ELEMENT MASZYN, KTÓRY ZWYKLE JEST ZAWIESZONY NA LINIE NOŚNEJ I SŁUŻY DO CHWYTANIA I PRZENOSZENIA RÓŻNYCH SUBSTANCJI I MATERIAŁÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHWYTAK to:

element maszyn, który zwykle jest zawieszony na linie nośnej i służy do chwytania i przenoszenia różnych substancji i materiałów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHWYTAK

CHWYTAK to:

przyrząd służący do chwytania, podtrzymywania czegoś (na 7 lit.)CHWYTAK to:

element krosna bezczółenkowego (na 7 lit.)CHWYTAK to:

główny element mechanizmu chwytającego taśmę filmową, nadający jej posuw skokowy (na 7 lit.)CHWYTAK to:

chwytnik; część robocza koparki, czerparki, itp. służący do chwytania i przenoszenia materiałów (na 7 lit.)CHWYTAK to:

w górnictwie: łapak wozów (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT MASZYN, KTÓRY ZWYKLE JEST ZAWIESZONY NA LINIE NOŚNEJ I SŁUŻY DO CHWYTANIA I PRZENOSZENIA RÓŻNYCH SUBSTANCJI I MATERIAŁÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.533

MUŁ, ONR-OWIEC, KATALIZA, FILM AUTORSKI, SOLILOKWIUM, KOKILARZ, OMIEG ZACHODNI, RYNEK KONSUMENTA, OWCZA WEŁNA, PODEJŹRZON MARUNOWY, ELEMENT, KURATOR, KUROPATWA, DWA OGNIE, CZYNNIK ABIOTYCZNY, SIEĆ, MIESZARKA, AEROBIONT, POLIMORFIZM, MUŚLIN, NAZWA ZWYCZAJOWA, RĘKAW, BABILOŃSKI, URODNOŚĆ, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, KIERUNEK, GATUNEK PARASOLOWY, PRZESTRZEGACZ, PRZYKŁADNOŚĆ, SATANISTKA, OPATRZNOŚĆ, UZALEŻNIENIE, FUNKCJA CELOWA, GAZOWNIK, WŁOCHACZ, KRYTYKANT, SKRZYDEŁKO, INTENSJA, KREMOWOŚĆ, ŁOPATA, NOSIŁKI, PRZYRZĄD, KOLABORACJONISTA, HOLOWNIK, KASBA, TWÓR, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, ATORWASTATYNA, WIELKODUSZNOŚĆ, FONDUE, ŹRÓDŁO RADIOWE, STAWKA AWANSOWA, GIPS, CHAŁTUROWIEC, PROTOTYPOWOŚĆ, RYSUNEK TECHNICZNY, STWARDNIENIE, WERYFIKACJA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, PSEUDOBIELICA, SZUPINKA, BEKON, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, SIMOLESTES, PRĄD TĘTNIĄCY, PŁEĆ, PRZAŚNOŚĆ, ŻARŁACZ JEDWABISTY, PASCHA, MIŚ, PIONOWZLOT, ŚWIADEK JEHOWY, BYSTROŚĆ, RYTUAŁ, WZIERNIK, ZNACZENIE, ROSOŁEK, WISKOZA, WANIENECZKA, SOKOLNIK, BIDUL, STEROWANIE HYDRAULICZNE, SIERPOŃ ŻÓŁTY, KOMBAJN, OSIOWCE, DUALNOŚĆ, JĘZYK TELUGU, SPARTANIN, SEKCIARZ, DAMSKI KRAWIEC, PRZYBUDOWA, GRAF PRZEDZIAŁOWY, FIBRYL, NAPĘD RAKIETOWY, ZONK, POŚWIADCZENIE, HAMULEC TAŚMOWY, LAMPA OBRAZOWA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, GRYZETKA, OGROM, WIELKOMIEJSKOŚĆ, SAMOCHÓD PUŁAPKA, CIĘGNIK, SZTUKA KULINARNA, ŁADOWNICZY, OGIEŃ OLIMPIJSKI, IDEAŁ PIERWSZY, PATRON, WIRTUOZERIA, ROZRZUTKOWATE, MANIPULATOR, PORAŻENIE MÓZGOWE, KWADRATURA KOŁA, KWASOWOŚĆ, DURNOŚĆ, ZAJĄKNIĘCIE, PIEPRZ CZERWONY, EUROPEJSKOŚĆ, MIKROSKOP OPTYCZNY, JEDNOSTRONNOŚĆ, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, NERECZNICA, DEMON, KRYMINAŁ, POGONIEC, DERMOKOSMETYK, WODZIDŁO, PRZYWRY MONOGENICZNE, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, POBORCA, DIAFRAGMA, WARZYWO, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, PRZEGRODA NOSOWA, OBRAZ OPTYCZNY, SZALENIEC, ŻYWIOŁOWOŚĆ, SAMARA, KANIKUŁA, ŁOMOT, NADAWCA, POPOVER, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, SZTUCZNE OGNIE, RAK RZECZNY, PĘPAWA DWULETNIA, TEST NASKÓRKOWY, KREOL, EKSPRES PRZELEWOWY, KRATKA ODPŁYWOWA, OCZYSZCZANIE, MIECZ UCHYLNY, TENIS, NIECKA, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, LOGOPEDKA, NADZIEWKA, NAWYCZKA, OENEROWIEC, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, UNISTOR, NOOB, DŁUGOSZPAROWATE, OKRĘT ESKORTOWY, SEKRECJA, MAGIEL, SKOK SPADOCHRONOWY, OBRAZ POZORNY, FILM ODWRACALNY, FUNKCJANA, TELESKOP, ETMALOZA, KARŁOWATOŚĆ, PERFORMANCE, PUDER BRĄZUJĄCY, STUDIUM, WSKAŹNIK UBÓSTWA, ENERGIA CIEPLNA, PROFESOR, PODDAŃCZOŚĆ, PRZEWODNICA, SZCZĘKOT, PĘTLARZ, JĘDZA, TANCERKA BRZUCHA, KRĄŻNIK, KOPUŁA GEODEZYJNA, SPÓJNIK, ORLICZKA MIECZOWATA, DALMIERZ OPTYCZNY, PIES LEGAWY, CIRROCUMULUS, WANNA, WCZORAJ, OKAZAŁOŚĆ, STRUNA, ŚCISKACZ, INWALIDA WOJSKOWY, OKRĘT DOZOROWY, INFORMACJA, ŁAPACZ, MIECZ SZYBROWY, CELOWOŚĆ, PRZYBYSZKA, PUK, TONACJA, ANAL, OZDOBNIK, FINKA, ZASADA MACHA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, GŁUPKOWATOŚĆ, STAROINDYJSKI, LODÓWKA, PARTYJNIAK, HACEL, ŁOPACIARZ, PODDIALEKT, TWIERDZENIE ENGELA, FORUM, FIKCJA LITERACKA, POLSKOŚĆ, LIROGON WSPANIAŁY, INTERWIZJA, TEST PŁATKOWY, BUSOLA INKLINACYJNA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, TERMIN INSTRUKCYJNY, OKRĘT LOTNICZY, MINIALBUM, IZOMORFIZM, WELUR, BALET, NAGOLENNIK, PRZYJEZDNY, PODDANY, KAFLARZ, SYSTEM EKSPERTOWY, UTYLITARNOŚĆ, TALERZYK, LICZEBNIK, DEWIANT, OGRÓD BOTANICZNY, BOŚNIACKOŚĆ, IMPROWIZATOR, NAMPULA, CELOWNICA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, ENANCJOMER, POGODNOŚĆ, GÓWNOZJAD, PAMIĘĆ HIERARCHICZNA, CZĘŚCI, CIEMNA ENERGIA, KANIBAL, JEDWABIE, ANIOŁEK, CYRKUMFLEKS, CLERK, ROZGRZESZENIE, NIEWOLNIK, CHLORAN(VII), WEBA, RADIOWIEC, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, MUZYKA PROGRAMOWA, PAŃCIA, SEJM ROZBIOROWY, SMRODEK, GROT, TATO, EGOCENTRYCZNOŚĆ, AEROFON, RÓWNIA POCHYŁA, AEDICULA, GUMA, DROBNICA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, OKRUSZYNKA, ŻÓŁTY KARZEŁ, PODWÓJNA HELISA, TYSIĄCZNIK, HAKONOS, BIELINEK BYTOMKOWIEC, SAMOUPROWADZENIE, EKSPERT, DWUCYFRÓWKA, JUNAK, NIEWYRAŹNOŚĆ, ZAWODNIK, TACZNIK, EPISTEMOLOGIZM, AUTOKRATYCZNOŚĆ, SZYPLIN, TWIERDZENIE PITAGORASA, KAMYCZEK USZNY, KRAJKA, ?CZAS TERAŹNIEJSZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.533 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT MASZYN, KTÓRY ZWYKLE JEST ZAWIESZONY NA LINIE NOŚNEJ I SŁUŻY DO CHWYTANIA I PRZENOSZENIA RÓŻNYCH SUBSTANCJI I MATERIAŁÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT MASZYN, KTÓRY ZWYKLE JEST ZAWIESZONY NA LINIE NOŚNEJ I SŁUŻY DO CHWYTANIA I PRZENOSZENIA RÓŻNYCH SUBSTANCJI I MATERIAŁÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHWYTAK element maszyn, który zwykle jest zawieszony na linie nośnej i służy do chwytania i przenoszenia różnych substancji i materiałów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHWYTAK
element maszyn, który zwykle jest zawieszony na linie nośnej i służy do chwytania i przenoszenia różnych substancji i materiałów (na 7 lit.).

Oprócz ELEMENT MASZYN, KTÓRY ZWYKLE JEST ZAWIESZONY NA LINIE NOŚNEJ I SŁUŻY DO CHWYTANIA I PRZENOSZENIA RÓŻNYCH SUBSTANCJI I MATERIAŁÓW sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ELEMENT MASZYN, KTÓRY ZWYKLE JEST ZAWIESZONY NA LINIE NOŚNEJ I SŁUŻY DO CHWYTANIA I PRZENOSZENIA RÓŻNYCH SUBSTANCJI I MATERIAŁÓW. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast