JĘZYK Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, UŻYWANY W PORTUGALII ORAZ W BYŁYCH KOLONIACH PORTUGALSKICH: W BRAZYLII, MOZAMBIKU, ANGOLI, GWINEI BISSAU, GWINEI RÓWNIKOWEJ, NA WYSPIE ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, W REPUBLICE ZIELONEGO PRZYLĄDKA ORAZ W TIMORZE WSCHODNIM (WSZĘDZIE TAM JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PORTUGALSKI to:

język z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, używany w Portugalii oraz w byłych koloniach portugalskich: w Brazylii, Mozambiku, Angoli, Gwinei Bissau, Gwinei Równikowej, na Wyspie Świętego Tomasza i Książęcej, w Republice Zielonego Przylądka oraz w Timorze Wschodnim (wszędzie tam jest językiem urzędowym) (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PORTUGALSKI

PORTUGALSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka portugalskiego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, UŻYWANY W PORTUGALII ORAZ W BYŁYCH KOLONIACH PORTUGALSKICH: W BRAZYLII, MOZAMBIKU, ANGOLI, GWINEI BISSAU, GWINEI RÓWNIKOWEJ, NA WYSPIE ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, W REPUBLICE ZIELONEGO PRZYLĄDKA ORAZ W TIMORZE WSCHODNIM (WSZĘDZIE TAM JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.174

BARWA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, WYSTARCZALNOŚĆ, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, INIEKCYJNOŚĆ, SONDAŻ, BANJO, DITLENEK, SKAŁA LITA, BEZAN, BECHTER MOSKIEWSKI, BREAKDANCE, ODJEMNIK, KARAITKA, NUTA, DIAZ, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, WOSKOWATOŚĆ, ZBOŻE, ROPUCHA STRUMIENIOWA, JĘZYKI OSKIJSKOUMBRYJSKIE, SODA OCZYSZCZONA, DZIESIĘCIONOGI, KONTRALT, AZJATYCKI TYGRYS, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, STADIONIK, JĘZYK LINGALA, GLOBALNOŚĆ, KATALOŃSKI, OPERAT EWIDENCYJNY, LEWAR, ZUPA PIWNA, MIODOJADEK ZŁOTOUCHY, SUCHY DOK, ERLIKOZAUR, STATUS MATERIALNY, MIESZANKA, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, TRUSIA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, CYRANKA SYBERYJSKA, DŁUGOSZOWE, ŻYWOŚĆ, JEDNOPOLÓWKA, SAMUM, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, MRÓWKOJAD KARŁOWATY, ALTEMBAS, ALBUM, AUTOBUS PRZEGUBOWY, PROMOCJA, TAPIRY, ŚLEPY STRZAŁ, JĘZYK KECZUA, SPOŁECZEŃSTWO, KLASYFIKACJA, KIFOZA, MARGINESOWOŚĆ, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, CIASTO MAKARONIKOWE, HISTORYZM, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, MATERIAŁ MORENOWY, MAŚLAK, GRENADA, AEROGRAFIA, FATIMA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, MIEJSCE SIEDZĄCE, KONTRMANIFESTACJA, GAŁĘZIAK, LEMUR CZERWONOBRZUCHY, MEPAKRYNA, SKRZYDEŁKO, BARANIA GŁOWA, CZASZA, DANIEL DUBICKI, WĄTŁOŚĆ, PRZEDMURZE, KAWA ZBOŻOWA, BRYDŻ SPORTOWY, SPOIWO BUDOWLANE, INSTYTUCJA, ZBÓJNIKOWATE, CIĄG ARYTMETYCZNY, PRZYBUDOWA, TOŃ WODNA, ESENCJA, SZCZELIWO, ŻÓŁWIAK AFRYKAŃSKI, IZUMI, FILOZOFIA PRAWA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KUC AMERYKAŃSKI, PIERWIASTEK GŁÓWNY, SZCZEP, NIŻSZE NACZELNE, GRUZIŃSKI, PIŁA, SYLIKAT, OGNISKO, FILEMON DZIOBOROGI, TŁUSTY DRUK, JĘZYK AJNOSKI, KOSTIUM PLAŻOWY, PRZEWÓD WĄTROBOWY, ŻABA RYŻOWA, NUKLEOTYD, JĘZYK UGRYJSKI, DELFIN GRUBOGŁOWY, AKORD NONOWY, KLINKIER, ANTYWIRUS, PODGORZELEC, KONGO, AKROCYJANOZA, PROSTA, LEWAR, CHROMBUCYL, SAŁO, WYJĄTEK, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, NIEKOMPLETNOŚĆ, CEREMONIA ZAPACHOWA, TRZMIEL OZDOBNY, CZAPLA MALGASKA, MACAK, BŁONICA NOSA, ROZPRAWKA, CHODZIARSTWO, SŁODYCZ, MIEDZIORYT, POLONIZATOR, KHMER, PIERWSZY, KOŚCISTOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, NIEDORZECZNOŚĆ, KOLEGA PO PIÓRZE, ELEGANCIK, LEKTORAT, JĘZYK CELTYCKI, KOORDYNACJA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, AZOTEK KRZEMU, QUEBECKI, LISTEK, DEOKSYRYBONUKLEAZA, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, MASTYF, DEFENSOR, WIKTYMOLOGIA, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU, NORNIK BURY, RURA WYDECHOWA, SONDA, CZUŁEK, KANARKI KSZTAŁTNE, JĘZYK ITALOCELTYCKI, NIEKOMERCYJNOŚĆ, REGLAN, DIKREOZAURY, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, BAMBUSOWCE, ASNYKOWIEC, ŚWIERZBOWIEC, TEREN ODKRYTY, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, WANNA, ODCHYŁ, CHARYZMATYK, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, ROZPIERACZ, OKNO DIALOGOWE, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, CZTEROETYLOOŁÓW, EMOTKA, ANGLOFOBIA, BOSKA CZĄSTKA, KISZKA PODGARDLANA, DŹWIGACZ DACHOWY, OWAL KARTEZJUSZA, PROCES POLITROPOWY, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, CZERWONAK MAŁY, JĘZYK ŁACIŃSKI, NIEPRAWDZIWOŚĆ, STAROŚĆ, ŁAJKA, BIOGRAFIZM, KĄPIEL, NIESAMOISTNOŚĆ, CERIWASTATYNA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, GITARA, DUBELT, NIEOSTROŚĆ, LANDTAG, JUKAGIR, PŁASKOZIEMCA, PTEROSPONDYL, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, RAMA, WERSJA LEKTORSKA, NIEGOŚCINNOŚĆ, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, GĄBKA, ZAKRES, RUSKI, WIDŁOZĄB BERGERA, POLONISTYKA, STOPOFUNT, PODNOSKA, MASAJSKI, ORDYNARNOŚĆ, SEWELOWATE, RUS, CIĄG POLIGONOWY, OŚMIOKROTNOŚĆ, PAPROTKA ZWYCZAJNA, CHUDOŚĆ, FITOPATOLOGIA, NERWICOWOŚĆ, BICZOGON OCZKOWANY, TASSIE, CHCIWSTWO, DROGA APIJSKA, MIRISZJA, HAWAJSKI, FITOCENOLOGIA, ZUCHWAŁOŚĆ, BEZDUSZNOŚĆ, KUSZYTA, ELEKTRORECEPCJA, HANIEBNOŚĆ, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, ODCISK PALCA, KOLPOSKOP, KREMOGEN, MASKOWIK CZARNOGARDŁY, FRANK GWINEJSKI, PRAKTYCZNOŚĆ, FARMACJA STOSOWANA, BUSZÓWKA JASNOOKA, WSZETECZNOŚĆ, INTENCJONALIZM, UKŁADY, CERAMID, ARTERIOGRAFIA, DENAR MACEDOŃSKI, RULETKA, PODRÓŻ, ŁACINA, MATCZYNOŚĆ, STATEK PORTOWY, JĘZYK SINDARIŃSKI, PRAWO MEDYCZNE, MINÓG UKRAIŃSKI, BEZPARDONOWOŚĆ, LASTRYKO, FUTERKO, TRAWERS, WYLECZENIE, USZYSKO, GŁOS WARGOWY, MAORYSKI, WARCHOŁ, NIEWIASTA, ŚWINIOKSZTAŁTNE, UNYTKO, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, NEMEGTOZAUR, KOLORYSTA, KARTA KREDYTOWA, ESPRINGOLA, GRAMATYKA, HELIOCENTRYZM, JEZIORO MEZOTROFICZNE, KRATOWNICA, ORGANKI, TĘTNICA TWARZOWA, GRADUAŁ, DINOCEFALE, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, DRENAŻ KIESZENI, TEST ZDERZENIOWY, ŚWIATŁO AWARYJNE, KOSZT RODZAJOWY, ESTETYCZNOŚĆ, KLIMAT KONTYNENTALNY, ESCUDO PORTUGALSKIE, ?NÓŻ MYŚLIWSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.174 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, UŻYWANY W PORTUGALII ORAZ W BYŁYCH KOLONIACH PORTUGALSKICH: W BRAZYLII, MOZAMBIKU, ANGOLI, GWINEI BISSAU, GWINEI RÓWNIKOWEJ, NA WYSPIE ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, W REPUBLICE ZIELONEGO PRZYLĄDKA ORAZ W TIMORZE WSCHODNIM (WSZĘDZIE TAM JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, UŻYWANY W PORTUGALII ORAZ W BYŁYCH KOLONIACH PORTUGALSKICH: W BRAZYLII, MOZAMBIKU, ANGOLI, GWINEI BISSAU, GWINEI RÓWNIKOWEJ, NA WYSPIE ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, W REPUBLICE ZIELONEGO PRZYLĄDKA ORAZ W TIMORZE WSCHODNIM (WSZĘDZIE TAM JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PORTUGALSKI język z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, używany w Portugalii oraz w byłych koloniach portugalskich: w Brazylii, Mozambiku, Angoli, Gwinei Bissau, Gwinei Równikowej, na Wyspie Świętego Tomasza i Książęcej, w Republice Zielonego Przylądka oraz w Timorze Wschodnim (wszędzie tam jest językiem urzędowym) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PORTUGALSKI
język z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, używany w Portugalii oraz w byłych koloniach portugalskich: w Brazylii, Mozambiku, Angoli, Gwinei Bissau, Gwinei Równikowej, na Wyspie Świętego Tomasza i Książęcej, w Republice Zielonego Przylądka oraz w Timorze Wschodnim (wszędzie tam jest językiem urzędowym) (na 11 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, UŻYWANY W PORTUGALII ORAZ W BYŁYCH KOLONIACH PORTUGALSKICH: W BRAZYLII, MOZAMBIKU, ANGOLI, GWINEI BISSAU, GWINEI RÓWNIKOWEJ, NA WYSPIE ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, W REPUBLICE ZIELONEGO PRZYLĄDKA ORAZ W TIMORZE WSCHODNIM (WSZĘDZIE TAM JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, UŻYWANY W PORTUGALII ORAZ W BYŁYCH KOLONIACH PORTUGALSKICH: W BRAZYLII, MOZAMBIKU, ANGOLI, GWINEI BISSAU, GWINEI RÓWNIKOWEJ, NA WYSPIE ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, W REPUBLICE ZIELONEGO PRZYLĄDKA ORAZ W TIMORZE WSCHODNIM (WSZĘDZIE TAM JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM). Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x