Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZENOŚNIE O CZŁOWIEKU WYKAZUJĄCYM SIĘ JAKIMIŚ CECHAMI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DUSZA to:

przenośnie o człowieku wykazującym się jakimiś cechami (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DUSZA

DUSZA to:

świadomość, psychika, osobowość człowieka (na 5 lit.)DUSZA to:

pierwiastek życia, niematerialny i nieśmiertelny; w wierzeniach często personifikowana (na 5 lit.)DUSZA to:

efemistyczne określenie dupy (na 5 lit.)DUSZA to:

sztuka, kiedy liczy się osoby, np. chłopów pańszczyźnianych liczono wduszach (na 5 lit.)DUSZA to:

włókno; rdzeń w łodygach roślin i drzew (na 5 lit.)DUSZA to:

wolna przestrzeń pomiędzy ciągami schodów (na 5 lit.)DUSZA to:

drewniany klocek w instrumentach smyczkowych (na 5 lit.)DUSZA to:

rdzeń liny, często stalowy (na 5 lit.)DUSZA to:

wewnętrzna część dudki zbudowana z delikatnych łuseczek rogowych; rdzeń w piórach ptasich (na 5 lit.)DUSZA to:

sztabka żelaza, podtrzymująca wysoką temperaturę, która grzała stare modele żelazek (na 5 lit.)DUSZA to:

odwaga, śmiałość (na 5 lit.)DUSZA to:

osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze (na 5 lit.)DUSZA to:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE O CZŁOWIEKU WYKAZUJĄCYM SIĘ JAKIMIŚ CECHAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.499

POMYŁKA, ERA MEZOZOICZNA, GRUCZOŁ DOKREWNY, PŁYN STAWOWY, CERKIEWSZCZYZNA, EUROWALUTA, FAGOT, SHONEN-AI, PRZEDPOLE, POJAZD KOLEJOWY, ARYTMETYKA MODULARNA, PROGRAM, FILM PŁASZCZA I SZPADY, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, CZŁON POŚREDNI, MROCZEK POZŁOCISTY, PRZEŻUWACZE, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, CYSTOLIT, DEMONOLOGIA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, OSOBOWOŚĆ, MISIOLUB, ICHTIOBIOLOGIA, TARTALETKA, CISOWCE, KREOL, ŁEB NA KARKU, EUTEKTYKA, MAŁY REALIZM, RYBOJASZCZURY, BIBUŁKARZ, WYLĄG, ROK KOŚCIELNY, RZEZAK, KRATA, ADHD, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, KONFESJA, KOMPUTEROWIEC, JEŻYNA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ALUMINOGRAFIA, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, GORETEX, CYBORIUM, EPISTOLOGRAFIA, WĘŻOWNIK, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, BEZWYZNANIOWIEC, BETON ŻUŻLOWY, TRĄBKA POCZTOWA, NIEDYSPONOWANIE, ZAWIKŁANIE SIĘ, PUB, FTYZJOLOGIA, NIEPOKÓJ RUCHOWY, DŁUGOSZPAR, TABLICA PRAWDY, PAS RADIACYJNY, KNEBEL, SKŁADNIA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, KABOTYNIZM, NARZĄD RODNY, BODZIEC BEZWARUNKOWY, ARC SIN, GARIBALDKA, NOSOWOŚĆ, KRATKA ODPŁYWOWA, MUSZLA, ALGI, OKRES LITERACKI, IKROWIEC, GARDEROBIANKA, MISIEK, ELEKTRODA KALOMELOWA, AWIATYKA, RZEŹNIK, PERSONALNIK, PODNÓŻEK, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, FLUORESCENCJA, WIBRACJA, LAJKONIK, DROGA KROPELKOWA, KARAFKA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, BIAŁKA WIERZBÓWKA, DYM, SZCZEP, PAREJAZAURY, ROGATA DUSZA, BEZIDEOWOŚĆ, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, KOMPLIKACJA, ZWARCIE SZYKÓW, BROŃ WODOROWA, POPYT, NIEUKONTENTOWANIE, SOSNA MASZTOWA, PARAGAMMACYZM, POSTĘPOWANIE, LIGA, SKULICE, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, WIDEŁKI, BIZNESIK, ASTROSPEKTROSKOPIA, CHŁYST, MAGNETOSTATYKA, HUYGENS, SOLARIUM, WIEŻA STRAŻNICZA, NAKRYCIE GŁOWY, RYNEK KONTESTOWALNY, PLAMISTOŚĆ, SZAKAL, OWCA MERYNOSOWA, NOC ASTRONOMICZNA, ARTYSTA, FILOLOGIA NIEMIECKA, MIŁOŚĆ, PRZEMIANA POKOLEŃ, PARCELANT, SEKWENCJA CHI, DŁUGOŚĆ, PRZYRODOZNAWCA, OPÓR WZNIESIENIA, TEGOROCZNOŚĆ, NEOTENIA, OBÓZ WĘDROWNY, ŚWIĘTE KOLEGIUM, CYKL ASTRONOMICZNY, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, ADAPTOWANIE SIĘ, MAMUT WŁOCHATY, MIKROCHEMIA, ŻUŻEL, DYPTYCH, RYBY DRAPIEŻNE, OKUREK, WIELOBÓJ, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, USYTUOWANIE, RÓWNOWAGA STACJONARNA, DAŃ, ZAPRZĘG, ODDANIE, RAMIENISKO, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, CZYNNIK NIECENOWY, SYSTEM AUTONOMICZNY, MODERUNEK, KLAUSTROFOBIA, SZYNA, ARAKAŃCZYK, SROMOTA, PIANINO, PRZESŁUCHANIE, PROMINENT, KUMULACJA, WOLA BOŻA, AEROLIT, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, GAD, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, SOLARIUM, EURYTERMICZNY ORGANIZM, HYBRYDYCZNOŚĆ, HAGIOGRAF, JEDENASTKA, AL SECCO, MAKIAWELISTA, ANTYPERTYT, NERWOWOŚĆ, AFRODYZJE, PRZEGUBOWIEC, WARUGA, MAN, MIESIĘCZNIK, UTLENIANIE, KREWETKA ATLANTYCKA, DOMOFON, GEOELEKTRYKA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, SCHIZOTYMIA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, TINTA, OŚWIETLACZ, KARCYNOGEN, OSUTKA SOSEN, WIĄZANIE JONOWE, PARK PRZEMYSŁOWY, KSYLOFON, TEMPERATURA ROSY, GENETYKA EKOLOGICZNA, KOKSIAK, ZUBOŻANIE, NAPŁYW, EKSPERT, NAPÓR, LOSOWANIE PROSTE, KSENOLIT, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, LINGWISTA, RAKIETA, STULENIE USZU, AUTOMAT, POMOCNIK, NADSCENIE, TYTAN, UMOWA AGENCYJNA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, PANI, PISUM, WYBIELENIE, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, RAKIETKA TENISOWA, CEL, ODSTRZAŁ, GRZEBIEŃ, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, KASA, SZPANERSTWO, AMBULATORIUM, DEWOCJONALIA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, PARADOKSOGRAF, SPRAY, ALEGORYCZNOŚĆ, WIDZOWNIA, PRZEWOŹNIK, PĘDRAK, REFLEKSOLOGIA, SZKOLARSTWO, DOBROĆ, OBRABIALNOŚĆ, ODPŁYW, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, SOK, KLEJOWNIA, PIKIEL, ATOMISTYKA, MOWA, LANDSKNECHT, JEDLICA SINA, MŁODA PARA, KAPUSTA, ASTRONOMIA, SZATA GRAFICZNA, PONTICELLO, AMON, ABNEGAT, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, MUSZLOWCE, KOZACY, JIVE, MODEL AMERYKAŃSKI, NIENOWOCZESNOŚĆ, RUCH KRZYWOLINIOWY, KŁOPOTANIE SIĘ, PROTUBERANCJA, TELEMARK, RYCERZYK, AYER, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, UCINKA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, SARDELOWATE, AUTOSZCZEPIONKA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, GOTOWIEC, KUCHENKA MIKROFALOWA, NIEDBAŁOŚĆ, SENTYMENTALNOŚĆ, HYDROFIL, ANEUPLOIDALNOŚĆ, CHOROBA SCHILDERA, PENITENCJA, PODKŁAD, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, ZODIAK, SŁUŻALCZOŚĆ, ODGŁOS, WAN, ZŁOTÓWKA, SECESJONIZM, KLĘSKA, ZAPOJKA, SZCZEPONOGI, SIAD TURECKI, ORBITA, BAJECZNOŚĆ, MUSSET, DIZAJNER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.499 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: przenośnie o człowieku wykazującym się jakimiś cechami, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE O CZŁOWIEKU WYKAZUJĄCYM SIĘ JAKIMIŚ CECHAMI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dusza, przenośnie o człowieku wykazującym się jakimiś cechami (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DUSZA
przenośnie o człowieku wykazującym się jakimiś cechami (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x