MŁODY OSOBNIK ZWYKLE WIĘKSZEGO DZIKO ŻYJĄCEGO ZWIERZĘCIA, KTÓRY JEST SAMODZIELNY, NIE WYMAGA OPIEKI MATKI, ALE JESZCZE NIE DOROSŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MŁODZIAK to:

młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 8 lit.)MŁODZIK to:

młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MŁODZIAK

MŁODZIAK to:

młody człowiek (na 8 lit.)MŁODZIAK to:

młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MŁODY OSOBNIK ZWYKLE WIĘKSZEGO DZIKO ŻYJĄCEGO ZWIERZĘCIA, KTÓRY JEST SAMODZIELNY, NIE WYMAGA OPIEKI MATKI, ALE JESZCZE NIE DOROSŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.771

GIBON SREBRZYSTY, WOREK, STARY MALUTKI, OPERATOR BITOWY, INTERPRETATOR, MIEDNICZKA NERKOWA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, DZIUPLAK, STYLING, CENA MINIMALNA, CHOMIK TURECKI, TEOLOGIA BIBLIJNA, FONDUE, AUTO SUBKOMPAKTOWE, COOL JAZZ, BELLADONA, ZATRUDNIENIE, ROŻEN, CIEKAWOŚĆ, PARANOIK, KRYKIET, WŁÓKNO, WIEŚ, GŁOŚNIK BEZMEMBRANOWY, OBOJNACTWO, ZAKOP, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, FILEMON CZARNOLICY, FANFARON, GIĘCIE, TRYNITARYZM, KRYZA, KOD WYWOŁAWCZY, MIKOŁAJ, POMOC, FUN, THRILLER, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SCHERZO, TUŁÓW, PĄCZEK, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, PRZEKŁADACZ, CZART, MYSZ PANCERNA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, ANOMIA, KUZYN, ROZTROPEK, NADNATURALNOŚĆ, WODA, ALTERNATYWA, TOŻSAMOŚĆ, BEZPARDONOWOŚĆ, WŁÓKA, KOSMOS, ZAGADKA, UBOGOŚĆ, ABSURD, MAPA GEOLOGICZNA, GARDZIEL, POWAGA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, PORZĄDEK, CIENKA SKÓRA, SZCZEPONOGI, LODOWIEC REGENEROWANY, SZPETNOŚĆ, ŁĘG JESIONOWY, TROFEUM ŁOWIECKIE, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, FILOLOGIA GERMAŃSKA, BEZWIETRZE, LICZBA RZECZYWISTA, KEYBOARD, DOGRYWKA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, GWAJAK, ORKA, FILM TRÓJWYMIAROWY, ŁEBEK, GATUNEK AMFIDROMICZNY, MINIVAN, PATENT, GNOMOLOG, KINAZA BIAŁKOWA, DOM WARIATÓW, GIAUR, GEEK, DESPOTYZM, STRUNA, NIKCZEMNOŚĆ, PIÓROPUSZ GORĄCA, OSET, OKRĘT DOZOROWY, IDENTYCZNOŚĆ, LEMNID, WĘGRZYNEK, DELTA, DORSZ BAŁTYCKI, BETON STRUNOWY, OTOCZENIE, POTULNOŚĆ, PROTEKTORAT, UPOJNOŚĆ, POPULACJA STACJONARNA, RYGIEL, CZTERNASTKA, MAKAK JAPOŃSKI, POKOLENIE, JUTLAND, KIKUTNICE, NOWOŚĆ, TREK, MĄDROŚĆ, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, STYPENDIUM, BOMBA WULKANICZNA, KIEROWCA, KODEKS, BRUDNA ROBOTA, FESTON, OPOŃCZA, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, PRZODOMÓZGOWIE, POJMANIEC, ZATOR, PROSIĘ, SIARCZAN, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, PRAWO PRYWATNE, ZBIÓR PUSTY, NASADA, SEGREGACJA RASOWA, DOJRZAŁOŚĆ, MISKA, SAMOCHÓD OSOBOWY, FANPEJDŻ, PIŁKA NOŻNA, WIDŁOGONKA SIWICA, NIEDOMÓWIENIE, JĘZYK EZOPOWY, CENTRALNE OGRZEWANIE, NADAWCA PUBLICZNY, ŻEBRO, KOŻUCH, DOBRO PUBLICZNE, NATARCZYWOŚĆ, PRYMITYW, JEŻOWATE, SYNTEZA, BRUTALIZM, PRZENOSKA, SKRZYDEŁKO, KONTRAFAŁ, ZNAK KOREKTORSKI, MANIERYSTA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, SĄD I INSTANCJI, FUNKCJA BORELOWSKA, PUNKT USŁUGOWY, ARGENTYNOZAUR, DACH HEŁMOWY, STUDIUM, ŹREBAK, ESPERANTYSTA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, OBJAŚNIENIE, CIĘŻAR, REALIZM, SEKSOWNOŚĆ, KARKOŁOMNOŚĆ, OBCHODOWY, PROSTA, WOSKOWATOŚĆ, AUTOTRANSFUZJA, PIANO, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, OLIMPIADA, BÓR WRZOSOWY, TERMINATOR, PLATFUS, SZKŁO ORGANICZNE, HALUCYNACJA, ESTRADOWOŚĆ, MILANEZ, ILUZORYCZNOŚĆ, CZAS UNIWERSALNY, ANODA, ŚMIERDZIEL, GRUSZE EUROPEJSKIE, PRZEGRYWKA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, SZYBKOWAR, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, REPETYTOR, CYNADRA, INIEKCYJNOŚĆ, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, SZEREG HARMONICZNY, BAJDA, KRAWĘŻNICA, TENIS, BRYNDZA, CHEBD, DYSTANS, KOD PREFIKSOWY, WYWROTOWIEC, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, ORONGO, PANEGIRYSTA, RYBA AMFIDROMICZNA, NAZWISKO MATRONIMICZNE, PROCES POSZLAKOWY, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, SAMOREALIZACJA, KLUCZ UNIWERSALNY, ZESTAW KINA DOMOWEGO, POWIEŚĆ POLITYCZNA, SOŚNIAK, REEDUKATOR, BAK, BIEG BEZPOŚREDNI, FUNDUSZ PŁAC, NIEWYPAŁ, RYNEK NABYWCY, OKAZAŁOŚĆ, POEMAT OPISOWY, METAL, LUFT, RELACJA TOTALNA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, USTĘPLIWOŚĆ, OSTATNIA PROSTA, NIECHLUJA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, AMONIT, POŁĄCZENIE WCISKOWE, UCHO IGIELNE, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, ZALEŻNOŚĆ, FATYGANT, BIOCENOZA, PRYWACIARZ, TRAFUNEK, KROK, ZŁA WIARA, POWÓD, PALATYNKA, SIEDLISKO, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, DEWIZOWIEC, POZBYWANIE SIĘ, PUDEŁKO, LANE CIASTO, ANTYFUTBOL, KAPISZON, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, IDIOBLAST, CYKL WYDAWNICZY, TANK, PLECHOWIEC, KONTO DEPOZYTOWE, KARTON, MASŁO CZOSNKOWE, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, TRANSKRYPCJA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, DOŁEK, WŁÓCZYKIJ, SULFACETAMID, REGLAN, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, GAZA, CIEMNICA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, KARTAUN, TRÓJCA, LAMBADZIARA, NARÓD WYBRANY, BECZKA Z PROCHEM, POBIAŁKA, LODOWIEC GÓRSKI, CIERŃ, SER, PROTEST SONG, KUBEK, NEUSTON, BOŻY BOJOWNIK, NIEMOWA, SZUM, DRIBLER, ?CHALKOGRAF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.771 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MŁODY OSOBNIK ZWYKLE WIĘKSZEGO DZIKO ŻYJĄCEGO ZWIERZĘCIA, KTÓRY JEST SAMODZIELNY, NIE WYMAGA OPIEKI MATKI, ALE JESZCZE NIE DOROSŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MŁODY OSOBNIK ZWYKLE WIĘKSZEGO DZIKO ŻYJĄCEGO ZWIERZĘCIA, KTÓRY JEST SAMODZIELNY, NIE WYMAGA OPIEKI MATKI, ALE JESZCZE NIE DOROSŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MŁODZIAK młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 8 lit.)
MŁODZIK młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MŁODZIAK
młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 8 lit.).
MŁODZIK
młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 7 lit.).

Oprócz MŁODY OSOBNIK ZWYKLE WIĘKSZEGO DZIKO ŻYJĄCEGO ZWIERZĘCIA, KTÓRY JEST SAMODZIELNY, NIE WYMAGA OPIEKI MATKI, ALE JESZCZE NIE DOROSŁY sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - MŁODY OSOBNIK ZWYKLE WIĘKSZEGO DZIKO ŻYJĄCEGO ZWIERZĘCIA, KTÓRY JEST SAMODZIELNY, NIE WYMAGA OPIEKI MATKI, ALE JESZCZE NIE DOROSŁY. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast