RODZAJ OKULARÓW, KTÓRYCH SOCZEWKI UMOŻLIWIAJĄ WIDZENIE Z BLISKA; SŁOWA TEGO UŻYWA SIĘ ZAZWYCZAJ W LICZBIE MNOGIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLUSY to:

rodzaj okularów, których soczewki umożliwiają widzenie z bliska; słowa tego używa się zazwyczaj w liczbie mnogiej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OKULARÓW, KTÓRYCH SOCZEWKI UMOŻLIWIAJĄ WIDZENIE Z BLISKA; SŁOWA TEGO UŻYWA SIĘ ZAZWYCZAJ W LICZBIE MNOGIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.787

WIĄZANIE KOWALENCYJNE, STRZAŁA AMORA, KAMERTON WIDEŁKOWY, LAMUS, PÓŁKOPUŁA, PŁUCZKA, KORONA, WARKOCZ DOBIERANY, GEOLOGIA STRUKTURALNA, ŻAKINADA, TERAPIA REINKARNACYJNA, FIRN, KOŚĆ GUZICZNA, ENERGETYKA JĄDROWA, KŁUSAK ORŁOWSKI, HEBRA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, NOZDRZE TYLNE, METEORYZM, WATAHA, IKONOSTAS, LICHENOLOGIA, MIODOWNIK, STRZAŁ, KOCIOŁEK, ZRZĄDZENIE LOSU, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, ULICA, ARCHEOPTERYKS, KARMIENIE, BERŻERKA, POMORSKI, ASTRONAUTYKA, MIASTECZKO, BUKAT, DZIEWIĄTA FALA, MALUCZKOŚĆ, DEWOCJONALIA, BIOGEN, WYGŁAD LODOWCOWY, MODEL AMERYKAŃSKI, CYFRA, GRACILIRAPTOR, ZWAPNIENIE, STRZAŁECZKA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, GEOFAG, REWIŚ, FILOZOFIA PRZYRODY, PRESTIŻ, JAZDA, NADZIEMNOŚĆ, HUMANIZM, SZABLA, ENDERBIT, MORFOFONEMIKA, KONCERT, RADIO TAXI, ŚLIZGAWKA, IZOZYM, ELEGIA, KOHORTA, TYRYSTOR, KRYSTALOGRAFIA, MORAWSKI, CZEKOLADZIARNIA, SYSTEM KASTOWY, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, ZACHYŁKA, WONTON, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, KURDUPLOWATOŚĆ, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, WOJSKA INŻYNIERYJNE, PIESZNIA, KWASZARNIA, STAROINDYJSKI, WYSIĘK, LOSOWANIE WARSTWOWE, KENOZOIK, PROZIAK, SKARBNIK, KĄPIEL GAZOWA, KONIETLICA ALPEJSKA, POTPOURRI, SEKSTA, GONIOMETRIA STATYCZNA, FILOLOGIA POLSKA, PATRON, CECHOWNIA, HOLOGRAM, TOR PRZEWODOWY, ANTENA HELIKALNA, DZIURAWY WOREK, CZUJNIK GENERACYJNY, KLIN, SZPULKA, FASETA, USTNIK, SZKAPLERZ, WIRUS, SZLARA, PRZEDZIAŁ, KRUPNIK, KŁOBUK, SZTURMAK, POKARM, INTUICJONIZM, KAPRALSTWO, MOSKWICZ, POJEMNIK, SONAR, FARTUCH, TYTAN, KOSTKA, HEBRAJSKI, STANIĘCIE, EFEDRA, GALARETKA, SĄD KAPERSKI, ATOL, MEDYCYNA SPORTOWA, ZAŁAM, SZAL, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, PORTRECISTKA, EGZAMIN, POŻAREK, SSAK, SKLEP WARZYWNY, OBŻARCIUCH, CHOROBA BOSTOŃSKA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, KÓŁKORODEK, FASKA, FILEMON BIAŁOSZYI, PERSONALNIK, OBRZYD, MATERIALIZM EKONOMICZNY, KORPUS KADETÓW, NAWAŁNICA, RYCINA, WIDŁY, GIPS SZPACHLOWY, RZEZAK, MIKSER, PAPROTKOWATE, KARUK, KASTYLIJSKI, WICIOWCE, TALERZ, ADAM SŁODOWY, INFORMATYK, LITEWSZCZYZNA, SZCZUDLARSTWO, SIWAPITEK, TYGRZYK, CHÓR, NEOROMANTYZM, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, USZATKA, SITNIK PŁYWAJĄCY, WIĘZADŁO, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, MAŚLAK, CZERWONE, URANOZAUR, CALL-GIRL, ŻURAWIEC, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, RELIGIOLOG, ŚWIATOWOŚĆ, WALTER, OLEJOWIEC, ZŁOTY BLOK, PACHISI, KONTROLING, GÓRNICTWO MORSKIE, CHOMĄTKO, TRAFIKA, MOIETY, SEROHEMATOLOGIA, PAŁKA, DEGRESJA PODATKOWA, DRZEWO, KARA, MOLO, JĘZYK GALICYJSKI, SIŁA ODŚRODKOWA, REMONT BIEŻĄCY, OSOWSKI, MARIMBA, METODYKA, KALINA, KRZYŻODZIÓB, ŚLEPA AMUNICJA, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, KAWIARKA, PRZESUWNIK, PASO DOBLE, MORS, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, WĘGLOWODAN, SZŁYK, OPERACJA, SKAZA MOCZANOWA, SUSZARKA, SZKOŁA PODSTAWOWA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, BRYZOMANCJA, ZAPŁADNIACZ, DINHEIROZAUR, NARCIARSTWO KLASYCZNE, DRAPIEŻCA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, SKARPETKA, MEKSYKANKA, SZMUGLER, HISZPAN, MIKOLOGIA, RODZAJ, KOLOR OCHRONNY, SEROWNIA, DIAGNOSTA, KORPUS, ŚWIĄTKARSTWO, SEZAMKA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, CEDUŁA, GESTALT, ŚLEPY KOSZTORYS, DŻAGAN, MORWA PAPIEROWA, CHOROBA GOODPASTURE'A, ORBITA, LAMPI, SZCZERBAKI, OSAD, PLAMA, DODATEK OŁÓWKOWY, FAZA ANALNA, GRUSZKA ZIEMNA, BOSSA NOVA, SALWINIOWCE, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, SUMA ZEROWA, ŻAL, PARNIK, MALERIZAUR, ASTRONOMIA POZYCYJNA, NIEPRZYJACIÓŁKA, KONTO, PIERWORYS MAPY, OCZKO POLODOWCOWE, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, UMOWA SPONSORSKA, KOŃ, BRANKA, DOMINACJA NIEPEŁNA, OFIARODAWCZYNI, GEN PLEJOTROPOWY, DYKTANDO, REJESTRACJA, REGENERATOR, PÓŁCZŁOWIEK, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, KROWA, PŁOMIEŃ, SKWAPLIWOŚĆ, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, WYSMUKLICA, PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE, BRODOWSKI, BUTA, KONKURS, KORONA, MONOCYT, SKURCZ, LICA, KARIOLKA, NANJANGOZAUR, KANNA, ZASTANOWIENIE, PHISHING, MIASTECZKO ROWEROWE, KOŚCIÓŁ UNICKI, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, BAJKOPIS, MADISON, TRANZYSTOR POLOWY, ŚWIETLICZANKA, FILTR KALMANA, IWAN, SZEJK, FOKBRAMREJA, CZUB, DROŻNOŚĆ, ?PROTEKCJONIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.787 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OKULARÓW, KTÓRYCH SOCZEWKI UMOŻLIWIAJĄ WIDZENIE Z BLISKA; SŁOWA TEGO UŻYWA SIĘ ZAZWYCZAJ W LICZBIE MNOGIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OKULARÓW, KTÓRYCH SOCZEWKI UMOŻLIWIAJĄ WIDZENIE Z BLISKA; SŁOWA TEGO UŻYWA SIĘ ZAZWYCZAJ W LICZBIE MNOGIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLUSY rodzaj okularów, których soczewki umożliwiają widzenie z bliska; słowa tego używa się zazwyczaj w liczbie mnogiej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLUSY
rodzaj okularów, których soczewki umożliwiają widzenie z bliska; słowa tego używa się zazwyczaj w liczbie mnogiej (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ OKULARÓW, KTÓRYCH SOCZEWKI UMOŻLIWIAJĄ WIDZENIE Z BLISKA; SŁOWA TEGO UŻYWA SIĘ ZAZWYCZAJ W LICZBIE MNOGIEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RODZAJ OKULARÓW, KTÓRYCH SOCZEWKI UMOŻLIWIAJĄ WIDZENIE Z BLISKA; SŁOWA TEGO UŻYWA SIĘ ZAZWYCZAJ W LICZBIE MNOGIEJ. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x