PRZEN. GRUPA LUDZI, KTÓRA WYDZIELIŁA SIĘ Z WIĘKSZEJ GRUPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODŁAM to:

przen. grupa ludzi, która wydzieliła się z większej grupy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODŁAM

ODŁAM to:

przenośnie: część, dział czegoś (na 5 lit.)ODŁAM to:

frakcja partii (na 5 lit.)ODŁAM to:

frakcja po podziale partii (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEN. GRUPA LUDZI, KTÓRA WYDZIELIŁA SIĘ Z WIĘKSZEJ GRUPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.911

KOZA, KRAJNIK, MUTUŁY, POCZUCIE, ZARYCIE NOSEM, POTWARZ, WISKOZA, KONCERT, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, GRIGORIJ POTIOMKIN, MISIEK, KSENOFIL, ZNAJOMY Z WIDZENIA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, DYSLEKSJA, PIDGIN, JAZ RUCHOMY, EKSTRAKLASA, KONTEKST, WIDZĄCA, ALBAŃSKI, ALLEGROWICZKA, KSIĄŻKA KUCHARSKA, CUKRZYCA, PLANTAN, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, STAŁA FARADAYA, GRUPA PRZYJAŹNI, EUTEKTYKA, DALEKOWIDZTWO, JELEC, ŻAŁOBA, ANUSZKIEWICZ, ŻÓŁTODZIÓB, WRAK, PROSTYTUTKA, KALEKA, TEROCEFALE, FALKONKA, JĘZYKI CELTYCKIE, TABU, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, LEWORĘKI, PIES STRÓŻUJĄCY, BLEŻNIA, WĘZEŁ KOLEJOWY, AMFOLIT, CZARTER, STRAŻ MIEJSKA, MAŹNICA, KURANCIK, DUŃSKI, ROTATOR, WYRĘB, HEBAN, ŁOŻYSKOWIEC, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, PEWNIAK, DOMEK NA DRZEWIE, PREPPERS, KRÓLIK, OFTALMOLOG, WIRUS DENGI, BĘBEN, LOKATA DYNAMICZNA, KONFIGURACJA, GRUPA IMINOWA, KOMÓRKA MATECZNA, MANIERY, ŁAWICA SKALNA, CIĄŻA JAJOWODOWA, GWAŁTOWNOŚĆ, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, DZIECINNOŚĆ, TŁUMACZKA, ATTACHAT, PEDOFILSTWO, GEODEZJA LEŚNA, MALARSTWO OLEJNE, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, ADAMITA, MENNONICI, PRĄD ZMIENNY, POSŁANNICA, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, GARBARSTWO, WODA PO KISIELU, KIERUNEK, ŻURAWINA, ŻWAWOŚĆ, PRYSKAWKA, MŁYNOWNIA, PARASYGMATYZM, CZASOPISMO, RÓWNOŚĆ, DUCH OPIEKUŃCZY, MEADE, JASKINIOWIEC, POLITYKA KURSOWA, ROZGRZESZENIE, KSZTAŁCICIEL, JĘZOR OSUWISKOWY, MELANINA, PROBLEMISTYKA, ARCUS SINUS, KLESZCZ, GLINIANE RĘCE, DŁUGOŚĆ, KWAS ASKORBINOWY, CYNODONTY, BARANEK, OKRES LITERACKI, MEDIUM, HISTORYCYZM, ZARODZIOWCE, SZNAUCER, PORĘCZE, KWAS METAFOSFOROWY, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, MANELE, TEORIA CIAŁ, KROPLA DESZCZOWA, WARZYWNIAK, HIGIENA ZWIERZĄT, SEKSUOLOGIA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, PASIECZYSKO, WEBDESIGNER, JĘZOR, WORKOWCE, KALORMEN, MUR, KOPALNIA, SUTERYNA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, CHELAT, NEPALI, SADNIK, TYTANOWIEC, ODPLAMIACZ, GLUTAMINAZA, STANOWOŚĆ, WICIOWIEC, EKSKLUZYWIZM, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, NOC, PUNKT PRZYSŁONECZNY, BASEN, CZTERDZIESTKA, GŁOSKA NOSOWA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, MAZAJA, KĘDZIERZAWOŚĆ, POTRZEBA, REKURS, AZDARCHY, ADLER, SMOKING, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, FILM NOIR, LEUMAFIT, EMPIRYZM LOGICZNY, PODKŁAD KOLEJOWY, LUMP, NEANDERTAL, POMPA TŁOKOWA, SPIKER, KROWIENTA, RYGORYSTKA, LENIUCH, AEROZOL BIOLOGICZNY, KARBONYL, LIMO, DZIOBÓWKA, LANE CIASTO, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, TRANSCENDENCJA, REZYGNACJA, REGLAN, ZŁOŻENIE BRONI, KUNDMAN, APTECZKA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, MODYFIKACJA, KWAS RYBONUKLEINOWY, PODSTEROWNOŚĆ, INSZA INSZOŚĆ, ZMARSZCZKA, SWAWOLNIK, WICELIDER, WALIJSKI KUC GÓRSKI, LÓD LODOWCOWY, MOGILAMBDACYZM, WĘDZIDŁO, SIEROTA ZUPEŁNA, ATOMOWOŚĆ, POLIGAMISTKA, KAPUSTA, GRADACJA, PĄK, OPOZYCJONISTKA, DEMISEKSUALISTKA, MINERALIZATOR, KOLOR, KOMORNIK, ŁĄCZNOŚĆ, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, GRUPA SIOSTRZANA, ZAMYKANIE USZU, KRYZYS, BAZA, PŁYNNOŚĆ, KASA, SUPERNOWE, ONKOLOGIA, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, TOWARZYSZ NIEDOLI, PRZODOMÓZGOWIE, FETYSZYSTA, ZWIĄZEK ZAWODOWY, SIEDZENIE, DROBINA, KRYSTALOFIZYKA, NIKLOWIEC, PRZEGUBOWIEC, PRZESYŁ, MOTYW, ANTYCYPACJA, CIĄG, SUBSTYTUCJA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, TECHNIKA OLEJNA, MANIACZKA, EUROLAND, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, TARCZA KRYSTALICZNA, DOBRA, REASORTACJA GENOWA, KRATOWNICA, WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI, KOPALINA STAŁA, MARTWY, GRUPA, POPRZECZNICA, LABORATORIUM, KAZIRODCZOŚĆ, WSKAZÓWKA, DROGI MOCZOWE, POPYCHADŁO, RELACJA DWUCZŁONOWA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, ŚNIOT, ZMIERACZEK NADMORSKI, MIEDNICA, DWUNASTKA, RYWALIZACJA, KWASZARNIA, DOBYTEK, MARSZAND, PRZEBITKA, ZABAWKA, WEPS, POLEWANIE SIĘ, DWUGŁOS, ANTIFA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, DRIBLING, FIZYKA STATYSTYCZNA, PIRYDOKSAMINA, KRYJÓWKA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ROŚLINKA, CHLOREK POTASU, KAWA Z MLEKIEM, RENESANSOWOŚĆ, GAMEPLAY, BAŃKA SPEKULACYJNA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, CEP, ERGONOMIA, SAPROFAG, AUTOTELICZNOŚĆ, PARAMAGNETYK, ORNITOLOGIA, BRODACZ MONACHIJSKI, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, MULTIPLET WIDMOWY, KIEROWNIK MUZYCZNY, LIZYNOPRYL, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, HARUSPIK, RYM ŻEŃSKI, AMFIBIJNOŚĆ, TOWARZYSZ PANCERNY, DŹWIĘCZNOŚĆ, SZEJK, TAJEMNICA ADWOKACKA, ADRES LOGICZNY, ZGNILIZNA DREWNA, ?OTWOREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.911 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEN. GRUPA LUDZI, KTÓRA WYDZIELIŁA SIĘ Z WIĘKSZEJ GRUPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEN. GRUPA LUDZI, KTÓRA WYDZIELIŁA SIĘ Z WIĘKSZEJ GRUPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODŁAM przen. grupa ludzi, która wydzieliła się z większej grupy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODŁAM
przen. grupa ludzi, która wydzieliła się z większej grupy (na 5 lit.).

Oprócz PRZEN. GRUPA LUDZI, KTÓRA WYDZIELIŁA SIĘ Z WIĘKSZEJ GRUPY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PRZEN. GRUPA LUDZI, KTÓRA WYDZIELIŁA SIĘ Z WIĘKSZEJ GRUPY. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast