HISTORYCZNY POCISK ARTYLERYJSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z LEKKIEJ OBUDOWY WYPEŁNIONEJ KULISTYMI LOTKAMI (OŁOWIANYMI POCISKAMI MUSZKIETOWYMI LUB KARABINOWYMI O NIEWIELKIEJ ŚREDNICY) ORAZ DREWNIANEGO SABOTU, PEŁNIĄCEGO ROLĘ PRZYBITKI, KTÓRY CHRONIŁ KULE OŁOWIANE PRZED NADTOPIENIEM PRZEZ ŁADUNEK MIOTAJĄCY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARTACZ to:

historyczny pocisk artyleryjski składający się z lekkiej obudowy wypełnionej kulistymi lotkami (ołowianymi pociskami muszkietowymi lub karabinowymi o niewielkiej średnicy) oraz drewnianego sabotu, pełniącego rolę przybitki, który chronił kule ołowiane przed nadtopieniem przez ładunek miotający (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARTACZ

KARTACZ to:

potrawa regionalna bardzo popularna w północno-wschodniej Polsce (na 7 lit.)KARTACZ to:

pocisk artyleryjski napełniony siekańcami, a później metalowymi kulkami (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HISTORYCZNY POCISK ARTYLERYJSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z LEKKIEJ OBUDOWY WYPEŁNIONEJ KULISTYMI LOTKAMI (OŁOWIANYMI POCISKAMI MUSZKIETOWYMI LUB KARABINOWYMI O NIEWIELKIEJ ŚREDNICY) ORAZ DREWNIANEGO SABOTU, PEŁNIĄCEGO ROLĘ PRZYBITKI, KTÓRY CHRONIŁ KULE OŁOWIANE PRZED NADTOPIENIEM PRZEZ ŁADUNEK MIOTAJĄCY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.917

DELFIN GRUBOGŁOWY, KORDYT, KABLOOPERATOR, SCENA, OPĘTANIE, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, ODPRAWA POŚMIERTNA, HEKSAKOSJOIHEKSEKONTAHEKSAFOBIA, TYMPANON, MILA MORSKA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, MANEŻ, RUSINKA, ODTWÓRCA, JELITO CZCZE, KULTURA WIELBARSKA, OPENER, KOMIN, WOSK, FRAMUGA, SŁUPEK, KOMANDOR, WYRAZ, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, SZCZOTKA, FILM OBYCZAJOWY, WIELOCUKIER, ZAAWANSOWANIE, ŻYDOSTWO, PROKONSUL, PÓŁROCZNIK, DYSLEKSJA, GRUBY ZWIERZ, BITWA, NORDYCKOŚĆ, WYPRAWIACZ, FIKNIĘCIE KOZŁA, KORA, CASUAL, BEZŻUCHWOWCE, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, BEZPIECZEŃSTWO, GRZYB TWARDZIOSZEK, DOPPELGANGER, TAMPON, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, BERŻERKA, EWOLUCJONIZM, PORZĄDEK SPOŁECZNY, PODZBIÓR, OPŁATA MIEJSCOWA, NAPŁYW, OFICYNA DRUKARSKA, WIATROWNICA, GORĄCA KREW, PRZETACZANIE KRWI, KAPODZIÓB, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, ASTMA, ŁAPOWNICTWO, KROKIET, BELWEDER, BOROWINA, GŁOWOCIS, URUBU PSTROGŁOWY, LOGOFET, SUKCESJA UNIWERSALNA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, SENSUALIZM, KULTUROWOŚĆ, KASZA PERŁOWA, VOTUM, POLISYNDETON, PRECEPTOR, CIOS PROSTY, KARUK, CHOROBA CAROLEGO, KLERK, JASNOŚĆ WIZUALNA, SIOSTRZYCZKA, OŚLE UCHO, NUKLEOPROTEINA, NOWOŻYTNIK, SMOKING, MOL, EKSMĄŻ, IKOS, PRASA, AWARYJNOŚĆ, BOYS BAND, KRÓL ZWIERZĄT, KRWAWNIK POSPOLITY, SELEKTOR, DOBRO, MNIEJSZE ZŁO, WELON, ABSORPCJA KRAJOWA, EPIGENEZA, KRYMINAŁ, PÓŁWARIAT, BUDA, DZIANINA, CENTRALA RYBNA, DZIEŃ OTWARTY, NIEUKONTENTOWANIE, SIATECZKA, KURCZAK TIKKA MASALA, BRUDNICA MNISZKA, MINIVAN, MER, FILOLOGIA ORIENTALNA, CANNELLONI, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, WĘZEŁ KOLEJOWY, WYBIEG, GŁÓWKA ARTYKUŁU, NORICUM, TECHNIKA ŚWIETLNA, OKULARY, SZYNSZYLOWATE, SZAGRYN, PIES POLICYJNY, OPŁATA PROLONGACYJNA, TURBINA RUROWA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, NAGRODA POCIESZENIA, ŚWIDRAK, UNIA PERSONALNA, MODELARSTWO LOTNICZE, MISKA, JANUSZ, PROMIENNIK, DIWA, ARKA, CESARSKIE CIĘCIE, REGION STREFOWY, MIODOJAD ŻÓŁTOUCHY, OPIEKUN FAKTYCZNY, GALAS, WODOCIĄGOWNIA, DENITRYFIKATOR, GADACZ, NIKOLAITA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, TUBIETIEJKA, LIST ŻELAZNY, BIFORIUM, WAMPIR, MATKA NATURA, KASTYLIJSKI, CZYTANKA, ARKUSZ POETYCKI, ZAPŁADNIACZ, ODCHYŁ, LOT KOSZĄCY, TONAŻ, FAZA, PATRON, BONET, MARINA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, BAMBUS, TARYFA ULGOWA, SEANS, TULEJA, WOAL, ŻAGIEL REJOWY, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, GWINT, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, SPŁONKA, HELIOMETR, PORONIENIE NAWYKOWE, CUGANT, PRZEMOC, ISTOTA FANTASTYCZNA, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, GALISYJCZYK, SKLEP WARZYWNY, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, WĘŻOWIDŁO, ESDEK, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, NADAWCA PUBLICZNY, MONOPOL, IMIENINY, SZCZERBA, DRAPACZ, WOLANT, RACHUNKOWOŚĆ, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, MUZYCZNOŚĆ, PODGATUNEK, HAMBURGER, STAN, SYPIALKA, WIATR KATABATYCZNY, STAROSTA, DRABINKA, WSTECZNOŚĆ, LAKIER DO PAZNOKCI, PŁUCZKA WIERTNICZA, ANTYKWARK, PRZYCIĄGARKA, WYKUPNE, OPAŁ, PAKOWNOŚĆ, POKRYWA, DEGENERACJA, TELIGA, SYNKOPA, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, KALIBER, UROLOGIA, SYNGALESKI, KLUCZ PARTYJNY, DOLICHOCEFALIA, DIODKA, MUNDANIA, PION ŻYROSKOPOWY, BIEDA, ALLOFONIA, KRATA, WYKRZTUSZANIE, ACENA NOWOZELANDZKA, ZŁĄCZE, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, ZDRADA, ŻYWA LEKCJA, SKŁADAK, EGZEKUTORKA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, MAKIJAŻYSTA, PARKIETAŻ PENROSE'A, GABINET, MARYNATA, OFENSYWA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, ZAŚLEPIENIE, REGUŁA SARRUSA, ARYBALLOS, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, PANICZĄTKO, PROSZEK DOVERA, FLISAK, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, BARCZATKA BORÓWCZANKA, ESCUDO ANGOLSKIE, CHODNICZEK, WŚCIEKŁY PIES, EMIRAT, MŁYNOWY, ZSYPISKO, OKRĘT ARTYLERYJSKI, AKSJOMAT CIĄGŁOŚCI, MIEDZIONIKIEL, CHÓR, NIBYPESTKOWIEC, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, LAPIS-LAZULI, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, SEPARACJA, BAGAŻ, OLEJARNIA, SAMOTNA MATKA, STATYWIK, HASA, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, STAN POSIADANIA, SPAD, POZŁOTKO, KRAKWA, ÓSMY CUD ŚWIATA, FAŁSZYWY PROROK, BAJCIK, DOKTOR KOŚCIOŁA, GRAWIMETRIA, WAGA SZALOWA, TRZYNASTKA, PRZÓD, OSTROKRZEW, MEANDER, AKTYWNOŚĆ, AKADEMIA, CYTOSTATYK, GRAFFITI, KAZALNICA, ROZŁOŻENIE SIĘ, ROZBITEK, GAMA, NOTKA, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, DZIEŁO, KIEŁBAŚNICA, PODSTAWCZAK, ZIEMNIACZEK, ?HACJENDER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.917 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HISTORYCZNY POCISK ARTYLERYJSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z LEKKIEJ OBUDOWY WYPEŁNIONEJ KULISTYMI LOTKAMI (OŁOWIANYMI POCISKAMI MUSZKIETOWYMI LUB KARABINOWYMI O NIEWIELKIEJ ŚREDNICY) ORAZ DREWNIANEGO SABOTU, PEŁNIĄCEGO ROLĘ PRZYBITKI, KTÓRY CHRONIŁ KULE OŁOWIANE PRZED NADTOPIENIEM PRZEZ ŁADUNEK MIOTAJĄCY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HISTORYCZNY POCISK ARTYLERYJSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z LEKKIEJ OBUDOWY WYPEŁNIONEJ KULISTYMI LOTKAMI (OŁOWIANYMI POCISKAMI MUSZKIETOWYMI LUB KARABINOWYMI O NIEWIELKIEJ ŚREDNICY) ORAZ DREWNIANEGO SABOTU, PEŁNIĄCEGO ROLĘ PRZYBITKI, KTÓRY CHRONIŁ KULE OŁOWIANE PRZED NADTOPIENIEM PRZEZ ŁADUNEK MIOTAJĄCY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARTACZ historyczny pocisk artyleryjski składający się z lekkiej obudowy wypełnionej kulistymi lotkami (ołowianymi pociskami muszkietowymi lub karabinowymi o niewielkiej średnicy) oraz drewnianego sabotu, pełniącego rolę przybitki, który chronił kule ołowiane przed nadtopieniem przez ładunek miotający (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARTACZ
historyczny pocisk artyleryjski składający się z lekkiej obudowy wypełnionej kulistymi lotkami (ołowianymi pociskami muszkietowymi lub karabinowymi o niewielkiej średnicy) oraz drewnianego sabotu, pełniącego rolę przybitki, który chronił kule ołowiane przed nadtopieniem przez ładunek miotający (na 7 lit.).

Oprócz HISTORYCZNY POCISK ARTYLERYJSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z LEKKIEJ OBUDOWY WYPEŁNIONEJ KULISTYMI LOTKAMI (OŁOWIANYMI POCISKAMI MUSZKIETOWYMI LUB KARABINOWYMI O NIEWIELKIEJ ŚREDNICY) ORAZ DREWNIANEGO SABOTU, PEŁNIĄCEGO ROLĘ PRZYBITKI, KTÓRY CHRONIŁ KULE OŁOWIANE PRZED NADTOPIENIEM PRZEZ ŁADUNEK MIOTAJĄCY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - HISTORYCZNY POCISK ARTYLERYJSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z LEKKIEJ OBUDOWY WYPEŁNIONEJ KULISTYMI LOTKAMI (OŁOWIANYMI POCISKAMI MUSZKIETOWYMI LUB KARABINOWYMI O NIEWIELKIEJ ŚREDNICY) ORAZ DREWNIANEGO SABOTU, PEŁNIĄCEGO ROLĘ PRZYBITKI, KTÓRY CHRONIŁ KULE OŁOWIANE PRZED NADTOPIENIEM PRZEZ ŁADUNEK MIOTAJĄCY. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

x