OSOBA, KTÓRA ZAWODOWO OPROWADZA NP. TURYSTÓW LUB NIEZAWODOWO, JEST TUBYLCEM I PROWADZI, WSKAZUJE DROGĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEWODNIK to:

osoba, która zawodowo oprowadza np. turystów lub niezawodowo, jest tubylcem i prowadzi, wskazuje drogę (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA ZAWODOWO OPROWADZA NP. TURYSTÓW LUB NIEZAWODOWO, JEST TUBYLCEM I PROWADZI, WSKAZUJE DROGĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.545

ASYSTENTKA, SPRAWNOŚĆ, DYSPLASTYK, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, REGIMENTARZ, MUR, WOLNY STRZELEC, FURGON, GUZ, TŁUMACZKA, CZARNY DĄB, KOŃ, ILOCZYN BLASCHKEGO, KLISZA, SPOIWO BUDOWLANE, PAROWCZYK, WSPÓŁZIOMEK, BAŁAMUTNICA, KRWINKA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, NAKAZ, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, ZAMIANA, BLOCZEK, ZNAMIENNOŚĆ, REKONWERSJA, NIENATURALNOŚĆ, TAJNE KOMPLETY, WAŁ, GAD, LUD, ŚWIETLÓWKA, SPÓŁKA CICHA, SEMINARIUM, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, URLOP DZIEKAŃSKI, ROBEREK, LAMPA BENZYNOWA, ZATRACENIE, BIOLIT, DZIAŁKA, TYP DZIKI, AGLOMERACJA, AKROBACJA LOTNICZA, WARKOCZ, ŁĄCZNOŚĆ, GAŁKA, APSYDA, WYKŁADOWCA, SZKARADZIEJSTWO, MUFKA, DŹWIGACZ DACHOWY, NARWALOWATE, STRUP, ŚWIDER, FINKA, KOREKTOR, CIAŁO STAŁE, POMPA ŁYDKOWA, KOCIEŁ, BACIK, NAZWA ZWYCZAJOWA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, LICHWA, OBJĘTOŚĆ, ZIOMEK, REŻYM, OWCE, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, PRZODOMÓŻDŻE, KIJ BEJSBOLOWY, MINERAŁ, MECHANIZM, CZASOWNIK FRAZALNY, NIESPORCZAK, KOSMETYCZKA, DZIECIĘ EPOKI, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, NAPPA, ROKIET, REPETYCYJNOŚĆ, BRZEZINA, FUNKCJA RZECZYWISTA, PRZYLŻEŃCE, BEZPODSTAWNOŚĆ, KONTRAKT MENEDŻERSKI, ESDEK, IMPERATOR, BĄK, SFIGMOMANOMETR, SZCZOTKA, SEKSTET, MAPA HIPSOMETRYCZNA, EUTEKTYKA, KALIBRACJA, PROSTOŚĆ, OZONEK, TURYSTYKA KONNA, KINO AKCJI, LATARNIA, DYPLOMATA, WOŹNICA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, LORDOSTWO, EMBLEMAT, PRZYRODNIA SIOSTRA, WĘGLÓWKA, UKRAIŃSKOŚĆ, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, EWOLUCJA, DIABELSKOŚĆ, RELING, SZOWINISTA, ANDANTINO, BALECIK, PĘCHERZYK, MISTRZYNI, PACHCIARKA, GAZ GENERATOROWY, STRUKTURA DRAMATYCZNA, SZYK, NEKTAR, DORSZ BAŁTYCKI, GRYMAŚNIK, TESTOWANIE WZORCOWE, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, OWOC RZEKOMY, PEWNOŚĆ, LAKOLIT, WNĘTER, ZATOKA, CHWOŚCIK BURAKOWY, FAZA, MONETA BULIONOWA, ŁUPEK MARGLISTY, RAJFURSTWO, SPORT ZIMOWY, ŻEGLARZ JACHTOWY, KLINKIER, FILEMONKA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, PARK MIEJSKI, STRONA INTERNETOWA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, ANTEPEDIUM, PANTOGRAF, KUSICIELKA, BOMBA LOTNICZA, POKRĘTKA, JER SŁABY, KLIKOWOŚĆ, RELACJA PRZECHODNIA, SOŚNIAK, DING, KASZTEL, CAR, HOMARZEC, CZEMPIONKA, ROŚLINA GÓRSKA, PIWONIA, BLUFFIARZ, UPOWAŻNIENIE, WKŁAD, BONOŃCZYK, WYBIEG, PRÓBNIK, WYROCZNIA, PACHCIARZ, SUBREGION, SAKWA, WYPADEK, PŁYTKA, SEKULARYZACJA, KLAUZULA UMOWNA, GRUPA FOKUSOWA, PIEC PŁOMIENNY, NIEKONKRETNOŚĆ, ASESOR, DWUKOLOROWOŚĆ, ANIMACJA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, WIELOFAZOWOŚĆ, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, PASTERSKOŚĆ, KONOTACJA, ACETAL, ZIEMIA NICZYJA, RÓWNONOGI, ALLEGRO, OSZCZĘDNOŚĆ, PĘK, PŁEĆ, KONGREGACJA, CYFOMANDRA, ETMALOZA, ŚCIĘCIE, WIESZAK, PRZECIWUTLENIACZ, MIGRACJA, RUMPEL, WŚCIBSKOŚĆ, KLATKA BŁAZNÓW, DODATEK MOTYWACYJNY, TAMARILLO, DOWÓD, DENDRODOA, SOFCIK, TERAPIA WSTRZĄSOWA, SZYMPANS, KANAŁ, SIOSTRA, SYMPATYCZNOŚĆ, REWERENCJA, PÓŁRUCH, LINIA SPEKTRALNA, BŁĄD MATERIALNY, TWIERDZENIE PITAGORASA, WSZECHMOCNOŚĆ, METAMERIA, RACHUNEK CIĄGNIONY, INWENTARZ ŻYWY, WYNACZYNIENIE, POCHODNIK, MASTYKS, WOLNA SOBOTA, KLOZET, MIEJSCOWA, WTRYSKIWACZ, KASJERKA, SZYSZKA, DOBRO LUKSUSOWE, PATAFIAN, ZAJĘCZA WARGA, WETERANKA, PATYCZAK, PROFIT, GURU, DZYNDZEL, SPOT REKLAMOWY, CHŁOPAK DO BICIA, POLIGAMICZNOŚĆ, PÓŁZAWODOWIEC, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, TAUTOLOGICZNOŚĆ, PTASZĄTKO, OKULARY, WYLECZENIE, LISTOPAD '89, FALKA, DANA, GNIAZDO, RAMA, APOZYCJA, UPOJNOŚĆ, INWOLUCJA, ROZPADLINA, ADRES, POLEPSZACZ, PLIOZAUR, DRAMATYCZNOŚĆ, MALINOTRUSKAWKA, BYSTRZACHA, ŚMIESZKA, TRĄBA POWIETRZNA, WAMS, KAPITUŁA GENERALNA, WŁÓKNO, WATRUSZKA, DEMIURG, ODBŁYŚNIK, ARKEBUZER, PATENT, PEAN, CENTRUM URAZOWE, POMIDOR, GĘBA, KOPALINA STAŁA, DREN, ZGRED, LODOWIEC FIELDOWY, BIAŁE PLAMY, MUR OPOROWY, FRANCUSKI, KRUCZOŚĆ, LENIUSZEK, DWUDZIESTY PIERWSZY, DZIKI LOKATOR, KIJEK, IZOTERMICZNOŚĆ, RADIOFOTOGRAFIA, REPOZYCJA, NÓŻKA, PAPIEROŚNIK, DENAT, LARGO, ZAKOCHANA, MANIPULATOR KULKOWY, HERBICYD, ?FORMAT BINARNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.545 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA ZAWODOWO OPROWADZA NP. TURYSTÓW LUB NIEZAWODOWO, JEST TUBYLCEM I PROWADZI, WSKAZUJE DROGĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA ZAWODOWO OPROWADZA NP. TURYSTÓW LUB NIEZAWODOWO, JEST TUBYLCEM I PROWADZI, WSKAZUJE DROGĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWODNIK osoba, która zawodowo oprowadza np. turystów lub niezawodowo, jest tubylcem i prowadzi, wskazuje drogę (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEWODNIK
osoba, która zawodowo oprowadza np. turystów lub niezawodowo, jest tubylcem i prowadzi, wskazuje drogę (na 10 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA ZAWODOWO OPROWADZA NP. TURYSTÓW LUB NIEZAWODOWO, JEST TUBYLCEM I PROWADZI, WSKAZUJE DROGĘ sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - OSOBA, KTÓRA ZAWODOWO OPROWADZA NP. TURYSTÓW LUB NIEZAWODOWO, JEST TUBYLCEM I PROWADZI, WSKAZUJE DROGĘ. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast