JEDEN Z INTERAKTYWNYCH ELEMENTÓW STRON WWW; MA FORMĘ PROSTEJ ANKIETY Z POJEDYNCZYM PYTANIEM ORAZ DWOMA (I WIĘCEJ) MOŻLIWYMI ODPOWIEDZIAMI (CZĘSTO BARDZO LAKONICZNYMI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SONDA to:

jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 5 lit.)SONDA INTERNETOWA to:

jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SONDA

SONDA to:

urządzenie, którego zadaniem jest badanie określonego środowiska przez wnikanie w ich głąb, zanurzanie się (na 5 lit.)SONDA to:

rozeznanie się w jakimś zagadnieniu, szczególnie sprawdzenie opinii i nastrojów społecznych w jakiejś kwestii (na 5 lit.)SONDA to:

badanie opinii publicznej, rodzaj badań o charakterze socjologicznym, mających na celu określenie np. preferencji danej grupy ludności (na 5 lit.)SONDA to:

przyrząd medyczny służący do badania wnętrza organizmu lub wymiany substancji (na 5 lit.)SONDA to:

bezzałogowy, prawie zawsze zautomatyzowany statek kosmiczny przeznaczony do prowadzenia badań naukowych w przestrzeni pozaziemskiej (na 5 lit.)SONDA to:

jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 5 lit.)SONDA to:

ZOND (na 5 lit.)SONDA to:

urządzenie służące do pomiaru głębokości (na 5 lit.)SONDA to:

zgłębnik (na 5 lit.)SONDA to:

urządzenie do pomiaru głębokości wody w akwenach (na 5 lit.)SONDA to:

(potencjałowa) elektroda pomocnicza w lampie gazowanej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z INTERAKTYWNYCH ELEMENTÓW STRON WWW; MA FORMĘ PROSTEJ ANKIETY Z POJEDYNCZYM PYTANIEM ORAZ DWOMA (I WIĘCEJ) MOŻLIWYMI ODPOWIEDZIAMI (CZĘSTO BARDZO LAKONICZNYMI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.092

KODEKS KARNY, KOMEDIA GRECKA, ISTOTA NADPRZYRODZONA, DROŻDŻOWNIA, PERKOZ ROGATY, BANDEROWIEC, NORNIK PÓŁNOCNY, KOŃ POZNAŃSKI, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, PROPINACJA, RATOWNICTWO TECHNICZNE, KOCZKODAN RUDY, DAMASCENKA, SZATAN, ZDZIADZIENIE, KAPERKA, RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, SAKI, HÄNDEL, DWUDZIESTOPAROLATKA, MIĘDZYŻEBRZE, ELIMINACJA, REMAKE, PEDERPES, TRIMER, SZKIELET, DATARIA, NUKLEOPROTEID, ACENA NOWOZELANDZKA, FELIKS DUNIAK, OPIEKACZ, AUTYZM DZIECIĘCY, STACJA POSTOJOWA, ROZSZCZEP, OBERON, CHOREUTA, MARCOWY KAWALER, CZOŁG ROZPOZNAWCZY, DYFUZJONIZM, GEOMANCJA, GÓWNOZJADZTWO, GRADACJA, WŁOS CZUCIOWY, SUCHORYT, SINGEL, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, CIĄG, WOJNA, RYTOWNICTWO, UZBECKI, HASTATUS, GRIGORIJ POTIOMKIN, ABORTERKA, MATKA BOSKA ZIELNA, ANGIOLOGIA, KSIĘŻNICZKA, FIBROMIALGIA, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, MELODYJNOŚĆ, OSTRONOGI, PROPAGANDA, OCIEPKA, TOPOS, MANEWROWY, PĘTLA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ULTRABOOK, KUPLERSTWO, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, BAZA TRIANGULACYJNA, BAJDA, DOM REKOLEKCYJNY, BARRAKUDA, KŁUSAK ROSYJSKI, DRENAŻ KIESZENI, ROZGAŁĘZIACZ, STOP DRUKARSKI, CZWÓRCZAK, WRODZONY BRAK NOSA, ŻYŁKA, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, GUANABANA, ALFABET ŁACIŃSKI, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, BETON, CZERWONAK MAŁY, EWAPOTRANSPIRACJA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, FILOZOFIA NAUKI, MENNONITYZM, TRAWA PASTEWNA, MASA STARTOWA, WAMPIREK, BENZYNA SILNIKOWA, KWADRANS, OBERWANIE CHMURY, PRZECHOWALNICTWO, KAŁKAN, KORMORAN BIAŁOLICY, BRZESZCZANKA, OPRAWA, SMACZNOŚCI, KODOWANIE, OBRĄCZKA, OKUPOWANIE, PIERCE, PENICYLAMINA, DECHA, KONSENSUALNOŚĆ, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, EGZOCENTRYZM, DOM SAMOTNEJ MATKI, EWOLUCJA KASKADERSKA, PERUKARSTWO, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, ABSOLUTYZM, DUBAJ, DROGA RZYMSKA, DEKOLT, KISZKA WĄTROBIANA, AFERA, DELFIN UZDECZKOWY, POMADKA, GRZYBOPŁYWKA, TELETURNIEJ, BIZON LEŚNY, KOSTKA, MŁOTOWATE, ABFARAD, KORMORAN ETIOPSKI, RURKOPŁAW, FILM AUTORSKI, RODZAJ ŻEŃSKI, WARMING, LUMPKA, DASHI, ŚMIETANKA, CIOS, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, PADEMELON RUDONOGI, ZACIESZ, MAKROMOLEKUŁA, GONIEC KRÓLEWSKI, DOMEK, WIDŁOZĄB SUDECKI, DZIWONOS SZAROBOCZNY, PACHOŁEK, PAWIAN PŁASZCZOWY, PARK KRAJOBRAZOWY, HOLK, JĘZYCZNIK MALUTKI, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, ZWORNIK, DIABEŁEK, TRIAL ROWEROWY, ZAPORA SIECIOWA, HUMANIZACJA PRACY, CHŁOPIEC, REZEDA, PIĘKNY JAŚ, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, WODA NA MŁYN, DREDNOT, SERBSKI, GUŁAG, PRZEPŁYW BURZLIWY, GRANDA, ŚWIATŁO, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, ZYS, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, KANGUR OLBRZYMI, ŚMIECH, ŁUK BLOCZKOWY, PRYWATKA, KREOLSKI, CHRYSTIANIA, KOŁO ZĘBATE, SMURF, ŚWIECA DYMNA, DZIÓB, SŁAWIAŃSKI, MANATY, DRYL, ZBÓJ, JABŁKO, ANTYKACZYZM, CHIŃSKI, BUDOWNICTWO LĄDOWE, DEFLAGRACJA, MONOETANOLOAMINA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, ŁAŃCUCH TRANSPORTU ELEKTRONÓW, ROZHUK, HUMOR, IDIOM, SUROWICA, SŁAWA, HAGGARD, ANALIZA KOSZTÓW, PĘDRUŚ, WYSOKOŚĆ, BARDZO DOBRY, STELAŻ, KABLOWIEC, UNIA PERSONALNA, BUKIECIARZ, KLISZA SIATKOWA, PÓŁPUSTYNIA, MYSZOSKOK WIELKI, MIMAS, KAMELEON, SZYP, CYRK LODOWCOWY, MARMOZETA BIAŁA, PUCH, OKRES OKOŁOPORODOWY, KUBICKI, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, KRÓLIK DZIKI, SYSTEM BANKOWY, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, LEW DAWIDOWICZ TROCKI, BEZA, MECH JAWAJSKI, METODA ELIMINACJI GAUSSA, AMPLITUDA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, WYCHODŹSTWO, SZALEŃSTWO, SUSEŁ KARLIK, ŚLIWA, HARACZ, FIRMA WYDMUSZKA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, IDEOWOŚĆ, BLOK SOCJALISTYCZNY, ANTYCYPACJA, JELEŃ WSCHODNI, CIAMCIA LAMCIA, ZUPA Z GWOŹDZIA, KUPA, UMYWALNIA, OKSYTAŃSKI, VIKING, BOKS TAJSKI, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, WIZAWA, ŁASKAWCA, CIASTO MAKARONIKOWE, SZAŁWIA, EUROPA, KOMETA, PŁYWANKA, RDZEŃ KRZEMIENNY, KULTURA TRZCINIECKA, KHMERSKI, ŁYSIENIE, JAKOŚĆ ŻYCIA, PASAŻ, WERTYKULACJA, SAKSONIA, KATASTROFICZNOŚĆ, WIELOETATOWOŚĆ, OSTRONÓG, NAPIĘCIE LĘKOWE, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, WRZĄTEK, KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKOKATOLICKI, TYGIEL, UROLOGIA, ROLADA, STAŁA FARADAYA, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, PUDEŁECZNIK TRÓJPASY, JEŻAK BRZEGOWY, SZYBKOZŁĄCZKA, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, MYKWA, JEDENASTKA, SURF ROCK, FLORYSTA, ŚCIANA, ZAWIESZENIE POJAZDU, PSZCZOŁA SYCYLIJSKA, LABORKA, WROŃSKI, KURIER PODHALAŃSKI, ZŁOTKO, MULTIGAMIA, DROGA, WAZOWIE, FLAWONOID, FITOCENOLOGIA, FAUST, CZAS, ?AWANPORT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.092 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z INTERAKTYWNYCH ELEMENTÓW STRON WWW; MA FORMĘ PROSTEJ ANKIETY Z POJEDYNCZYM PYTANIEM ORAZ DWOMA (I WIĘCEJ) MOŻLIWYMI ODPOWIEDZIAMI (CZĘSTO BARDZO LAKONICZNYMI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z INTERAKTYWNYCH ELEMENTÓW STRON WWW; MA FORMĘ PROSTEJ ANKIETY Z POJEDYNCZYM PYTANIEM ORAZ DWOMA (I WIĘCEJ) MOŻLIWYMI ODPOWIEDZIAMI (CZĘSTO BARDZO LAKONICZNYMI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SONDA jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 5 lit.)
SONDA INTERNETOWA jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SONDA
jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 5 lit.).
SONDA INTERNETOWA
jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 16 lit.).

Oprócz JEDEN Z INTERAKTYWNYCH ELEMENTÓW STRON WWW; MA FORMĘ PROSTEJ ANKIETY Z POJEDYNCZYM PYTANIEM ORAZ DWOMA (I WIĘCEJ) MOŻLIWYMI ODPOWIEDZIAMI (CZĘSTO BARDZO LAKONICZNYMI) sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - JEDEN Z INTERAKTYWNYCH ELEMENTÓW STRON WWW; MA FORMĘ PROSTEJ ANKIETY Z POJEDYNCZYM PYTANIEM ORAZ DWOMA (I WIĘCEJ) MOŻLIWYMI ODPOWIEDZIAMI (CZĘSTO BARDZO LAKONICZNYMI). Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x