NIEWYSPECJALIZOWANA TOTIPOTENCJALNA KOMÓRKA O CHARAKTERZE EMBRIONALNYM, MOGĄCA PORUSZAĆ SIĘ MIĘDZY WARSTWAMI ORAZ PRZEKSZTAŁCAĆ W INNE TYPY KOMÓREK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMÓRKA INTERSTYCJALNA to:

niewyspecjalizowana totipotencjalna komórka o charakterze embrionalnym, mogąca poruszać się między warstwami oraz przekształcać w inne typy komórek (na 21 lit.)KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA to:

niewyspecjalizowana totipotencjalna komórka o charakterze embrionalnym, mogąca poruszać się między warstwami oraz przekształcać w inne typy komórek (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWYSPECJALIZOWANA TOTIPOTENCJALNA KOMÓRKA O CHARAKTERZE EMBRIONALNYM, MOGĄCA PORUSZAĆ SIĘ MIĘDZY WARSTWAMI ORAZ PRZEKSZTAŁCAĆ W INNE TYPY KOMÓREK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.882

RECEPTOR WĘCHOWY, NADCIEKŁOŚĆ, SIDA, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, KOPERTA, METAMORFIZM, TAPIR MALAJSKI, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, GEODEZJA OGÓLNA, WALTORNIA, ROŻEK, KOŃ POZNAŃSKI, MIRAŻ, SLOW-FOX, WYCZUCIE, ROSZCZENIOWOŚĆ, TREN, AMINEK ZĘBODŁUBKA, WIRUS MAKR, MAORYJSKI, FORUM, POLONIZATOR, SOPRAN KOLORATUROWY, RADIO TAXI, ZAKON RYCERSKI, TEORIA CIAŁ, KOSS, NEANDERTAL, RZEMIEŚLNICZEK, FRAZA, DONICZKOWCE, TRANSWESTYTA, NEOFITA, PARNAS, BARIATRIA, SWAWOLA, KAPANINA, AWIZO, NARĄBANIE SIĘ, PODKOLANIE, OBSZCZYMUREK, PRZEDMURZE, NEUROPRZEKAŹNIK, ULICA, TORFOWIEC OSTROLISTNY, HIPOTELORYZM, PLEBEJKA, PROTOBUŁGARSKI, MAKSYMALIZM, IMPEDANCJA, MARSZ, PALEC ŚRODKOWY, WABIK, CHOROLOG, OPRYSZCZKA, INSTALACJA, HOGARTH, ELASTOMERY, TETRARCHIA, ŁATA, TYGIEL, JĘZYK, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, RANDKA W CIEMNO, TALMUDYSTKA, USTROJOWOŚĆ, NUR CZARNOSZYI, BICIE POKŁONÓW, LAMPA CROOKESA, NIEDŹWIEDNIK, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, MIĘTA, KASYNO, SPADAJĄCA GWIAZDA, ADRES ELEKTRONICZNY, DECYMA, PRACA INTERWENCYJNA, PROPORZEC, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, SZOT, SITAR, SKIALPINIZM, KOSTIUMERNIA, KĄPIEL, KOD DWÓJKOWY, AKCELERATOR CYKLICZNY, ODEZWA, TRANSPOZYCJA, BARIONYKS, EOLIDA, MANIPUŁ, PŁÓCIENNIK, CIAŁO AMORFICZNE, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, LAMBADZIARA, HIPOTEKA, BROŃ KONWENCJONALNA, PERSYFLAŻ, KALANDER, UCHYB, OSOBOGODZINA, ZDOBIK, APOSTOŁ, NARZĄD RODNY, KARPLE, BANTENG, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, SNIFTER, KRÓTKOWIDZTWO, OKOP, ANALIZA FUNDAMENTALNA, STAROANGIELSKI, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, SYSTEM WBUDOWANY, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, ARENGA, JĘZYK FRYZYJSKI, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, BRZOZA, FIZYKA SŁOŃCA, MONOCHROMATYZM, ŚWIADCZENIE, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, TEATR LALEK, IMPRESYJNOŚĆ, HEKSAMETR, PALEOZOOLOGIA, DOWÓD APAGOGICZNY, ANARCHIA, RYBAKÓWKA, JĘZYK HINDUSTANI, AUTOBUS PRZEGUBOWY, WULWODYNIA, POMIDOR, PUNKT MOTORYCZNY, LODOWICA, PREZBITERIUM, PREMIA GÓRSKA, RYTM BIOLOGICZNY, IRRADIACJA, PIAST, MIĘSO, WŁÓCZYKIJ, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, JAWNOGRZESZNICA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, KWASICA MEWALONIANOWA, ELEKTROLIT, EGOCENTRYCZNOŚĆ, AFEKT PATOLOGICZNY, PRZENIKLIWOŚĆ, ANTROPOSFERA, KONWERTYTA, PŁAWNOŚĆ, KUBECZEK, MUZYCZNOŚĆ, EKONOMIA ROZWOJU, ZWARCIE SZYKÓW, COKÓŁ, ZAPRUCIE SIĘ, MENISK, LATIMERIOKSZTAŁTNE, AUTOGIEŁDA, WODA POZAKLASOWA, ELIMINACJA, KSIĘSTWO, MARZENIE SENNE, ALBERT EDWARD VON SACHSEN-COBURG UND GOTHA, ZACHÓD, KOR, RESPONSYWNOŚĆ, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, STECHIOMETRIA, DOJŚCIE, DAŃ, MOSTEK, ATYPIA, NIEPOKORNOŚĆ, KULTURA KOMÓRKOWA, POKŁAD, MIĘDZYPOKŁADZIE, DETERMINIZM, KASA, HELSINKI, MYŚL, PEDAŁÓWKA, TOLERANCJA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, ABORCJONISTKA, PANORAMA, NIEPRZYJACIEL, STOŻEK ŚCIĘTY, KONGRES WIEDEŃSKI, CHEMIA NIEORGANICZNA, AMPUŁA, FECHMISTRZ, BYLICA POSPOLITA, STOPOFUNT, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, PODMIOT ZBIOROWY, LEŃ, CUG, PSZENICA DURUM, PLUJ-ZUPKA, KONTAKT, TWIERDZENIE ZERMELO, NASIENNIK, ROZNOSICIEL, KAWA ROZPUSZCZALNA, TACKA, ULTRAMARYNA, PUŁAPKA KREDYTOWA, TŁO, KANGUR, ZIEMNIAK SKROBIOWY, WIEDŹMA, BRÓG, OGNISKO, TAYLOR, WZGÓREK ŁONOWY, KIELICH, ŻUŁAWA, RYNKOWOŚĆ, MIKSER PLANETARNY, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, IRENIZM, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, NANDU ANDYJSKIE, STEROWANIE ODPORNE, CLEARING, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, WEBMASTER, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, MATERIALNIA, UJŚCIE, BOCIAN, GANGLIOZYDOZA GM2, MYSZOSKOK WIELKI, KRATA, STARA MALUTKA, KODYFIKATORKA, GRUNGE, TOPIELEC, WSPÓLNY RYNEK, KANCELISTA, REZERWA OBOWIĄZKOWA, FROTER, KAWA ZBOŻOWA, NAKIEROWANIE SIĘ, SZARPANKA, PASO DOBLE, KOMITET KOORDYNACYJNY, WERSYFIKACJA, FALOCHRON, SKÓRZAK, KARCZOWISKO, OSTINATO, PLATYKLADUS WSCHODNI, URUK-HAI, KSIĄŻĘ ALBERT, POCIĄG METRA, GANGSTER, WOJSKA RAKIETOWE, FUTURE, RYCZAŁT, BACKGROUND, PŁASZCZYZNA S, MARKETING TERYTORIALNY, MAPNIK CAGLE'A, ŁACIŃSKI, METEORYZM, ROZKŁAD, OUTSIDER, CHIRURGIA DZIECIĘCA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, MUZYKA, IZOLACJA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, UMOWA O PRACĘ, ODWSZAWIANIE, OBWAŁ, ROPUCHA NADRZEWNA, ARYTMETYKA, MEDALION, BŁONA PODSTAWNA, AUROR, AREOGRAFIA, WYLĄG, KALIMBA, UKŁAD LIMBICZNY, PARWENIUSZ, JĘZYKOZNAWCA, SMUGA KONDENSACYJNA, GAŁKA BLADA, BENTOS, ASTRONOMIA, ?CUDA NA KIJU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.882 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWYSPECJALIZOWANA TOTIPOTENCJALNA KOMÓRKA O CHARAKTERZE EMBRIONALNYM, MOGĄCA PORUSZAĆ SIĘ MIĘDZY WARSTWAMI ORAZ PRZEKSZTAŁCAĆ W INNE TYPY KOMÓREK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NIEWYSPECJALIZOWANA TOTIPOTENCJALNA KOMÓRKA O CHARAKTERZE EMBRIONALNYM, MOGĄCA PORUSZAĆ SIĘ MIĘDZY WARSTWAMI ORAZ PRZEKSZTAŁCAĆ W INNE TYPY KOMÓREK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMÓRKA INTERSTYCJALNA niewyspecjalizowana totipotencjalna komórka o charakterze embrionalnym, mogąca poruszać się między warstwami oraz przekształcać w inne typy komórek (na 21 lit.)
KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA niewyspecjalizowana totipotencjalna komórka o charakterze embrionalnym, mogąca poruszać się między warstwami oraz przekształcać w inne typy komórek (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMÓRKA INTERSTYCJALNA
niewyspecjalizowana totipotencjalna komórka o charakterze embrionalnym, mogąca poruszać się między warstwami oraz przekształcać w inne typy komórek (na 21 lit.).
KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA
niewyspecjalizowana totipotencjalna komórka o charakterze embrionalnym, mogąca poruszać się między warstwami oraz przekształcać w inne typy komórek (na 20 lit.).

Oprócz NIEWYSPECJALIZOWANA TOTIPOTENCJALNA KOMÓRKA O CHARAKTERZE EMBRIONALNYM, MOGĄCA PORUSZAĆ SIĘ MIĘDZY WARSTWAMI ORAZ PRZEKSZTAŁCAĆ W INNE TYPY KOMÓREK sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - NIEWYSPECJALIZOWANA TOTIPOTENCJALNA KOMÓRKA O CHARAKTERZE EMBRIONALNYM, MOGĄCA PORUSZAĆ SIĘ MIĘDZY WARSTWAMI ORAZ PRZEKSZTAŁCAĆ W INNE TYPY KOMÓREK. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast