Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DROBNE PRZESTĘPSTWO, CZĘSTO DOTYCZĄCE WYŻSZYCH SFER LUB OSÓB ZAUFANIA PUBLICZNEGO, KTÓRE MA POTENCJAŁ MEDIALNY; NIEWIELKA AFERA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AFERKA to:

drobne przestępstwo, często dotyczące wyższych sfer lub osób zaufania publicznego, które ma potencjał medialny; niewielka afera (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AFERKA

AFERKA to:

niewielkie (lub określanie ironicznie) zdarzenie negatywnie lub niejednoznacznie oceniane społecznie, o potencjale medialnym i sile oddziaływania społecznego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DROBNE PRZESTĘPSTWO, CZĘSTO DOTYCZĄCE WYŻSZYCH SFER LUB OSÓB ZAUFANIA PUBLICZNEGO, KTÓRE MA POTENCJAŁ MEDIALNY; NIEWIELKA AFERA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.988

WIDELEC, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, KUSKUS, JOGURT, BAT, LAMA, KORD, BOMBIARZ, OSTRY BRZUCH, JEDNOSTKA, OŚWIECICIEL, NIEUMARŁY, TANGO, BUTWA, ARMATOR, ANGSTROM, FIRMANCTWO, STARE MIASTO, LICHWA, PAS, JĘZYK, REKUPERATOR CIEPŁA, STAN CYWILNY, WERBENA, KLESZCZE, IZBA, KRUŻA, BAT, KATAKUMBY, PUSTAK STROPOWY, SOLO, SPADOCHRON HAMUJĄCY, BAZA LOKALOWA, DZIENNIKARZ, DANE WRAŻLIWE, APOLOGETYK, ROLADA, TEORIA INFORMACJI, WYSTĘPOWANIE, KLER, OKRĘŻNOŚĆ, SZKARADA, BETONOWE BUTY, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, ARMARIA, MAŁPA OGONIASTA, INTERNACJONAŁ, CZOŁÓWKA, MAGIERKA, METAJĘZYKOWOŚĆ, MOTET, ZAKON SZPITALNY, SZPITAL PSYCHIATRYCZNY, RUTENIZACJA, FUNT-SIŁA, DYL, ZAKŁAD PRACY, GALERIA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, KOSZÓWKI, PŁUCZKA, ODPOWIEDŹ, NACZYNIE OZDOBNE, PUNKT ASEKURACYJNY, WERSET, REJESTR HANDLOWY, ZBAWCZYNI, KOMORA MINOWA, ŚWIĘTA, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, TREPANG, LAPIS-LAZULI, GŁOWNIA, PESTYCYD, PŁÓD, GŁUCHY TELEFON, EOZYNOFIL, OPONENT, MIERZEJA, ZASTRZALIN, ZBLIŻENIE, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, ZATRUDNIENIE, KSIĘŻUNIO, ZBOCZENIEC, PLACYK, OSIEMDZIESIĄTKA, DOBRA POŚREDNIE, DMUCHAWA, PAPROĆ WODNA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, NALEWAK, ŻURNALISTA, ZAPRAWA, PĄKLE, GORZKI RYDZEK, SŁODYCZ, BALET, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, BRZYDOTA, KONOTACJA, REWALIDACJA, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, NEORENESANS, SKRZYNIA, WSPARCIE FINANSOWE, KASETOWIEC, BUDAPESZTAŃCZYK, ŻUBR WĘGIERSKI, PROM TOWAROWO-PASAŻERSKI, BLIZENKA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, MORDOKLEJKA, OKSYDAZA, JACHT, FREGATA ŻAGLOWA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, LINIA BRZEGOWA, ŻYDOWSKOŚĆ, DZIEGCIARZ, PLIK GRAFICZNY, BALONET, ODSYŁACZ, PALEC, POZYCJA, KONFEKCJA, KOTLINA, MELUZYNA, ASTEROIDA, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, FIOLET GORYCZKI, KUPNO, PTASZEK, TAKT, NAPPA, CYFOMANDRA, PRZESMYK, SAMOZAGŁADA, KILOMETR, DOMOKRĄŻCA, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, JAZGOT, ODDZIAŁ WYDZIELONY, OGNISKO WULKANICZNE, ENDOCENTRYZM, GAZELA KRÓLOWEJ SABY, ESPRESSO, NIKIELINA, TWIERDZENIE CEVY, KET, EMBRIOGENIA, HALOGENEK ALKILOWY, POGROM, ARONIÓWKA, SUBLITORAL, WADA DREWNA, ABRAZJA, POTENCJAŁ BŁONOWY, POCIĄGNIĘCIE, PRĄD INDUKCYJNY, ZAMSZ, ZALEW, DROGA, ESPRINGOLA, UCHODŹSTWO, WARUNEK, AMEBA, NAMIAR, WOJEWODA, FETYSZYZM, SAGA, PAS, DZIANET, BETON, MANELE, WIZERUNEK, TYRAŃSTWO, PRZEKUPSTWO, ZAWIKŁANIE, MŁAKA, BEKON, MERZYK OBRZEŻONY, TYNK, BAMBO, HALMA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, GENERACJA ROZPROSZONA, TERMOMETR RNA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, TRIO, PARAFRAZA, STARA WIARA, SERYJNY MORDERCA, ZRAZÓWKA, PIŻMAK, METODA DELFICKA, PODPINKA, ZERÓWKA, KSIĄŻKA KUCHARSKA, OWODNIOWCE, USTĘP, PASCAL, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, FORMANT, ESTER, STOPKA, PODSTAWA PROGRAMOWA, ZBÓJCA, BULIONÓWKA, KUPON, OFERTA WARIANTOWA, MARAZM, DIAGRAM FAZOWY, WZORZEC UMOWNY, PRZYSPIESZENIE, KRYJÓWKA, LEKARSTWO, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, PALPACJA, SPRAWNOŚĆ, WYDAWNICTWO, POLIGYNANDRIA, PUNKT KARNY, ANASTOMOZA, AWANTURA, WĄSONOGI, KATALIZA, PAMIĄTKA, TŁO, SPRAWIEDLIWOŚĆ POZIOMA, PIWNICZKA, ZEBRA, SOFCIK, ŻÓŁWIE, PROFITENT, PRAKTYKA, ZABUDOWANIE, PIEGUSEK, TIUL, TRANSFERAZA, CHRUŚCIK, AWARIA, ATRIUM, SPOJLER, PRÓCHNICZEK, BOCZNIK, HULAJDUSZA, JĘDZA, SYLWETA, IGRASZKA SŁOWNA, GIPSATURA, CYRK LODOWCOWY, ANTYDOGMATYZM, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, SIŁA, ANTROPOZOONOZA, PRZĘDZA, MITENKI, WARKOCZ, BARAN, MEDYCYNA REGENERACYJNA, SKRZYDŁO, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, KOSZYCZEK, KLASTER PRZEMYSŁOWY, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, TOALETA, ADRIATYK, ZIELE, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, DWORZANIN, PADDLE, PRODUKT GLOBALNY, ZEGAR WIEŻOWY, KAWOWIEC, OKRES ZALICZALNY, PATYK, NERECZNICA, OKRĘT DOZOROWY, IMPULS, PODPINKA, ESPARTO, SOK, MIZUNA, DEFLEKTOR, PRZESTĘPNOŚĆ, MASZOPERIA, EGZEKUTYWA, OWICYD, GNATARZ, INSTYTUCJA KREDYTOWA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, USZAK, KIEŁBASA WYBORCZA, JOB, PAPIER WELINOWY, CYKL KOMÓRKOWY, PRZEJEMCA, ETYKIETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.988 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: drobne przestępstwo, często dotyczące wyższych sfer lub osób zaufania publicznego, które ma potencjał medialny; niewielka afera, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DROBNE PRZESTĘPSTWO, CZĘSTO DOTYCZĄCE WYŻSZYCH SFER LUB OSÓB ZAUFANIA PUBLICZNEGO, KTÓRE MA POTENCJAŁ MEDIALNY; NIEWIELKA AFERA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
aferka, drobne przestępstwo, często dotyczące wyższych sfer lub osób zaufania publicznego, które ma potencjał medialny; niewielka afera (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AFERKA
drobne przestępstwo, często dotyczące wyższych sfer lub osób zaufania publicznego, które ma potencjał medialny; niewielka afera (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x