WIROWY UKŁAD WIATRÓW W OBRĘBIE NIŻU (PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ PO LINIACH SPIRALNYCH OD ZEWNĄTRZ DO ŚRODKA), NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ KIERUNEK PRZECIWNY DO KIERUNKU RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA, ZAŚ NA POŁUDNIOWEJ ZGODNY Z KIERUNKIEM WSKAZÓWEK ZEGARA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYKLON to:

wirowy układ wiatrów w obrębie niżu (przemieszczają się po liniach spiralnych od zewnątrz do środka), na półkuli północnej kierunek przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara, zaś na południowej zgodny z kierunkiem wskazówek zegara (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYKLON

CYKLON to:

substancja chemiczna, środek trujący, stosowany do dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji (na 6 lit.)CYKLON to:

w potocznym rozumieniu: bardzo silny wiatr (na 6 lit.)CYKLON to:

rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłu) (na 6 lit.)CYKLON to:

urządzenie do oczyszczania gazu z płynu, działające na zasadzie wirówki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIROWY UKŁAD WIATRÓW W OBRĘBIE NIŻU (PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ PO LINIACH SPIRALNYCH OD ZEWNĄTRZ DO ŚRODKA), NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ KIERUNEK PRZECIWNY DO KIERUNKU RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA, ZAŚ NA POŁUDNIOWEJ ZGODNY Z KIERUNKIEM WSKAZÓWEK ZEGARA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.740

HANAFITA, ŹRÓDŁO, KAMELEON ŻYWORODNY, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, ŻOŁDAK, WYWROTKA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, STĘP, PAPU, POWOLNOŚĆ, KARCYNOGEN, BERNIKLA KANADYJSKA, ZATOCZKA, WYKRZTUSZANIE, PRAŻONKA, PRĄD ZAWIESINOWY, TERRANIE, BREZYLKA, TRĘDOWNIK, PTASZNIK OGNISTY, ZAKON MENDYKANCKI, PRAWA RĘKA, PIRAMIDA, GNIAZDO, KARDIOCHIRURGIA, MOC, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, WYPŁYW, ZMIĘKCZANIE SIĘ, GARLICA PACYFICZNA, UKŁAD FUNKCJONALNY, ŁUSZCZYCA STAWOWA, KOLOKACJA, TARAS WIDOKOWY, WIELKOŚĆ, FREEGANIN, SUPERNOWA TYPU II, LANDSKNECHT, INWESTYCJA, ASOCJACJE, OBROSTKA MURÓWKA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, FIRMAMENT, ULOTNOŚĆ, PŁOMYK, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, ŻÓŁWIE TRÓJPAZURZASTE, AORTA BRZUSZNA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, KATEGORYCZNOŚĆ, RESPONSORIUM, BEZROBOCIE SEZONOWE, WYPAŁ, KALOSZEK, ŁASKAWCA, RADIOBUDZIK, PORUSZENIE, TANDEM, SŁUPOŁAZ, PRZEKŁADACZ, CHOROBA RUBARTHA, INGUSZKA, FROTKA, BERNIKLA CIEMNA, NOTOZAUR, SURFAKTANT, SSAK ŻYWORODNY, AMPLITUDA, PLEŚŃ, PORZĄDEK, FARBIARSTWO, TRÓJKĄT, CZAPLA, WYPRAWIACZ, EUPELYKOZAURY, POPIELICA, ŁOPATONOS AMERYKAŃSKI, TRIADA KARTAGENERA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, WKRĘTKA, KRYSZTAŁ MIESZANY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, OSTRYGOJAD KAMCZACKI, FOREMKA, ANONEK, SKÓRA WŁAŚCIWA, WIRTUALIZACJA, PAKARANA, RUMIAN POLNY, OKWIAT POJEDYNCZY, GOT, MĘŻCZYZNA, STYCZNOŚĆ, WĘDROWNOŚĆ, ESPADRYLA, ŁUSKA, JEŻYNA, ODSKOK, CZUBAK AUSTRALIJSKI, JOGA, BULDER, TOPIELICA, KIERUNEK, PANOPTIKON, DRINKER, CHONDRYT WĘGLISTY, PŁYN CHŁODNICZY, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, TRYNIDAD, DORADA, WSPÓLNOŚĆ, BOLSZEWIK, GNOJOWNIK, OFENSYWA, KECZUA, PSZCZOŁA WSCHODNIA, PIERWOTNIAK, TEMACIK, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, DIETA KOPENHASKA, PŁOMYK, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, SZCZUROSKOCZKI, GILOSZ, ŚRODEK TRWAŁY, PRZYPORA, GEN SKACZĄCY, RUCHLIWOŚĆ, OSADY DENNE, OBIEG SYNODYCZNY, JEŻYNA FAŁDOWANA, GRACA, TUBKA, UKŁAD RÓWNAŃ, DYFUZJA, PRZETARG OGRANICZONY, OGNIWO STĘŻENIOWE, GNEJS OCZKOWY, SAUNA, KRATKA, KUSACZ MEKSYKAŃSKI, BILARD FRANCUSKI, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, DEFINIOWALNOŚĆ, MYSZOŁÓW ALASKAŃSKI, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, KOŁECZEK GOLFOWY, HIPOTEZA POMOSTOWA, NYLON, PUDEŁKO, SWAWOLNIK, ŚWIATŁA, INSTRUMENTALISTYKA, BUDA, JON HYDROKSYLOWY, CIASNOTA, NEOLIBERALIZM, POMURNIK, JELEŃ MILU, DOM AUKCYJNY, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, BYLICA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, KAJMAN SZEROKOPYSKI, HAKODZIÓB GRENADYJSKI, DRZEWO MAMUTOWE, BRACHYLOFOZAUR, LIS POSPOLITY, WARZELNICTWO, ZIMNO, RAMÓWKA, SPŁYW BŁOTNY, OOLITYT, KRATA, WODOCIĄGOWNIA, NAJEM, WIR POLARNY, KRZYŻÓWKA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, STACJA KOPULACYJNA, KONTUR, JER SŁABY, KOMIN WULKANICZNY, ŻÓŁW MIĘKKOSKÓRY, HERKULES, ORKIESTRA KAMERALNA, UKŁAD STACJONARNY, LINIA KOLEJOWA, POTENCJAŁ ZETA, BURSZTYNNIK, LATANINA, OLEWKA, ZŁOTY DESZCZ, SAŁATA, SZYSZKA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, PRZEŻUWACZE, STAWONOGI, OBROTNICA, KOŚĆ SKOKOWA, SZARPANINA, KARELIA, NATRĘCTWO, ODMIEŃCOWATE, ZEBRA, ŚLEDŹ, POLONIZATOR, CHOROBA KUFSA, PARTIA ANGIELSKA, DRIBLING, PRZYSWOJENIE, ROZPIĘTOŚĆ, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, INDIAŃSKI, ZAJĄC WIELKOUCHY, SURREALIZM, ŁASKAWCA, RYJEC, WZÓR BINETA, GANGSTERSTWO, TABLICA, JĘZYK, GOTOWOŚĆ, TRZON MACICY, KOZA SAANEŃSKA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, PRZEDSIĘBIORCZYNI, MODERNIZM, GAŁĘZIAK, AEROLOGIA, LAMBADZIARA, OŚ ŚWIATA, LISTKOWIEC CYTRYNEK, PĘTAK, KRAKÓW, ORTOCENTRUM, WZÓR UŻYTKOWY, SROM, SŁOWIANKA, POTPOURRI, RAKI, ODWRÓCENIE TRZEWI, LEUMAFIT, MIODOJAD, WILCZAR, NURT, OBJAWIENIE, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, DRES, KOKSOWNIK, KROPLÓWKA, MIJANKA, BŁONA SUROWICZA, RZEKOTKA KUBAŃSKA, DWUSETKA, PLAN ZDJĘCIOWY, WIBRATO, TWARDA DUPA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, KLIKOWOŚĆ, MRAŹNICA, CZERWONY NADOLBRZYM, PETRYFIKACJA, CAŁUSEK, AUTOHEMOTERAPIA, PERSEUSZ, KARTUZJA, FAZA ANALNA, ZABUDOWA, KOŻUSZEK, ŻÓŁW DWUPAZURZASTY, LICHWA, PIPA, KUMOTER, DROGA KOŁOWA, KORDYT, NEBIWOLOL, OKRES, ADŻAPSANDAŁ, MILLET, MUFLON DALLA, BOSSA NOVA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, CHOROBA GAMSTORP, ŚWIAT DYSKU, HIEROTOPOGRAFIA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, IRREALIZM, WAMPIRZYCA, BOMBA WODOROWA, BARIATRA, WŁADCZOŚĆ, SUCHORYT, MODRZYK BRĄZOWOGRZBIETY, OCZKO W GŁOWIE, ŚWIATŁO ZIELONE, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, ?ŁAWICA SKALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.740 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIROWY UKŁAD WIATRÓW W OBRĘBIE NIŻU (PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ PO LINIACH SPIRALNYCH OD ZEWNĄTRZ DO ŚRODKA), NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ KIERUNEK PRZECIWNY DO KIERUNKU RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA, ZAŚ NA POŁUDNIOWEJ ZGODNY Z KIERUNKIEM WSKAZÓWEK ZEGARA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIROWY UKŁAD WIATRÓW W OBRĘBIE NIŻU (PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ PO LINIACH SPIRALNYCH OD ZEWNĄTRZ DO ŚRODKA), NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ KIERUNEK PRZECIWNY DO KIERUNKU RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA, ZAŚ NA POŁUDNIOWEJ ZGODNY Z KIERUNKIEM WSKAZÓWEK ZEGARA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYKLON wirowy układ wiatrów w obrębie niżu (przemieszczają się po liniach spiralnych od zewnątrz do środka), na półkuli północnej kierunek przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara, zaś na południowej zgodny z kierunkiem wskazówek zegara (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYKLON
wirowy układ wiatrów w obrębie niżu (przemieszczają się po liniach spiralnych od zewnątrz do środka), na półkuli północnej kierunek przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara, zaś na południowej zgodny z kierunkiem wskazówek zegara (na 6 lit.).

Oprócz WIROWY UKŁAD WIATRÓW W OBRĘBIE NIŻU (PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ PO LINIACH SPIRALNYCH OD ZEWNĄTRZ DO ŚRODKA), NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ KIERUNEK PRZECIWNY DO KIERUNKU RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA, ZAŚ NA POŁUDNIOWEJ ZGODNY Z KIERUNKIEM WSKAZÓWEK ZEGARA sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WIROWY UKŁAD WIATRÓW W OBRĘBIE NIŻU (PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ PO LINIACH SPIRALNYCH OD ZEWNĄTRZ DO ŚRODKA), NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ KIERUNEK PRZECIWNY DO KIERUNKU RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA, ZAŚ NA POŁUDNIOWEJ ZGODNY Z KIERUNKIEM WSKAZÓWEK ZEGARA. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast