OSOBA, KTÓRA ZAWODOWO OPROWADZA NP. TURYSTÓW LUB NIEZAWODOWO, JEST TUBYLCEM I PROWADZI, WSKAZUJE DROGĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEWODNIK to:

osoba, która zawodowo oprowadza np. turystów lub niezawodowo, jest tubylcem i prowadzi, wskazuje drogę (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA ZAWODOWO OPROWADZA NP. TURYSTÓW LUB NIEZAWODOWO, JEST TUBYLCEM I PROWADZI, WSKAZUJE DROGĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.545

GBUROWATOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, RUTENIZACJA, OKAP, KETOZA, JARMULKA, PODPIS CYFROWY, FAJNOŚĆ, ŚWIĄTEK, SPRYCIULA, PAPROTKA ZWYCZAJNA, KLAUZURA, PAJA, STREFA ODRUCHOWA, DOM, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, SYR, AMBASADORKA, GEST, JĘZYK INDIAŃSKI, POŻYTECZNOŚĆ, SOK, WAFEL, OKARYNA, DUCH OPIEKUŃCZY, WYRAZ PODSTAWOWY, ŚMIECIARZ, STRONA, INIEKCYJNOŚĆ, ERUPCJA, INTROIT, SYSTEM DZIESIĘTNY, ZAPITKA, SPORTSMEN, PARANOJA PRAWDZIWA, MIEJSCE, AGENT, WYŚCIGI, ARANŻACJA, FILOLOGIA SERBSKA, KLUCZ TELEGRAFICZNY, EKOGROSZEK, KAPUSTA KWASZONA, SERIAL TELEWIZYJNY, PRZEDZIAŁ, IMPEDYMENTA, EMANACJA, ROGAL, JUNAK, KARTAUN, WIDŁONÓG, DŹWIGNIA FINANSOWA, KUKUŁCZE JAJO, RETABULUM, PRODUCENT, DYSKRETKA, SZORSTKOŚĆ, MIĘTÓWKA, ZIMNA RYBA, DOSTĘPNOŚĆ, IRRADIACJA, UROSTOMIA, FERMA, PELAGRA, WĄSONÓG, SUPERNOWA TYPU II, DIABEŁ WCIELONY, AMERYKAŃSKOŚĆ, ZŁOTOGŁÓW, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, MOCARZ, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, RUSKOŚĆ, GUJOT, FOLIA, WOLE, PIEPRZ CZERWONY, MALIMO, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, CIEPŁE KLUSKI, WYTWÓRCZOŚĆ, KREM, ADAM SŁODOWY, KRONIKARKA, TAMBURMAJOR, MINIA, PIKA, NIEPOTRZEBNOŚĆ, KONTROLKA, TRUMNA, WZÓR CHEMICZNY, HELIOCENTRYZM, SIŁA, TIRET, GODZINA, GOTYCYZM, KLIENT, TYK, SAMOCHÓD OPANCERZONY, LICZBA KWADRATOWA, UPIĘCIE, APOSTAZJA, PĘTÓWKA, SROGOŚĆ, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, KUKLIK SZKARŁATNY, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, KOTERIA, ZNAJDA, OŚRODEK KURATORSKI, ANATOL, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, ANTYKLINA FAŁSZYWA, DYSZKANCIK, WARZYWNIAK, ŚMIESZKA, POSKRAMIACZ, ERPEG, MARAZM, MIEDNICZKA, SZYDLARZ, BOCZNICA KOLEJOWA, NAJEM OKAZJONALNY, PARAROTACYZM, DREN, KRÓLOWA MATKA, DONOR, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, TUMULUS, DYWANOKSZTAŁTNE, PRZEWODNICZKA, ARCYDZIEŁO, GRANT, ADAPTOWANIE SIĘ, AKSAMIT, PIECZEŃ, FRANCUSKOŚĆ, RODZICIELSKOŚĆ, WŁOSKI, PAN, KREDYT KONTRAKTOWY, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, PŁATNIK SKŁADEK, ZASIEDZIAŁOŚĆ, POCZĄTKUJĄCA, RUMPEL, SZACHY TRZYOSOBOWE, ZAKONNICZKA, PŁUG WIRNIKOWY, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, SPÓŁKA HOLDINGOWA, IDIOMAT, PRAWO WYZNANIOWE, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, WYMIAR, OBJAWIENIE, MIESZANINA, MIRABELKA, ŻAREŁKO, ELIPSA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, SUBTELNOŚĆ, WIESZAK, KLASTER, KORYTKO, AEROFON, ATUT, TELEWIZJA KABLOWA, SZARLATAN, SZUFLA, RAK SZWEDZKI, SKRYTOBÓJSTWO, OPONKA, ADIDASEK, DRAMATYZM, BENEFICJENT, NIŻSZE NACZELNE, JANKA, LIBRA, TYNKTURA, KULTURA CYKLADZKA, PORCELANA STOŁOWA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, PARTNERKA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, CHARTER, ANGIOTENSYNA, BONOŃCZYK, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, CHRUST, POPYCHLE, STYL, HOMOGENIZACJA, WOLANT, ANTYKONCEPCJA, APERIODYCZNOŚĆ, ANTRYKOT, GATUNEK ITEROPARYCZNY, ANAMORFOZA, LEGENDA, ŚWIAT, ORYKS SZABLOROGI, KUC EXMOOR, SPOWINOWACONY, SYN, MOLEKUŁA, POTWORKOWATOŚĆ, CHOROBA ZAKAŹNA, KLAWISZ, TRZYKROTNOŚĆ, FIRMÓWKA, STRUGACZ, CIOS, COLA, UFNOŚĆ, OBRAZEK, ZAKRĘT, DWUDZIESTY SIÓDMY, LINIA ŚRUBOWA, PORAŻENIE MÓZGOWE, SKWAPLIWOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, KONIUNKCJA, GŁÓWKA, EMAKI, KOMISARZ, SZALOTKA, KONTROLKA, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, TABLETKA GWAŁTU, ODCHYLENIE, MORDENT, TKANKA MIĘKKA, HUBA BIAŁAWA, KUCHMISTRZ, FIGHTERKA, PALIWO GAZOWE, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, FARMAKOKINETYKA, PATRYCJAT, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, WSPINACZKA SPORTOWA, PINCETA, MEGAPASKAL, MAKARON, KRÓWSKO, ŻARTOWNIŚ, LOBOTOMIA, BAGATELA, TIPI, DEMONSTRACJA, KLASA, SPEKTROMETRIA MAS, TUŁACZ, ZACHŁYŚNIĘCIE, KURZAWKA, KOŁTRYNA, WŁÓKIENKO, BRYCZKA, ZAGRANIE, KOS, PLAZMA, STRACCIATELLA, AZJATA, KLIMAKS, JEZIORO PROGLACJALNE, LEN, LOGIKA PARAKONSYSTENTNA, NEGACYJNOŚĆ, CHORA, AMBONA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PROCH, WOLTAŻ, BASEN, KURANCIK, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, BRYKLA, SEJSMIKA, KARRUKA, PRZEKRYCIE, TRYTON, PODSKOK, LAMPA METALOHALOGENKOWA, BYSTROŚĆ, LEGALIZM, WARZYWNIK, OZONEK, PÓŁKA SKALNA, IZOTROPOWOŚĆ, JĘZYK, PRZEWODNIK ENCYKLOPEDYCZNY, ZDANIE, ADORACJA, CZYNNIK CHŁODNICZY, WIĆ, GYMKHANA, SAMOUCZEK, ?WPRAWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.545 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA ZAWODOWO OPROWADZA NP. TURYSTÓW LUB NIEZAWODOWO, JEST TUBYLCEM I PROWADZI, WSKAZUJE DROGĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA ZAWODOWO OPROWADZA NP. TURYSTÓW LUB NIEZAWODOWO, JEST TUBYLCEM I PROWADZI, WSKAZUJE DROGĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEWODNIK osoba, która zawodowo oprowadza np. turystów lub niezawodowo, jest tubylcem i prowadzi, wskazuje drogę (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEWODNIK
osoba, która zawodowo oprowadza np. turystów lub niezawodowo, jest tubylcem i prowadzi, wskazuje drogę (na 10 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA ZAWODOWO OPROWADZA NP. TURYSTÓW LUB NIEZAWODOWO, JEST TUBYLCEM I PROWADZI, WSKAZUJE DROGĘ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - OSOBA, KTÓRA ZAWODOWO OPROWADZA NP. TURYSTÓW LUB NIEZAWODOWO, JEST TUBYLCEM I PROWADZI, WSKAZUJE DROGĘ. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x