W MUZYCE: TO, ŻE COŚ JEST PODATNE NA TRANSPOZYCJĘ (PRZENIESIENIE FRAGMENTU LUB CAŁEGO UTWORU Z JEDNEJ TONACJI DO INNEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSPOZYCYJNOŚĆ to:

w muzyce: to, że coś jest podatne na transpozycję (przeniesienie fragmentu lub całego utworu z jednej tonacji do innej) (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSPOZYCYJNOŚĆ

TRANSPOZYCYJNOŚĆ to:

w językoznawstwie: to, że coś ma charakter transpozycyjny, powstało w wyniku transpozycji (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MUZYCE: TO, ŻE COŚ JEST PODATNE NA TRANSPOZYCJĘ (PRZENIESIENIE FRAGMENTU LUB CAŁEGO UTWORU Z JEDNEJ TONACJI DO INNEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.285

PILATES, ROCK, TEST, CIEMNOTA, SEZAM, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, MEGALNEUZAUR, PREPROCESOR, ŻUBR WĘGIERSKI, TRANSMUTACJA, ZNACHOR, TŁOCZYSKO, SSAK MORSKI, PASKUDA, APOKATASTAZA, TEFLON, OKIENKO, RĘKAWICZNIK, FIGURA, OBIEKT, DOLCIAN, PAWĘŻ, SATYRA, ARENA, PAROWIEC, KREDYT RATALNY, BETON, KĄT UJEMNY, WYPIS ŹRÓDŁOWY, INWOKACYJNOŚĆ, JĘZYK KIPCZACKI, HORMON LOKOMOCYJNY, ZŁOTY PODZIAŁ, MGŁAWICA, PORCJA, ADWOKAT, NACISK, ŚCIANA, KASZUBSKI, PROTETYKA, KRYTERIUM SYLVESTERA, PARKIETAŻ, DIADEM, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, DRASTYCZNOŚĆ, DOBIEG, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, TARCZA, KASETOWIEC, KANAŁ BURZOWY, LODÓWKA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, KONIECZNOŚĆ, SATELITA, ROZKŁAD, WYSZYWANKA, OŚWIADCZENIE, CHUDOŚĆ, ZARADNOŚĆ, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, DODATEK KOMPENSACYJNY, DWÓJNIK, PRZEZWISKO, ZNAJDEK, POZIOM, KRÓLOWA RENET, GRADIENT, SYSTEM OBRONNY, SPORT WODNY, IMAGE, EMOCJA, PATROLOWIEC, PATENA, PORTAL WERTYKALNY, POLSKOŚĆ, ZGRZEBŁO, WYCIĄG TALERZYKOWY, ZATROSKANIE, OCET, PODATEK, CIAMAJDOWATOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, MIKROMIERZ, LEADER, DYDAKTYCZNOŚĆ, FAJNOŚĆ, TEORIA DESKRYPCJI, ŁUPEK WĘGLISTY, LAMBREKIN, OBJAWIENIE PRYWATNE, KASZTEL, EGZONUKLEAZA, PŁATECZEK, AZALIA, SZEW, KATATONIA, BUTWA, DAWCZYNI, WIDOWNIA, METKA, PLOMBOWIEC, PIERWSZOŚĆ, FUGA, DODATEK MOTYWACYJNY, KORDON, LAMA, STATUS MATERIALNY, BATERIA, KIERAT, ZAIMEK ZWROTNY, PIENIĄDZ TOWAROWY, NIEPOPRAWNOŚĆ, KRYTYCZKA, KOSZTOWNOŚCI, SZESNASTY, LEMIESZKA, MENTALNOŚĆ, LAJKRA, BOCZEK, WODOROSIARCZAN, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, OKO, POPĘDLIWOŚĆ, NIEPRZYZWOITOŚĆ, PLAFON, ŁUPEK DACHÓWKOWY, JEZIORO ENDOREICZNE, SARKOFAG, DEPORTOWANY, REJESTR, KOLONADA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, BENEDYKCJA, MUTACJA ZMIANY SENSU, SAMICA, WYBREDNIŚ, NAGOLENNIK, SZCZYTNICA, KREDKA, ŚLIMAK, PREZENT, ROLADA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, MONOLOG WEWNĘTRZNY, FUNKCJA MIERZALNA, RÓŻANIEC, DROBIAZG, ŁZY, MARTWOTA, NIEPRZYSTOSOWANIE, BIELMO, SZTUKA KINETYCZNA, BEZBOLESNOŚĆ, CZARNY DĄB, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, WYKONANIE, ROŚLINA OKOPOWA, KASZTAN, DZIESIĄTY, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, ALFABET PUNKTOWY, TRĘDOWNIK, DOM, TEKST JAWNY, EKSPRESJA GENU, AGRESJA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, REHABILITACJA, SYSTEM SYMBOLICZNY, WĘŻÓWKA, DŻIHAD, OWCA JACOBA, WPRAWKA, MUNSZTUK, ANDANTE, ABRAZJA, BĄK AMERYKAŃSKI, WAGA, OBRAZ, SUMARYCZNOŚĆ, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, BRACHYCEFALIA, KONSOLA, ŁOŻNICZY, WYŻYNY, PRZEPŁYW, AUTOBUS CZŁONOWY, BLOKADA EKONOMICZNA, MEDIUM, ARENA, AKORDEON, SZKANDELA, WYPRAWIACZ, ULEGŁOŚĆ, GŁUPOTA, ALTEMBAS, INSTYTUT, NOWOŚĆ, PRZEDZIAŁ, MAŁY PALEC, LICZBA BRINELLA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, SPEKTROMETRIA MAS, MAŁA OJCZYZNA, BEZSIŁA, KOTWICA, ETIOPSKI KLASYCZNY, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, NAMPULA, MELINA, MOL, NERECZNICA, REZERWA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, PASKUDA, AFILIACJA, ZAŚPIEW, ODTWÓRCA, POWŁOKA, CIMELIUM, CNOTLIWOŚĆ, WSPARCIE FINANSOWE, LUKRECJA, GOL SAMOBÓJCZY, PRIORYTET, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, LENIWOŚĆ, WIELORASOWOŚĆ, PIERDU PIERDU, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, KONCERN, NOSOROŻEC, JEDNOKOMÓRKOWIEC, MECENASKA, POTULNOŚĆ, WIGILIA, KLAWIATURA EKRANOWA, ESTER, CHUDZIĄTKO, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, JASTRZĘBI NOS, LIŚCIONOGI, POZAMUZYCZNOŚĆ, SPARING, KOMPLETNOŚĆ, JEŁOP, WITEKS CZCZONY, PREFEKTURA MIEJSKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, NAPIĘCIE, OWCA WIELOROGA, STRYJO, NAPRAWIACZ, LIEBERMANN, AZYL DYPLOMATYCZNY, TABOR, ROZŁUPKA, KONSTYTUTYWNOŚĆ, WĘGIER, STRZELANKA, ANTYDEPRESANT, EFEKT STYKU, GRAFICZKA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, PALINGENEZA, BEZROBOCIE UKRYTE, NADOBNOŚĆ, NALEŚNIK, STACJE ZLEWNE, ROZPUSZCZALNIK, NAWALANKA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, REWOLTA, BRZEMIĘ, PASZTET, WIEK PROKREACYJNY, SILNIK GAZOWY, LYGODIUM PALMIASTE, ESPRESSO, TRAP, GAŁGAN, GÓRA, OBWIĄZKA, ŚMIGŁOŚĆ, JĘZYK SZWEDZKI, PÓŁRUCH, SEGREGACJA RASOWA, FAŁSZYWOŚĆ, ZACHOWANIE, MOTYWICZNOŚĆ, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, CHLORAN(VII), LEKCJA, SIAJA, REAKCJA SPRAWCZA, KOMA, BURKA, ?NAKŁADKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.285 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MUZYCE: TO, ŻE COŚ JEST PODATNE NA TRANSPOZYCJĘ (PRZENIESIENIE FRAGMENTU LUB CAŁEGO UTWORU Z JEDNEJ TONACJI DO INNEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MUZYCE: TO, ŻE COŚ JEST PODATNE NA TRANSPOZYCJĘ (PRZENIESIENIE FRAGMENTU LUB CAŁEGO UTWORU Z JEDNEJ TONACJI DO INNEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSPOZYCYJNOŚĆ w muzyce: to, że coś jest podatne na transpozycję (przeniesienie fragmentu lub całego utworu z jednej tonacji do innej) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSPOZYCYJNOŚĆ
w muzyce: to, że coś jest podatne na transpozycję (przeniesienie fragmentu lub całego utworu z jednej tonacji do innej) (na 16 lit.).

Oprócz W MUZYCE: TO, ŻE COŚ JEST PODATNE NA TRANSPOZYCJĘ (PRZENIESIENIE FRAGMENTU LUB CAŁEGO UTWORU Z JEDNEJ TONACJI DO INNEJ) sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - W MUZYCE: TO, ŻE COŚ JEST PODATNE NA TRANSPOZYCJĘ (PRZENIESIENIE FRAGMENTU LUB CAŁEGO UTWORU Z JEDNEJ TONACJI DO INNEJ). Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x