POPULACJA Z ZEROWYM PRZYROSTEM NATURALNYM, CZYLI TAKA, W KTÓREJ WSKAŹNIK URODZEŃ JEST RÓWNY WSKAŹNIKOWI UMIERALNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POPULACJA STACJONARNA to:

populacja z zerowym przyrostem naturalnym, czyli taka, w której wskaźnik urodzeń jest równy wskaźnikowi umieralności (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POPULACJA Z ZEROWYM PRZYROSTEM NATURALNYM, CZYLI TAKA, W KTÓREJ WSKAŹNIK URODZEŃ JEST RÓWNY WSKAŹNIKOWI UMIERALNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.793

DYNAMICZNOŚĆ, STREFA ODRUCHOWA, WOJSKOWY, MAKI ZŁOCISTY, BIOCENOZA, OFIARA, WIDZENIE, DWUKOLOROWOŚĆ, ZAPORA, PLUGAWOŚĆ, FUNKCJONALIZM, KWAS LIZERGINOWY, NAUKA JAZDY, OBLEŚNOŚĆ, KOPARKA ZBIERAKOWA, GIĘCIE, PIÓRO, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWA, KRYL PÓŁNOCNY, ULEGŁOŚĆ, JARZĄB GRECKI, STAWKA AWANSOWA, SPOT REKLAMOWY, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, LINA PORĘCZOWA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, OPUKIWANIE, PATROLOWIEC, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, DIODA OSTRZOWA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, MARYJNOŚĆ, UŁAMEK ZWYKŁY, STWARDNIENIE ROZSIANE, UKŁAD LOGICZNY, OSTROŚĆ, ZGRZYBIAŁOŚĆ, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, PROTOTYPOWOŚĆ, BIAŁA HERBATA, AWANSCENA, MASZYNA TŁOKOWA, RADIACJA ADAPTATYWNA, DŻUNGLA, OPRAWA, JĘZYK GYYZ, MACIEK, HIPISKA, NAPÓR, STEROWANIE HYDRAULICZNE, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, NIETYPOWOŚĆ, SZPARNICOWATE, KAPUSTA, NIECIEKAWOŚĆ, CENTYMETR, EFEKT WPIERANIA, WIDELEC, DZIKA RÓŻA, CHOROBA WIRUSOWA, IMPAS, MASA KAJMAKOWA, TURYSTYKA KONNA, HARD CORE, MILREJS, OKRĄG APOLONIUSZA, ATRYBUCJA STABILNA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, SZARA MYSZ, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, KWADRAT MAGICZNY, TOPOLA CZARNA, SPRAWNOŚĆ, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, MOC ZNAMIONOWA, MASA KRYTYCZNA, SUCHORYT, KAPUSTA PASTEWNA, RZEP, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, NIEUŁOMEK, HRABINI, HARMONIKA SZKLANA, NOWICJUSZKA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, ŁYKOWATOŚĆ, SZCZEP, TELEFON, SORBENT, NIENOWOCZESNOŚĆ, SZCZAWIOWA, BARYCENTRUM, NIESTOSOWNOŚĆ, CAP, PERFUMKI, WSKAŹNIK CEN, LYGODIUM PALMIASTE, PALEOMAGNETYZM, KWOTA BAZOWA, STAN SUROWY, EB, NARWALOWATE, KUPA, SIŁY POWIETRZNE, WYDMIKUFEL, GOSPODARZ DOMU, SPRAWDZIAN, HISTON ŁĄCZNIKOWY, ZAGRANIE, RACJA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, SKRÓT SYLABOWY, STABILIZATOR, KAMPYLOGNATOID, REFLEKTOR, MARGINESOWOŚĆ, DOROBEK, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, ŁAŃCUSZEK, PÓŁROZKROK, MACIERZ NILPOTENTNA, PACZKA, MODRASZEK BLADY, APROBATA, KREDKA OŁÓWKOWA, POSZLAKA, CHOROBA KAHLERA, BYDLEŃ, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, KWAS PRÓCHNICOWY, PARAPETÓWKA, BIEG, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, WYDERKA, KRATA ROZDZIELNA, C, STRETCH, STACJA TRANSFORMATOROWA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, SZAFARZ, MAMUT POŁUDNIOWY, KOLOSTOMIA, PRZEKAZ, TEMPERATURA BARWOWA, BENZYNA OŁOWIOWA, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, INIEKCYJNOŚĆ, GODZINA ŚWIETLNA, ROTATOR, GEOMETRIA FRAKTALNA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, NIEMOŻEBNOŚĆ, ZEBRA, WOJAK, KORONKARZ, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, KOLEJ ŻELAZNA, PŁASZCZKA NAGA, GŻEL, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, KOCIE OKO, LIGA, BLADZIUCH, GRAAL, DOM KATECHETYCZNY, OBEREK, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, LICZBA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, WSZECHMOC, FIKCJA, TWIERDZENIE, UROJENIE KSOBNE, BŁĄD POMIARU, PROEPIDEMICZKA, AKCJA, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, REKULTYWACJA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, SZACHY BŁYSKAWICZNE, MARENGO, SZAMOTANINA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, TWIERDZENIE PITAGORASA, KSIĄŻĄTKO, PIERWOMSZAKOWCE, PAPROTNIKI, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, MIECZ UCHYLNY, RDZEŃ, ARKEBUZER, EKSPARTNERKA, NIŻSZE NACZELNE, IMPULSYWNOŚĆ, SERNIK, GARDA, TURECCZYZNA, KETOZA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, NEGACJA, WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI, DYNAMIKA, NAPĘD, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, RĘBNIA ZUPEŁNA, BAR, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, JĘZYCZNIK, GLINIASTOŚĆ, USŁUGOWOŚĆ, ULEPSZACZ, CZUWAK, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, LEMUR WARI, FILOLOGIA CHORWACKA, LEWOSKRĘTNOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, JEDENASTA MUZA, BEGUINE, ZASIEDZIAŁOŚĆ, POGODNOŚĆ, ZEPSUTOŚĆ, KRYTERIUM HURWICZA, DŻUNGLA, HURTOWNIA DANYCH, SCHOLARYZACJA, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, GRATIS, BIDET, GONITWA PŁOTOWA, WIELOFAZOWOŚĆ, NORMATYWIZM, AEROZOL, NADOBNOŚĆ, WIĘZIEŃ, HIEROFANT, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, MENAŻKA, ZABAWIACZ, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, KRET, POPULACJA, ENIGMATYCZNOŚĆ, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, KOMPARATYSTYKA, PASKUDZTWO, DISIARCZEK, OTWÓR, KONSERWACJA, MASA SPADKOWA, SUBSKRYBENT, JĘZYK WEWNĘTRZNY, NIEPRAWDZIWOŚĆ, ZMYŚLNOŚĆ, BEŁT, KOMENTARZYK, USŁUGOBIORCA, GRZECZNOŚĆ, CYWIL, ŁAGODNOŚĆ, ABISYŃSKI KLASYCZNY, SŁONOROŚLE, IMPORT RÓWNOLEGŁY, ODPOWIEDNIOŚĆ, WIOSKA TEMATYCZNA, ŻANDARMERIA POLOWA, PRZEWRÓT PAŁACOWY, ZAPISOBIORCA, METAL NIEŻELAZNY, ENAMINA, ZAKWAS, STADIUM ANALNE, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, WIRTUOZERSTWO, HOMEOPATIA, FARBA OLEJNA, DWA OGNIE, MURSZ, PARADOKS GIFFENA, MIESZANKA, HALIT, HEKSAPLOID, KATASTROFICZNOŚĆ, SIŁA MAGNETOMOTORYCZNA, ABLACJA, PSI GRZYB, ZAGADKA, KASKADA TROFICZNA, KRWIOBIEG PŁUCNY, MIECZOGONY, WIELOBARWNOŚĆ, STRATYFIKACJA, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, KONTROLKA, ANALOGICZNOŚĆ, UROSTOMIA, ?REZONATOR KWARCOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.793 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POPULACJA Z ZEROWYM PRZYROSTEM NATURALNYM, CZYLI TAKA, W KTÓREJ WSKAŹNIK URODZEŃ JEST RÓWNY WSKAŹNIKOWI UMIERALNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POPULACJA Z ZEROWYM PRZYROSTEM NATURALNYM, CZYLI TAKA, W KTÓREJ WSKAŹNIK URODZEŃ JEST RÓWNY WSKAŹNIKOWI UMIERALNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POPULACJA STACJONARNA populacja z zerowym przyrostem naturalnym, czyli taka, w której wskaźnik urodzeń jest równy wskaźnikowi umieralności (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POPULACJA STACJONARNA
populacja z zerowym przyrostem naturalnym, czyli taka, w której wskaźnik urodzeń jest równy wskaźnikowi umieralności (na 20 lit.).

Oprócz POPULACJA Z ZEROWYM PRZYROSTEM NATURALNYM, CZYLI TAKA, W KTÓREJ WSKAŹNIK URODZEŃ JEST RÓWNY WSKAŹNIKOWI UMIERALNOŚCI sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - POPULACJA Z ZEROWYM PRZYROSTEM NATURALNYM, CZYLI TAKA, W KTÓREJ WSKAŹNIK URODZEŃ JEST RÓWNY WSKAŹNIKOWI UMIERALNOŚCI. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast