RODZAJ URZĄDZENIA MEDYCZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCE TRANSPORTOWANIE CHOREGO LUB RANNEGO W POZYCJI LEŻĄCEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOSZE to:

rodzaj urządzenia medycznego, umożliwiające transportowanie chorego lub rannego w pozycji leżącej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NOSZE

NOSZE to:

na nich ranny (na 5 lit.)NOSZE to:

niezbędne w erce (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ URZĄDZENIA MEDYCZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCE TRANSPORTOWANIE CHOREGO LUB RANNEGO W POZYCJI LEŻĄCEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.180

ŁODRANIT, MODZEL, STALLA, NIEWYDOLNOŚĆ, RAJTUZY, PŁOŻYMERZYK, NIEBIOSY, DZIABA, TYMPAN, PANNUS, SKORPENY, DESPOTYZM, ZEPPELIN, DMUCHAWKA, PRZYTULIA, GRÓDŹ, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, POSZYCIE KARAWELOWE, TWARZYCZKA, TERYNA, RAJZBRET, LIST PASTERSKI, HERMA, STROICZKOWE, ZŁOTOWŁOS, GWINT POCIĄGOWY, ESENCJA, WYMIANA, POTWÓR, WYROCZNIA, CIAŁO, DŻUNGLA, PIKADA, ODBIJACZ, PULARES, BOSTON, WAGA, LIMNIGRAF, ALEKTROZAUR, MAJĄTEK, PODUSZKA BERLIŃSKA, ROGATEK, MONOPOL, EGIDA, WYPALENISKO, KREDKA, DZIWKARZ, REKLAMA PORÓWNAWCZA, KOLIGACJA, DINHEIROZAUR, PSYCHODELICZNOŚĆ, GWASZ, TRAWA MORSKA, STADIONIK, SZYPSZYNIEC, PIONIER, ABORDAŻ, KONGREGACJA, WSPÓŁRZĄDCA, ARGENTYNA, BENGALSKI OGIEŃ, ARTYKUŁ, MAKSIMUM, APARTAMENT, ASYNCHRONIZM, CZARKA, NIEZRĘCZNOŚĆ, HALBA, OBRĘCZ, CYKLON, POCHUTNIK, ZABAWKA, ZIELONI, KANTYLENA, KABOTAŻ, DOSTATEK, ZWAŁ, ATAK RAKIETOWY, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, GNIOT, LITEWSKI, KOLA, PRYSIUDY, PRZEWIDYWANIE, GLONY ZŁOCISTE, LIST KREDYTOWY, PANEL, SKAŁA, KAPUŚCIANA GŁOWA, REWANŻ, GOŚĆ, POWŁOCZNIK, PEDERPES, SZYJA, PODRZUT, OLEJ, STADION, SUBSTYTUCJA, WARTOŚĆ MODALNA, MISKA KLOZETOWA, ATLAZAUR, BECZKA PROCHU, ZABIEG, MLEKO, PŁONNIK, ZAPOTRZEBOWANIE, POGODNOŚĆ, WAŁ, KOŁACZ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, GARKUCHNIA, ADAPTACJA, BAJOS, STORYTELLING, LEGISLATYWA, CIĘŻKA DUPA, DRUŻYNA, OGIEŃ KRZYŻOWY, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, DOLMAN, PROMIENNIK, PIGWA, WIATR KATABATYCZNY, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, KASK WSPINACZKOWY, SUPERKOMBINACJA, POWIEŚĆ SCI-FI, ZACZESKA, OPERATOR, DEZERCJA, WYBRYK NATURY, BŁOTNIAK, PROCES, SKRAJNIK DZIOBOWY, UKŁAD CYFROWY, GIZARMA, JAPOŃSKI, PAPA TERMOZGRZEWALNA, WIZYTÓWKA, LUBASZKA, SZCZUDŁO, ZAPŁOTKI, BIEGUN, KARABINIER, DRAGA, SZAROWIPTERYKS, HANGAR, ARANŻACJA, KONFEDERACJA KANADY, HARCAP, KRYJÓWKA, DYSONANS, PROGRAM UŻYTKOWY, BRYKLA, BERGAMOTKA, GUMBAD, TEST PŁATKOWY, MISO, CUDOTWÓR, FORMACJA SKALNA, CHLEBOWIEC, CZARNA KARTKA, BRUNAT BISMARCKA, ATAWIZM, TUTOR, NARTOW, FAWORYTY, KRAJE, GRA MMORPG, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, LIPOLIZA, CZARA, WĘZEŁ, PRZEWROTKA, CELUROID, PIENIĄDZ LOKALNY, WPADKA, TRYB, MIEJSCE, SKALA, PAMIĘĆ GÓRNA, REPUTACJA, IDIOSYNKRAZJA, ŁAMANY DACH POLSKI, SEKSTET, WIR PYŁOWY, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, BĄK AMERYKAŃSKI, BAZYLIKA WIĘKSZA, BEZWODNIK, BOBROSZCZURY, OBSŁUGA, KIJEK, RĄB, STARA WIARA, DACH ŁAMANY, WARIATKA, SOS, ŚLĄSKOŚĆ, MEM, BRAMOWNICA, BĄK, DOM REKOLEKCYJNY, TYSIĄC, GATUNEK, SITNICZKA SZCZECINOWATA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, ŁUPIEŻ PSTRY, MIĘKISZ SPICHRZOWY, PIĘCIOZŁOTÓWKA, AŻUR, GLORIA, ZANIECZYSZCZENIE, BAGNICA, GEOFIT CEBULOWY, GROCH CUKROWY, KOMPENSACJA, RURA CROOKESA, SPOJRZENIE, LUSTRO, SAUNAMISTRZ, WOKALIZA, RYKSZA, MONKONOZAUR, BOMBERKA, PAŃSZCZYZNA, PUZANEK, KREDENS, SZEJK, KARBONATYT, PIECZEŃ, ZIEMNIAKI, PORCELANA STOŁOWA, STANDING FINANSOWY, ZGNIŁKI, WIĄZADŁO, ŁOPATONOS, BALON, OTĘPIENIE, PALIA, KLINIEC, KAMPUS, KANEFORA, KOLEKTOR, FONDUE, ANTOLOGIA, PALEOPTERYKS, SALTO, SZARAŃCZYN, DYWIZJA, KOŻUSZYSKO, WAMS, GARMAŻERNIA, BASKINKA, DNO KWIATOWE, WARTOWNIA, WŁADZUCHNA, ETIUDA, PRZESŁONA MIGAWKOWA, SKÓRZAK, KOSMATKA BLADA, KLIKOWOŚĆ, CZŁON OKREŚLANY, POLIFONIA, DZIEŁO OTWARTE, MIESZARKA, BĄBELKI, RYNNA, HIPOTEKA, PRZYBYTEK, SOPLENIEC, ARTYLERIA JĄDROWA, WĘGAR, KOPUŁKA, NURZANIEC, NUCZA, ANARCHIA, PODBIERACZ, POZŁOTNICTWO, IPSYLON, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, SEKRECJA, CZEP, AUTOTERAPIA, PISTACJA, PUNKT, SPUSZCZANIE, STACJA, HIPNOTERAPIA, LĘK, MORTADELA, MARUDER, FORMA, ASD, DAWCZYNI, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, KILOBAJT, ?MATRYCA STRUKTURALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.180 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ URZĄDZENIA MEDYCZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCE TRANSPORTOWANIE CHOREGO LUB RANNEGO W POZYCJI LEŻĄCEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ URZĄDZENIA MEDYCZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCE TRANSPORTOWANIE CHOREGO LUB RANNEGO W POZYCJI LEŻĄCEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOSZE rodzaj urządzenia medycznego, umożliwiające transportowanie chorego lub rannego w pozycji leżącej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOSZE
rodzaj urządzenia medycznego, umożliwiające transportowanie chorego lub rannego w pozycji leżącej (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ URZĄDZENIA MEDYCZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCE TRANSPORTOWANIE CHOREGO LUB RANNEGO W POZYCJI LEŻĄCEJ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - RODZAJ URZĄDZENIA MEDYCZNEGO, UMOŻLIWIAJĄCE TRANSPORTOWANIE CHOREGO LUB RANNEGO W POZYCJI LEŻĄCEJ. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast