KOBIETA, KTÓRA BYŁA CZYJĄŚ TOWARZYSZKĄ ŻYCIA, LECZ JUŻ NIĄ NIE JEST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKSPARTNERKA to:

kobieta, która była czyjąś towarzyszką życia, lecz już nią nie jest (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA BYŁA CZYJĄŚ TOWARZYSZKĄ ŻYCIA, LECZ JUŻ NIĄ NIE JEST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.989

MASECZKA, GUJOT, RĘKA BOSKA, NADAWCA PUBLICZNY, NOWOJORCZANKA, GRZYWA FALI, POKRZEPICIEL, JĘZYK IZOLOWANY, PODSŁUCHIWACZ, DENATKA, ŻYWIZNA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, WYŚCIG, DZIURA, BEZCIELESNOŚĆ, KLINKIER, KANDAHAR, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, KRÓLEWNA, SUKNIA ŚLUBNA, POŻYTECZNOŚĆ, PIANA, PIĘKNOŚĆ, DZIEŃ DZISIEJSZY, PERKOZEK TRÓJBARWNY, NAZWA JEDNOSTKOWA, OWOC RZEKOMY, ARCHIWALNOŚĆ, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, EKSMĄŻ, NIEBOSKIE STWORZENIE, LEMURKOWATE, NIEJASNOŚĆ, SABATARIANIZM, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, CIĄGNIK, DYNA, ZASIEK, WARSTWOWANIE, SKALA RANKINE'A, ZGNIŁOŚĆ, RZECZNIK PRASOWA, HAŁASOWNIK, OBIERACZKA, OBSESJONISTKA, SZCZAWIK, WYBRANKA, ODZIERCA, AFIRMACJA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, NAGOŚĆ, PANNA W WIEKU POBOROWYM, MANIERYSTA, TAJEMNICA POLISZYNELA, EGZOSZKIELET, INFERENCJA, ŚRODEK PRACY, OJCZYZNA, MUGOL, BYKI, CICHA MSZA, RÓWIEŚNICA, FREMENI, DENAZYFIKACJA, PRZYCZYNEK, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, AMIDEK, APOSTOŁ, ŻYCIAN, KRATY, FUNKCJA TOTALNA, CZAS PRZESZŁY, SUBSKRYPCJA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, WSIOK, REZYDENT, AETHERIA, ZAINTERESOWANY, SIMOLESTES, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, SZAFA TRZYDRZWIOWA, DENATKA, ZNAMIENNOŚĆ, TABLICA, SEKS, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, ZBIERACZKA, WAŁEK, NIEOBECNY, STENWANTA, ŚLEPY ZAUŁEK, TEORIA PERTURBACJI, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, SKŁADNIK ODŻYWCZY, INTERFEROMETR LASEROWY, CYMETYDYNA, FILTRACJA, WIELOPŁETWIEC, INSTRUMENT POCHODNY, PODRZĘDNIK, DEIKSA, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, LITERAT, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, ZAKŁADKA, RAMADAN, BEZKLASOWOŚĆ, EMPIRYZM GENETYCZNY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, SWACHA, PRZYRODA, WIECHEĆ, KUTYKULA, WARUGA, MARTWE PRAWO, STRUKTURA DECYZYJNA, CIĄŻA PRZENOSZONA, ŁAMANA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, DZIAŁANIE, TRAFUNEK, FLEGMA, REKIN, ZARAŻONY, BIEDOTA, KUSICIELKA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, NASADA, WIMBLEDON, SROMOTNIK WOALKOWY, ENTEROBAKTERIA, GADACZ, BLACHOWNIA, DYSZKANT, PUDDING, BURDON, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, CHMURNOŚĆ, GORĄCZKA REUMATYCZNA, MALARSTWO IKONOWE, MROK, REGIONALISTA, DORADCZYNI, UNIWERSALNOŚĆ, KONSTRUKCJA, NIEPOBOŻNOŚĆ, LITEWSKOŚĆ, ZAGRANICZNOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, OFFSET, BANTENG, ASYSTA, PRZEJEZDNY, BROŃ RADIOLOGICZNA, APTEKARKA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, INNSBRUCK, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, AEROZOL, EMENTALER, CZARNA SKRZYNKA, PSI GRZYB, TWIERDZENIE MAYA, CZERWONKA, ODCINEK, JĘZYK TAMILSKI, ZŁOTÓWA, PADACZKA ODRUCHOWA, WYBORY PROPORCJONALNE, RUTYNIARZ, SILNIK REPULSYJNY, RAK, GRYZETKA, KOMPUTEROWIEC, TEREN ODKRYTY, BEZBOLESNOŚĆ, NIEWYGODA, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, NAPASTNICZKA, PANNA MŁODA, JEJMOŚĆ, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, KAPILARA, STOPA REDYSKONTOWA, MUSTEL GWIAŹDZISTY, KIEP, WIETRZENIE MECHANICZNE, FORMALISTA, TORSJA, RĘCZNIAK, CIUĆMA, LAMPA FLUORESCENCYJNA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, WIDELEC, EKSPLOATATORKA, CNOTLIWA ZUZANNA, LAIKAT, LENIUCH OSPAŁY, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, GRATIS, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KARWING, ODNAWIACZ, PARWOWIROZA PSÓW, KAMPUCZANKA, ZUCHWAŁOŚĆ, AREOGRAFIA, ZAKUTA PAŁA, NIEOSTROŚĆ, TŁUMACZ, WYTWÓRNIA, TARYFIARA, ANODA, MĘDREK, DUPERELA, ASTER NOWOBELGIJSKI, GŁUPKOWATOŚĆ, HISTOPATOLOGIA, WRÓŻBITKA, FAJANS, DRZEWO, ESPRINGOLA, GRUPA, SWÓJ, DEFICYT, GODZIWOŚĆ, BUJDA NA RESORACH, GOŚĆ, KONKURENCJA, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, NULLIPARA, NONAJRON, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PATRON, GRZYB ZAJĄCOWY, MISKA SOCZEWICY, MOTOR, MIKROFON LASEROWY, NIELICZNOŚĆ, ASPAZJA, CEROWACZKA, ZMOWA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, ARHANT, EMPIRYZM LOGICZNY, PRZYLEPNOŚĆ, KONCERT, AFRYKANIZACJA, SUWAŁCZANKA, ŻARTOWNIŚ, KOSZULA DEJANIRY, OBŻARCIUCH, BEZGRANICZNOŚĆ, BAŁAMUTKA, OSZCZĘDNOŚĆ, GEN PODZIELONY, EPKA, DZIAŁ OSOBOWY, MARKETING PARTNERSKI, SWATKA, BERA, STALÓWKA, PODKŁAD MAPOWY, KĄT PEŁNY, NIEDOMÓWIENIE, NATARCZYWOŚĆ, KOŃ BULOŃSKI, WPŁYWOWOŚĆ, BOROWIK DUPAINA, WENTYLACJA, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, AS SERWISOWY, BISKUP POMOCNICZY, BOURBON, FUNKCJA BORELOWSKA, HIPERPRZESTRZEŃ, AJGOSPOTAMOJ, DZIECINNOŚĆ, SZAKAL, POCHŁANIACZ GAZÓW, WARTOŚĆ WŁASNA, TAKTYCZNOŚĆ, GEN PLEJOTROPOWY, MIESZADŁO, GATUNEK ZAGROŻONY, TOWARZYSZKA BRONI, ANTYDOGMATYZM, NIEPRAWDZIWOŚĆ, ROZRZUTKOWATE, REPUBLIKA, ANALIZA SKUPIEŃ, KONWENCJONALIZM, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, KOD PRZEDROSTKOWY, WARSTWA ABLACYJNA, PROGRAM TELEWIZYJNY, RZEŹ NIEWINIĄTEK, ?EROTYZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.989 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA BYŁA CZYJĄŚ TOWARZYSZKĄ ŻYCIA, LECZ JUŻ NIĄ NIE JEST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA BYŁA CZYJĄŚ TOWARZYSZKĄ ŻYCIA, LECZ JUŻ NIĄ NIE JEST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKSPARTNERKA kobieta, która była czyjąś towarzyszką życia, lecz już nią nie jest (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKSPARTNERKA
kobieta, która była czyjąś towarzyszką życia, lecz już nią nie jest (na 12 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA BYŁA CZYJĄŚ TOWARZYSZKĄ ŻYCIA, LECZ JUŻ NIĄ NIE JEST sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA BYŁA CZYJĄŚ TOWARZYSZKĄ ŻYCIA, LECZ JUŻ NIĄ NIE JEST. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x