PROBLEM, KŁOPOT, ZMARTWIENIE, TRUDNA SYTUACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMBARAS to:

problem, kłopot, zmartwienie, trudna sytuacja (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AMBARAS

AMBARAS to:

kłopot, frasunek (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROBLEM, KŁOPOT, ZMARTWIENIE, TRUDNA SYTUACJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 302

PROBLEM BAZYLEJSKI, DWA OGNIE, ŻAL, EWOLUCJA KASKADERSKA, BIEDA, WARUNKI, ZMARTWIENIE, POSZLAKA, ZAWIKŁANIE, TOLERASTIA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, KONCERT ŻYCZEŃ, WYJĄTEK, KWADRATURA KOŁA, KRACH, PROBLEM ALKOHOLOWY, DROGA PRZEZ MĘKĘ, SYTUACJA BRAMKOWA, STROSKANIE, MOTYWIK, SYTUACJA PATOWA, BONANZA, GIPS, PROBLEM DECYZYJNY, NIECHLUBNOŚĆ, DYWANIK, SYTUACJA PODBRAMKOWA, PRÓBA, BEZNADZIEJA, PATOWOŚĆ, SZAMBO, KABARET, SÓL W OKU, KLOPS, WĘZEŁ, MONOPOL NATURALNY, ZGIEŁK, DYSTANS, TRYSEKCJA KĄTA, EGZAMIN, ŁOMOT, WPIERDOL, STOSUNKI, REWIA MODY, BATY, SCHIZOFRENIA, ZGRYWA, PRÓBA OGNIOWA, EWOLUCJA NARCIARSKA, OKOLICZNOŚCI, HARD CORE, POŻAR, NIEDOBÓR, BOLĄCZKA, RULETKA, ROZTERKA, KŁOPOT, FRASUNEK, BRUK, TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, SZAMBO, PRZEGRA, ODŚRODKOWOŚĆ, GOMBROWICZ, BECZKA BEZ DNA, SURREALIZM, DWA OGNIE, UBOGOŚĆ, KRYZYS, ROZBIERANKA, RÓWNIA POCHYŁA, GRUPA WSPARCIA, PASZTET, ALTERNATYWA, KLINCZ, SCHODY, KASZANA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, OMŁOT, PRZECIWSTAWIENIE, SYTUACJA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, BĘCKI, POŻAREK, KOCIOŁ, ZADANIE TRANSPORTOWE, NORMA, PUŁAPKA, EWOLUCJA, NEGATYWNA SELEKCJA, BIEDA AŻ PISZCZY, ROK NIESKŁADKOWY, ZŁA WIARA, OPOZYCJA, NIEZAMOŻNOŚĆ, BOWEN, PRZYNĘTA, WYZWANIE, ŻYWIEC, PANTOMIMA, REGULACJA KASKADOWA, GÓWNIANOŚĆ, SZAMOTANINA, AMORY, WŚCIEK DUPY, POTRZEBA, POPELINA, TREND HORYZONTALNY, SZAMOTANINA, WŚCIK DUPY, PYTANIE, ŚLEPY ZAUŁEK, KONIECZNOŚĆ, CIUCIUBABKA, KUKUŁCZE JAJO, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, SZALEŃSTWO, PUŁAPKA KREDYTOWA, NIEBEZPIECZNOŚĆ, OMŁOT, DYM, KOCIEŁ, PODWOJENIE SZEŚCIANU, EKSPEKTATYWA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, SKARANIE BOSKIE, NIEWOLA EGIPSKA, ZAGADNIENIE, MĘKA PAŃSKA, PRESJA PŁACOWA, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, SPRAWDZIAN, PARANOJA, TRUDNOŚĆ, PROBLEM, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, NIEWYGODA, TURBACJA, GORĄCZKA, POŻAR, KWAS, GODZINA PRAWDY, STAND-UP, WĄSKIE GARDŁO, HACZYK, STAN, PRÓBA OGNIA, URWANIE, KRAM, USTAWKA, CHRZEST, WYŻYNKA, KRAWĘDŹ, DRENAŻ MÓZGÓW, BECZKA ŚMIECHU, SZARPANKA, HORROREK, WOJSKO, NOOB, POSTRACH, DEMONSTRACJA, KISZKA, SYTUACJA BYTOWA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ABSTRAKCJA, RÓWNOWAGA RYNKOWA, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, SWAR, ZMARTWIENIE, PRZEPRAWA, ZONK, MODRASZEK REBELA, NAWALANKA, NIEPOWODZENIE, HEKATOMBA, HORROR, BIGOS, MARAZM, SYTUACJA DECYZYJNA, NADSUBSKRYPCJA, UTRAPIENIE, KLOAKA, BENEDYKTYŃSKA PRACA, ZIELONA FALA, UPADŁOŚĆ, ZLEWKA, POŁOŻENIE, POGODNOŚĆ, CIEMNY GRÓB, KANAŁ, ZDZIWIENIE, NIEBEZPIECZEŃSTWO, PROBLEM DELIJSKI, CIĘGI, TEŚCIK, KLIN, WZROST ZUBAŻAJĄCY, KĄPIEL, DRWINA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, SZARPANKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, WYŁOM, PARADOKS GIFFENA, AMBARAS, BANKRUCTWO, BRYNDZA, ZASTÓJ, ZDROWIE, TROSKA, BULDER, ZGRYW, KICHA, ŚLEPY TOR, WARIATKOWO, SELEKCJA NEGATYWNA, GROTESKA, ARESZT DOMOWY, WĘZEŁ GORDYJSKI, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, PAT LEGISLACYJNY, JAZDA, BĘCKI, ABRAKADABRA, EKSPOZYCJA, IDIOM, TEST, ZAGROŻENIE, WPIERDZIEL, AMBARAS, SZKOŁA, MODEL DECYZYJNY, KWESTIA, NOOBEK, PRZEDSZKOLE, DEMON, ŁOMOT, KOMPLIKACJA, KONSYTUACJA, SZARPANINA, BEZNADZIEJNOŚĆ, KABAŁA, ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, WYCISK, KOKS, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, KLĘSKA, ZGRYZOTA, ZASADZKA, GÓRKA, WPIERDZIEL, CIEMNA MOGIŁA, PUNKT, PRZYPAŁ, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, BATY, PROBLEM DECYZYJNY, ŚCIANA, AKERMAN, DOM WARIATÓW, BAGNO, FILOZOFIA JĘZYKA, BIEDA, KASZANKA, NAPARZANKA, BAGIENKO, LANIE, MOTYW, BALKONIK, IMPAS, KPINA, IKAROWY LOT, POSTKOMUNIZM, ROZSTRZYGALNOŚĆ, DOŁEK, ŚLEPA ULICZKA, ANGORKA, WIDMO, DOM OBŁĄKANYCH, CHLUBNOŚĆ, SODOMA I GOMORA, PROBLEM, SUBIEKCJA, ZAGWOZDKA, CZESKI FILM, OKTAWA, POŻAREK, OGIEŃ, ZADANIE, WPIERDOL, ZAWODNOŚĆ RYNKU, ŁAŃCUSZEK, EWOLUCJA, AMBA, PYTAJNIK, POSTKOMUNA, ?SZARPANINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 302 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROBLEM, KŁOPOT, ZMARTWIENIE, TRUDNA SYTUACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROBLEM, KŁOPOT, ZMARTWIENIE, TRUDNA SYTUACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMBARAS problem, kłopot, zmartwienie, trudna sytuacja (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMBARAS
problem, kłopot, zmartwienie, trudna sytuacja (na 7 lit.).

Oprócz PROBLEM, KŁOPOT, ZMARTWIENIE, TRUDNA SYTUACJA sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - PROBLEM, KŁOPOT, ZMARTWIENIE, TRUDNA SYTUACJA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast