA, FILM SF, TRIADA CARNEYA, KASETKA, BYLICA PONTYJSKA, ŚNIOT, PRASA, RAMIENICOWE, FAKOMATOZA, DZIEWIĄTA FALA, WOJSKO SPECJALNE, GORZOWIANIN, HISTON RDZENIOWY, WIELOMAŁŻEŃSTWO, ENCYKLOPEDYSTA, DIABEŁEK, AMFOTERYCYNA B, SZESNASTKA, KŁOSEK, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, ŁUPEK DACHÓWKOWY, MÓRG, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, IMAM, BLADY ŚWIT, WYPAŁ, SUPERPOZYTYW, ?JĘZYK PORTUGALSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.092 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z INTERAKTYWNYCH ELEMENTÓW STRON WWW; MA FORMĘ PROSTEJ ANKIETY Z POJEDYNCZYM PYTANIEM ORAZ DWOMA (I WIĘCEJ) MOŻLIWYMI ODPOWIEDZIAMI (CZĘSTO BARDZO LAKONICZNYMI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z INTERAKTYWNYCH ELEMENTÓW STRON WWW; MA FORMĘ PROSTEJ ANKIETY Z POJEDYNCZYM PYTANIEM ORAZ DWOMA (I WIĘCEJ) MOŻLIWYMI ODPOWIEDZIAMI (CZĘSTO BARDZO LAKONICZNYMI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SONDA jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 5 lit.)
SONDA INTERNETOWA jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SONDA
jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 5 lit.).
SONDA INTERNETOWA
jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 16 lit.).

Oprócz JEDEN Z INTERAKTYWNYCH ELEMENTÓW STRON WWW; MA FORMĘ PROSTEJ ANKIETY Z POJEDYNCZYM PYTANIEM ORAZ DWOMA (I WIĘCEJ) MOŻLIWYMI ODPOWIEDZIAMI (CZĘSTO BARDZO LAKONICZNYMI) sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - JEDEN Z INTERAKTYWNYCH ELEMENTÓW STRON WWW; MA FORMĘ PROSTEJ ANKIETY Z POJEDYNCZYM PYTANIEM ORAZ DWOMA (I WIĘCEJ) MOŻLIWYMI ODPOWIEDZIAMI (CZĘSTO BARDZO LAKONICZNYMI). Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast