URZĘDNIK, KTÓRY JEST CZŁONKIEM RZĄDU I KIERUJE MINISTERSTWEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINISTER to:

urzędnik, który jest członkiem rządu i kieruje ministerstwem (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĘDNIK, KTÓRY JEST CZŁONKIEM RZĄDU I KIERUJE MINISTERSTWEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.451

AUTOBUS PRZEGUBOWY, PRZEDAWCZYK, PUSTY DŹWIĘK, POKAZ, ROZDZIELCZOŚĆ, RUCH EKOLOGICZNY, KAFEJKARZ, PASKUDZTWO, PARAPET, POLIFAG, ZNAMIENNOŚĆ, SPRAWA, TRZEBIENIEC, ZAINTERESOWANY, KOŁNIERZ, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, KILKAKROTNOŚĆ, SERBISTYKA, KWADRAT MAGICZNY, SUBTELNOŚĆ, AZYL DYPLOMATYCZNY, ZBIERACZ, BLADZIUCH, TERAZ, DRZEWO KOSMICZNE, SUPERPOZYTYW, SOLFUGI, DELFINISTA, SMOLUCH, LORD, PERKOZEK, PIROELEKTRYK, DWUTLENEK, KOMPARATYSTYKA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, FAKTYCZNOŚĆ, DZIEDZIC, NARZECZONY, PLAN SYTUACYJNY, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, ONR-OWIEC, WĄŻ, OKRĄGŁOGŁOWY, CYSTOSTOMIA, POKAZOWOŚĆ, WARSTWA JASNA, OPIESZALSTWO, ŁYSIENIE POSPOLITE, BAJKA, FATALIZM, RETROGRADACJA, SYKATYWA, DYWETYNA, MARRAN, WSZECHBYT, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, FREATOKSEN, KLUCZ WIOLINOWY, KOŚĆ GUZICZNA, ALDOKSYM, MIEDZIOWNIK, GIAUR, PRZEGLĄD, TAKTYCZNOŚĆ, PROTEKTOR, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, PROSIAK, TURBINA POWIETRZNA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, NADGORLIWOŚĆ, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, CEROWACZ, DOKŁADNOŚĆ, EUKARIONT, ZASTAWKA, SZANKIER TWARDY, KIEROWCA, JĘZYK MARTWY, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, KLEJÓWKA, KREDKA WOSKOWA, ROZWÓJ ZARODKOWY, DAMAN, GOŹDZIANKA, ANALIZA PORTFELOWA, KMIOT, POWYWRACANIE, WOAL, HALIT, KAMERTON GWIZDKOWY, SAMOBÓJCA, ZALOTNIK, POSTĘPAK, PRIORYTET, PROEPIDEMIK, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, GROOMING, WIENIEC, DUPOLIZ, KREOL, BEZDENNOŚĆ, MINIPIŁKA, MAKRON, PUCHAR, TWIERDZENIE, ZIELONA KARTA, NEFELIN, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, TOPOS, DWUMECZ, BLISKOZNACZNIK, PODTRZYMKA, ŁYCZAK MUSZLOWY, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, BARCZATKA, KOPISTA, KONTRMANIFESTACJA, WAPITI, MAKROMINERAŁ, SZCZEP, ŚMIECIARZ, HISTA, REDEMPTORYSTA, BADANY, WOLUMTERYCZNOŚĆ, MAGNETON JĄDROWY, ROZPRAWA, STRZELNICA, PRZYBUDÓWKA, DORADCA, KOSZTORYS INWESTORSKI, WIZJONER, PINGWIN RÓWNIKOWY, PODAWACZ, REALNA GOSPODARKA, REZONATOR, POLISA LOKACYJNA, OMIEG KOZŁOWIEC, NORMALKA, GĘSIARZ, INFORMACJA, POSUWISTOŚĆ, INFOMAT, TAMA, PRASA, CYWILNOŚĆ, FUNKCJONALIZM, ROGATNICA, KASTRAT, ZŁAD, OBRONA CARO-KANN, OPÓR WZNIESIENIA, MOTOROWODNIAK, DIAGNOZA, INTENSYWNOŚĆ, KOMPETENTNOŚĆ, TOPOLOGIA SZYNOWA, ABSURD, ILOCZYN WEKTOROWY, PLECHOWIEC, OTCHŁAŃ, STAWKA AWANSOWA, ŁOTEWSKOŚĆ, KOSZYK, POKONANY, LOK AGNESI, DŁUGI WEEKEND, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, CORONET, RZECZ, GŁOŚNOŚĆ, MINERAŁ AUTOGENICZNY, BILET ULGOWY, MAŚLAK, ŻYWY, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, MORFOGENEZA, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, PLATFUS, STANOWISKO, KANAŁ ŻEGLUGOWY, ZAUROPTERYGI, AMONIT, SUPERRAKIETA, BIT, PROFESKA, SOLANKA, OWOCOSTAN, MAKLER, CIĄG GŁÓWNY, ŻUREK, PRZYCZYNEK, OKUPANT, KSIĘŻYC W PEŁNI, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, INSTRUMENT POCHODNY, BEZPANCERZOWCE, PACHCIARZ, MIODOJAD ZŁOTOLICY, CYBERPUNK, FALAKA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, TYTAN, BOMBIARZ, PLEBEJUSZ, DELTA WSTECZNA, SCREENSHOT, CYTADELA, PŁÓCIENNIK, BEZPŁCIOWIEC, AGROFIZYKA, CZUJKA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, KORYFEUSZ, CZŁAPAK, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, UŻĄDLENIE, MODYFIKACJA, SATYRA, GAZELA PRZEWALSKIEGO, FANTAZJA, SPORT KWALIFIKOWANY, PACZKA, STRAGANOWIEC, OBRAZOWOŚĆ, OBCIĄŻENIE, ABFARAD, TUZ, KRIONIKA, BIDAKA, MAŁŻONEK, FANFARZYSTA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, SKURCZYBYK, PETARDA, APEL, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, INSTALKA, STRUKTURALISTA, KOMISJA REWIZYJNA, DERYWATYWA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, PICUŚ, HACEL, HOLOGRAM, CHOROWITOŚĆ, NÓWKA NIEŚMIGANKA, PŁASZCZKA NAGA, PIERNIK, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, BISKUP POMOCNICZY, OCZOJEBKA, ZBIOREK, TOPSPIN, PAREJAZAUR, ALTER EGO, REZERWA WALUTOWA, ADAPTACYJNOŚĆ, CHWYTNIK, CHLUBNOŚĆ, SOLARKA, MH, SKŁADNIK ODŻYWCZY, PRZEWÓD ODGROMOWY, WINNY, SPECJALNY, IDIOTYCZNOŚĆ, PRĄD ZAWIESINOWY, KOŁNIERZ, PUSTY DŹWIĘK, COOL JAZZ, OBLACJONARIUSZ, ALLEGRETTO, AGAR, PADAŁKA, INKWIRENT, HUMANISTYKA, MINÓG JAPOŃSKI, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, SYNTAKTYKA, ZMIENNA ZALEŻNA, BRUDAS, DOM, JARZYNIARZ, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, JASION, TEORIA GRUP, KOLUGO, ODDZIAŁ, WĘGLARNIA, SZMATA, PRZELATEK, ?ATUT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.451 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĘDNIK, KTÓRY JEST CZŁONKIEM RZĄDU I KIERUJE MINISTERSTWEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĘDNIK, KTÓRY JEST CZŁONKIEM RZĄDU I KIERUJE MINISTERSTWEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINISTER urzędnik, który jest członkiem rządu i kieruje ministerstwem (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINISTER
urzędnik, który jest członkiem rządu i kieruje ministerstwem (na 8 lit.).

Oprócz URZĘDNIK, KTÓRY JEST CZŁONKIEM RZĄDU I KIERUJE MINISTERSTWEM sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - URZĘDNIK, KTÓRY JEST CZŁONKIEM RZĄDU I KIERUJE MINISTERSTWEM. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x