Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: METODA OZIĘBIANIA, KTÓRA JEST STOSOWANA GŁÓWNIE W CELU OSIĄGNIĘCIA TEMPERATURY PONIŻEJ 1 KELWINA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE to:

metoda oziębiania, która jest stosowana głównie w celu osiągnięcia temperatury poniżej 1 kelwina (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA OZIĘBIANIA, KTÓRA JEST STOSOWANA GŁÓWNIE W CELU OSIĄGNIĘCIA TEMPERATURY PONIŻEJ 1 KELWINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.363

MOTYLOWCOWATE, MIASTECZKO KOMUNIKACYJNE, SYSTEM, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, ŁADOWNICZY, KWINTAL, ZAWIADOWCA, EVENT, ŚRUTA SOJOWA, CIEPŁO, TRATWA RATUNKOWA, NIEJEDNOLITOŚĆ, DOBRO, SZKARADNOŚĆ, APOZYCJA, OSIEDLE, BRAMKARKA, FUNDATOR, BIPOLARNOŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, WYCINEK KULI, TINTORETTO, PEŁNIA, DYTYRAMB, CHUDOŚĆ, FRAZA, BANKOWÓZ, INTERES, PLAY OFF, KWAŚNOŚĆ, SIERPIEC, WSPANIAŁOŚĆ, CENA DETALICZNA, GRZYB MAŚLAK, DOBRO KLUBOWE, WYCHOWAWCA, BURDON, ŚNIEG, WSZECHMOC, KORPUS, WÓZ ASENIZACYJNY, GLOSA, UZALEŻNIONY, ZDANIE LOGICZNE, CHOMIK AZERSKI, ARKUSZ WYDAWNICZY, OCENIACZ, ZBIORNIK, NARD, PIORUN KULISTY, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, PŁYWACZEK, DRAPIEŻNOŚĆ, PODRYDZYK OSTRY, KSYLEN, SUBTELNOŚĆ, AUTSAJDER, MIŁOŚĆ, JĘZYK MARTWY, ISTOTA ROZUMNA, POKRZYWDZONA, EKSPERTKA, REGUŁA SAVAGE'A, RUCH KRZYWOLINIOWY, RAJD OBSERWOWANY, IMAGE, OMIEG KAUKASKI, LITERA KSIĘŻYCOWA, DRAMA, AUTORADIOGRAFIA, PRZELUDNIENIE AGRARNE, ZAKLEPKA, MŁODZIK, OLEJ, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, BOCZNIK, ODDZIAŁ RAJDOWY, DYRYGENTURA, BINARYZM, STALÓWKA, UKŁAD DYNAMICZNY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, GOTOWOŚĆ CYWILNA, NASIĘŹRZAŁOWCE, JAŚMINOWIEC WONNY, KULTURA CYKLADZKA, GRUPA ALGEBRAICZNA, LEJNOŚĆ, ALLEN, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŚWINIARKA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, CHYBOTLIWOŚĆ, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, DWUSTRONNOŚĆ, ZERO BEZWZGLĘDNE, BRAT KRWI, OBRADY, CZYTANKA, SKAŁA ILASTA, OKO, WIELKOŚĆ, MASOWOŚĆ, NOWOWIERCA, TAKTYKA, OŚWIECENIOWIEC, GIBON SREBRZYSTY, ŻYWIEC, KONSTYTUCJA, TRACICIEL, PRZEWROTOWIEC, LENIWOŚĆ, ALTOCUMULUS, BARANEK, EGZORCYZM, OHYDZTWO, NIEKONKRETNOŚĆ, ETAPOWOŚĆ, PROCH, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, LIBERIA, POŚREDNIK, PŁYWAK, SEGREGACJA RASOWA, WIRTUOZOSTWO, HELMINT, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, OKNO, KAPŁON, FAJNOŚĆ, THRILLER, ŁUK, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, ALNICO, TORFOWIEC OBŁY, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, POSREBRZANIE, PIERWSZOROCZNY, ŻARŁACZ SZARY, KOMBINACJA KLASYCZNA, CHODNICZEK, CALVADOS, PAJĄKI, POLICJA SĄDOWA, POMPA ŁYDKOWA, MIECZ UCHYLNY, TEZA, ODROŚL, SAMOURZECZYWISTNIENIE, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, FORMA DWULINIOWA, TASMANIOZAUR, SPIERDOLINA, TERMIN PREKLUZYJNY, DRZEWO DECYZYJNE, ŻÓŁTODZIÓB, BALET, FALKA, CHŁÓD, DZIECINNOŚĆ, POZIOM, MONITORING, CHROMBUCYL, STAŁA HUBBLE'A, ZOOLATRIA, UGNIATARKA, PREWENCJA RENTOWA, BLACHARZ, KĄTOZĘBNE, WOLNA SOBOTA, KOMPLETNOŚĆ, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, GEREZA ANGOLAŃSKA, ZDARZENIOWOŚĆ, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, CHORA, REIKI, WALEŃ, IMPORT RÓWNOLEGŁY, POLONISTYKA, CHWOŚCIK BURAKOWY, FAZA, FIRMA WYDMUSZKA, BOTY, GALERIA SŁAWY, GORĄCZKA, WĘGLÓWKA, DEPRESJA, BENEFICJANT, MIRED, ŚMIECH, KOMISJA ROZJEMCZA, PRZEJRZYSTOŚĆ, AKOLITA, ADMINISTRATYWISTA, PODDAŃCZOŚĆ, PERFUZJA, GORĄCE ŹRÓDŁO, KENNEL, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, KOMIAK, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, LEGATARIUSZ, KRET, ARBITER ELEGANTIARUM, AMPLIFIKACJA, NIEPOROZUMIENIE, SPADOCHRON HAMUJĄCY, BURAK, NOWICJUSZ, PROTOZUCH, BROMOLEJ, GRUPA RYZYKA, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, PRZEKŁADNIA PASOWA, PASJONISTA, MŁODZIAK, ANTYLOPA SKOCZEK, TEOLOGIA SYSTEMATYCZNA, WYSPIARSKOŚĆ, TARCZA, JUWENALIA, CHODZĄCY SZKIELET, WIĘZADŁO, METODA KASOWA, OKRĘŻNOŚĆ, POPRZEDNICA, PLEŚNIAWKA, STRZAŁ, ANALIZA FUNKCJONALNA, WYMIAR, FILEMON SĘDZIWY, SPÓJNIK, INDYJSKI, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, BUTELKA, POZYCJA CZTEROKOŃCZYNOWA, TUNING, ANTROPOLOGIA MISYJNA, POLEWKA, PRZYBYWAJĄCA, METODA PUNKTOWA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, BIEG, NORNICA, FILIPINKA, ANALIZA BILANSU, RODZICIELKA, PIGUŁKA GWAŁTU, HINDUSKI, ZABAWA, ZARZĄDZAJĄCA, PÓŁSTRUNOWCE, GRUNT, CZYNNIK ENDOGENICZNY, ASNYKOWIEC, OBIEKT WESTCHNIEŃ, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, AMBITNOŚĆ, KURZYSKO, PROCES POLITROPOWY, UNIFIKACJA, MIOPIA, SZABOTA, KILOMETR, PROBANTKA, NADWYŻKA KONSUMENTA, DOJRZAŁOŚĆ, TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA, ASYSTA, KARBOKATION, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, IMPULSYWNOŚĆ, WARSTWA GRANITOWA, ROLADA, ANONIMIZACJA, ŁOWCA TALENTÓW, WCINKA, KOMORNICZKA, CEWKA PUPINA, STRATEGIA, NEPOTYSTA, MKLIK, WEKTOR JEDNOSTKOWY, LICZBA NIEWYMIERNA, ARSENEK, KROPLA W MORZU, KOMÓRKA SOMATYCZNA, TWIERDZENIE KRULLA, FRYWOLNOŚĆ, PASIERB, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, MATERIA, MARYNARZ, RAUT, SYNONIMIA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, SMUKLICA ZWYCZAJNA, ROZSADNIK, SKÓRKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: metoda oziębiania, która jest stosowana głównie w celu osiągnięcia temperatury poniżej 1 kelwina, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA OZIĘBIANIA, KTÓRA JEST STOSOWANA GŁÓWNIE W CELU OSIĄGNIĘCIA TEMPERATURY PONIŻEJ 1 KELWINA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
rozmagnesowanie adiabatyczne, metoda oziębiania, która jest stosowana głównie w celu osiągnięcia temperatury poniżej 1 kelwina (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE
metoda oziębiania, która jest stosowana głównie w celu osiągnięcia temperatury poniżej 1 kelwina (na 27 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x