OBRAŹLIWE OKREŚLENIE OSOBY, KTÓREJ SIĘ NIE AKCEPTUJE, SUGERUJĄCE, ŻE TA OSOBA JEST ZNAJDĄ, ZOSTAŁA PORZUCONA PRZEZ WŁASNĄ MATKĘ, JEST BĘKARTEM LUB ŻE JEST WYNIKIEM WPADKI, A NIE PLANÓW RODZICÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAJDUCH to:

obraźliwe określenie osoby, której się nie akceptuje, sugerujące, że ta osoba jest znajdą, została porzucona przez własną matkę, jest bękartem lub że jest wynikiem wpadki, a nie planów rodziców (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAJDUCH

NAJDUCH to:

nieślubne dziecko (określenie często, choć nie zawsze, pejoratywne) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAŹLIWE OKREŚLENIE OSOBY, KTÓREJ SIĘ NIE AKCEPTUJE, SUGERUJĄCE, ŻE TA OSOBA JEST ZNAJDĄ, ZOSTAŁA PORZUCONA PRZEZ WŁASNĄ MATKĘ, JEST BĘKARTEM LUB ŻE JEST WYNIKIEM WPADKI, A NIE PLANÓW RODZICÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 33.865

KOLOR, LARYNGOFON, PLEBEJKA, SEKWOJA OLBRZYMIA, LISIURKA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, GALERIA SŁAWY, SERWETKA, SAMOOBRONA, SKOK, ZMIANA WSTECZNA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, ZAPITKA, ZABORCA, ZRĄB TEKTONICZNY, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, BLOKHAUZ, BECZKA, KUNA, WARSZTAT STRATEGICZNY, PANEW, CUDEŃKO, USTNIK, CASTING, TAŁES, IMPROWIZATOR, SŁONIOROŚL, DESZCZOWOŚĆ, PIERWIASTEK GŁÓWNY, MULINA, SZTUCZNY SATELITA, ZAPŁON, PYTANIE RETORYCZNE, INSTANCJA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, POMOC SPOŁECZNA, KATASTROFALNOŚĆ, MALUCH, BIURO LUSTRACYJNE, GĄSKA, SSAKI JAJORODNE, CHOROBA HALLOPEAU, RAMADAN, STRZAŁKA, CENTRALA RYBNA, ZLEW, ZACHŁYST, REWANŻ, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, PRÓBA SAMOBÓJCZA, PRZYWODZICIEL, KARAKUŁ, FANPEJDŻ, DZIUPLA, GAWOT, PORTUGALSKI, SYGNATARIUSZ, TANECZNOŚĆ, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, MACARONI WESTERN, FAN CLUB, PIERWSZOŚĆ, GÓRNICTWO WĘGLOWE, CYTOLOGIA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, KONTROLKA, PEWNOŚĆ, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, PŁYNNOŚĆ, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, AUTOBUS SZYNOWY, NAPĘD, PIGWA, STADION, TABLICA, ŚWIST KRTANIOWY, SPICIE SIĘ NA UMÓR, JĘZYK, PRZYPADEK, BUMERANG, STRĘCZYCIEL, SASZETKA, ROPNICA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, TASZCZYN PSZCZELI, PIĘTA, POKRZYWDZONY, KOSMYK, ZBITOŚĆ, LUNETA, INSTAGRAMERKA, NATRYSK, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, ROSZPONKA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, PRZEDSIĘBIORCA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, KATEDRA, ŚMIERCIOŻERCA, KOALESCENCJA, PARAPECIK, NIEZMIENNIK, BROŃ OBUCHOWA, LEŃ ŚMIERDZĄCY, POWSZECHNOŚĆ, WIEDZA O KULTURZE, HELLADA, JAZDA, MAJSTER-KLEPKA, ZEŚWIECCZENIE, ARYJSKOŚĆ, KORZEŃ, SHOUNENAI, PASSIONATO, FATYGANT, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, KRAJANKA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, KURZYSKO, STARY WRÓBEL, CZYSTKA, JEZIORO POLODOWCOWE, ŁAŃCUSZEK, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, POCIĄG POSPIESZNY, KROJCZY, OŁTARZYK PRZENOŚNY, AMFIUMY, RÓWNOWAGA OGÓLNA, UZALEŻNIONY, ZNANOŚĆ, ODNOWICIEL, CZYSZCZARNIA, STRUGACZ, ROZPAD, SZALEŃSTWO, KONTRPOCHÓD, EGZOSZKIELET, REJESTRANT, EFFIGIA, OBYWATEL, MŁODA PARA, ADAPTACJA, KAMIENIARZ, RURALISTYKA, ETERIA, DYSCYPLINA SPORTOWA, OGRZEWANIE KAFLOWE, OPASKA, PRZEDZIAŁ, SUBTELNOŚĆ, SZAFARZ, PROFESOR ZWYCZAJNY, WYWIETRZNIK, SKROMNOŚĆ, PASYWIZM, BAZA LOTNICZA, DODATEK WYRÓWNAWCZY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, IDIOM, KONTENER, ZADYCHRA POSPOLITA, POLEWACZKA, HALA TARGOWA, NOEMAT, HERETYCZKA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, KOCHAŚ, POKREWNA DUSZA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, MUŚLIN, PRZETRAWIANIE, BADANIE, ALLEN, LORD, WSZECHWŁADNOŚĆ, OPŁATA PROLONGACYJNA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, LOBELINA, SAGAN, AZYDEK, POŁABSZCZYZNA, KOMPLET, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, BALOWICZ, RÓŻANKA, FISZBINOWCE, MAJSTERKLEPKA, SZAROZIEM, KRÓLIK, ŁĄCZNICA, MOST, DOM POGODNEJ STAROŚCI, BEK, POKAZ, ELKI, JĘZYK, ŚRODEK MASY, POJĘCIE LOGICZNE, FALA, SOLFUGI, ANDROPAUZA, MILREJS, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, GRUPA WSPARCIA, ZAĆMIENIE, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, IRAŃSKI, FILTRACJA, ECCHI, DOSTĘP, ARANŻER, MINOGOWATE, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, TRUST, GEODETA, SENTYMENTALNOŚĆ, NAGRODA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, OBIEKT KUBATUROWY, ŁAZARZ, FARMAKOGENETYKA, STYPENDIUM SOCJALNE, NAWIETRZAK, TRYWIALIZM, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, PÓŁNOCO-ZACHÓD, GARNITUR, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, LUFKA, PŁAZY BEZOGONOWE, HULK, MEANDER, ARAK, AMBITNOŚĆ, RAK, ROŻEN, GEOFIT CEBULOWY, TABU, JAŚNIA, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, MUR, KOMUNIA, NEK, CHEMIA ANALITYCZNA, MIKROSILNIK, BĘBEN, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, BRZĘKACZ, ŚLIZG, TEGOROCZNOŚĆ, BROŃ AUTOMATYCZNA, SOCJOBIOLOG, ZAPASY, RYBA AKWARIOWA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, TRUP, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, GOŚĆ, ROZCIEŃCZALNIK, ŁOŻYSKO WAHLIWE, ŁONO, OBRĘB EWIDENCYJNY, TOTEK, SOCZEWKA, FREGATA, KALIF SPRAWIEDLIWY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, KRUPON, EGZORCYZM, ANTYŚWIADECTWO, KOMUNIA, ŁUT, NELSON, WIELORYB, LEBERKA, ODRÓBKA, ROGALIK, POLIGLOTA, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, ZROŚLAK, LICZBA ATOMOWA, TANGO ARGENTYŃSKIE, TUŁACZ, ŚWISTEK, OSTATECZNOŚĆ, PAUPER, AKROBACJA LOTNICZA, URNA WYBORCZA, PRZYMIOTNIK, SZPILA, RĘBNIA ZUPEŁNA, OPOŃCZYKOWCE, WŁÓKNO, ROZPORZĄDZENIE, BŁYSTKA OBROTOWA, ?SZKOCKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 33.865 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAŹLIWE OKREŚLENIE OSOBY, KTÓREJ SIĘ NIE AKCEPTUJE, SUGERUJĄCE, ŻE TA OSOBA JEST ZNAJDĄ, ZOSTAŁA PORZUCONA PRZEZ WŁASNĄ MATKĘ, JEST BĘKARTEM LUB ŻE JEST WYNIKIEM WPADKI, A NIE PLANÓW RODZICÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAŹLIWE OKREŚLENIE OSOBY, KTÓREJ SIĘ NIE AKCEPTUJE, SUGERUJĄCE, ŻE TA OSOBA JEST ZNAJDĄ, ZOSTAŁA PORZUCONA PRZEZ WŁASNĄ MATKĘ, JEST BĘKARTEM LUB ŻE JEST WYNIKIEM WPADKI, A NIE PLANÓW RODZICÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAJDUCH obraźliwe określenie osoby, której się nie akceptuje, sugerujące, że ta osoba jest znajdą, została porzucona przez własną matkę, jest bękartem lub że jest wynikiem wpadki, a nie planów rodziców (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAJDUCH
obraźliwe określenie osoby, której się nie akceptuje, sugerujące, że ta osoba jest znajdą, została porzucona przez własną matkę, jest bękartem lub że jest wynikiem wpadki, a nie planów rodziców (na 7 lit.).

Oprócz OBRAŹLIWE OKREŚLENIE OSOBY, KTÓREJ SIĘ NIE AKCEPTUJE, SUGERUJĄCE, ŻE TA OSOBA JEST ZNAJDĄ, ZOSTAŁA PORZUCONA PRZEZ WŁASNĄ MATKĘ, JEST BĘKARTEM LUB ŻE JEST WYNIKIEM WPADKI, A NIE PLANÓW RODZICÓW sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - OBRAŹLIWE OKREŚLENIE OSOBY, KTÓREJ SIĘ NIE AKCEPTUJE, SUGERUJĄCE, ŻE TA OSOBA JEST ZNAJDĄ, ZOSTAŁA PORZUCONA PRZEZ WŁASNĄ MATKĘ, JEST BĘKARTEM LUB ŻE JEST WYNIKIEM WPADKI, A NIE PLANÓW RODZICÓW. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x