MIEJSCE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ JAKAŚ DZIAŁALNOŚĆ LUDZKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUNKT to:

miejsce, w którym odbywa się jakaś działalność ludzka (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PUNKT

PUNKT to:

w geometrii: najmniejszy, bezwymiarowy obiekt geometryczny (na 5 lit.)PUNKT to:

określone miejsce, bardzo mała część powierzchni (na 5 lit.)PUNKT to:

podstawowa jednostka długości stosowana w systemach miary wielkości czcionek i innych elementach typograficznych (na 5 lit.)PUNKT to:

jednostka rozrachunkowa używana w różnych dziedzinach życia do porównywania wyników, osiągnięć (na 5 lit.)PUNKT to:

wyodrębniona, spójna tematycznie część tekstu mówionego lub pisanego (na 5 lit.)PUNKT to:

problem, kwestia, przedmiot rozważań (na 5 lit.)PUNKT to:

mała plamka, kropka (na 5 lit.)PUNKT to:

zaplanowana część jakiegoś wydarzenia (na 5 lit.)PUNKT to:

moment, zazwyczaj: kres, ostateczna granica czegoś, co trwało (na 5 lit.)PUNKT to:

stanowisko, miejsce zajmowane przez wojsko lub jego część w określonym celu (na 5 lit.)PUNKT to:

miejsce w materialnej przestrzeni lub na powierzchni pozbawione wymiaru (na 5 lit.)PUNKT to:

kropka, plamka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ JAKAŚ DZIAŁALNOŚĆ LUDZKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.672

POWSTANIE WARSZAWSKIE, LIBRA, PANNUS, BIEGANINA, DEKLARACJA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, PROROK, ADRES LOGICZNY, MOTYL DZIENNY, SILNIK OBCOWZBUDNY, ARMIA, ALKAZAR, SZWARCOWNIK, CYKL, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, LOKACJA, PASO PERUANO, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, ZŁOM, UBOŻENIE, WSPÓŁZAWODNICTWO, ANTYNATURALIZM, GUZ ZŁOŚLIWY, METRYKA, DZIECINNOŚĆ, FIGURA, CENTRUM, HARMONIA SAMOGŁOSEK, NIEBO, KARATE TRADYCYJNE, SILNIK SPALINOWY, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, NOSACZ SUNDAJSKI, MANEŻ, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, RADIACJA, ASTRONOM, MIGRACJA, ODCIEK, CYBERPANK, SHAPESHIFTER, PEŁZAK, DOLOT, BAJECZNOŚĆ, SPĘKANIE, ASYMILOWANIE SIĘ, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, STARY, ROOIBOS, GHUL, BRODACZ MONACHIJSKI, SZCZUR PACYFICZNY, SKAŁKA, KLISZKA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, KAPELUSZ, AGNOZJA CZUCIOWA, SZEŚCIOBÓJ, TARANTELA, SKWAPLIWOŚĆ, KURS, UPRAWNIENIE WŁADCZE, PODWOZIE, SKROMNIŚ, ROLADA, TRAWA PASTEWNA, GRAF PRZEDZIAŁOWY, ANTENA DIPOLOWA, CHODZĄCA REKLAMA, PORĘCZ, TEORIA DOWODU, TOPOLOGIA MAGISTRALI, WSZYSTKOIZM, SELENOGRAFIA, ŁAŃCUCH, CHORDOFON, SKRZYDŁO, ELANA, SZTUKA LUDOWA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, FALA, PUB, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, WYSYPISKO, GRABBE, REPETYCYJNOŚĆ, AMFIBIJNOŚĆ, WZGLĄD, WYPŁYW, WIR POWIETRZNY, MUMIA, WIKIPEDYSTKA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, UMIEJSCOWIENIE, BALSAM KANADYJSKI, CHASER, GREEN, BUŁGARSKI, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, TREND HORYZONTALNY, SOSNA MASZTOWA, DYSTYCH, KINDERBAL, MEKSYKANKA, KATEDRA, WZNIESIENIE, KAZUS, JĘZYKI TURAŃSKIE, BEZBRONNOŚĆ, GRUBIANIN, SAMOŁÓWKA, SARABANDA, ZMIERACZEK NADMORSKI, HIPOTELORYZM, DZIECIĘCOŚĆ, DOBB, WĄŻ, SROM, BOHATER, KRĄŻENIE OGÓLNE, KROSNY, OSADA, HARMONIA, OBSUWISKO, BASEN, OŚRODEK KURATORSKI, PLAC, DRAWIDYJSKI, BAZYLIKA WIĘKSZA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, STACJA NASŁUCHOWA, WODA POZAKLASOWA, SCENA, TELEFON ZAMIEJSCOWY, GŁOŚNIK JONOWY, KLIN, GRZYBEK HERBACIANY, RETOROMANIN, NAJEM, ŻURNALISTA, RUCHLIWOŚĆ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, SPRAWNOŚĆ, PODSKÓRNIA, ZLEWKA, GARMAŻERNIA, NAKŁUCIE, PERYFERYJNOŚĆ, GETTO, FREEGANIN, TELEMARK, WENTYL, PERUKARSTWO, POKRZYK, PAŃSTWO AUTORYTARNE, NEOGOTYK, KOLANÓWKA, DRZEWO, MNIEJSZOŚĆ, SZAFARZ, ŚLEPE ŹRÓDŁO, OKRES ZASIŁKOWY, PĘTÓWKA, HIPISKA, VIBRATO, ZBIEŻNOŚĆ, CHLEB CHRUPKI, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, POLICJA OBYCZAJOWA, KĄPIEL, JEDLICA SINA, WŁÓKA, NATRĘT, WIRUS WŚCIEKLIZNY, GRZEBIENIARZ, APELACJA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, DZIDZIA-PIERNIK, PRZECIWCIAŁO, PINGWIN BIAŁOOKI, WYRĘBISKO, KONWOJER, DOM AUKCYJNY, SYRENA ALARMOWA, KSYLOFON, ASD, JĘZYK ŁACIŃSKI, ROZMÓWNICA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, DOWÓZ, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, SEGMENTACJA, SEKS, ROZDRABNIACZ, BOJER, ZESZYT W KRATKĘ, PERSONALNIK, SZTUCZNE ŻYCIE, MIJANY, BUCHTA, TFILIN, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, KOLANO, ANIMAG, NOC, REZERWA, OBRONA HOLENDERSKA, CHOROBA KUFSA, DEWOCJONALIA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, ROZMÓWNICA, PODMIOT ZBIOROWY, BIAŁY KARZEŁ, PADWAN, KAGU, ANARCH, MENISK, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PARAGAMMACYZM, SILNIK GAŹNIKOWY, WARMIŃSKI, KABARET, WIETNICA, JĘZYK INDIAŃSKI, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, POJAZD CZŁONOWY, SYNTEZATOR, KAMELEON, SSAKI, PERYGLACJAŁ, BRAZYLIJSKI, NAHUATL, GEKON PASKOWANY, TEMPERATURA NÉELA, SYNEKURZYSTA, PRZESZKODA, DZWONNICA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, JAWNOGRZESZNIK, SZTUKA MINOJSKA, MONTREAL, ZAWIKŁANIE, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, DRYFTER, ZDARZENIE, SKARYFIKACJA, SPÓŁKA OSOBOWA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, ORGANKI, ALFABET MUZYCZNY, BOMBA EKOLOGICZNA, SAMOUCZEK, KRÓTKI RÓG, MODULARNOŚĆ, FRYGOWIE, ŻYRYTWA, JĘZYK IZOLUJĄCY, OBÓZ ZAGŁADY, ŁONO ABRAHAMA, JĘZYK ASEMBLERA, PATCHWORKOWIEC, PAS DROGOWY, BIOENERGOTERAPIA, ZDRÓJ, WESOŁOŚĆ, ŻÓŁTACZKA, EKSPATRIANTKA, CIELENIE, POWRÓT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, BEZBRZEŻNOŚĆ, LOGIKA FILOZOFICZNA, PERSONA, INSIMBI, REAKCJA NIEODWRACALNA, SŁAWIANIN, JASNOWIDZ, SKALA PODATKOWA, SZPECIELE, ZESPÓŁ CAPLANA, FIZYKA ATOMOWA, REFLEKSOLOGIA, GEODETA, POCIĄG METRA, NARZĄD LIMFATYCZNY, PREPPERS, CHRONICZNOŚĆ, LISOWCZYK, UŁAMEK ZWYKŁY, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, CHRZAN, TORBACZE, BIEG PATROLOWY, CICHODAJKA, ODPYLNIA, TŁO, RULETKA, ŚWIĄTYNIA, ?POMÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.672 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIEJSCE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ JAKAŚ DZIAŁALNOŚĆ LUDZKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ JAKAŚ DZIAŁALNOŚĆ LUDZKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUNKT miejsce, w którym odbywa się jakaś działalność ludzka (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUNKT
miejsce, w którym odbywa się jakaś działalność ludzka (na 5 lit.).

Oprócz MIEJSCE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ JAKAŚ DZIAŁALNOŚĆ LUDZKA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - MIEJSCE, W KTÓRYM ODBYWA SIĘ JAKAŚ DZIAŁALNOŚĆ LUDZKA. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast