GOL, KTÓRY NIE BYŁ PIĘKNY POD WZGLĘDEM STYLU LUB BYŁ ŁATWY DO OBRONIENIA, A MIMO TO WPADŁ DO BRAMKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZMATA to:

gol, który nie był piękny pod względem stylu lub był łatwy do obronienia, a mimo to wpadł do bramki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZMATA

SZMATA to:

jakiś materiał, którego jakość się nie liczy lub jest traktowana (oceniana) pogardliwie (na 6 lit.)SZMATA to:

łajdak, człowiek godny pogardy, taki, któremu brak kręgosłupa moralnego (na 6 lit.)SZMATA to:

zniszczone ubranie, element garderoby (na 6 lit.)SZMATA to:

każda sztuka odzieży (na 6 lit.)SZMATA to:

wredna kobieta, zła baba; zołza, dziwka (na 6 lit.)SZMATA to:

kawałek materiału, który służy do czyszczenia zabrudzeń (na 6 lit.)SZMATA to:

do wycierania podłogi (na 6 lit.)SZMATA to:

gałgan, ścierka (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GOL, KTÓRY NIE BYŁ PIĘKNY POD WZGLĘDEM STYLU LUB BYŁ ŁATWY DO OBRONIENIA, A MIMO TO WPADŁ DO BRAMKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.578

RZEŹNIK, DIODKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, NARTOW, KARAFKA, KOSTUR, TYFTYK, SPOINA, OWOC POZORNY, GÓRKA, SILNIK INDUKCYJNY, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, MŁAK, MONTER, OSĘKA, KOLORY PAŃSTWOWE, AMPUŁKA, BIRET, NERKOWIEC, WYŚCIGÓWKA, WCIĄGARKA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, SZPILECZKA, SALA, KURATORSTWO, TRACKLISTA, CUG, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, WITAMINA, NIEMODNOŚĆ, PTASZEK, UKŁAD WIELOKROTNY, REGIMENTARZ, MAJSTERSTWO, LOTERIA PROMOCYJNA, PULMAN, PRONACJA, TYMPAN, WIENIAWSKI, MIESZEK, EPONIM, NAUCZYCIEL MIANOWANY, DZIEŁO ROGOWE, PRZEPLOTNIA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, PALATYNKA, TANY, PUNKT, SZMAT, STOŻEK WULKANICZNY, CYTRONELLA, TRYPTYK, KRAJ PODWÓJNIE ŚRÓDLĄDOWY, WYDRA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, SAMOUCZEK, KOLUMBARIUM, MODEL, NAŚLADOWNICTWO, USZKO, BIEDACZKA, BEZBRZEŻ, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, AMFITEATR, UMOWA ADHEZYJNA, MASYW GÓRSKI, JANUSZ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, RASOWOŚĆ, ROZPACZLIWOŚĆ, JĘZYCZEK U WAGI, PRZYWÓZ, RADIOMECHANIK, KELOWEJ, SZABER, WRONIE OKO, KRYSTALOMANCJA, FOCH, LODOWIEC FIELDOWY, GORSET, CHOLEWKA, GUZIK, KAWALER, SUTANELA, APSYDA, PŁUŻEK, GROŹBA, VIOLA BASTARDA, ZERÓWKI, NAGOŚĆ, ZALESZCZOTEK, KARABIN SKAŁKOWY, FRYWOLITKA, PIJĄCY, ALGEBRA LINIOWA, KASZKIET, GUARANA, PAJĄK, WYCIĄG, KONSERWA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, BUDOWLA OBRONNA, RÓWNOLATEK, PIEŃ, TŁUMACZENIE, WYRAZ OBCY, KARZEŁEK, SKALA, GRÓD, BAGIENNIK OBŁY, CHIPPENDALE, CISZA PRZED BURZĄ, ROLADA, PŁYTA KONTYNENTALNA, STANDARD EMISYJNY, PASOŻYT, WODOLOT, GROŹBA KARALNA, NIEMRAWOŚĆ, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, AMPLA, CZARODZIEJKA, PROTEKTOR, PARADOKS EASTERLINA, SENES, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, BATYPELAGIAL, TAJEMNOŚĆ, MIMEZJA, MAMELUK, STWARDNIENIE GUZOWATE, PATENA, BACZEK, OKRUSZYNA, POGROM, DYSPENSER, ZIELENICE, RĘKAW, PUNKT SPUSTOWY, AZALIA, CIĄGACZ, SŁODNIK, PERKOZ Z ALAOTRA, TEMPERATURA ZAPŁONU, STACJA ROBOCZA, INTERPRETATOR, ŚNIEŻNIK, ZWIĄZEK ZGODY, ANTONOMAZJA, DUPLIKA, MIĘDLARKA, PROCENT PROSTY, KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA, KOLUMNA, CIASTO, NIEODPARTOŚĆ, INFORMACJA GENETYCZNA, ŁAWA, EGZOTERYCZNOŚĆ, SZAŁAS, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, ZIMNE NÓŻKI, BETAINA, BERBER, FASOLA, HURON, ZŁOTKO, NOWA KLASYCZNA, CHŁODNIK, MARTA, PODSTAWA, LOBOTOMIA, CACHAÇA, LINUKSIARA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ATYPOWOŚĆ, ROWER, KREDYT REWOLWINGOWY, OGONEK, ANTYREALIZM, CHWYTAK, SKRZYPY, ZAŚWIATY, SPIRYTUS, DRAJREP, REMONT KAPITALNY, BEZPŁCIOWIEC, DRUGA POŁOWA, SUPERKONTO, KAFTAN, POCHODNA, MISKA, POPELINA, INHALACJA, SZUMOWINA, EV, TERAPIA SZOKOWA, FACET, USPOKAJACZ, ALASKA, KURATORIUM OŚWIATY, FIGURA MYŚLI, PACHOŁ, WEDUTA, GORĄCZKA, OBRAZEK, MATOŁEK, FILOLOGIA ROSYJSKA, PLECHA, TARAN, RZADKOŚĆ, TKANKA MIĘKKA, WICEHRABIA, CYJANOHYDRYNA, JAD PSZCZELI, SOK, SKŁAD PODATKOWY, HALO, ASTRAGALOMANCJA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, EMPORA, CZYTNIK, ZGODNOŚĆ, GŁOWNIA, RYGIEL, SAMOLUBNY DNA, FLEGMATYK, ABORCJA, MIOTEŁKA, KLINKIER, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, PRZEDDZIEŃ, GRUPA PROSTA, OMEN, ZNAJOMA Z WIDZENIA, SOK, PRZEDŁUŻACZ, TRANSPARENT, MAG, NÓŻ, OMAM, ZORZA, PLANETA TYPU JOWISZ, ARCYDZIELNOŚĆ, MALINA ZACHODNIA, ORGANIZM, CEDRAT, MELANODERMIA, SZUM, DYPTYK, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, OTĘPIAŁOŚĆ, PINGLE, FILAR, WYPRAWKA, MAKAGIGI, RZODKIEWNIK, GAROWY, PARCH, STOPIEŃ, BONOŃCZYK, SKALISKO, NOKDAUN, FAZA, SŁUGA BOŻA, WŁOSKI, AKSAMIT, INICJATYWA USTAWODAWCZA, MANDAT IMPERATYWNY, BEZSTRONNOŚĆ, SPOKÓJ, LB, ORGIA, KASZA JAGLANA, STRATYFIKACJA, KOLUMBARIUM, TYMPANON, PILOT, MELODIA, FORMACJA, TRÓJKĄT, RADIOWIEC, RPG, ROZSTRZYGNIĘCIE, KONWENANS, DOZOROWIEC POGRANICZA, PRACA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, CYPRZYN, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, HOMESPUN, GRÓB, NIEDBAŁOŚĆ, PORZĄDNICKI, TYTULATURA, ZESZYT, JEZIORO PROGLACJALNE, ?SPIRALA LOGARYTMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.578 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GOL, KTÓRY NIE BYŁ PIĘKNY POD WZGLĘDEM STYLU LUB BYŁ ŁATWY DO OBRONIENIA, A MIMO TO WPADŁ DO BRAMKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GOL, KTÓRY NIE BYŁ PIĘKNY POD WZGLĘDEM STYLU LUB BYŁ ŁATWY DO OBRONIENIA, A MIMO TO WPADŁ DO BRAMKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZMATA gol, który nie był piękny pod względem stylu lub był łatwy do obronienia, a mimo to wpadł do bramki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZMATA
gol, który nie był piękny pod względem stylu lub był łatwy do obronienia, a mimo to wpadł do bramki (na 6 lit.).

Oprócz GOL, KTÓRY NIE BYŁ PIĘKNY POD WZGLĘDEM STYLU LUB BYŁ ŁATWY DO OBRONIENIA, A MIMO TO WPADŁ DO BRAMKI sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - GOL, KTÓRY NIE BYŁ PIĘKNY POD WZGLĘDEM STYLU LUB BYŁ ŁATWY DO OBRONIENIA, A MIMO TO WPADŁ DO BRAMKI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast