DROBNE PRZESTĘPSTWO, CZĘSTO DOTYCZĄCE WYŻSZYCH SFER LUB OSÓB ZAUFANIA PUBLICZNEGO, KTÓRE MA POTENCJAŁ MEDIALNY; NIEWIELKA AFERA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AFERKA to:

drobne przestępstwo, często dotyczące wyższych sfer lub osób zaufania publicznego, które ma potencjał medialny; niewielka afera (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AFERKA

AFERKA to:

niewielkie (lub określanie ironicznie) zdarzenie negatywnie lub niejednoznacznie oceniane społecznie, o potencjale medialnym i sile oddziaływania społecznego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROBNE PRZESTĘPSTWO, CZĘSTO DOTYCZĄCE WYŻSZYCH SFER LUB OSÓB ZAUFANIA PUBLICZNEGO, KTÓRE MA POTENCJAŁ MEDIALNY; NIEWIELKA AFERA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.624

KONWIKT, HORMON, MINIATURA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, MALATURA, DWÓJNIK, MELDUNEK, LEW, SIARKA POPIOŁOWA, KLIENT, TECHNIKA GRAFICZNA, UKŁAD FIZYCZNY, KOPROFIL, TERAPIA, OGIEŃ, PIÓROSZ PIERZASTY, RZUT BERETEM, OBRÓT, WOTUM NIEUFNOŚCI, TAMBURMAJOR, ANKUS, PARKIET, ZASUWA, KOPIA, WÓZKOWY, MOC, PODKÓWECZKA, PĘCHERZYCA, PRAWO MURPHY'EGO, PIERWOTNIAK, DEPILACJA, OGNISKO, PĄKLE, PLEŚNIAK, TRZYDZIESTKA, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, LAMPROFIR, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, PAUTSCH, DZBANEK, KURS, WSPOMINKI, ŁAWA KOMINIARSKA, GALERIA, OSKARŻENIE PUBLICZNE, ELEMENT, WOJEWODA, KONWENT, ZAKŁADKA, REGULARNOŚĆ, LAMERSTWO, WIECHA, MUTACJA ZMIANY SENSU, DMUCHAWKA, BOKS GARAŻOWY, KOALICJANT, OMAR, KONIUNKCJA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, CZTERDZIESTKA, OWOC, FEERIA, ŚCIÓŁKOWANIE, ARCHEOLOGIA, MIKROMIERZ, BUTERSZNIT, PIKNOMETR, GAD, SKRZYDŁO, CIS, RÓŻOWIEC BIAŁY, SIEDEMNASTKA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KONSUMENT, DOMENA PUBLICZNA, KRYZYS WALUTOWY, CUGANT, WSPOMAGACZ, EGZORCYZM, ZDANIE ZŁOŻONE, MŁYNOWY, KORYTKO, SAMOLOT BOMBOWY, KOORDYNAT, RYNKA, KOPANINA, ZNAK, KOLEBKA, GEEK, PLAN PRZESTRZENNY, PIANKA, OZOREK, TERAPIA WSTRZĄSOWA, OBRZĘK, CHAMPION, OKRĘT DOZOROWY, ZABIEG KOSMETYCZNY, WIGILIA, SALWINIA PODŁUŻNA, SKANSEN, METODA KARTOGRAMU, LODOWICA, SUPERKOBIETA, DOROBEK, SIEĆ, ADORACJA, LIST PRZEWODNI, ZNAK MUZYCZNY, BIBLIOTEKA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, KOLARKI, GRZYB, CIEKAWSKI, RUTENIZACJA, STEREOTAKSJA, DODATEK MOTYWACYJNY, PACHNOTKA UPRAWNA, EGIDA, WYTRAWERSOWANIE, STARTER, ZWALISTOŚĆ, MŁODZI, ALTERNATYWA, SYNDETIKON, KASZUBSKI, JAN, SZMATKA, DRUK, IZOTERMIA, CUDACZEK, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, BŁONICA GARDŁA, HELIOFIZYKA, WŁASNOŚĆ, DETAL, WTRYSK, PADWAN, ŻOŁĄDKÓWKA, GRZBIET, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, WYDATKI, WYROCZNIA, WRZASKLIWOŚĆ, TEKST, MAGAZYN, ZATRUDNIENIE, MARTWOTA, PRACA DOMOWA, PLIK DŹWIĘKOWY, PŁUCZKA WIERTNICZA, SKŁADAK, KRUCHTA, METAL NIEŻELAZNY, IRANISTAN, FLAGRUM, NUKLEOZYD, PLAMA, BAŁWOCHWALSTWO, TEREN ZIELONY, SZTUKA PASYJNA, PRZEPADEK, BAKTERIA BRODAWKOWA, DYSFUNKCJA SEKSUALNA, BYK, KRAJE KOMUNISTYCZNE, LUZAK, WIZERUNEK, PRAŻMO, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, PROSTYTUTKA, KOŃ ARABSKI, SPIS LUDNOŚCI, TKAŃCOWATE, JORDAN, BLOKADA EKONOMICZNA, KAWALER, PASZTET, KAPTUR, MAKSIMUM, BIAŁORUSZCZYZNA, WYSEPKA, KAŁMUK, SZCZUR TUNELOWY, PARTIA, HEADHUNTER, SSANIE, CZWÓRKA, ICHTIOZAURY, CZEREP, NACIEK JASKINIOWY, PIEPRZ CZERWONY, ORGAN RENTOWY, MODA, WERSJA BETA, MONARCHIA ELEKCYJNA, HELMINTOLOGIA, BURDA, KOSMYK, CIĄG TECHNOLOGICZNY, USKOK, TROP, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, DEMOLUDY, KOLET, FICZER, NIESPORCZAK, INTERMEZZO, PEONIA, UMOWA ADHEZYJNA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, GŁOWNIA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, GLORIETA, ESENCJA, TATAR, LAPARENTOZAUR, PERSPEKTYWA, BIURO PARLAMENTARNE, KAPITALISTA, DIAPSYDY, OFICER FLAGOWY, SCHEDA, AKCJA, JAD PSZCZELI, FESTON, TŁUMIK, PROCES DECYZYJNY, WIGILIA, POWŁOKA GALWANICZNA, CZYŚCIOSZKA, OBRÓŻKA, NASZ CZŁOWIEK, KSIĄŻĄTKO, DZIESIĘCINA, BANIALUKA, ABSOLUT, SIEDEMDZIESIĄTKA, CZERWONOSKÓRY, TARTYNKA, EDYKUŁA, NOTOWANIE, RZUT, TRANSPORTÓWKA, ZAŚCIANEK, PANDANOWIEC, SZASZŁYK, ALTERNATA, KALANDER, JEDNOSTKA ALOKACJI, POPARZENIE, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, ŁĘG, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, KOCIOŁ WIROWY, DWUDZIESTKA, AMONIACZEK, ARTYSTA, WSPANIAŁOŚĆ, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ZWYCZAJ LUDOWY, ŻYWIOŁOWOŚĆ, NEOFITYZM, STAN NADZWYCZAJNY, PRZYSTOSOWANIE, MELANIZM, SOMATYZACJA, PISECZNICZKA, BOROWIKOWA, HAFCIARSTWO, WEKTOR JEDNOSTKOWY, KLEJ, PRZEGRYZEK, KANAŁY, BATAGUROWATE, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KANAŁ, MUSZKA, TEREN, KONWERGENCJA, SMARKUL, INTERMEZZO, BOB, DYWERGENCJA, BARWY NARODOWE, PANI, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, PEMNIKAN, MIESZANIEC, PROMIEŃ, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, DANIE ARBUZA, KANEFORA, PATENA, MASZYNA ENERGETYCZNA, MAGAZYN, ZEFIR, PŁYTKA POSADZKOWA, ?NAZWA RODOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.624 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DROBNE PRZESTĘPSTWO, CZĘSTO DOTYCZĄCE WYŻSZYCH SFER LUB OSÓB ZAUFANIA PUBLICZNEGO, KTÓRE MA POTENCJAŁ MEDIALNY; NIEWIELKA AFERA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DROBNE PRZESTĘPSTWO, CZĘSTO DOTYCZĄCE WYŻSZYCH SFER LUB OSÓB ZAUFANIA PUBLICZNEGO, KTÓRE MA POTENCJAŁ MEDIALNY; NIEWIELKA AFERA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AFERKA drobne przestępstwo, często dotyczące wyższych sfer lub osób zaufania publicznego, które ma potencjał medialny; niewielka afera (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AFERKA
drobne przestępstwo, często dotyczące wyższych sfer lub osób zaufania publicznego, które ma potencjał medialny; niewielka afera (na 6 lit.).

Oprócz DROBNE PRZESTĘPSTWO, CZĘSTO DOTYCZĄCE WYŻSZYCH SFER LUB OSÓB ZAUFANIA PUBLICZNEGO, KTÓRE MA POTENCJAŁ MEDIALNY; NIEWIELKA AFERA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - DROBNE PRZESTĘPSTWO, CZĘSTO DOTYCZĄCE WYŻSZYCH SFER LUB OSÓB ZAUFANIA PUBLICZNEGO, KTÓRE MA POTENCJAŁ MEDIALNY; NIEWIELKA AFERA. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x