METODA OZIĘBIANIA, KTÓRA JEST STOSOWANA GŁÓWNIE W CELU OSIĄGNIĘCIA TEMPERATURY PONIŻEJ 1 KELWINA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE to:

metoda oziębiania, która jest stosowana głównie w celu osiągnięcia temperatury poniżej 1 kelwina (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA OZIĘBIANIA, KTÓRA JEST STOSOWANA GŁÓWNIE W CELU OSIĄGNIĘCIA TEMPERATURY PONIŻEJ 1 KELWINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.400

JUDAISTA, RADAR GEOLOGICZNY, COLE, RYBIARZ, UMOWA KONTRAKTACJI, MLECZNIK, UKROP, BEZGLUTENOWIEC, TRANSKRYPCJA, NIJAKOŚĆ, SPARTANKA, ŚLAD, ZABIEG AGROTECHNICZNY, SZYPLIN, SULFACETAMID, PÓŁKREW, PASSIVUM, NAROWISTOŚĆ, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, KOPARKA CHWYTAKOWA, REGENERATOR, STRONA CZYNNA, TARCZA, ARHANT, STARTUP, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, INTUICJONIZM, OWCA CZTEROROGA, GOŚĆ, KLAWISZ FUNKCYJNY, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, KUCZBAJ, SKUNKS, GRAFITYZACJA, LENIWOŚĆ, SYMPOZJON, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, PRZYBYTEK, NADWOZIE SAMONOŚNE, LOSOWANIE WARSTWOWE, RAKARZ, NADBUDÓWKA, SYRENY, ADAPTACYJNOŚĆ, CIOS, WYGASZACZ, UCHO IGIELNE, KARMIDŁO, MIEDNICZKA NERKOWA, FIGURA PŁASKA, TĘTNICA KREZKOWA GÓRNA, BARYCENTRUM, ŚLĄSKOŚĆ, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, KULTURA STARTEROWA, KWADRA, KLINGA, HEGEMON, SEKTOR PRYWATNY, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, IMPLIKACJA LOGICZNA, SATURN, SADYSTYCZNOŚĆ, BOMBA WULKANICZNA, POGODNOŚĆ, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, PROGRAMOTWÓRCA, GLORIA, BROŃ MASZYNOWA, PODŁOTA, GRUCZOŁ MLECZNY, TRYTKA, SUPERPRZEBÓJ, NAZWA RZETELNA, POCISK PODKALIBROWY, MINA PRZECIWPIECHOTNA, NAKARCZEK, ODMIENNOŚĆ, POSTNIK, JAŚMINOWIEC, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, KRĄGŁOŚĆ, NUMERANT, NAJEZDNIK, TRZECIA CZĘŚĆ, CZEPIAKOWATE, ANGLOARAB SHAGYA, KOGNICJA, DRAPIEŻNOŚĆ, GOLEC, MŁYN, GMACHÓWKA CIEŚLA, MOMENT MAGNETYCZNY, PRODUCENT, PODRZĘDNIK, DŁUGOSZPAROWATE, STACZ, POGODNOŚĆ, ODŻYWIANIE, KOLIDAR, ZBRODNIA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, DYSKRYMINACJA CENOWA, WYCHOWANICA, RĘKA BOSKA, PRAWO DŻUNGLI, PROGRAM TELEWIZYJNY, ROMBOŚCIAN, PĘDRAK, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, FIGURACJA HARMONICZNA, SESJA, OPIESZALSTWO, REAKTOR GAZOWY, PRZYNĘTA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, GICZ, ZBIERACZKA, CZASOWNIK FRAZALNY, PAS CNOTY, TWIERDZENIE ENGELA, CYWIL, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, COLESLAW, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, PASIBRZUCH, OKRES LITERACKI, INTERES, KAMIKADZE, OGIEŃ OLIMPIJSKI, SZEREG NEPTUNOWY, PRACE USTAWODAWCZE, KARKOŁOMNOŚĆ, PROCES KARNY, OWAL, ANALIZA TECHNICZNA, ZŁOTY SYROP, PATRONKA, ZNANOŚĆ, INWESTOR, OBIPIĘTA, OPIEKUŃCZOŚĆ, MĘTNOŚĆ, TYŁOZGIĘCIE MACICY, WYDMUSZKA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, ICE, WRZÓD HUNTERA, KRET, KASKADYZACJA, CZERSKA, CHOREA, MASTYKS, EKSPEDYCJA, ZMARŁY, SZPRINGBOK, STRADIVARIUS, RACHUNEK PERTURBACYJNY, INTENSJONALNOŚĆ, TAMA MŁYŃSKA, LUŹNOŚĆ, PRAKTYKA RELIGIJNA, LEK PRZECIWPASOŻYTNICZY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, UCZENNICA, GETRY, OGRODNIK, KARTEL, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, POSŁUCH, TERMOMETR OWULACYJNY, BIAŁORUTENISTYKA, TRUP, PORZĄDNOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, NORMATYWIZM, STOPIEŃ, FORMUŁA WILCOXA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, POLICJA DROGOWA, DRIBLER, BARIERA JĄDROWA, OLDENBURG, NAUCZANIE, SAMOZAPŁON, NIEPODZIELNOŚĆ, PUDLINGOWANIE, OWOC, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, JURNOŚĆ, HODOWLA ZARODOWA, UTYLITARYZM, SUCHAR, WIETLICA, KRÓLOWA, DROGA KONIECZNA, BOTY, SINUS, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PARA 0, MOTOROWIEC, LATAWCE, DERP, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, ZNACZNIK, PŁEĆ, HOMARZEC, NAJEŻ, PARALIZATOR, MISIEK, SEKUNDA, DWORNOŚĆ, GŁADKOŚĆ, SAURON, MYŚLENIE MAGICZNE, PIASECZNICA, PROLETARIUSZ, GRUNT, NIEBOSZCZYK, BORDER, KARP KRÓLEWSKI, PRYSKAWKA, ŁACINNICZKA, WTÓRNY ANALFABETA, AKSAMITNOŚĆ, PASMO PRZEPUSTOWE, UBYTEK, URZĄD, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, LOT NURKOWY, NERWIAK ZWOJOWY, REAL, BOCZEK, PIŻMOWIEC, SUBKONTRAKT, ŚWIADKOWA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, PYTANIE RETORYCZNE, KANAŁ, SWATKA, EGZORCYZM, PLACYK, BALOWICZ, MIOTEŁKA, POSZKODOWANY, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ZARZEWIE, ŚWIATŁO, KWAS LIZERGOWY, LUGER, NIESKWAPLIWOŚĆ, GOLIZNA, RODELA, ROZSADNIK, KOŚĆ GUZICZNA, NAKIEROWANIE SIĘ, SYF, ŚMIECIARZ, KOPUŁKA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, EMBOLIZACJA, ODŁAM, JAWNOŚĆ, REOFIL, WENESEKCJA, BLEFIARZ, MUZYKA ELEKTRONICZNA, KONSTRUKTYWNOŚĆ, SKINIENIE, FUNKCJONALNY ANALFABETA, KORYTARZOWY, CZYN SPOŁECZNY, NIESKRĘPOWANIE, FILOLOGIA CHORWACKA, PRZEKLĘTNIK, KALUMNIA, ODPRAWA POŚMIERTNA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, MARA, BRUTALNOŚĆ, WYSADEK, LAICYZACJA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, WRZASKLIWOŚĆ, KOBIETA SPOD LATARNI, WÓZ ASENIZACYJNY, BANT, SPOWINOWACONY, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, GŁUPKOWATOŚĆ, MALAJKA, MONOGAMISTKA, ZMIENNA ZALEŻNA, PLANETA OCEANICZNA, ?NEGOCJACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.400 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA OZIĘBIANIA, KTÓRA JEST STOSOWANA GŁÓWNIE W CELU OSIĄGNIĘCIA TEMPERATURY PONIŻEJ 1 KELWINA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA OZIĘBIANIA, KTÓRA JEST STOSOWANA GŁÓWNIE W CELU OSIĄGNIĘCIA TEMPERATURY PONIŻEJ 1 KELWINA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE metoda oziębiania, która jest stosowana głównie w celu osiągnięcia temperatury poniżej 1 kelwina (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE
metoda oziębiania, która jest stosowana głównie w celu osiągnięcia temperatury poniżej 1 kelwina (na 27 lit.).

Oprócz METODA OZIĘBIANIA, KTÓRA JEST STOSOWANA GŁÓWNIE W CELU OSIĄGNIĘCIA TEMPERATURY PONIŻEJ 1 KELWINA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - METODA OZIĘBIANIA, KTÓRA JEST STOSOWANA GŁÓWNIE W CELU OSIĄGNIĘCIA TEMPERATURY PONIŻEJ 1 KELWINA. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x