CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST WESOŁY I CZĘSTO ŻARTUJE, CZYLI OPOWIADA ŚMIESZNE RZECZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻARTOBLIWOŚĆ to:

cecha człowieka, który jest wesoły i często żartuje, czyli opowiada śmieszne rzeczy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST WESOŁY I CZĘSTO ŻARTUJE, CZYLI OPOWIADA ŚMIESZNE RZECZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.628

OSTENTACJA, KIBOLSTWO, JARZYNIARZ, SPOISTOŚĆ, ŻARŁOCTWO, OWAL, CHOMIK EUROPEJSKI, SUBTELNOŚĆ, INFLACJA PŁACOWA, LEASING, OBRÓT SYNCHRONICZNY, NIEBEZPIECZNOŚĆ, GRUNT POROLNY, KRAJANKA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, GAZ PRZEWODOWY, BARSZCZ BIAŁY, ZAWIS, PION, ASTRALNOŚĆ, GĘSTOŚĆ PLANCKA, ROZKRZEWICIEL, SZCZEPONOGI, OPATRZNOŚĆ, POPRZEWRACANIE, DEBILNOŚĆ, FETYSZ, HIPERFOKALNA, UKŁAD KIEROWNICZY, TŁUMACZENIE, POSZLAKA, ZDANIE OGÓLNE, NERWICOWOŚĆ, OPERATOR ARYTMETYCZNY, KARMIDŁO, MINERAŁ RELIKTOWY, SINIAK, PORTRECISTA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, WĘGORZOWATE, ZOOLATRIA, PIES MINIATUROWY, CZTEROWIERSZ, KWASOTA, DOSIEBNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, RAJD OBSERWOWANY, STREFA RELAKSACYJNA, PĘTÓWKA, KRÓLEWNA, DROBIAZGOWOŚĆ, DWUNASTOKROTNOŚĆ, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, NIESKUTECZNOŚĆ, MONTAŻYSTA, IDIOTYZM, TYMPANON, EUROPEJSKOŚĆ, STAŁA, KOTEW, WEKTOR WAHADŁOWY, TERAPIA POZNAWCZA, KROKIEW, BIAŁY MARSZ, LOGOGRAF, LAIK, MONILOFITY, SPRAWA, BAKTERIE METANOGENNE, SZLACHCIĄTKO, LALKA, CZŁAPAK, NIEKOMERCYJNOŚĆ, RÓJ, PANEK, KLAMOTY, ZASOBY, MELDUNEK CZASOWY, NIESZLACHETNOŚĆ, GRACZ, UŁAMEK PROSTY, PIKA, RADAR DOPPLEROWSKI, DELFINEK, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, RĘCZNE STEROWANIE, RESORAK, POLNIK BURY, WALEC PARABOLICZNY, TAJEMNICZOŚĆ, ŻABA NILOWA, GRZECZNOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ, PRZETWÓRCZOŚĆ, FUTBOL AMERYKAŃSKI, MACIERZYŃSKOŚĆ, TRÓJCA, ANTYOKSYDANT, BILANS OBROTÓW WYRÓWNAWCZYCH, CEMENTOWE BUTY, ŁAJDACKOŚĆ, DANDYZM, TRAGICZNOŚĆ, PROPAROKSYTON, POJEMNIK, ZAOCZNY, ROZPIERACZ, SZEREG, KATAPULCISTA, FILOLOGIA KLASYCZNA, INTELEKTUALISTA, PERKOZEK, HRABIANKA, SZLAK METABOLICZNY, WÓZ KEMPINGOWY, STARY WYŻERACZ, BALANSJER, BYSTROŚĆ, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, SPEKULANT, KASBA, UMOWNOŚĆ, MAŃSKI, SAMOLOT BOMBOWY, BACIK, WYBORY PROPORCJONALNE, CZAS ZIMOWY, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, ETMALOZA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, DRAPIEŻNOŚĆ, BEZDUSZNOŚĆ, INDYWIDUALIZM, KOD PREFIKSOWY, TOREBKA, RZADKOŚĆ, MALUNEK, KOŚCISTOŚĆ, TREPANG, USTNOŚĆ, CHEMIA POWIERZCHNI, INDUKCJONIZM, KONCERNIAK, PÓŁSFERA, KILKAKROTNOŚĆ, KACZKA CZERNICA, ATOMISTA, TROLL, WERWA, SMAGŁOŚĆ, CHORÓBKA, PIEPRZ CZERWONY, NIELOTNOŚĆ, PLEŚNIAK, MYŚL, ALPAGA, ANAEROBIOZA, ATOM, DITLENEK, FUNKCJA BORELOWSKA, MIASTO UMARŁYCH, FOTOWOLTAIKA, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, CZYTANKA, GERMANIZATOR, CHAŁTURZYSTA, ARBITRALNOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, MATKA BOSKA ZIELNA, ADSORBENT, ZIEMIA, SIKSA, PAZERNOŚĆ, BRUDNOPIS, MORALNOŚĆ, JĘZYK MANX, GŁUPKOWATOŚĆ, USKOK, INTERMEZZO, RELIGIA MOJŻESZOWA, SKRZYNECZKA, BOŻA RĘKA, NIESAMOISTNOŚĆ, GANGRENA, POPĘDLIWOŚĆ, LEKKOMYŚLNOŚĆ, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, DRUK OFFSETOWY, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, ESCHATOLOGIA, ZUCHWAŁOŚĆ, ŚWIATŁO DZIENNE, CIEMNOGRÓD, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, SUCHAR, PROCES CHEMICZNY, PODATEK KATASTRALNY, SKANER BĘBNOWY, FILOLOGIA NIEMIECKA, LIS MORSKI, PODDAŃCZOŚĆ, WAŁ, UŁOM, STAŁA, HIV, NIEOCZYWISTOŚĆ, ZMARŹLAK, UPÓR, ZASTAŁOŚĆ, MORDUCHNA, SILOS, DESPOTYZM, JIG, IMPERTYNENCKOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, START MASOWY, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, KLEJÓWKA, DYNAMIKA, POWIEŚĆ MILICYJNA, PEŁNOLETNIOŚĆ, BIAŁE NOCE, PILNICZEK, CHOROBA CYWILIZACYJNA, PAPROTNIK KOLCZYSTY, NIEPORZĄDNOŚĆ, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, ARMEŃSKI, TRZON TŁOKOWY, SONDA, TRAWERS, INTERPRETATOR, KONIUNKTYWNOŚĆ, POWIEŚĆ W ODCINKACH, NIEKONSEKWENCJA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, MIĘSIEŃ ANTAGONISTYCZNY, KONDYCJONALIZM, SAMOBÓJCA, NIEUDOLNOŚĆ, ZALEW, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, OKUPNIK, DZIEŁO SZTUKI, BOLERO, SZALEŃSTWO, MIGLANC, SZAROWIPTERYKS, IMPLEMENTACJA, TRAKTONIUM, WIERZCHOŁEK KORZENIA, SŁODKA IDIOTKA, LISTA, PITEKANTROPUS, HYDRA, DIFFERENTIA SPECIFICA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, TECZKA PERSONALNA, MOTYWIK, HUBA MAŚLAK, FAUST, NIEOCHRZCZONY, HANTEL, BRUDNIAK, PRZECZULICA SKÓRNA, METAL CIĘŻKI, PUSZKARSTWO, WIDZ, TRZMIEL, KRAWĘDŹ GRAFU, KĘDZIERZAWOŚĆ, CLERK, NACHALNOŚĆ, HISTON ŁĄCZNIKOWY, ÓSEMKA, FISZBINOWIEC, LEŃ, OPENER, ELEKTROFON, ARGUMENT, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, MINERAŁ, AKT PŁCIOWY, SUPERRAKIETA, NIEWIERNOŚĆ, ODWRÓCONY DASZEK, KARŁOWATOŚĆ, TAU, CENTYMETR, SNIFFER, PROSTACZOŚĆ, MOKROŚĆ, MASZT, KIJ, PRZYSŁÓWEK, KRYKIET, PIĘCIOBOISTA NOWOCZESNY, ?SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.628 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST WESOŁY I CZĘSTO ŻARTUJE, CZYLI OPOWIADA ŚMIESZNE RZECZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST WESOŁY I CZĘSTO ŻARTUJE, CZYLI OPOWIADA ŚMIESZNE RZECZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻARTOBLIWOŚĆ cecha człowieka, który jest wesoły i często żartuje, czyli opowiada śmieszne rzeczy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻARTOBLIWOŚĆ
cecha człowieka, który jest wesoły i często żartuje, czyli opowiada śmieszne rzeczy (na 12 lit.).

Oprócz CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST WESOŁY I CZĘSTO ŻARTUJE, CZYLI OPOWIADA ŚMIESZNE RZECZY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CECHA CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST WESOŁY I CZĘSTO ŻARTUJE, CZYLI OPOWIADA ŚMIESZNE RZECZY. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x