PROBLEM, KWESTIA, ZAGADNIENIE, KTÓRE TRZEBA PRZEMYŚLEĆ I ROZWIĄZAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAGWOZDKA to:

problem, kwestia, zagadnienie, które trzeba przemyśleć i rozwiązać (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROBLEM, KWESTIA, ZAGADNIENIE, KTÓRE TRZEBA PRZEMYŚLEĆ I ROZWIĄZAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.271

ZASKOK, POSKRZYP, SZARPANKA, MENZURKA, MOTYLEK, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, PRZESZŁOŚĆ, CIOS PONIŻEJ PASA, ENTOURAGE, STRETCH, CYKORIA, BREW, HIPERNAPĘD, PODYPLOMÓWKA, KONFIGURACJA, KSIĄŻĘ, ZDANIE, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, PRAKTYCZNOŚĆ, WSPÓLNY ZASÓB, ZJAWISKO NATURALNE, MAJSTERSZTYK, ŻYŁKA, PRZYTOMNOŚĆ, REGENERACJA, SZATANIZM, SKAJLAJT, ZADANIE, TREGGINSY, BEZROBOCIE SEZONOWE, NASYCALNIA, PROBLEM, BEFKA, REAKTOR, BRUKSELA, PSZCZOŁY WŁAŚCIWE, GLIKOPEPTYD, CZYRAK GROMADNY, MISKA, KONCERT, MENU, URWANIE GŁOWY, MATERIAŁ JĄDROWY, BAŁWOCHWALSTWO, WSZYSTKOŻERCA, FILAMENT, AKLIMATYZACJA, GRUSZKA, ATMOSFERA, ZBOŻE OZIME, PISMO RYSUNKOWE, ODCINEK, TWIERDZENIE, AEDICULA, KAMIEŃ MILOWY, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, KRAWĘDŹ GRAFU, DAWNE PAŃSTWO, DELIKATNOŚĆ, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, HYDRA, SPRAWDZIAN, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, INTEL, KLISZA, NEUROCHEMIA, BUŁCZARKA, CHŁYST, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, PERFORMANCE, KONCERT ŻYCZEŃ, LANDARA, MENU, PROBLEM DELIJSKI, WYTRAWERSOWANIE, TRAKT, CHOROBA HORTONA, CHARAKTERYSTYKA, SUBTELNOŚĆ, ZAGRYWKA, SUCHY PROWIANT, BUFOR, ODSTĘP, EKSPLOATATOR, DIAPSYDY, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, APOSTATA, ZGRYWA, WZORZEC UMOWNY, KARMA, INKRETYNA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, CEDUŁA, DZBANEK DO KAWY, NARCIARSTWO KLASYCZNE, SNIFFER, WCINKA, AZYL DYPLOMATYCZNY, BLASZKA, CYNAMON, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, GWAJAK, WYWROTNOŚĆ, BANK GENÓW, PRAWA MIEJSKIE, ANTYLOPA NIEBIESKA, PRZEWODZIK, DOŚWIADCZENIE, LEŚNY DZIADEK, ZGRYW, CUKIER LODOWY, MELODYJNOŚĆ, DOBRO PRAWNE, NEUROLINGWISTYKA, APARAT ARTYKULACYJNY, PÓŁDIABLĘ, ZRZYNKA, TYPOGRAFIA, KLASTER GENÓW, SYNONIMIA CAŁKOWITA, CZESKOŚĆ, ZGRZEWKA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PRZEPLOTNIA, TWIERDZENIE REESA, ATOMOWOŚĆ, PANICZĄTKO, PODKÓWKA, PALIUM, BIEGUN, MIERNIKOWCOWATE, SITO MOLEKULARNE, GRAFFITI, RUCHY TALASOGENICZNE, DOBRO PUBLICZNE, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, DOBRO PODSTAWOWE, DIPLOPIA, PRZYWIDZENIE, SZUFLODZIOBKI, KOSZT ALTERNATYWNY, NAPIĘCIE DOTYKOWE, KRZYWA POPYTU, SERNIK, RAUIZUCHY, PIŻMAK, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, ZGAGA, FABRYKATOR, KLESZCZE, PRZYBLIŻENIE, KSIĘGA PARAFIALNA, POŻAR, CIŚNIENIE KRWI, GARBATE SZCZĘŚCIE, DIASTEREOIZOMER, OWODNIOWCE, URWIS, TECHNIKA ANALOGOWA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, PANICZĄTKO, POŁABSKI, ZAPRZĄG, AMBA, PIŻMOSZCZUR, HYDROFOR, CZYSTA ALEKSJA, TAJNE SŁUŻBY, MIĘSO, POPOVER, KOŁO SEGNERA, EXTRAKLASA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, JAKOŚĆ, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, WANIENECZKA, BAKTERIA BRODAWKOWA, KOMPOZYCJA SZOPKOWA, SYLOGIZM, PRZEDŚWIT, AGRESOR, KORZENIONÓŻKI, NACZYNIAK, ALIENACJA, RYZYKO KONWERSJI, PODPINKA, ONE-LINER, WYCINANKA, WYRÓWNANIE, CIERLICA, MYRMEKOFIL, RYGIEL, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, TEATR, SUBTELNOŚĆ, STYLIZACJA, PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO, BODAK, DECENTRALIZACJA, NIERÓWNOŚĆ, PAREJAZAURY, SZYBKOZŁĄCZE, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, JEZIORO POLIHUMUSOWE, OGNISKO, TUBKA, DZIAŁO HARPUNNICZE, TEMACIK, ROŚLINA POŻYTKOWA, TRANSPONDER, ZDANIE ZŁOŻONE, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, ZEW, ZEGAR ELEKTRONICZNY, MAGISTER, SUPERKONTO, PRZEPOWIEDNIA, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, POGROBOWIEC, KONEWKA, WŁÓKNO SZTUCZNE, ZABÓR, PRAWA CZŁOWIEKA, NUMER ROZLICZENIOWY, ASTRONOMIA, EUFONIA, MYSZORYJKI, ŁUGOWNICA, WIDOWISKO, BAKTERIA KORZENIOWA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, FAJERWERKI, RÓWNANIE RÓWNOWAŻNE, ALLEGRETTO, KOSZTY PRACY, SOBACZY LOS, PRAWO JOULE'A, TECHNOKRATA, PRZECIWNIK, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, WOREK, KASK WSPINACZKOWY, DYSRUPCJA, STAND-UP, WYBORY POŚREDNIE, WJAZD, ZARODZIEC OWALNY, SERIA, JAM, POŻAREK, KURDUPLOWATOŚĆ, TAUTOLOGIA, PLEBISCYT, DOMENA PUBLICZNA, MAJĄTEK, PASZA, SAMOUPROWADZENIE, KOŁA, AUTODESTRUKCJA, UKŁAD WIELOKROTNY, WSPÓLNOTA, WZORZEC ANALITYCZNY, RYNEK TERMINOWY, ŹREBAK, DRABINA, ŚWIĘTA, CZERWONA NOC, DANE WRAŻLIWE, AGREGATY PIENIĘŻNE, MARMOLADA, CHUDOŚĆ, SIŁA WYŻSZA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, IDIOM, CZERPADŁO POJEMNIKOWE, SZCZUR PIŻMOWY, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, PODCIEP, KANAŁOPATIA, KRZAKÓWKI, ZAWŁOKI, KOMÓRECZKA, WIDZENIE PERYFERYJNE, ADRIATYK, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, KURATOR, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, SUBSKRYPCJA, KIELICH, PRZERWANIE, SSANIE, KOKOSZKA, WĄSKOŚĆ, CHOMĄTO, BUDOWNICTWO CZYNSZOWE, OBIEKT MOSTOWY, ZŁOTY CIELEC, ?KISZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.271 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROBLEM, KWESTIA, ZAGADNIENIE, KTÓRE TRZEBA PRZEMYŚLEĆ I ROZWIĄZAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROBLEM, KWESTIA, ZAGADNIENIE, KTÓRE TRZEBA PRZEMYŚLEĆ I ROZWIĄZAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAGWOZDKA problem, kwestia, zagadnienie, które trzeba przemyśleć i rozwiązać (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAGWOZDKA
problem, kwestia, zagadnienie, które trzeba przemyśleć i rozwiązać (na 9 lit.).

Oprócz PROBLEM, KWESTIA, ZAGADNIENIE, KTÓRE TRZEBA PRZEMYŚLEĆ I ROZWIĄZAĆ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - PROBLEM, KWESTIA, ZAGADNIENIE, KTÓRE TRZEBA PRZEMYŚLEĆ I ROZWIĄZAĆ. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x