ROZMOWA TELEFONICZNA, PODCZAS KTÓREJ DZWONIĄCY MILCZY LUB ROZŁĄCZA SIĘ ZARAZ PO ODEBRANIU JEJ PRZEZ ODBIERAJĄCEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁUCHY TELEFON to:

rozmowa telefoniczna, podczas której dzwoniący milczy lub rozłącza się zaraz po odebraniu jej przez odbierającego (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GŁUCHY TELEFON

GŁUCHY TELEFON to:

zabawa, w której uczestnicy przekazują sobie kolejno szeptem słowo lub zdanie (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZMOWA TELEFONICZNA, PODCZAS KTÓREJ DZWONIĄCY MILCZY LUB ROZŁĄCZA SIĘ ZARAZ PO ODEBRANIU JEJ PRZEZ ODBIERAJĄCEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.258

PRZYBŁĘDA, EMPIRE, LITEWSKI, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, DOKUMENTALIZM, STAJE, EMITOFAGIA, INDIANIN, SUSZARNICTWO, ANGLIK, CHRYSTOLOGIA, MERYSTEM, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, PRZYGODÓWKA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, SEJM, SPRAWNOŚĆ, OVERCLOCKING, OPERA MYDLANA, AMPUŁA, ZNACZNIK, AGAR, KWAS BURSZTYNOWY, CLERK, BRACTWO SZPITALNE, ASTROFOTOMETRIA, PAPROTNIK, CZOŁO LODOWCA, LICENCJA PRZYMUSOWA, EKWILIBRYSTYKA, GABINECIK, ZESPÓŁ CAPLANA, PIK, BLUZG, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, POLEW, BRUTTO, CZOSNEK, KLUCZ KODOWY, KONTRAKT TERMINOWY, KURATOR, BAJCIK, PÓŁKOLONIE, AKLIMATYZACJA, ROWER, BASKINA, GAJNIK LŚNIĄCY, TELETECHNIKA, WELUR, KARAWAN POGRZEBOWY, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, REJESTR KARNY, LANGOSZ, TECHNIKA GRAFICZNA, DRAGONADA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, LÓD WŁÓKNISTY, FILTR GĄBKOWY, CHOROBA GÓRNIKÓW, TANCERKA BRZUCHA, BISIOR, FUNKCJA GREENA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, GALIA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, MOHRG, WYSPA KUCHENNA, POEMAT HEROICZNY, MUZYK, PIKIEL, DWÓJKA, ZASPA, BOBÓWKA, DZBANEK DO ŚMIETANY, HALA TARGOWA, KROK, KARUZEL, SKŁON, CZECZOTA, KAMORA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, POŻAR, INDUKTOR, GŁOWICA REWOLWEROWA, HEWEA, IRRADIACJA, BASEN, OSTRA REAKCJA NA STRES, LOSOWOŚĆ, BASZTA PROCHOWA, CIEPLARKA, SYFEK, AKADEMIA, GUZ KULSZOWY, KRAKELURA, KOLEJ ŻELAZNA, SPAMIK, NOWICJAT, DZIEŃ PAPIESKI, HUMANIZM, ORKIJSKI, OGRANICZENIE WIEKOWE, OBSADA, PARAROTACYZM, TOMIZM, ZAŻALENIE, PRZYJEZDNY, ZAKOCHANA, SIATKA, PODKOWA, GRIEKOW, CANZONA, METODA AGLOMERACYJNA, REOLOGIA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, KAPUŚCIANY ŁEB, WET, CHÓR, ŻYŁA OCZNA DOLNA, TACZANKA, JASKINIOWIEC, KONKURY, ELIKSIR ŻYCIA, STOŁP, NISZA NIWALNA, ZĄB, HARDOŚĆ, USŁUGI SPOŁECZNE, ELEKTRONOWOLT, GEOLOGIA PODSTAWOWA, TRZYDZIESTKA, POJAWIENIE SIĘ, KOWADŁO, BLOK ENERGETYCZNY, UBOŻENIE, STREFA PRZYGRANICZNA, POEMAT HEROIKOMICZNY, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, GRUPA NACISKU, MAKATKA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, EKLIPTYKA, BEZROBOCIE JAWNE, PROMINENT, ASFALT, KOLEŚ, SOŁTYSOSTWO, PROFITENT, BĘBEN, EMALIA, CYSTOSTOMIA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, MARSREJA, ŻOŁDAK, SYSTEM ALARMOWY, KOGUT GALIJSKI, JAPOŃSKI, FACHURA, ANTYNATURALIZM, TOLERASTA, AKORD, GADZINA, ZŁOTOGŁÓW, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, KLEIK, KRASNAL, SPOŻYCIE, TAJEMNICA, FLETNIA, SIZAL, PERLISTOŚĆ, KOPROFAGIA, WOK, GEODETA, KANAŁ, KOSMYK, CHOROBA WENERYCZNA, BUFOR, DOŻYWOTNOŚĆ, KODEKS PRACY, LASECZKA, BĄBEL, SZPATUŁKA, PUŁAP TEORETYCZNY, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, REFLEX, KLOZET, SZKODA MAJĄTKOWA, PRZEKŁADNIA, ZMARSZCZKA, NAGAR, SKALA RICHTERA, CHŁOPIEC, TEMBLAK, GALARETKA, INERCYJNOŚĆ, POJAZD NIEKOŁOWY, ZIEMIA, GRUCHOT, SACHARYD, KREDYT KONSORCJALNY, SATELITA, BIURO MATRYMONIALNE, STACJA TELEWIZYJNA, GENERAŁ, ALLOSTERIA, CUGOWIEC, STRUKTURALISTKA, HEAD-HUNTER, UCHAL, RECEPTARIUSZ, PRZESTRZEŃ FAZOWA, ROMANS GOTYCKI, SPÓDNICZKA, WULKAN BŁOTNY, BIOMETEOROLOGIA, REGULARYZACJA TICHONOWA, SUTERENA, MUTUALIZM, PRAWO OHMA, NASZYWKA, WYŚWIETLARNIA, KOMA, SPOWALNIACZ, FATAMORGANA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, CMENTARZ GRZEBALNY, KLATKA SCHODOWA, ZMIERACZEK NADMORSKI, EPISJER, EP, PRZESIĘK, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, RÓW MELIORACYJNY, FITOGEOGRAFIA, BŁYSK, ADWENTYZM, KARBIDEK, BUDDYZM TYBETAŃSKI, WARMIŃSKI, CZARKA, ODKUPICIEL, POGADUCHA, CHÓR, PROGRAM, BURKA, REKINY, ZBÓJNICKI, JON KOMPLEKSOWY, PRZEMYSŁ HUTNICZY, DYPTYK KONSULARNY, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, GYMKHANA, TYTOŃ, RYBIE OKO, SPRAWNOŚĆ, KLOSZ, NOSOROŻEC, MANDYLION, CZARTER, ŚWIETLIKI, WKRĘTKA, MATECZNIK, MROZEK, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, PASKUDA, BOLIMUSZKA, APSYDA, ADALINA, ZAUROZUCH, ESTOŃSKOŚĆ, WIĄZANIE, GLOBUS, DZIEŁO ROGOWE, ZACIĘCIE, ŚRODEK SPOŻYWCZY, MINIPIŁKA, AKATALEKSA, ZBÓR, KONWIKCJA, PRYZMAT PENTAGONALNY, IZBA, GHOUL, FONETYKA AKUSTYCZNA, AUKSYNA, CHOROBA GILCHRISTA, ANONS, TAŚMOWY, NEOPOGAŃSTWO, MINIATURKA, CZYNNIK ONKOGENNY, POSMAK, AZYDOTYMIDYNA, ROZTROPEK, OKUPACJA, PŁYWACTWO, ?ANALIZA DYSKRYMINACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.258 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZMOWA TELEFONICZNA, PODCZAS KTÓREJ DZWONIĄCY MILCZY LUB ROZŁĄCZA SIĘ ZARAZ PO ODEBRANIU JEJ PRZEZ ODBIERAJĄCEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZMOWA TELEFONICZNA, PODCZAS KTÓREJ DZWONIĄCY MILCZY LUB ROZŁĄCZA SIĘ ZARAZ PO ODEBRANIU JEJ PRZEZ ODBIERAJĄCEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁUCHY TELEFON rozmowa telefoniczna, podczas której dzwoniący milczy lub rozłącza się zaraz po odebraniu jej przez odbierającego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁUCHY TELEFON
rozmowa telefoniczna, podczas której dzwoniący milczy lub rozłącza się zaraz po odebraniu jej przez odbierającego (na 13 lit.).

Oprócz ROZMOWA TELEFONICZNA, PODCZAS KTÓREJ DZWONIĄCY MILCZY LUB ROZŁĄCZA SIĘ ZARAZ PO ODEBRANIU JEJ PRZEZ ODBIERAJĄCEGO sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ROZMOWA TELEFONICZNA, PODCZAS KTÓREJ DZWONIĄCY MILCZY LUB ROZŁĄCZA SIĘ ZARAZ PO ODEBRANIU JEJ PRZEZ ODBIERAJĄCEGO. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x