URZĄDZENIE ROZRUCHOWE W SPALINOWYCH SILNIKACH GAŹNIKOWYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WZBOGACENIE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ, KTÓRA JEST PODAWANA DO KOMORY SPALANIA W MOMENCIE URUCHOMIENIA ZIMNEGO SILNIKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SSANIE to:

urządzenie rozruchowe w spalinowych silnikach gaźnikowych, umożliwiające wzbogacenie mieszanki paliwowo-powietrznej, która jest podawana do komory spalania w momencie uruchomienia zimnego silnika (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SSANIE

SSANIE to:

ruszanie ustami i językiem, które umożliwia utrzymanie w ustach jakiegoś przedmiotu (np. smoczka niemowlęcego) (na 6 lit.)SSANIE to:

wciąganie jakiejś substancji poprzez wytworzenie siły ssącej (na 6 lit.)SSANIE to:

picie poprzez wydobywanie płynu przez rurkę (słomkę) przy pomocy odpowiedniego ruchu ust i języka (na 6 lit.)SSANIE to:

picie płynu z pojemnika poprzez wyciąganie go odpowiednio ułożonymi i poruszanymi ustami (na 6 lit.)SSANIE to:

rozpuszczanie czegoś jadalnego (np. cukierka lub tabletki) przy pomocy śliny poprzez trzymanie tego w ustach (na 6 lit.)SSANIE to:

napełnianie cylindra świeżym ładunkiem pod działaniem podciśnienia wywołanego ruchem tłoka w cylindrze (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE ROZRUCHOWE W SPALINOWYCH SILNIKACH GAŹNIKOWYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WZBOGACENIE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ, KTÓRA JEST PODAWANA DO KOMORY SPALANIA W MOMENCIE URUCHOMIENIA ZIMNEGO SILNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.917

KIBELEK, ANGIOLOGIA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, SZCZEKACZ, PUNKT TRANSFEROWY, SEKSOWNOŚĆ, SUCHORYT, ADWOKAT DIABŁA, ANOMIA, POLE KARNE, JARZĄB GRECKI, STRATY MORALNE, CZUBEK, DIABELSKOŚĆ, KLEKOTKA, BRZEMIĘ, PUDŁO, LAMNOWATE, UT, CHORIJAMB, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, WARSTWA OZONOWA, POCHWALSKI, GOSPODYNI DOMOWA, RELACJA PRZECHODNIA, RZEKA, GARDA, LUZACKOŚĆ, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, KOLEKTOR, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, REDEMPTOR, GŁOS, SARNA, MASAJKA, REJESTRATOR, PRZEDMURZE, NIEDOJRZAŁOŚĆ, TRUTEŃ, AEROFON, BALERON, LAMPA WYŁADOWCZA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, DELFIN DŁUGONOSY, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, BUŁKA MONTOWA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, CATERING, WIŚNIÓWKA, WZORZEC, ELIPSOIDA ZIEMSKA, KONSERWACJA, SIMOLESTES, SKOCZNIA MAMUCIA, GRECKOŚĆ, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, SMAROWNICA, HURYSKA, SIŁY POWIETRZNE, KOŃ WIELKOPOLSKI, CELOWNIK, MODUŁ, CHOMIK, ŁOWCA TALENTÓW, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, MISJOLOGIA, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, POMAGACZ, GNIAZDO ZAWOROWE, LIDAR, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, TRUDNOŚĆ, KOMA, KOŚCIÓŁ UNICKI, WENTYLACJA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, KLAPA, FILTR POWIETRZA, JANUSZ, RZECZ RUCHOMA, DZIARSKOŚĆ, SNIFFER, KORYTO, SINOLOGIA, OBRONICIEL, RĘKAWEK, BON VIVEUR, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, PROTEKTOR, FILM KATASTROFICZNY, NOCEK WĄSATEK, WAFEL, MAGDYNO, ANTAŁ, PRASSAKI, OKAZJA, PRZESTARZAŁOŚĆ, NOTARIAT, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, GARDZIEL, KASZLAK, SPŁASZCZKOWATE, KRZTUSIEC, GRUPA TOPOLOGICZNA, PALENISKO RETORTOWE, BUJOWISKO, POWIEŚĆ MILICYJNA, APRIORYZM, MERITUM, WIRTUOZOSTWO, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, MARYJNOŚĆ, DIONIZYJSKOŚĆ, BALECIK, ŚCINACZ, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, ZAJOB, ZAPIS, NEUSTON, KLEKOTKA, MAGIA ADDYTYWNA, HAMULEC TAŚMOWY, WYDŁUŻALNIK, STARY WYŻERACZ, INSTRUMENT DREWNIANY, WĘZEŁ, STOPKA, PRZYBŁĘDA, KAPUSTA KISZONA, BUJAK, FASOLKA SZPARAGOWA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, POLITYKA, AZYL DYPLOMATYCZNY, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, APOLLIŃSKOŚĆ, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, STRAŻNIK, SMOK, ROZRZĄD, GOSPODARKA KOMUNALNA, LOKALIZATOR, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, LARYNGOLOGIA, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, WYWROTNICA, ZAPUSTY, REGRESJA PODATKOWA, GESTAPO, NAPINACZ, CEGŁA SUSZONA, TOPOLOGIA SZYNOWA, GARDEROBA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, REPREZENTACYJNOŚĆ, METODA AGLOMERACYJNA, BOJAŹŃ BOŻA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ŁĄCZNOŚĆ, USZATEK, DEVELOPER, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, DELIKATNOŚĆ, BROŃ MASZYNOWA, NARZECZONA, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, ZAPYCHACZ, TABLICA STEROWNICZA, WIATRÓWKA, SJENA PALONA, RÓWNANIE FUNKCYJNE, POSEŁ NIEZRZESZONY, BAŁAGUŁA, OBIEKT LINIOWY, STALÓWKA, SYMETRIA, RYBA, JEDYNE, FUNKCJONALIZM, SILNIK BOCZNIKOWY, MIĘKKIE SERCE, ZATRUDNIENIE, KANAŁ BURZOWY, KROK, PATOLOG SĄDOWY, GROMICIEL, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, AKTOR, NARZĘDZIE RZEMIEŚLNICZE, KADZIELNICA, ENERGIA, WTÓRNY ANALFABETA, PODCIŚNIENIE, UPRZEDMIOTOWIENIE, WYROŚL, RURA WYDECHOWA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ABISYŃSKI KLASYCZNY, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, ŁADOWANIE, ROŚLINA KWASOLUBNA, PIĘKNO, RONDELA, POWAŻNOŚĆ, MNICH, PÓŁSFERA, DYSTRYBUTOR, ANALFABETKA, LYGODIUM, NAROWISTOŚĆ, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, KLINGA, BIEDNY, PRECYZJA, METALOPROTEINA, MORUS, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, BETA TESTER, KETEN, KORELACJA KANONICZNA, PORZĄDNOŚĆ, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, MUŁ, GĘSTOŚĆ, NAPADZIOR, TABLICA, PARTNERKA, WANDAL, ANTYMONARCHISTA, PRZECIĘTNIACTWO, PODGRZEWACZ, CZYTELNICZKA, HOMO NOVUS, ZNANOŚĆ, RTS, REZERWA WALUTOWA, LUDEK, KREDKA WOSKOWA, PASTEWNIK, RESTART, KLĘK PROSTY, SPEKTAKL MUZYCZNY, CIENISTKA, STACJA, LUJ, REFRENISTKA, BIOFLAWONOID, UBOGI, PRAWO PUBLICZNE, GŁOS, MINESTRONE, PRAKTYCZNOŚĆ, FORMA PÓŁTORALINIOWA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, CHOROBA FRIEDREICHA, FEMINISTKA, KALCEOLARIA, KLIKER, PORZĄDEK, DOK, ŻEBRO, MOC ZNAMIONOWA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, EKSPRES KOLBOWY, PIJUS, WODOWSKAZ, ŚWIADOMOŚĆ, WEBINARIUM, RZEŹWOŚĆ, ENERGICZNOŚĆ, ŚREDNIOROLNY, WZIERNIK, AKADEMIA, EKSPARTNERKA, BUŁGARYSTYKA, HELIOFIZYKA, CZUWAK, BODZIEC BEZWARUNKOWY, WIĄŚLOWATE, SEKWENCJA PALINDROMOWA, NIEZBĘDNOŚĆ, KIFOZA, PODSIEĆ, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, MOC, BRUDNICA NIEPARKA, SINUS, CYPRYSIK GROSZKOWY, RAFA, BASEN, DRZEWO, ETIOPSKI KLASYCZNY, INWESTYCJA, SZTUBACKOŚĆ, FILM HISTORYCZNY, ?AZJATYCKI TYGRYS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.917 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE W SPALINOWYCH SILNIKACH GAŹNIKOWYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WZBOGACENIE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ, KTÓRA JEST PODAWANA DO KOMORY SPALANIA W MOMENCIE URUCHOMIENIA ZIMNEGO SILNIKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE ROZRUCHOWE W SPALINOWYCH SILNIKACH GAŹNIKOWYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WZBOGACENIE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ, KTÓRA JEST PODAWANA DO KOMORY SPALANIA W MOMENCIE URUCHOMIENIA ZIMNEGO SILNIKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SSANIE urządzenie rozruchowe w spalinowych silnikach gaźnikowych, umożliwiające wzbogacenie mieszanki paliwowo-powietrznej, która jest podawana do komory spalania w momencie uruchomienia zimnego silnika (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SSANIE
urządzenie rozruchowe w spalinowych silnikach gaźnikowych, umożliwiające wzbogacenie mieszanki paliwowo-powietrznej, która jest podawana do komory spalania w momencie uruchomienia zimnego silnika (na 6 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE ROZRUCHOWE W SPALINOWYCH SILNIKACH GAŹNIKOWYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WZBOGACENIE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ, KTÓRA JEST PODAWANA DO KOMORY SPALANIA W MOMENCIE URUCHOMIENIA ZIMNEGO SILNIKA sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - URZĄDZENIE ROZRUCHOWE W SPALINOWYCH SILNIKACH GAŹNIKOWYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WZBOGACENIE MIESZANKI PALIWOWO-POWIETRZNEJ, KTÓRA JEST PODAWANA DO KOMORY SPALANIA W MOMENCIE URUCHOMIENIA ZIMNEGO SILNIKA. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast