SÓL ALBO ESTER KWASU SIARKOWEGO, ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY PO SUBSTYTUCJI TYLKO JEDNEJ GRUPY HYDROKSYLOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WODOROSIARCZAN to:

sól albo ester kwasu siarkowego, związek chemiczny powstały po substytucji tylko jednej grupy hydroksylowej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SÓL ALBO ESTER KWASU SIARKOWEGO, ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY PO SUBSTYTUCJI TYLKO JEDNEJ GRUPY HYDROKSYLOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.021

KWADRYGOWIEC, BETON, URANOWIEC, ZNACZEK, DUJKER ZEBROWATY, KWAS BUTANOWY, SENIOR, PATOL, REGIONALNOŚĆ, AGAMA CZERWONOGŁOWA, PROTEZA, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, SZEREG HOMOLOGICZNY, CEZURA, BIOFLAWONOID, MARIBOR, ESTAZOLAM, IMPREGNAT, OLFAKTOMETRIA, MIKROGRAM, BROMIAN POTASU, MELINIT, SKRYBA, CENZUS MAJĄTKOWY, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, TRIOZA, CENTRALNA MIELINOLIZA MOSTU, KRZEMEK, SZCZURAS, AŁUN POTASOWY, CERAMID, WSCHODY, ROFEKOKSYB, FLEKAINID, TLENOCHLOREK FOSFORU, UNIA REALNA, ZAUROPOSEJDON, AFILIACJA, BRYLE, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, CZUWANIE MODLITEWNE, CANCA, CILIOPATIA, NITROESTER, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, OLDBOJ, KREMÓWKA, TYTAN, FOSFORAN PIRYDOKSYNY, BOLESŁAWIANIN, LIRA, PROTEINA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, SEKLER, SONDA MOLEKULARNA, CYKLOALKAN, KRZEMEK TYTANU, ZIELENICA, POWIDŁO, SÓL, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, RAJZA, KRATA, KANNABINOID, UNIA, BENEFICJENT, KRZYŻ CHOLERYCZNY, ZŁOTOLIKI, KOPARA, PŁÓCIENNICA, MRÓWCZAN, NUKLEOTYD, NOMINALNOŚĆ, MUFLON, AKRYLONITRYL, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, INDEN, NINGCHENGOPTERUS, REMIKS, FENOMEN BOMBAJSKI, NIDERLANDZKI, IZOSTRUKTURALNOŚĆ, BROCHE, CZĘŚĆ ZDANIA, SÓL, CERATOZAUR, KASZA, CZELESTA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, SAMORZĄDOWOŚĆ, AMORY, SFEROSYDERYT, CHŁOPAK DO BICIA, TRITERPEN, TEMAT, GRANAT, OKO, IPERYT SIARKOWY, CHROMIAN SODU, JODAN, LEADER, FRAGILARIOWATE, AUSTRALODOK, CENA ZAMKNIĘCIA, HYDROKSYBENZEN, CHALDEJSKI, MIKS, WOTUM NIEUFNOŚCI, CACCINI, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, FANARIOTA, SPANIEL, RELACJA DWUCZŁONOWA, MOGISYGMATYZM, TOLTEK, OPERA MYDLANA, KORDON, JĘZYK MUNDAJSKI, MINIMALIZM, CZEPEK, NUDYSTKA, SPIRYTUS SALICYLOWY, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, FIZJOGNOMIKA, GEST KOZAKIEWICZA, PEROWSKIT, ANHYDRAZA WĘGLANOWA, MEDALION, ZAWÓR, GIPS, HANAFITA, PLATYNOWIEC, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, OZONEK, WERNISAŻ, KWAS DICHROMOWY, TONAŻ, PODSTAWKA, CHLOROMETAN, KWAS CHLOROGENOWY, AUSTROZAUR, TRIANGULACJA, WĘGLAN, JĘZYK GYYZ, IMPREZA TURYSTYCZNA, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, JĘZYK ZULU, UBIJACZ, EGIPSKI, KARAITA, LOSILLAZAUR, MORSKOŚĆ, CYGANKA, FALKARIUS, MACICA PODZIELONA, NEUROMEDIATOR, OWADZIARKA, KWAS MALONOWY, STUDNICKI, OKSOKWAS, ANTAGONIZM, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, AMIDEK, OPARIN, LEKARZ, SUBSTANCJA SMOLISTA, OSOBODZIEŃ, KAUKAZ, SESKWITERPEN, FERMENTACJA MLEKOWA, FTALAN, ANTAŁ, GNOJOWISKO, LICZBA PRZESTĘPNA, METASEKWOJA, ODCISK, SŁUPOZĘBNE, JĘZYK GALICYJSKI, ŻELAZO, SMOK, INDIANIN KECZUA, SOJUSZ, HERBATA EKSPRESOWA, MONOGAMISTA, JUNKIERSTWO, MAGNEZJA BIAŁA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, CHLOROKOKOWIEC, BULL TERRIER, SYRENA, DESOCJALIZACJA, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, DŻEZ, POLITYKA, SÓL ZIEMI, AZOTEK, POJEDYNKA, KRZEMOWODÓR, MONTAŻ PARALAKTYCZNY, SUKRALFAT, JUNIORKA STARSZA, ZWIĄZEK SPORTOWY, KONSTYTUCJA, WYSTRÓJ, HALLER, RATLER, TAJNOPIS, HELISA, AWANTURA, OPERAT UZDROWISKOWY, ANTAŁ, AZOTEK GLINU, DZIEDZICTWO, MOŁDAWSKI, GIESSEN, SZPONA, SKRZYDŁO, WEPS, EMETYK, KLUSKI, WYJEC, REŻYM, NIESTABILNOŚĆ, SAMORZĄD, RURA OGNIOWA, OTUNIT, SULFON, KWAS GLUKONOWY, ZERÓWKA, KWAS LINOLOWY, PERSKI, MAŁE PIWO, MRÓWCZAN, GASPARINIZAURA, SYFON, FIGURA HERALDYCZNA, POLINUKLEOTYD, ZSYP, TECHNOKRATA, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, CHLORAN(V) SODU, CHODZIEŻANIN, WERTEKS, MIĘSOŻERNOŚĆ, ZYS, CZAJKOWSKI, ZWIĄZEK OPERACYJNY, SERPENTYN, CZŁONEK, MAH JONG, ATOMOWOŚĆ, SÓL W OKU, PODEJŹRZON LANCETOWATY, KIEROWCA, KRATA PODGRUP, KWAS SOLNY, DUJKER MAXWELLA, STENBOK, RADIOLA, WYKROCZENIE SKARBOWE, OKARYNA, PRĄD JEDNOFAZOWY, ALGA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, KWAS BENZOESOWY, CHROMIAN(VI) POTASU, PŁYN INFUZYJNY, MAŚCIUCH, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, CHLORAN(VII) AMONU, OKULIZACJA, KOLAMINA, AZOTEK BORU, METALOFON, KWADRYGANT, POŁUDNICE, BEZPŁUCNIKOWATE, ZWIĄZEK RZĄDU, KSYLOFON, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, PARCH, ANTROPOZOONOZA, BOREK, TYMIDYNO-5'-MONOFOSFORAN, KOZA, KWAS FOSFOROWY, SFERA GWIAZD STAŁYCH, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, BEŁKACZEK POSPOLITY, TRĄBKA, TYFUS BRZUSZNY, CORNELIUS, TLENEK OŁOWIU(II), CHLOREK RTĘCI(II), OBROSTKI, KUC MERENS, ALPRAZOLAM, HALOGENOALKAN, KWAS ALGINOWY, ?PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.021 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SÓL ALBO ESTER KWASU SIARKOWEGO, ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY PO SUBSTYTUCJI TYLKO JEDNEJ GRUPY HYDROKSYLOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SÓL ALBO ESTER KWASU SIARKOWEGO, ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY PO SUBSTYTUCJI TYLKO JEDNEJ GRUPY HYDROKSYLOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WODOROSIARCZAN sól albo ester kwasu siarkowego, związek chemiczny powstały po substytucji tylko jednej grupy hydroksylowej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WODOROSIARCZAN
sól albo ester kwasu siarkowego, związek chemiczny powstały po substytucji tylko jednej grupy hydroksylowej (na 14 lit.).

Oprócz SÓL ALBO ESTER KWASU SIARKOWEGO, ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY PO SUBSTYTUCJI TYLKO JEDNEJ GRUPY HYDROKSYLOWEJ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - SÓL ALBO ESTER KWASU SIARKOWEGO, ZWIĄZEK CHEMICZNY POWSTAŁY PO SUBSTYTUCJI TYLKO JEDNEJ GRUPY HYDROKSYLOWEJ. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x