ZWIĄZEK MIĘDZY WYRAZAMI W ZDANIU, W KTÓRYM PRZYPADEK WYRAZU PODRZĘDNEGO JEST ZALEŻNY OD PRZYPADKA WYRAZU NADRZĘDNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKŁADNIA RZĄDU to:

związek między wyrazami w zdaniu, w którym przypadek wyrazu podrzędnego jest zależny od przypadka wyrazu nadrzędnego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK MIĘDZY WYRAZAMI W ZDANIU, W KTÓRYM PRZYPADEK WYRAZU PODRZĘDNEGO JEST ZALEŻNY OD PRZYPADKA WYRAZU NADRZĘDNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.938

ANALIZA LITERACKA, WYSPIARSKOŚĆ, WOSKOWATOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, BĘBEN MAGNETYCZNY, STRYJ, NATARCZYWOŚĆ, PIKNIK, PASSIVUM, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KOMPANIA WARTOWNICZA, SZTUKA KONCEPTUALNA, SINGIEL, TEMAT, DWUTLENEK WĘGLA, KLAWIATURA EKRANOWA, PUPILEK, EGZAMIN, PASJONAT, ORTOCENTRUM, MODRASZEK ALKON, KRAJ DWUJĘZYCZNY, CHWOŚCIK BURAKOWY, DZIAŁANIE, TOPSEL, HEDONIZM, BOMBA, PIŻMÓWKI, EUROLAND, GÓWNOZJAD, WYPAD, ADRES, PALMA, POCZUCIE WINY, PRZESTRZEŃ LINIOWA, SZMUGIEL, LOTNY FINISZ, TŁUSTE LATA, PSYCHOLOGIA, DAPSON, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, SYSTEM POZYCYJNY, SROGOŚĆ, KIERUNEK, WKŁUCIE CENTRALNE, UPOJNOŚĆ, AZOTEK BORU, PRACOHOLICZKA, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, PRACOHOLIK, WSTĘŻNICE, ŁACIŃSKOŚĆ, CZAS LAPUNOWA, JOGURCIK, INTENSJA, PROSCENIUM, BŁĘKITNA KREW, NOOBEK, NAUCZYCIEL MIANOWANY, NAMOLNOŚĆ, PANSEKSUALIZM, GODZIWOŚĆ, PAPROCIE, RACJONALIZM, DRAMAT GANGSTERSKI, PELHAM, POKOLENIE KANAPKOWE, FIGHTERKA, BLU-RAY DISC, PRZESMYK, KNAJPA, ANTYMONEK GLINU, CHŁAM, WF, MASZYNA TŁOKOWA, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, SZCZAWIAN, AUTONOMIA, IZOMORFIZM, BONGOSY, STARONORDYCKI, KŁĄB, AFERA ROZPORKOWA, ARCHEOLOGIA, ŻYCIE WIECZNE, MAJMA, INTERLUDIUM, ABISYŃSKI KLASYCZNY, MPA, DRASTYCZNOŚĆ, FILTR BARWNY, REPREZENTACYJNOŚĆ, PRZERWA ENERGETYCZNA, MŁODY, PORZĄDEK, KABOTAŻOWIEC, OBIEKT WESTCHNIEŃ, HARMONIJNOŚĆ, OBSKA, KOHABITACJA, ZWIĄZEK, ARKA PRZYMIERZA, STREFA HEADA, RELACJA ZWROTNA, ORLICA, NIELOTNOŚĆ, DZIEŃ REKTORSKI, POJEZIERZE, ELEKTROSTAT, SODA OCZYSZCZONA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ROMANS GOTYCKI, KOMERCJA, FUNKCJA AKTYWACJI, PŁAT, NIETYPOWOŚĆ, METABOLIT WTÓRNY, OBÓZ ZAGŁADY, ŁAPACZ, ŚRUBOWIEC, SPÓŁKA PUBLICZNA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, STYLING, ŚREDNIÓWKA MĘSKA, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, SZACHY CZTEROOSOBOWE, ODSŁONIĘCIE, RONNE, KANAŁ WENTYLACYJNY, PRZYGOTOWALNIA, GACEK SZARY, OBWISŁOŚĆ, RDZEŃ, DROGA APIJSKA, PIASECZNICA, KOREAŃSKI, POLIETER, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, KONFIGURACJA, LAMUS, TEREN ZAKRYTY, ASYSTENCJA, LISIURKA, DZIESIĄTKA, ABOLICJONISTA, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, POSIEDZENIE NIEJAWNE, POMPA STRUMIENIOWA, JESIOTR ROSYJSKI, ODPŁYW, POGROBOWISKO, OGRÓDEK, LOPOLIT, KWAS CHLOROGENOWY, FILOLOGIA POLSKA, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, WŁÓKNO SZTUCZNE, CENA SPRZEDAŻY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, AWUNKULAT, NAPĘD, AMINOPENICYLINA, BEZNADZIEJNOŚĆ, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, KLAWIK, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, REUMATYZM, KALIPSO, WIEK PRZEDEMERYTALNY, DOWÓD POŚREDNI, ISLAM, SAMORODNOŚĆ, NIELICZNOŚĆ, APEL, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, POLSKI, PEROKSYDAZA CHRZANOWA, SKRYTOBÓJSTWO, POPRZECZKA, CZYSTOŚĆ, GOSPODARZ, KOMA, POLITYKA MIESZKANIOWA, CHATAŃSKA, HIPIS, MEZOATOM, ROZSZERZENIE CIAŁA, PRECEDENSOWOŚĆ, USŁUGOBIORCA, HIPERALGEZJA, NÓW, DYSCYPLINA SPORTOWA, CZASZA, HANIEBNOŚĆ, KODOWANIE PREFIKSOWE, PLOTER SOLWENTOWY, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, REPUBLIKA FEDERALNA, ZGORZEL, MIESZANKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, STAW, NADAWCA, TETRAOKSYDOSIARCZAN(2-) MAGNEZU, PILOT, CHLORAN(VII) MAGNEZU, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, LEKTURA, ZAINTERESOWANA, GRZECZNOŚĆ, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, SYNGIEL, KONKUBINAT, PUNKT PODSŁONECZNY, GRAF EULEROWSKI, METYLDOPA, ŚWIATŁO, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, TRUST, FIRLETKA, KMIEĆ, TARCZA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, PENSJA, LAKTYD, MDŁOŚĆ, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, PRZEWÓD SŁUCHOWY, HÄNDEL, NARAMIENNIK, STOLICA, PSYCHOTEST, BÓR MIESZANY, OSZAST, ZAKRĘT, WIMBLEDON, WĘGLOWODAN, NIEDELIKATNOŚĆ, TWIERDZENIE MAYA, CHOROBA AFEKTYWNA, MODRASZEK IKAR, PAS PLANETOID, DOM PRZYSŁUPOWY, OSIOŁ, OPIESZAŁOŚĆ, BEZSENSOWNOŚĆ, ZWICHNIĘCIE, FLET NOSOWY, AJDUKIEWICZ, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MIARODAJNOŚĆ, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, MASA SPADKOWA, MRÓWKA SMĘTNICA, PERKOZ Z ALAOTRA, NIEDOMÓWIENIE, RUCH ODRZUTOWY, MERYTERIUM, OPACZNOŚĆ, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, SKOK, OLEJ SMAROWY, WYCZERPYWALNOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, PRZYBUDOWA, PODAŻ ELASTYCZNA, SPRZĘG, TROCINIARKI, SKAFANDER, TEREN, RĘKAW, METEORYT HED, MACIERZ KWADRATOWA, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, PAS ROZDZIELCZY, TAUTOLOGIA, GUZ ŁAGODNY, WIRTUOZERIA, DIETA ASPIRYNOWA, STEREOIZOMER, HANIEBNOŚĆ, GRZYB ZŁOTAWY, GAMBIT KIESERITZKY'EGO, PISMO WĘZEŁKOWE, KONSTYTUCJA, KONSERWACJA, STONOGA MUROWA, UZBECKI, CUDZOŁOŻNOŚĆ, GAZ ŁZAWIĄCY, FILOLOGIA WŁOSKA, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, SAMOUPROWADZENIE, BEZKLASOWOŚĆ, WYCIĄG TALERZYKOWY, CZUJNIK INDUKCYJNY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ?PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.938 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK MIĘDZY WYRAZAMI W ZDANIU, W KTÓRYM PRZYPADEK WYRAZU PODRZĘDNEGO JEST ZALEŻNY OD PRZYPADKA WYRAZU NADRZĘDNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK MIĘDZY WYRAZAMI W ZDANIU, W KTÓRYM PRZYPADEK WYRAZU PODRZĘDNEGO JEST ZALEŻNY OD PRZYPADKA WYRAZU NADRZĘDNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKŁADNIA RZĄDU związek między wyrazami w zdaniu, w którym przypadek wyrazu podrzędnego jest zależny od przypadka wyrazu nadrzędnego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKŁADNIA RZĄDU
związek między wyrazami w zdaniu, w którym przypadek wyrazu podrzędnego jest zależny od przypadka wyrazu nadrzędnego (na 13 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK MIĘDZY WYRAZAMI W ZDANIU, W KTÓRYM PRZYPADEK WYRAZU PODRZĘDNEGO JEST ZALEŻNY OD PRZYPADKA WYRAZU NADRZĘDNEGO sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - ZWIĄZEK MIĘDZY WYRAZAMI W ZDANIU, W KTÓRYM PRZYPADEK WYRAZU PODRZĘDNEGO JEST ZALEŻNY OD PRZYPADKA WYRAZU NADRZĘDNEGO. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast