RODZAJ OKULARÓW, KTÓRYCH SOCZEWKI UMOŻLIWIAJĄ WIDZENIE Z BLISKA; SŁOWA TEGO UŻYWA SIĘ ZAZWYCZAJ W LICZBIE MNOGIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLUSY to:

rodzaj okularów, których soczewki umożliwiają widzenie z bliska; słowa tego używa się zazwyczaj w liczbie mnogiej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OKULARÓW, KTÓRYCH SOCZEWKI UMOŻLIWIAJĄ WIDZENIE Z BLISKA; SŁOWA TEGO UŻYWA SIĘ ZAZWYCZAJ W LICZBIE MNOGIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.787

MENISK, MEDYCYNA, LONKOZAUR, WELOCIZAUR, BRUS, FRYZ, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, POCHRZĘST, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, SONDA, WYCHOWANICA, DŻIG, ORLICZKA, CHOROBA RUBARTHA, NIEDOPUSZCZENIE, SKRYBA, EMAUZAUR, EKSPANSYWNOŚĆ, BUDOWNICTWO, BANDŻO, ZBIÓR, GEN WĘDRUJĄCY, TĘTNICA NERKOWA, MECHANIKA PRECYZYJNA, GIPS, KRYSTALIZACJA, CWIKIER, MIKROFILTRACJA, ZASŁONA, KARCZMIAK, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, MIODOJAD, AKOMODACJA, ADRES INTERNETOWY, OLEJ ARACHIDOWY, OBSADKA, JAWAJSKI, SELENOGRAFIA, RUPIA INDYJSKA, PENITENCJAŁ, PŁASKOMERZYK, NABIEG KORZENIOWY, KARTKA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ŁUSKA, WZORZEC ANALITYCZNY, MOLO, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, CHOROBA WRZODOWA, RAJ PODATKOWY, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PLANETOIDA TROJAŃSKA, POMPA TŁOKOWA, PASO DOBLE, MŁYNEK, ZAMSZ, CZUANDONGOCELUR, RUMIAN RZYMSKI, HAJS, SOLARZ, BOMBA WODOROWA, PRZESŁUCH ZBIEŻNY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KOMITET KOORDYNACYJNY, MURZYNEK, NEONTOLOGIA, KOPUŁEK PROMIENISTY, SZTAJEREK, POMYWAK, SKAŁA OSADOWA, ARNOTA, GRUCZOŁ COWPERA, TABORYTA, OWCA FRYZYJSKA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, TREPY, KROKIEWKA, SZTUKA, POSIEDZENIE NIEJAWNE, CELT, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, KWADRATURA, CAYACO, MIKROSKOP OPTYCZNY, SKRZYP, KUKURYDZA, KRONIKARZ, WYRZUTNIA, KABANOS, ROPOMACICZE, KIELON, MORION, KOŃ LUZYTAŃSKI, GLINA MORENOWA, SNICKERS, WYPOCINY, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, CIASTO DROŻDŻOWE, SZMALCÓWKA, FLAGRUM, PIŁKARZ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, WIDEODOMOFON, PAMPA, AUTOSANIE, REDINGOTE, WOKALIZA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, BURSZTYNNIK, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, ARENGA, GŁAGOLICA, RÓWNANIE CAŁKOWE, PASIAK, ROŚLINA OKRYWOWA, PROLIFERACJA, KRAJANKA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, ZAPRZĘG, CZOP, ALGEBRAIK, PARAMAGNETYK, WALKA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, MASŁO CZOSNKOWE, PSZCZOŁA, NIEBOGA, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, PŁOMYCZEK, ROŚLINA EGZOTYCZNA, DREWNO LETNIE, POLEMIZATOR, LOT SZYBOWCOWY, SOLARIUM, KRZYŻODZIÓB, TUSZ, SALATERKA, FAUXBOURDON, FELINOLOGIA, CASUAL, NERWIAK OSŁONKOWY, KOŁACZYK, PROBLEMISTYKA, SZKOŁA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, LAMBADZIARA, SEZONOWIEC, ALKOHOLAN, SZATA LITURGICZNA, MECHANIK SAMOCHODOWY, ZJAWISKO KERRA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, SYMETRYCZNOŚĆ, STEREOTYPIA RUCHOWA, GOMBROWICZ, LABIRYNT, SINGIEL, UŚMIECH SARDONICZNY, MARUDA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, ARENA, DŻAGA, ORCZYK, FULMAR, IWAN, PRZETWÓRSTWO, HELIKOPRION, ROTATOR, RZEŹNIA, IKOS, KUMOTER, BUM, STRUKTURALISTA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, TOPIELICA, KINGORIA, DOBRA, NALEWKA, PROSCIUTTO, BIEGUN POTYLICZNY, KINO DROGI, GEOMETRIA RZUTOWA, ATOMIZM, BEGINKI, WYNURT, CHIRURGIA, HETEROATOM, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, PCHLI TARG, TEKA, RYZYKO KREDYTOWE, MECHANIZM UDERZENIOWY, JĘZYK LUKSEMBURSKI, ŻAL, ORGAN PROMULGACYJNY, FILM INTERAKTYWNY, PODPALENIE, KONIK DULMEŃSKI, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, MUR PRUSKI, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, GRADACJA, OKNO KROSNOWE, DRUGA BRODA, HANTLA, ABNEGAT, AUTYZM DZIECIĘCY, AMFIBIA, TYGIEL, KARŁATKA, SNIFFER, FACET, CIAŁO SZTYWNE, MARASKA, ZBOŻE OZIME, PSZENICA, KULTYWAR, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, RUMIEŃ NAGŁY, CHOROBA KENNEDY'EGO, HYDROAKUSTYKA, JEŻYNA, NOC, PRZEKSZTAŁCENIE ANTYLINIOWE, PRZYĆMIENIE, OAZA PODATKOWA, NUNCZAKO, BROŃ WODOROWA, UNKWILLOZAUR, ŁAŃCUSZEK, PETREL, GALICYJSKI, NOEMAT, DYSTONIA TORSYJNA, SYGNIFIKATOR, DAANOZAUR, CETIOZAUR, DIECEZJA, OTĘPIAŁOŚĆ, PANAMA, SZEREG NEPTUNOWY, KARDIOIDA, MUZA, MARMOLADA, OBRONICIEL, JABŁOŃ, BAŁYK, SIATKA CENTYLOWA, GAZETA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, PARTER OGRODOWY, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, METODOLOGIA NAUK, MINERALOGIA GENETYCZNA, KWESTA, KOMERAŻ, SPRZĘŻNICE, POŻYCZKOMAT, TAPEŻARA, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, ZADRAPNIĘCIE, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, PALECZNIK, ORBITA, UZBRAJANIE SIĘ, LINIA ROZUMU, WIDELEC, SUMAK, SORGO ZWYCZAJNE, KAMPUS, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, PROTUBERANCJA, DOROBEK, MUTACJA DYNAMICZNA, HARMONIA, BIELIŹNIARSTWO, HOMOPOLISACHARYD, KORD, HELMINTOLOGIA, LĄDZIEŃ, RODZINA PEŁNA, KOMBUCZA, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, CYBORIUM, FALA, IMPERIUM KHMERSKIE, REPETYTOR, PROTOBUŁGARSKI, ŻĄDŁÓWKI, EMITER, POPOZAUR, KLAPA, RURA GŁOSOWA, FOTOWOLTAIKA, CEWKA INDUKCYJNA, KONGREGACJA, ?KATSUDON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.787 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OKULARÓW, KTÓRYCH SOCZEWKI UMOŻLIWIAJĄ WIDZENIE Z BLISKA; SŁOWA TEGO UŻYWA SIĘ ZAZWYCZAJ W LICZBIE MNOGIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OKULARÓW, KTÓRYCH SOCZEWKI UMOŻLIWIAJĄ WIDZENIE Z BLISKA; SŁOWA TEGO UŻYWA SIĘ ZAZWYCZAJ W LICZBIE MNOGIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLUSY rodzaj okularów, których soczewki umożliwiają widzenie z bliska; słowa tego używa się zazwyczaj w liczbie mnogiej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLUSY
rodzaj okularów, których soczewki umożliwiają widzenie z bliska; słowa tego używa się zazwyczaj w liczbie mnogiej (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ OKULARÓW, KTÓRYCH SOCZEWKI UMOŻLIWIAJĄ WIDZENIE Z BLISKA; SŁOWA TEGO UŻYWA SIĘ ZAZWYCZAJ W LICZBIE MNOGIEJ sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - RODZAJ OKULARÓW, KTÓRYCH SOCZEWKI UMOŻLIWIAJĄ WIDZENIE Z BLISKA; SŁOWA TEGO UŻYWA SIĘ ZAZWYCZAJ W LICZBIE MNOGIEJ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast