REAKCJA RUCHOWA ROŚLIN W ODPOWIEDZI NA CZYNNIK CHEMICZNY, POLEGAJĄCA NA ZWRACANIU SIĘ ROŚLINY NIE W STRONĘ BODŹCA, LECZ W STRONĘ PRZECIWNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHEMOTROPIZM UJEMNY to:

reakcja ruchowa roślin w odpowiedzi na czynnik chemiczny, polegająca na zwracaniu się rośliny nie w stronę bodźca, lecz w stronę przeciwną (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REAKCJA RUCHOWA ROŚLIN W ODPOWIEDZI NA CZYNNIK CHEMICZNY, POLEGAJĄCA NA ZWRACANIU SIĘ ROŚLINY NIE W STRONĘ BODŹCA, LECZ W STRONĘ PRZECIWNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.447

SUWNICA BRAMOWA, ANODA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, OPERA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, SWEET, SAMOGŁOSKA OTWARTA, TELEBINGO, WIECZERNIK, SSAKI ŻYWORODNE, FORMA, DELFIN HEKTORA, KWADRAT, REAKCJA TERMOJĄDROWA, CZERWONAK, WYŁAWIACZ TALENTÓW, ZGORZEL GAZOWA, TARYFA ULGOWA, MIASTECZKO ROWEROWE, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, INTERESOWNOŚĆ, KONSYGNATARIUSZ, ŁOWCZY, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ARPEDŻIO, PATRON, SKANDYNAWISTA, AFRYKAŃSKI, OSTINATO, POZAHISTORYCZNOŚĆ, KURTYNA WODNA, PINCZER, KOPACZ, MANIERKA, SINGIEL, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, CYBORIUM, KONIDIUM, ROŚLINA WYMARŁA, SETNIK, HAFT, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, NON-IRON, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, MASA, NIEDZISIEJSZOŚĆ, TAMBOREK, LICZBA PÓŁPIERWSZA, GUZEK MONTGOMERY'EGO, CZUWAK, NIEUNIKNIONOŚĆ, DAGUSSA, ZUBOŻANIE, POŻYCZKA, NUDYSTA, GRA LOSOWA, BLASZKA, MUTACJA CICHA, GASTROLOG, FILTR BUTTERWORTHA, KORKOCIĄG, PIASEK MOCZOWY, CZERWONE, CHOROBA LEVA, WIECHLINA RÓWNOPLEWA, ZAKOCHANA, ŚWIETLICZANKA, GEREZA KRÓLEWSKA, INTERAKTYWNOŚĆ, AEROGRAFIA, INSTAGRAMER, NIEOBECNY, GEOCHEMIA ORGANICZNA, WYRAŹNOŚĆ, WALENTYNKA, ANGORYZM, ŚLIZGAWKA, APARAT SZPARKOWY, UKŁAD ODNIESIENIA, LANE CIASTO, GHOUL, ŚLEPE ŹRÓDŁO, ŚNIEŻNIK, DŻDŻOWNICA, NIEMETAL, FILOZOF, DWUDZIESTA CZWARTA, STOKŁOSA ZMIENIONA, DOM STARCÓW, PRZEGUB, CIRROCUMULUS, CYKL PRECESYJNY, GRA RPG, NEGACJONISTA, NASADA, NEKTARNIK, KORYNCKA, POKRZYWA KONOPIOLISTNA, UPRAWIACZ, KUMKWAT JAPOŃSKI, SAŁATA, POZŁOTNIK, HYDROGENIZACJA, LAWONICHA, KARLIK ŚREDNI, MISTRZ, SONDAŻOWNIA, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, ZŁA WIARA, SZTAMBUCH, BEZPROBLEMOWOŚĆ, LICHENOLOGIA, NAGRODA RZECZOWA, JĘZYCZNIK, TWARDA SPACJA, SIT GŁÓWKOWATY, ZASADA, GRA STRATEGICZNA, PRYZMAT PENTAGONALNY, BOREWICZ, BEHAWIORYZM, DRYBLING, MITOSPOROWE, ROMANISTYKA, SZMALCÓWKA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, HETERANTERA PASKOWANA, GOŹDZIENIEC, BRUDNICA NIEPARKA, SPORTÓWKA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, POMARAŃCZA, MASZT, DIU, MORELA, SPAD, ŻÓŁTLICZKA, ATAWIZM, OBUDOWA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, MYSZ WERTYKALNA, WALCOWNIA GORĄCA, ADLER, HÄNDEL, ŁATEK, AGRESOR, AUTOMAT, KORKOWIEC, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, SURREALIZM, MONTAŻ, ALKAN, AGAPANT, EKSPANSYWNOŚĆ, GORETEX, PAPIERÓWKA, DEFORMACJA MADELUNGA, ORZEŁ, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, DĘBIK KROPKOWANY, TRZYDZIESTKA, OFICYNA WYDAWNICZA, CHIPPENDALE, AUTODIAGNOZA, PRZENOŚNIK, METEORYTYKA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, DWUSTRONNOŚĆ, SZPILKA, INFORMATYKA, WYKŁADZINA, KÓŁKO, SUCHAREK, KASTLER, POROSTNICA, SYLWETKA, KOK, RURA BANGALORE, VERTIKAL, DOSTOJNIK, WIECHLINA ODLEGŁOKŁOSA, MASELNICZKA, SCENERIA, GNIOTOWCE, KLARK, PŁYWACTWO, LEGAR, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, SUFRAGANIA, REDOWA, SADZAK, GRUPA KETONOWA, CZOSNEK BARSZCZEWSKIEGO, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, FRYGOWIE, INTERNAT, ATRAPA, KWAS FOSFONOWY, ABORTERKA, EURYTMIA, ZAUROPSYDY, DOJŚCIE, HERTZ, NORMA REAKCJI, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ŚNIEGOWIEC, JODAN(VII) SODU, STRZĘPLICA NADOBNA, CIEMNA ENERGIA, ŻUŻLOBETON, PŁUCNIK, STERYD, DOJŚCIE, ALSTREMERIA RÓŻNOBARWNA, POMARAŃCZA OLBRZYMIA, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, NET, SZKUTNIK, REAKCJA ORIENTACYJNA, DRIPPER, UMOWA KONTRAKCYJNA, KONTRAKT TERMINOWY, PĘD, ANEROID, PROTEZA, ZSTĘPNICA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, PAŃSTWO ZŁOŻONE, ASCETA, KRWAWNIK KAUKASKI, ANARCHISTKA, OWOC MIĘKKI, HARMONIJKA, TECHNIKA OLEJNA, ŻABA KATOLICKA, WERSOLOGIA, PRZEWIĄZKA, LWIA PASZCZA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, SYNDROM, POMALOWANE, CHEMIA ANALITYCZNA, ORBITA, BOROWODOREK LITU, METR, ROZCZAROWANIE, POLECANKA, ANGARSK, SŁUGA BOŻA, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, DZBANECZEK, ZAPYLENIE, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, SEZON REGULARNY, RDZEŃ, TEREN, KUŹNIA, STOKŁOSA ŁUSKOWATA, GREEN, FILM NOIR, WYCIERACZKA, BERSON, GEN SKACZĄCY, GLAUKOCYSTOFIT, WZÓR CHEMICZNY, SALCEFIA, REALISTYCZNOŚĆ, TRÓJLIST KAMCZACKI, SAMOLOT, ORGANIZACJA, CZŁONY, SIŁACZKA, DYSCYPLINA POKAZOWA, PATOGENNOŚĆ, UDAR SŁONECZNY, ZMIANA PATOLOGICZNA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, PASSAIC, FILOLOGIA ANGIELSKA, INWALIDA WOJSKOWY, ORKA, ŚWIT KALENDARZOWY, IMMUNOFARMAKOLOGIA, OKRĘT FLAGOWY, LIEBERMANN, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, DĘBIK OŚMIOPŁATKOWY, ZAPUSTY, SIŁA PŁYWOWA, KUJNOŚĆ, SZKIELET OSIOWY, TORBACZE, ?PIEZOELEKTRYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.447 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REAKCJA RUCHOWA ROŚLIN W ODPOWIEDZI NA CZYNNIK CHEMICZNY, POLEGAJĄCA NA ZWRACANIU SIĘ ROŚLINY NIE W STRONĘ BODŹCA, LECZ W STRONĘ PRZECIWNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REAKCJA RUCHOWA ROŚLIN W ODPOWIEDZI NA CZYNNIK CHEMICZNY, POLEGAJĄCA NA ZWRACANIU SIĘ ROŚLINY NIE W STRONĘ BODŹCA, LECZ W STRONĘ PRZECIWNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHEMOTROPIZM UJEMNY reakcja ruchowa roślin w odpowiedzi na czynnik chemiczny, polegająca na zwracaniu się rośliny nie w stronę bodźca, lecz w stronę przeciwną (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHEMOTROPIZM UJEMNY
reakcja ruchowa roślin w odpowiedzi na czynnik chemiczny, polegająca na zwracaniu się rośliny nie w stronę bodźca, lecz w stronę przeciwną (na 18 lit.).

Oprócz REAKCJA RUCHOWA ROŚLIN W ODPOWIEDZI NA CZYNNIK CHEMICZNY, POLEGAJĄCA NA ZWRACANIU SIĘ ROŚLINY NIE W STRONĘ BODŹCA, LECZ W STRONĘ PRZECIWNĄ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - REAKCJA RUCHOWA ROŚLIN W ODPOWIEDZI NA CZYNNIK CHEMICZNY, POLEGAJĄCA NA ZWRACANIU SIĘ ROŚLINY NIE W STRONĘ BODŹCA, LECZ W STRONĘ PRZECIWNĄ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x