MŁODY OSOBNIK ZWYKLE WIĘKSZEGO DZIKO ŻYJĄCEGO ZWIERZĘCIA, KTÓRY JEST SAMODZIELNY, NIE WYMAGA OPIEKI MATKI, ALE JESZCZE NIE DOROSŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MŁODZIAK to:

młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 8 lit.)MŁODZIK to:

młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MŁODZIAK

MŁODZIAK to:

młody człowiek (na 8 lit.)MŁODZIAK to:

młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MŁODY OSOBNIK ZWYKLE WIĘKSZEGO DZIKO ŻYJĄCEGO ZWIERZĘCIA, KTÓRY JEST SAMODZIELNY, NIE WYMAGA OPIEKI MATKI, ALE JESZCZE NIE DOROSŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.771

WILK, MINIATOR, PODZIEMIE, RAGOUT, PIŁKA NOŻNA, BYSTRZAK, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, AKT PŁCIOWY, LUNETA, LOGIKA KIERUNKOWA, DYSONANS, DWORSKOŚĆ, PELONEUSTES, STER, TANIEC IRLANDZKI, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ASCETA, BYLEJAKOŚĆ, MROCZEK POSREBRZANY, KADŹ, DZBAN, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, ASYMILACJA, ORGANISTA, KLAWIATURA EKRANOWA, OGIER, POŚLEDNIOŚĆ, EKSPATRIANT, KORYTO, EPIKA, OWIES, INTRYGA, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, SEPTYMA, WSZECHWŁADNOŚĆ, POMOCNIK, INDIAŃSKI, RULETKA, UKŁAD ODOSOBNIONY, GRATKA, DRZAZGA, MARYNISTYKA, NOC ASTRONOMICZNA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, GOLEM, BOKOBRODY, ŚPIĄCZKA, RACJONALIZACJA, LICZBA OKTANOWA, ZAPORA, GAMONIOWATOŚĆ, SAVE, ZGREDEK, STRZELANKA, LEGENDA, LODOWIEC REGENEROWANY, MUTACJA, POŁĄCZENIE WCISKOWE, SYSTEM KONSORCYJNY, BŁYSK, ODRUCH RZEPKOWY, SPOKOJNOŚĆ, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, NIEZAWISŁOŚĆ, REPETYTYWNOŚĆ, SZCZEP, OKWIAT POJEDYNCZY, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, DOKUMENT, FORTA, PROMIENIOWANIE SZCZĄTKOWE, WARTOWNIK, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, DORTMUNDER, BILET ULGOWY, TREPANG, FUKS, KOŁNIERZ, HAMULEC TAŚMOWY, ORKAN, POLITYKA, FIRMÓWKA, KOZA PIERWOTNA, GEOCENTRYZM, WARUNEK, SKRÓT SYLABOWY, PRZYLEPNOŚĆ, OFF, BEZBRONNOŚĆ, KWAS GIBERELINOWY, KANEMEJERIA, DUPAL, KOTEWKA, SAMICA, FILTR GĄBKOWY, TYTAN, STRZAŁECZKA, ZAKLEPKA, PÓŁSIOSTRA, OKRZOSEK, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, MAŚNICZKA, KLEJONKA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, FIZYKA WIELKICH ENERGII, ANARCHIA, BIAŁA DIETA, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, STYPENDIUM, OBRAZ POZORNY, ROZPRZA, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, MATOWOŚĆ, DETERMINIZM, SUCHAR, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, TERAPSYDY, FILOGENIA, WIERSZ, PINGWIN MAŁY, PRZENOŚNIK, ŚWIATŁO DZIENNE, PLUGAWOŚĆ, TELEMARK, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, BEŁT, SPARTANKA, PEŁNIA, NIECIEKAWOŚĆ, INDYWIDUUM, MISIAK, COLESLAW, OKNO KROSNOWE, LOPOLIT, SZAROTA BŁOTNA, ZDANIE, CONCERTO GROSSO, EOTYTANOZUCH, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, OBRAZICIEL, FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, PALEORHINUS, AUTO SUBKOMPAKTOWE, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, JAPOŃSKOŚĆ, OBLAT, PATYCZAK, DIPLONT, TYTANOZUCH, KRWIOBIEG PŁUCNY, TYBETAŃCZYK, MINISTRANT KADZIDŁA, PALMA, WYWIAD RZEKA, TRILOFOZAUR, PRZECIWDOWÓD, PIES LEGAWY, ZAIMEK PYTAJNY, EGIPSKIE CIEMNOŚCI, STADION OLIMPIJSKI, RAMOTA, SMOLUCH, BEFSZTYK, ZERÓWKA, PAPROTKA, KWIAT SŁUPKOWY, AWANTURNICA, BEDŁKA FIOLETOWA, PRZYTUŁEK, MOTYWIK, SOFCIK, GAZ PRZEWODOWY, ANGORA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, KONCERT, STEP, ROZBRATEL, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, JUROR, DOWOLNOŚĆ, NIRWANA, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, OSET NASTROSZONY, MISJA MEDIACYJNA, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, TRIADA CHARCOTA, ŚWIĘCENIA, ANONEK, PROLETARIUSZ, POLIANDRIA, BIAŁE NOCE, CZARNA KOMEDIA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, HALO, NIJAKOŚĆ, SOLANKA, DEKLARACJA WEKSLOWA, WARIACYJNOŚĆ, ROK NIESKŁADKOWY, SIAD RÓWNOWAŻNY, NIERUCHOMOŚĆ, ZBROJA KRYTA, KADŹ, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, BIRIANI, MARRAN, PĘTÓWKA, OBIEG OKRĘŻNY, SYSTEM EKSPERTOWY, WERANDA, LIROGON SKROMNY, OPŁATA LOKALNA, KRZYKACZ, FANTOM, PÓŁANALFABETA, DZIENNIK, MOHRG, GOMÓŁA, HORYZONT ZDARZEŃ, KRAJKA, GŁOSICIEL, OBIEG PIENIĄDZA, ŚWIĘTA, WSTĘŻNIAKI, DURNOWATOŚĆ, RĘCZNE STEROWANIE, KLASYFIKACJA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, ALPAGA, ROZBITEK, RAJD GWIAŹDZISTY, EKSHIBICJONISTKA, ŻART, WYKONAWCA, TERMIN PREKLUZYJNY, CHLOROHEKSYDYNA, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, STARY MALUTKI, WIRUS GRYPY TYPU C, KALEKA, KRASNAL, OWOC RZEKOMY, TANY, MIECZ UCHYLNY, BISOPROLOL, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, FILOLOGIA WŁOSKA, MODRASZEK ADONIS, FOSFOREK, TELEWIZJA HD, MODEL AMERYKAŃSKI, INTROJEKCJA, ZAJĄCZEK, SKAKUNY, CHRONOMETR OKRĘTOWY, JEJMOŚCIANKA, CITRONELLA, POGONIEC, CHOKER, STENWANTA, TOWAR, FAMA, MAKUTRA, ROŚLINA OKOPOWA, PRZEDMECZ, SZKŁO ORGANICZNE, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, SPÓD, OZONOSFERA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, BYTOMKOWIEC, BEZOWODNIOWCE, DEMÓWKA, DIAFTOREZA, KARKOŁOMNOŚĆ, WĄTŁOŚĆ, JAPONKA, PTERODAKTYL, DZIECINNOŚĆ, NASZELNIK, WYZNANIOWOŚĆ, KOZŁOWIEC, OBOJNAK, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, CHOROBA BRUGADÓW, URODZENIE MARTWE, SMOLUCH, PIERWSZOŚĆ, RĘCZNIAK, PODKATEGORIA, KOKSOWNIK, MARCZAK, DAWNE PAŃSTWO, LOTNICZKA, PRZYCZYNA SPRAWCZA, ASTER SOLNY, KRAKUSKA, ?MARTWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.771 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MŁODY OSOBNIK ZWYKLE WIĘKSZEGO DZIKO ŻYJĄCEGO ZWIERZĘCIA, KTÓRY JEST SAMODZIELNY, NIE WYMAGA OPIEKI MATKI, ALE JESZCZE NIE DOROSŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MŁODY OSOBNIK ZWYKLE WIĘKSZEGO DZIKO ŻYJĄCEGO ZWIERZĘCIA, KTÓRY JEST SAMODZIELNY, NIE WYMAGA OPIEKI MATKI, ALE JESZCZE NIE DOROSŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MŁODZIAK młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 8 lit.)
MŁODZIK młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MŁODZIAK
młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 8 lit.).
MŁODZIK
młody osobnik zwykle większego dziko żyjącego zwierzęcia, który jest samodzielny, nie wymaga opieki matki, ale jeszcze nie dorosły (na 7 lit.).

Oprócz MŁODY OSOBNIK ZWYKLE WIĘKSZEGO DZIKO ŻYJĄCEGO ZWIERZĘCIA, KTÓRY JEST SAMODZIELNY, NIE WYMAGA OPIEKI MATKI, ALE JESZCZE NIE DOROSŁY sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - MŁODY OSOBNIK ZWYKLE WIĘKSZEGO DZIKO ŻYJĄCEGO ZWIERZĘCIA, KTÓRY JEST SAMODZIELNY, NIE WYMAGA OPIEKI MATKI, ALE JESZCZE NIE DOROSŁY. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x