KASZA JĘCZMIENNA OTRZYMYWANA PRZEZ POCIĘCIE PĘCZAKU NA DUŻE CZĄSTKI, KTÓRE PODDAJE SIĘ NASTĘPNIE OBTOCZENIU I POLEROWANIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASZA PERŁOWA to:

kasza jęczmienna otrzymywana przez pocięcie pęczaku na duże cząstki, które poddaje się następnie obtoczeniu i polerowaniu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KASZA JĘCZMIENNA OTRZYMYWANA PRZEZ POCIĘCIE PĘCZAKU NA DUŻE CZĄSTKI, KTÓRE PODDAJE SIĘ NASTĘPNIE OBTOCZENIU I POLEROWANIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.165

RUMIAN RZYMSKI, CYKANIE, RYJEC, BIEGUN, AMBRAZURA, DIDŻEJ, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, AZYL DYPLOMATYCZNY, UGNIATARKA, ANTYNOMIA RUSSELLA, STRUNOWCE, PIECZONA ALASKA, OPTYKA ELEKTRONOWA, KANCELARIA TAJNA, AMPEROGODZINA, SMS, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, FOLK, SKALA RANKINE'A, TAKT, OKOLICA SZLACHECKA, WYROK, SADYSTYCZNOŚĆ, MIKROFON KWASOWY, REUMATOLOGIA, FILTR POWIETRZA, ŁADOWNIK, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, FILOZOF, PASZTETNIK, WÓZ, KIPI KASZA, BIAŁA GORĄCZKA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, PYTANIE, ŁOŻYSKO WAHLIWE, ŁUGOWNICA, WAHADŁO, MANDYLION, TAŚMA, MĄDRALIŃSKI, DEGRESJA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, UNIK, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, AEDICULA, FARBOWANIE SIĘ, WĘZEŁ, ALMIKI, MAGISTRALA, PLUTON, BAR MLECZNY, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, SPAWALNIK, POMYŁKA FREUDOWSKA, UKŁAD KRWIONOŚNY, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, KURIER PODHALAŃSKI, SZCZOTKARZ, POLEWA, JATKA, GARGAMEL, SIŁA, GRA, LANCKNECHT, NOOBEK, JEŻOZWIERZOWATE, NIEOBLICZALNOŚĆ, ROK ZWROTNIKOWY, EFEKT RYGLA, EKONOMIA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, HEPTAPTYK, ŚWIATŁOŚĆ, AMADYNA, ZAKŁAD PRACY, PRZEPOCZWARZENIE, SKLEJACZ, SZLAK ŻEGLUGOWY, JĘZYK KREOLSKI, POSTSCRIPT, KOSMOS, DUSZA TOWARZYSTWA, WÓZEK INWALIDZKI, MASTYKS ASFALTOWY, PSZENICA DURUM, LINIA EMISYJNA, NÓŻ RZEŹNICZY, EV, ZBIEG, SEROHEMATOLOGIA, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, WYŁAWIACZ, CZWÓRBÓJ, SERWITUT, ANGIELSKI, ZANOKCICA GNIAZDOWA, BORDER, NIECIERPLIWOŚĆ, DRUK ROZSTRZELONY, BIAŁY ROSJANIN, EKOLOGIA, AWANS LODOWCA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, KARTUZJA, CLARINO, CZARNA ROBOTA, FOTOGRAFISTA, SĄD KOŚCIELNY, TENDENCJA, SKŁAD CELNY, RODZAJ, ŻER, WYSPA, CERATOFILID, RODZINA INDEKSOWANA, CYGARNICA, PASIECZYSKO, ENKLAWA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, HERBATKA, IZOMER GEOMETRYCZNY, FARMAKOGENETYKA, C, RADIO TAXI, KLISZA, RENTGENOLOGIA, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, WŁOSKOWATOŚĆ, IKRZYSKO, EUCHARYSTIA, UNDOROZAUR, KRAWIECTWO, ALGINA, BUKACIARNIA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, PIEKARNIA, PERFORACJA, CYKL KONIUNKTURALNY, MĄKA JĘCZMIENNA, MELANODERMA, JĘZYK SFORMALIZOWANY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, CAŁOPALENIE, RENER, NAGANIACZ, SKACZELE, SUS, ZNAJDKA, GEN WĘDRUJĄCY, NACZÓŁEK, PROM ŚRÓDLĄDOWY, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, GOSPODARKA PLANOWA, CYBERATAK, FILOLOGIA KLASYCZNA, KRYZYS OTOLITOWY, CHŁOPEK-ROZTROPEK, MIRA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, HERBATA BIAŁA, SKŁADNIA, SZMALCÓWKA, CENA URZĘDOWA, PŁAT CIEMIENIOWY, GRADACJA, ELITARYSTA, ORKIESTRA, ODPÓR, DEGRENGOLADA, SZPACHLARZ, ZNACZEK SKARBOWY, FORSOWANIE, DRZEWO TERPENTYNOWE, RYNEK PRODUCENTA, ORK, SETER, POJAZD NIEKOŁOWY, GALARETA, TOPIELEC, KOMPENSACJA, NASTĘP, DRGANIE AKUSTYCZNE, NAWALENIE SIĘ, HARLEKIN, FAZA KSIĘŻYCA, RAK, PRZEBITKA, PRAWO KARNE PROCESOWE, URAZ, GŁUCHY TELEFON, CZARNA OSPA, SIŁACZ, FLAMING, HEAVY METAL, DEGRADACJA SPOŁECZNA, UROLOGIA, FUNKCJA OKRESOWA, RÓWNIK, TRZY KARTY, MAKIJAŻYSTKA, RYNEK PIERWOTNY, WETKA, SPAD, KARTY, MUSZLOWCE, AUSTRIACKI, GĄSZCZAKI, HISZPANKA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, NASYCALNIA, DZIADZIENIE, JĘZYK LONGOBARDZKI, INTERWIZJA, ŁOPATA, PONCZOWNICA, AEROLIT, NACJA, KATAKUMBY, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, EKSPOZYCJA, TEMPERATURA UPAŁU, OCHRONA UZDROWISKOWA, AZDARCHY, DOMINO, MARZEC '68, OGNISKO, RÓŻNOPAZURKOWCE, RYTUAŁ, DOCHÓD NOMINALNY, GATUNEK INWAZYJNY, RELIGIOZNAWCA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, BRUSTASZA, PICOWNIK, PERŁÓWKA, PSEFOLOGIA, GRANDA, PODSYP, PŁASKI TALERZ, SKRAJNA PRAWICA, FILC, PODGRZEWACZ, RYNNA POLODOWCOWA, RZEŹBIARNIA, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, KONFRONTACJA, FURUNKULOZA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, WNIEBOWZIĘCIE, FILOLOGIA GERMAŃSKA, SCRATCHING, KASTYLIJSKI, MIŚ, FORUM, ELITARYSTA, ŁUK, DETALISTA, SCENA, BRZOSKWINIA, ARANŻACJA, ROPUCHA PANTEROWATA, URWIS, DZBANEK DO KAWY, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, PARAGONIK, STRZAŁKA KIERUNKOWA, ECCHI, DIETA KOPENHASKA, AGONIA, TROMPA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, RÓG, FILEMON SZARY, ZASILANIE SIECIOWE, MENU, GINEKOMASTIA, CZESKI, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, KOWALENCYJNOŚĆ, JĘZYKI MUNDAJSKIE, ODPYLNIA, DOBRO PRAWNE, BADANIE, ROBER, KREDYT KONSORCJALNY, PŁETWA, BEZKRĘGOWIEC, ARENDA, CYKL MIESIĘCZNY, MIKROKARTA, PLOMBA, KANDYZ, REGUŁA MINIMAKSU, PARTIA WŁOSKA, ?CHOROBA FONGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.165 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KASZA JĘCZMIENNA OTRZYMYWANA PRZEZ POCIĘCIE PĘCZAKU NA DUŻE CZĄSTKI, KTÓRE PODDAJE SIĘ NASTĘPNIE OBTOCZENIU I POLEROWANIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KASZA JĘCZMIENNA OTRZYMYWANA PRZEZ POCIĘCIE PĘCZAKU NA DUŻE CZĄSTKI, KTÓRE PODDAJE SIĘ NASTĘPNIE OBTOCZENIU I POLEROWANIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASZA PERŁOWA kasza jęczmienna otrzymywana przez pocięcie pęczaku na duże cząstki, które poddaje się następnie obtoczeniu i polerowaniu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASZA PERŁOWA
kasza jęczmienna otrzymywana przez pocięcie pęczaku na duże cząstki, które poddaje się następnie obtoczeniu i polerowaniu (na 12 lit.).

Oprócz KASZA JĘCZMIENNA OTRZYMYWANA PRZEZ POCIĘCIE PĘCZAKU NA DUŻE CZĄSTKI, KTÓRE PODDAJE SIĘ NASTĘPNIE OBTOCZENIU I POLEROWANIU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - KASZA JĘCZMIENNA OTRZYMYWANA PRZEZ POCIĘCIE PĘCZAKU NA DUŻE CZĄSTKI, KTÓRE PODDAJE SIĘ NASTĘPNIE OBTOCZENIU I POLEROWANIU. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x