NAZWA NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZAJU CYTRUS, ZWYKLE O POMARAŃCZOWEJ SKÓRCE I WŁÓKNISTYM MIĄŻSZU; JEST TO NAZWA TYLKO ZWYCZAJOWA, NIE STANOWI ONA ODRĘBNEJ JEDNOSTKI TAKSONOMICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMARAŃCZA to:

nazwa niektórych gatunków roślin należących do rodzaju cytrus, zwykle o pomarańczowej skórce i włóknistym miąższu; jest to nazwa tylko zwyczajowa, nie stanowi ona odrębnej jednostki taksonomicznej (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POMARAŃCZA

POMARAŃCZA to:

owoc cytrusowy pochodzący z gatunków roślin zaliczanych do pomarańczy (na 10 lit.)POMARAŃCZA to:

dr2ewo cytrusowe pochodzenia chińskiego, liście skórzaste, błyszczące. kwiaty białe, owoce słodkokwaśne (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZAJU CYTRUS, ZWYKLE O POMARAŃCZOWEJ SKÓRCE I WŁÓKNISTYM MIĄŻSZU; JEST TO NAZWA TYLKO ZWYCZAJOWA, NIE STANOWI ONA ODRĘBNEJ JEDNOSTKI TAKSONOMICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.726

ZAPRZEDANIEC, ILUZJA PIENIĄDZA, NAUTILUS, SMOK, KONSERWACJA, DAKTYLOGRAFIA, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, ABLENA, KECZ, NERCZYŁUSK, ŁATEK, OSPALSTWO, PRAKTYCZNOŚĆ, CZAS FIZYCZNY, PAŁĘŻYNOWATE, NADAWCA PUBLICZNY, MODRAK, MINIALBUM, SPARING, MINOGOWATE, ZNAJOMY Z WIDZENIA, BECHER, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, F, PŁYWACZ, RÓWNOŚĆ, TAŚMA, KLAWIATURA EKRANOWA, ESENCJA, ODBIÓR, ZIELENICE, KAMIENICA, WCINKA, BIAŁA MAGIA, CHOROBA ROŚLIN, DOMINANTA, KOPANINA, KUKURYDZOWE, METKA, BELWEDER, NIESOBKOWATE, WAGA, HEMIKRYPTOFIT, GAZ PRZEWODOWY, HAJDUK, PREPARAT KONTAKTOWY, WIECHEĆ, TABLICZKA ZNAMIONOWA, HALIBUT, TYLCZAK ŁUKOWY, KOCHMAN, OLCHA, WALABIA BAGIENNA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, BATIK, CHŁOPEK ROZTROPEK, GOŹDZIKOWCE, WINNOŚĆ, ERYTROCYT, KUC FELIŃSKI, FLASHBACK, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, PUSTY DŹWIĘK, GRZYB MIKORYZOWY, POSIADACZ ZALEŻNY, ŻARŁACZ TYGRYSI, RAJ UTRACONY, STRONNICTWO, NASADA, GALAKTOLIPID, ROZDZIELCZOŚĆ, MARSZCZELCOWATE, MINIPIŁKA, SAMOGWAŁT, KLIPER, DELFIN BUTLONOSY, PODCIŚNIENIE, INSTRUMENT POCHODNY, CLL, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, SZARŁAT, PRZEZNACZENIE, ŁYŻECZKA, KABEL, LILIJKA, OBSZCZYMUREK, PASYWNOŚĆ, ŚWIERK, SATYRIASIS, GRUBODZIÓB ZWYCZAJNY, LATIMERIA, PODPORA, RAJFURSTWO, RZODKIEW, STAŁA, ZAMEK NA LODZIE, ŻYWOŚĆ, ZONK, DARJEELING, MODEL DECYZYJNY, SZCZWANY LIS, CYWIL, LIMNOCHARYSOWATE, ŚREDNI DYSTANS, URODZAJNOŚĆ, OBCIĄŻENIE, ŁADNICZKA OKAZAŁA, PIONIERSKOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, OSZCZĘDNOŚCI, TKANKA STAŁA, MAKROPIERWIASTEK, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, OKSYTAŃSKI, ORZESZNIK, RURALIZM, PELARGONIA ANGIELSKA, KACZKA BIAŁOGARDŁA, KIELISZNIK, WYDRA, SIODŁO DAMSKIE, SZCZYT, JAZ ZASTAWKOWY, NIEBIELISTKA, ANARCHIA, METODA SCENARIUSZOWA, ŁAD, BOCZNIA, KAMIZELKA, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, KOMPANIA WARTOWNICZA, TAMARYNA, REDEMPTOR, VIP, KŁĄB, MISIEK, BĄCZEK, PEIRESKIA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, OBIEG OKRĘŻNY, NEGACYJNOŚĆ, ŁYKOWATOŚĆ, SINIEC, GIERKA, UDAR, SALAMANDROWATE, OMNIPOTENCJA, SYRENA OKRĘTOWA, KOŁOWIEC, NUŻENIEC LUDZKI, EWKA, DŻANNA, ZWÓJKI, SARDYNELA ZŁOTOPASKA, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, JEDWAB SZTUCZNY, PÓŁCIEŃ, PSYCHOFARMAKOLOGIA, LIGNINA, TORTOWNICA, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, PASAŻ, ASOCJACJA ROŚLINNA, GŁOS, ARYTMETYKA BINARNA, ANIMACJA, KONTRAKT REGIONALNY, BOKS, NOZDRZAKI, WALUTOWOŚĆ, RADIOELEKTRONIKA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, GĄSIENICZNIKOWATE, ŻÓŁTY PAS, NIEWZRUSZALNOŚĆ, SZAMERUNEK, LEWOSKRĘTNOŚĆ, KOŃ GORĄCOKRWISTY, REWOLUCJA, POMURNIK, BOA KRÓTKOOGONOWY, ASPEKT, TOY, UKOŚNIKOWATE, SUPERBOMBOWIEC, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, JANUSZ, BILDUNGSROMAN, KOSZT NIEZGODNOŚCI, TRAFUNEK, WSIOWY FILOZOF, ZAINTERESOWANY, SZCZUR, PANIKA BANKOWA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, PIES OZDOBNY, WARANOPS, KRYZA, CIELAK, ZACHYŁKA, MORALNOŚĆ, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, AKSAMITKA, KRÓLEWICZĄTKO, KANAŁ LATERALNY, REPUBLIKA WŁOSKA, POWIĄZANIE, IMPERATOR, BRUKIEW, BUDŻETÓWKA, KALENDARZ, CZARNA OWCA, PARASOL, POŚWIERKA PŁOWA, DIALIZA OTRZEWNOWA, FUNKCJA ACKERMANNA, TRAWY, PUNKT OKOSTNOWY, CURRY, KONGO BELGIJSKIE, ZŁOTA FUNKCJA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, BIELINEK RUKIEWNIK, TRAWERS, SZCZUR, TERMINARZ, PŁODY, , IMPERIUM OSMAŃSKIE, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, LENIWIEC, DYSK ELASTYCZNY, CZŁOWIECZEK, GACEK WIELKOUCH, SPEKULACJA, MITYCZNOŚĆ, RUMSZTYK, PRAGNIA, GLOSA, CYTOKININA, PRZEKAZ, GRZYB ZAJĄCOWY, KASTA, UKŁAD BRZEŻNY, ORANGUTAN SUMATRZAŃSKI, LAUFER BIAŁOPOLOWY, ŚREDNIOROLNY, GŁOGOWNIK, ZAKŁAD HANDICAP, TUNIKA, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, RELACJA PUSTA, MENISK, AGAWOWATE, KOMÓRECZKA, MACIERZ NILPOTENTNA, DROPS, FORMALISTA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, NAKTUZ, MLON, DOPŁATA OBSZAROWA, PAŁANECZKA MAŁA, KORPORACYJNOŚĆ, BEZAN, ILUZJA, MLECZ, SYNINGIA OKAZAŁA, MINERAŁ SIARCZKOWY, AKWATINTA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, BLACHOWNIA, HUMANIORA, SYNAPSYD, IRANISTAN, PODSZEPT, PATOLA, SYNDROM WILKOŁACZY, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, TĘTNICA NERKOWA, NALEWAK, DAWNOŚĆ, NUTA, INSTRUMENTALIS, REMIS, ANTYLIBERALIZM, SELER WĘZŁOKWIATOWY, MOZAIKA, ŁAJDACKOŚĆ, ROGALIK FRANCUSKI, KOŃ NA PATYKU, FITOFAGIA, IGLASTE, NAGOŚĆ, TABLICA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, CIASNOŚĆ, ?TUMBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.726 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZAJU CYTRUS, ZWYKLE O POMARAŃCZOWEJ SKÓRCE I WŁÓKNISTYM MIĄŻSZU; JEST TO NAZWA TYLKO ZWYCZAJOWA, NIE STANOWI ONA ODRĘBNEJ JEDNOSTKI TAKSONOMICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZAJU CYTRUS, ZWYKLE O POMARAŃCZOWEJ SKÓRCE I WŁÓKNISTYM MIĄŻSZU; JEST TO NAZWA TYLKO ZWYCZAJOWA, NIE STANOWI ONA ODRĘBNEJ JEDNOSTKI TAKSONOMICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMARAŃCZA nazwa niektórych gatunków roślin należących do rodzaju cytrus, zwykle o pomarańczowej skórce i włóknistym miąższu; jest to nazwa tylko zwyczajowa, nie stanowi ona odrębnej jednostki taksonomicznej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMARAŃCZA
nazwa niektórych gatunków roślin należących do rodzaju cytrus, zwykle o pomarańczowej skórce i włóknistym miąższu; jest to nazwa tylko zwyczajowa, nie stanowi ona odrębnej jednostki taksonomicznej (na 10 lit.).

Oprócz NAZWA NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZAJU CYTRUS, ZWYKLE O POMARAŃCZOWEJ SKÓRCE I WŁÓKNISTYM MIĄŻSZU; JEST TO NAZWA TYLKO ZWYCZAJOWA, NIE STANOWI ONA ODRĘBNEJ JEDNOSTKI TAKSONOMICZNEJ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - NAZWA NIEKTÓRYCH GATUNKÓW ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZAJU CYTRUS, ZWYKLE O POMARAŃCZOWEJ SKÓRCE I WŁÓKNISTYM MIĄŻSZU; JEST TO NAZWA TYLKO ZWYCZAJOWA, NIE STANOWI ONA ODRĘBNEJ JEDNOSTKI TAKSONOMICZNEJ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x