PRZEN. PROBLEM, ZAGWOZDKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLIN to:

przen. problem, zagwozdka (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLIN

KLIN to:

maszyna prosta w przekroju będąca trójkątem równoramiennym (na 4 lit.)KLIN to:

wielościan, którego podstawą jest prostokąt, a ścianami bocznymi dwa trapezy równoramienne i dwa trójkąty równoramienne (na 4 lit.)KLIN to:

porcja alkoholu, którą pije się rano, gdy ma się kaca w nadziei, że przejdzie (na 4 lit.)KLIN to:

wojsk. szyk bojowy w kształcie trójkąta (na 4 lit.)KLIN to:

kawałek materiału (zazwyczaj w kształcie trójkąta lub trapezu) wszyty w ubranie dla ozdoby lub celem jego poszerzenia (na 4 lit.)KLIN to:

miasto w Federacji Rosyjskiej na płn.zach. od Moskwy, 95 tys. mieszkańców (1986) (na 4 lit.)KLIN to:

przedmiot w kształcie bryły ograniczonej płaszczyznami bocznymi i dowolnymi innymi powierzchniami, używany jako łącznik lub człon mechanizmów (na 4 lit.)KLIN to:

rzekomy lek na kaca (na 4 lit.)KLIN to:

jedna z maszyn prostych (na 4 lit.)KLIN to:

trójkątna wstawka (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEN. PROBLEM, ZAGWOZDKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 145

PURPURA, PYTANIE, BOWEN, OAZA, TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, KROWA, FILOZOFIA JĘZYKA, STAWKA, SMRÓD, KLIN, AKCENCIK, SMRÓD, BYK, KOBIERZEC, ZADANIE TRANSPORTOWE, GŁADKOŚĆ, SZCZYNY, PYTAJNIK, KOBYŁA, SMRODEK, BRYT, FRASUNEK, DAWKA, ZIARNO, KUCHNIA, TURBACJA, UCIECZKA, ZNAK ZAPYTANIA, ZIARNKO, SŁUPISKO, NORA, ZEROWOŚĆ, PUNKT, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, KOMPLIKACJA, WELON, ZEZWŁOK, PUSTELNIK, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, ZIARENKO, WĘDROWNOŚĆ, KLOPS, RZEŹNIA, ZAGWOZDKA, DŁUŻNIK, KORONA, WODA, KLIN, ELIKSIR, WĘZEŁ, SKARANIE BOSKIE, PROBLEM DECYZYJNY, KOGUT, REMEDIUM, ZAGADNIENIE, ŚREDNIOWIECZNIK, PROBLEM DELIJSKI, ŚCIANA, ŚLAD, KLĘSKA, KORONKA, ZADANIE, CYGAN, ŻĄDZA, ŚLEDŹ, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, HAK, KLIN PODATKOWY, AMBARAS, PASZTET, ZUPA, PORCYJKA, HACZYK, KOKS, GIPS, KLIN LODOWY, SZAMBO, ŚCIANA, ODŁAM, BRYT, BALKONIK, BARANEK, PROBLEM, DŁUŻNICZKA, BALSAM, WYCINEK, STAND-UP, MATERIAŁ, ANGORKA, GODET, KLIN, ZIARNECZKO, SĘP, MANUFAKTURA, WOAL, HARPAGON, PROBLEM DECYZYJNY, EWANGELIA, UCIECZKA, KLIN, PUSTELNICZKA, KAC, ROZSTRZYGALNOŚĆ, WĄSKIE GARDŁO, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KWADRATURA KOŁA, ERUPCJA, ZENIT, CZOP, BULDER, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, DOZA, GODET, ZWŁOKI, KLIN, PASZTET, KLIN, KWESTIA, EKRAN, KILOMETR, MODEL DECYZYJNY, KLIN, KLIN, KLIN, IDIOM, SUBIEKCJA, BAŁWOCHWALCZYNI, PROBLEM BAZYLEJSKI, KLIN, BIEDA, KLIN, ALTERNATYWA, PROBLEM, EKSKREMENTY, TRYSEKCJA KĄTA, WYTWÓRNIA, CIUTKA, WAGA, ZEWŁOK, AKCENT, NISZA, GRUPA WSPARCIA, PODWOJENIE SZEŚCIANU, PROBLEM ALKOHOLOWY, ?ZAKAMIENIAŁOŚĆ.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEN. PROBLEM, ZAGWOZDKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEN. PROBLEM, ZAGWOZDKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLIN przen. problem, zagwozdka (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLIN
przen. problem, zagwozdka (na 4 lit.).

Oprócz PRZEN. PROBLEM, ZAGWOZDKA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - PRZEN. PROBLEM, ZAGWOZDKA. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

x