ZDROBNIALE: RÓG - MIEJSCE, GDZIE STYKAJĄ SIĘ LINIE WYZNACZAJĄCE BRZEG CZEGOŚ I POWSTAJE KĄT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROŻEK to:

zdrobniale: róg - miejsce, gdzie stykają się linie wyznaczające brzeg czegoś i powstaje kąt (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROŻEK

ROŻEK to:

czułek na ciele bezkręgowców (na 5 lit.)ROŻEK to:

małe ciastko z kremem, krem z alkoholem położony na ciastku biszkoptowym lub kruchym oblany czekoladą (na 5 lit.)ROŻEK to:

instrument muzyczny lub sygnałowy, dość prymitywny, rodzaj trąbki (na 5 lit.)ROŻEK to:

wystająca część przedniego łęku (znana z westernów), do której przymocowywano w czasie jazdy lejce (na 5 lit.)ROŻEK to:

zdrobniale: róg - rodzaj wyrostka kostnego na głowie niektórych zwierząt (na 5 lit.)ROŻEK to:

lód w wafelku o spiczastym, stożkowatym kształcie (na 5 lit.)ROŻEK to:

rodzaj pościeli i ubrania dla noworodków, kawałek bawełny lub kołderka, w którą ściśle owija się dziecko w samej pieluszce lub już ubrane (na 5 lit.)ROŻEK to:

opakowanie w kształcie rogu, np. na frytki, popcorn (na 5 lit.)ROŻEK to:

rodzaj nadziewanego rogalika (na 5 lit.)ROŻEK to:

zawartość rożka, papierowego opakowania, np. na popcorn, na frytki (na 5 lit.)ROŻEK to:

sworzeń do prac z linami (na 5 lit.)ROŻEK to:

altowa odmiana oboju, aerofon stroikowy (na 5 lit.)ROŻEK to:

rogalik (na 5 lit.)ROŻEK to:

rogalik z marmoladą (na 5 lit.)ROŻEK to:

kącik kanapy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: RÓG - MIEJSCE, GDZIE STYKAJĄ SIĘ LINIE WYZNACZAJĄCE BRZEG CZEGOŚ I POWSTAJE KĄT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.817

SOLARIUM, ISKRA ELEKTRYCZNA, TAŚMA PRODUKCYJNA, REJON, WYZIEWY, DOŁEK OSIOWY, KOSZATNICZKA, JUMPER, ROTACJA, ODLEWNIA, SZMAT, JĘZOR, HOBBISTA, PROSZEK, PUŁK, FRYZJERNIA, WIKTYMIZACJA, SKARBEK, POPRZEDNICZKA, REP, MICHAŁ, GABINET, ODDANIE, BOSTON, KRZYŻ MALTAŃSKI, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, WYSIĘK, KOKARDKA, POZA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, MASZYNA TURINGA, MEGAPOLIS, ZESZYT W KRATKĘ, NIEPRZYJACIEL, ROŻEK, ORGANISTKA, CUD, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, CHOROBA POCAŁUNKÓW, ROLA, SEITAN, RÓJ METEORÓW, KARTUSZ, RODZAJ ŻEŃSKI, GABINET, TARTACZEK, FIZYKA TEORETYCZNA, OBŻARCIUCH, PRZEŁOM, OSIEMNASTKA, POLEWKA, RAJZER, ZMARZLUCH, CLERK, KADZIDEŁKO, PRZERZUT, MINUSY, STEROL, PRAWIDŁO, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, REPASAZ, BICIE POKŁONÓW, TRÓJKA, PODGLĄD, CHONDRYTY, KWAS ŻOŁĄDKOWY, HUNCWOT, SUTERYNA, INKORPORACJA, PUNKT WITALNY, CHMIELARNIA, MIKROMACIERZ DNA, PRZÓD, SELEKTOR, ABORDAŻ, STYL IZABELIŃSKI, PARADOKS, RDZEŃ, PRZETARG NIEOGRANICZONY, KOD IDENTYFIKACYJNY, PRZEDSIĘBIORCZYNI, KOCIOŁEK, JĘZYK KARYJSKI, KULTURA AZYLSKA, TABLICA, KOLOROWOŚĆ, REPRESJA, PODKŁAD, ZUPA, WÓZEK, ROZBUDOWA, HALLOTRON, ARABSKI, STYLIKOODWŁOKOWE, GILOSZ, MŁODZIEŻÓWA, BIAŁY TRĄD, ŚLIZG, PĘCHERZYK, OPIEKA SPOŁECZNA, GŁOS SMYCZKOWY, KARTAGIŃSKI, WARIACYJNOŚĆ, STAGNACJA GOSPODARCZA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, UPADEK, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, WŚCIEKŁY PIES, MOTYW, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, KONIK DULMEŃSKI, STEKOWCE, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, KOMÓRECZKA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, LEJEK, KIR, WAGON DOCZEPNY, JĘZYKI AFROAZJATYCKIE, WĘDROWNICZEK, GALARETKA, BROWAREK, PRAGERMAŃSKI, CHŁOPCZYCA, DOBROĆ, GARDEROBA, REPETYCYJNOŚĆ, PŁOCHLIWOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, LOKACJA, FILOLOGIA ANGIELSKA, GOTOWOŚĆ, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, WALIDACJA, AKINEZJA, SLOGAN, NIEWYDOLNOŚĆ, POMOC, PĘDNIK AZYMUTALNY, ZARZUTKA, PĘCHERZ, FENICKI, TWARDY KARK, BIZNESWOMAN, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, PRZESZUKANIE, BOSSA NOVA, RESPONSYWNOŚĆ, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, NAJEMNICTWO, TRANSLOKACJA, GNOJAK, STYL WILHELMIŃSKI, ŁAŃCUSZEK, NATURA, SKANDYNAWSKOŚĆ, RUSZNIKARZ, DOBA, PRÓSZEK, GŁOS ELEKTORSKI, INTERGLACJAŁ, MAGNOLIA, GALERIA SŁAWY, VALLA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, MALAKOLOGIA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, DRZEWNICA GÓRSKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, STOPNIOWALNOŚĆ, EKLIPTYKA, BLASZKA SITOWA, IMPROMPTU, POLIP, FACHURA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, WALKA, MASOŃSKOŚĆ, GARNITUR, ZDZIADZIENIE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, SKOKOWOŚĆ, PYTAJNIK, TYFUS PLAMISTY, EMBRIOGENEZA, PARANOJA PIENIACZA, STANOWISKO, PTASZNIK WENEZUELSKI, SAMOOBRONA POWSZECHNA, EGZORCYZM, PIJAŃSTWO, MALARSTWO OLEJNE, FAZA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, LAMPA METALOHALOGENKOWA, ERGONOMIA, POWTÓRZENIE, GANGSTER, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, DWUBÓJ, PALEOBOTANIKA, SAMOCHODZIARZ, PORTE-PAROLE, GRADACJA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, NEURONAUKA, LAMPA KARBIDOWA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, STYL WIKTORIAŃSKI, DIAGRAM KWIATOWY, HIGHLAND, ZNAMIĘ BECKERA, MOSTOWNICZY, ZARODNIKOWCE, ZAĆMIENIE, JAGIELLON, SZTUKA UŻYTKOWA, MONTER, UPADŁOŚĆ, SĄD SZCZEGÓŁOWY, ŻWAWOŚĆ, IDIOTYCZNOŚĆ, CHAOS, HAFTARNIA, POŻAR, ARYSTARCH, HIPERTONIA, PŁOMYCZEK, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, NADBUDÓWKA, PRZECIWSKAZANIE, NASKALNIK, KWIAT SIARCZANY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ŻYWOTOPISARZ, PEIPER, ROMANISTYKA, WSZECHMOCNOŚĆ, DAMA, LOKALIZACJA, POZYCJA TRENDELENBURGA, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, EPUZER, PŁOW, WYCINEK, ZŁOŻENIE URZĘDU, BOHATER, KUFEL, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, ONTOLOGIA, PORĘCZ, PORTFEL, NIECZYNNOŚĆ, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, DIZAJNER, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, INWALIDA WOJSKOWY, ZASIEDZIAŁOŚĆ, PRZEBIERANIEC, PŁOMIEŃ, KILBLOKI, ODMIANA, OŁTARZ, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ASEKURANT, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, LIDER, ODNIESIENIE, OTWIERANIE SERCA, KRASNOLUDEK, ŁUK, WELUR, OSTATNIE SŁOWO, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, NIETYPOWOŚĆ, KRAWIECZYZNA, KAMERDYNER, MĄTEWKA, ALBUMIK, POWTÓRZENIE, PYTANIE, BABILOŃSKI, MUNGO, CHONDRYT, KOKLUSZ, KORONA, CZAPKA NIEWIDKA, DELFIN, ZDENERWOWANIE, SERWITUT, MAKROWIRUS, BUŁAT, PSYCHOLOGIA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, MIEJSCE, GORETEX, EKSTRALIGA, ?SZALKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.817 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: RÓG - MIEJSCE, GDZIE STYKAJĄ SIĘ LINIE WYZNACZAJĄCE BRZEG CZEGOŚ I POWSTAJE KĄT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: RÓG - MIEJSCE, GDZIE STYKAJĄ SIĘ LINIE WYZNACZAJĄCE BRZEG CZEGOŚ I POWSTAJE KĄT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROŻEK zdrobniale: róg - miejsce, gdzie stykają się linie wyznaczające brzeg czegoś i powstaje kąt (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROŻEK
zdrobniale: róg - miejsce, gdzie stykają się linie wyznaczające brzeg czegoś i powstaje kąt (na 5 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: RÓG - MIEJSCE, GDZIE STYKAJĄ SIĘ LINIE WYZNACZAJĄCE BRZEG CZEGOŚ I POWSTAJE KĄT sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ZDROBNIALE: RÓG - MIEJSCE, GDZIE STYKAJĄ SIĘ LINIE WYZNACZAJĄCE BRZEG CZEGOŚ I POWSTAJE KĄT. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x