ESTER KWASU FOSFOROWEGO I RYBOFLAWINY WYTWARZANY Z WITAMINY B2, STANOWICZ GRUPĘ PROSTETYCZNĄ NIEKTÓRYCH OKSYDAZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MONONUKLEOTYD FLAWINOWY to:

ester kwasu fosforowego i ryboflawiny wytwarzany z witaminy B2, stanowicz grupę prostetyczną niektórych oksydaz (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ESTER KWASU FOSFOROWEGO I RYBOFLAWINY WYTWARZANY Z WITAMINY B2, STANOWICZ GRUPĘ PROSTETYCZNĄ NIEKTÓRYCH OKSYDAZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.136

LAMINARIA, KITA, ZWIĄZEK ORGANICZNY, EUTANAZJA, PLAMKA ŻÓŁTA, FOSFORAN(V), ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, BIS(WODORO(TRIOKSYDOSIARCZAN)) WAPNIA, SELENIN, PŁYTKA CZOŁOWA, SÓL GORZKA, SPARING, HOMOMORFIZM GRUP, ROLNICA, ARSENIAN(III), WODOROSÓL, WEŁNA, ALPAKA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, KRÓWKA, TIOCYJANIAN, FUNT-SIŁA, AUSTRALOID, KONIUGACJA BAKTERII, ALGINIAN, AMINOFENOL, WODOROSIARCZAN(IV) POTASU, AGENTKA, DEKARBOKSYLACJA, COLEMANIT, AMFOTERYCYNA B, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, DOSTĘP WARUNKOWY, CHLOREK SODU, MATKA, WENET, NAPROKSEN, TŁUSZCZ, ESTER, CZAPLOWATE, DIETA ASPIRYNOWA, CERIWASTATYNA, PAHLAWI, ASTER GAWĘDKA, HYDROKSYAMINOKWAS, AZOTAN AMONU, KWAS, NADCHLORAN POTASU, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, WOSKÓWKA, AZOTYN ALKILOWY, MERKAPTOPURYNA, SZYPLIN, FTALAN, CHOROBA REFSUMA, INWALIDA, KAZARKA CZUBATA, POLIALKOHOL, IMINA, KUCZBAJA, CHLORAN(VII), DONOR, NAGŁOŚNIENIE, NITROZWIĄZEK, PRZESŁONA MIGAWKOWA, PEJOTL, PROSTAGLANDYNA, LB, KETON, KWASÓWKA, ALDEHYD SALICYLOWY, MRÓWKOWANIE, TRĘDOWNIK, EKRAN LUMINESCENCYJNY, PUCH KIELICHOWY, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, WODOROSIARCZAN, CIEMNY PRZEPŁYW, ESENCJA OCTOWA, CIELĘ, PRZEWODNICZĄCY, CHLOREK POTASU, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, JEŻOWATE, AZOTAN(III) ALKILOWY, POLIMERAZA, ALDOL, ARSENIAN(III) AMONU, PESTO, ESTER, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SEPIA, MANNA, CHLOREK LITU, PAPIRUS, SKRZYDEŁKO, KRZEMIAN, SULFONIAN, WARBURG, CYJANKALI, STAN, OCTAN, KROWIANKA, KANCLERZ, JATAGAN, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, RABV, SAMOZAPALENIE SIĘ, WĄS CZUCIOWY, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, DIAPAUZA ZIMOWA, MASŁO SHEA, GHI, LUSTRO, HALOGENEK, GAZ WIELKOPIECOWY, SENAT, JEŻYNA, LINIE PAPILARNE, RADCA DWORU, KADET, CYJANIAN, CYKL KWASU CYTRYNOWEGO, LIMNOCHARYSOWATE, MOZART, RAMIĘ, LOBELIOWATE, TOWARZYSTWO, TARPAN, TELEKONFERENCJA, ŻEBRO, METAMER, JODAN(VII), KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, ZMOWA MILCZENIA, GWARDIAN, MLECZARKA, KOLEMANIT, AZOTAN(III) POTASU, RUMIENIAK, PEDOGONEZA, KOMISARZ, SULFAMID, HALLER, CHLOREK SODOWY, SZCZAWIAN, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, JĘZYK SZTUCZNY, PIERSI, CIELAK, WIELKI MISTRZ, ALDEHYDOALKOHOL, OCET, KISZKA, BRAMKARZ, KOKON, PUSTOROŻCE, BISIOR, AZOTYN AMYLU, KOMORA FERMENTACYJNA, NADZIENIE, FITOSTEROL, AZOTAN(V), OFFSIDE, MARSZAŁEK, GŁOGOWNIK, MUSZLA, SKUPSZTYNA, PAZURNICE, FTALAN, LABIRYNT, KALEKA, DUJKER ABBOTTA, RZĘSKA, POZIOM SPOŻYCIA, TUNIKA, SOS SOJOWY, MATKA, NEOTENIA, CYMETYDYNA, PERSEWERACJA, CHLORAN(VII) MAGNEZU, ŁUSKA, LUSTERKO, KORONKA, BRĄZOWY PAS, PISKLĘ, STEARYNA, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, NIKOTYNAMID, PŁUCZKA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, MOCZNIK, CZWÓRKA, SKOCZ ZŁOTOCZUBY, CHLORAN POTASU, ZWORNIK, NUKLEOTYD, OSTROGA, PREFEKT, WŁOS CZUCIOWY, NIMFA, ŻELAZIAN, AMINOKWAS, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, ROSA MIODOWA, BŁYSZCZ SREBRA, WIROID, ZĄB, WEGETARIANIZM, BEZWODNIK FTALOWY, BIOKATALIZATOR, 2-FENYLOETYLOAMINA, KAUCJA GWARANCYJNA, SAMOZAPŁON, KETEN, KETOZA, BURZA ARACHIDONOWA, ARCYKSIĄŻĘ, WYROSTEK, POMARAŃCZA, NARD, MEGALOBLAST, WOŁOWATE, KONAK, EMETYK, SPOROCYSTA, WOLFRAMIAN, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, JABŁCZAN, PRAWO GÓRNICZE, ZAGRYWKA, WŁOSIENICZNIK, NIPAGINA, BŁONA PŁAWNA, PSALTERIUM, MUCHOMOR BULWIASTY, HARCAP, PISAWA, ZAKWAS, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, MAKARON, TLENOCHLOREK, SIARKOSÓL, ŻYCIAN, SELENIAN, CHLORAN(I), RUBEL, BEZKIERUNKOWOŚĆ, CHLEB PRĄDNICKI, STRAŻ GMINNA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, WIRUSY, ANOLIS WODNY, PARA ZASAD, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, PIKRYNIAN, KIESZENIÓWKA, WĘGLAN WAPNIA, TYTANIAN, TERBINAFINA, SETER, BAJRAM, AZOTAN STRONTU, SIATKA, ŚLUZ ROŚLINNY, KAMYCZEK BŁĘDNIKOWY, NUKLEOPROTEID, SAŁATA, SZKŁO, NITROAMINA, ŚWIECA, MEWKA, SEN ZIMOWY, KOMODOR, GRZYBEK TYBETAŃSKI, ZAMSZ, POMARAŃCZOWY PAS, INFLACJA BAZOWA, SZLARA, SALICYLAN, KWAS GLUKURONOWY, SZCZENIĘ, NARKOTYK, RETINOID, DINOZAUROMORFY, SYNDETIKON, AZYDEK, RÓG, ŻELAZIAN POTASU, CZERWONY PAS, NIMFA, PAPIER CZERPANY, REBOKSETYNA, KLESZCZE, KROWIA WARGA, CELIBAT, PACHWINA, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, ?NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ESTER KWASU FOSFOROWEGO I RYBOFLAWINY WYTWARZANY Z WITAMINY B2, STANOWICZ GRUPĘ PROSTETYCZNĄ NIEKTÓRYCH OKSYDAZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ESTER KWASU FOSFOROWEGO I RYBOFLAWINY WYTWARZANY Z WITAMINY B2, STANOWICZ GRUPĘ PROSTETYCZNĄ NIEKTÓRYCH OKSYDAZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MONONUKLEOTYD FLAWINOWY ester kwasu fosforowego i ryboflawiny wytwarzany z witaminy B2, stanowicz grupę prostetyczną niektórych oksydaz (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MONONUKLEOTYD FLAWINOWY
ester kwasu fosforowego i ryboflawiny wytwarzany z witaminy B2, stanowicz grupę prostetyczną niektórych oksydaz (na 22 lit.).

Oprócz ESTER KWASU FOSFOROWEGO I RYBOFLAWINY WYTWARZANY Z WITAMINY B2, STANOWICZ GRUPĘ PROSTETYCZNĄ NIEKTÓRYCH OKSYDAZ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ESTER KWASU FOSFOROWEGO I RYBOFLAWINY WYTWARZANY Z WITAMINY B2, STANOWICZ GRUPĘ PROSTETYCZNĄ NIEKTÓRYCH OKSYDAZ. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x