PROCES, SYTUACJA, ZJAWISKO, KIEDY KTOŚ SZARPIE SIĘ Z MYŚLAMI, KŁOPOCZE SIĘ CZYMŚ, ROZMYŚLA O WAŻNYCH, DOTKLIWYCH RZECZACH I WAHA SIĘ W PODEJMOWANIU DECYZJI I WYBORÓW; ROZTERKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZARPANKA to:

proces, sytuacja, zjawisko, kiedy ktoś szarpie się z myślami, kłopocze się czymś, rozmyśla o ważnych, dotkliwych rzeczach i waha się w podejmowaniu decyzji i wyborów; rozterka (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZARPANKA

SZARPANKA to:

sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) (na 9 lit.)SZARPANKA to:

linka, lina, sznurek wraz z uchwytem i obudową, urządzenie używane do uruchamiania silnika spalinowego przez szarpnięcie (na 9 lit.)SZARPANKA to:

materiał do budowy gniazd dla ptaków i gryzoni, mający postać skrawków, pasków, nitek, wykonany najczęściej z tworzywa naturalnego (bawełny, włókien kosowa itp.) (na 9 lit.)SZARPANKA to:

produkt uboczny w postaci skrawków, kawałków tworzywa (np. gąbki, poliestru), które zostały z procesu produkcji obiektów z niego wykonanych i które mogą być użyte wtórnie w celach użytkowych czy przemysłowych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES, SYTUACJA, ZJAWISKO, KIEDY KTOŚ SZARPIE SIĘ Z MYŚLAMI, KŁOPOCZE SIĘ CZYMŚ, ROZMYŚLA O WAŻNYCH, DOTKLIWYCH RZECZACH I WAHA SIĘ W PODEJMOWANIU DECYZJI I WYBORÓW; ROZTERKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.353

PONCZÓWKA, OBROŻA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, NIENASYCENIEC, KALOSZEK, ZAKOLE, BOMBA KOBALTOWA, AWARYJNOŚĆ, OPOZYCJA, TUNICZKA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, MONTANISTA, MUZYKA KONKRETNA, DARŃ, JARZYNIAK, KSIĘGA, CYTADELA, SUCHA IGŁA, ZIOMKOSTWO, NIEWIERNOŚĆ, RYGIEL, SÓWKA, WAWRZYN, ZAWRÓT GŁOWY, WĘZEŁ ZWYKŁY, CHUTLIWOŚĆ, DZBANECZNIK, OTWARTOŚĆ, STAROBIAŁORUSKI, BAJCIK, DOŻYWOTNOŚĆ, PEGMATYT, FOTEL OBROTOWY, JAZDA, FAGOT, SZOK POPORODOWY, PODKŁAD, OBRONA, PRĄD BŁĄDZĄCY, NADKRWISTOŚĆ, ZMARSZCZKA, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, OFIARODAWCZYNI, AMFIBIJNOŚĆ, KAZUISTA, OKRES AMAZOŃSKI, KUTER TORPEDOWY, TRZYDZIESTKA, MASIELNICZKA, WINDUP CAŁKOWANIA, WĘGLOWODAN, FONETYKA AKUSTYCZNA, GONIOMETRIA, KRĄŻENIE OGÓLNE, BLISKIE SPOTKANIE, SŁÓWKO, ZAKŁADNIK, ŚRODKOWOŚĆ, WENTYLACJA MECHANICZNA, KULA, INNA PARA KALOSZY, LUJ, ZAŚCIANEK, GADATLIWOŚĆ, DOSTĘP, KOTLARNIA, KRYPTOREKLAMA, MONTAŻYSTKA, MEDIUM, OGI, OCIEKACZ, CASUS, RACJONALNA IGNORANCJA, JEŻOWIEC, AFIKSACJA, KRZEPNIĘCIE KRWI, OPIEKUŃCZOŚĆ, LENIWIEC PSTRY, DRYL, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, CEMENTACJA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, BIOZA, ORTOCENTRUM, WIKARYZM GEOGRAFICZNY, PRZECHOWANIE, KONFRONTACJA, BANANA SPLIT, ŁAWA MIEJSKA, ZAWARTOŚĆ, MEKSYKANKA, OFICJEL, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, MRAŹNICA, KACZKA, MASELNICZKA, KORONA, ZAD, REDUKCJA, BRÓDKA, PLANETA WEWNĘTRZNA, AGNOZJA CZUCIOWA, WZGLĄD, OBELISK, SCENA, CHWILÓWKA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, KRYTERIUM LAPLACE'A, POŁYKACZ, AFISZ, ŁOPATECZKA, ETANERCEPT, ABSURD NAZWOWY, CUDOTWÓRCZYNI, PASAŻ, TOPOLOGIA MAGISTRALI, WIETRZENIE MECHANICZNE, CHLOASMA, ZDATNOŚĆ, STARA, KLUCZ, BRUTALIZM, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, HYLOFIL, FILAKTERIA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, LEJNIA, FREATOFIL, PRZEDNÓWEK, SKURCZ, SPOŻYCIE, ZAPUSTY, NALEŹLINA POSPOLITA, SIŁA SPOKOJU, WAGA MIEJSKA, FRANCUSKI, POŻEGNANIE, WĄŻ, WEBMASTER, GRZECH ŚMIERTELNY, PIERWSZOROCZNY, ORDYNARNOŚĆ, KOKSIARZ, KREPA, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, KUCHENKA MIKROFALOWA, ODLEWNIA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, SEPTYMOLA, CHRZEST, TURMA, NACIEK JASKINIOWY, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, RYTM BIOLOGICZNY, PERŁA URIAŃSKA, PHISHING, WIEŻA CIŚNIEŃ, SKRUPULAT, FESTON, PŁYTA KORKOWA, KŁĄB, ETNOLINGWISTYKA, SŁOWO, FREAK, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, GAŁKA BLADA, MOIETA, POSTĘPACTWO, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, GRZEBIENIARZ, DOCHODZĄCA KOBIETA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, POLIMORFIZM, WYTRAWNOŚĆ, SAWANTYZM, PODNÓŻEK, KANTONIERA, ZNOS, RUDERA, KOSTUR, ZUPA, ORYNNOWANIE, FATYGANT, ZBRODNIARZ WOJENNY, AROMATYZACJA, KOLANO, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, WAŁ, GOŁĄB POCZTOWY, DROZD, CUD, INTERMEZZO, INDYWIDUALIZM, OPRYSZCZKA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, MELODYKA KANTYLENOWA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, LINA RATUNKOWA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, FASETA, ZBIORÓWKA, NEANDERTALCZYK, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, EKSFOLIACJA, DUK WSPANIAŁY, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, ŁĄCZNIK, ROZRABIACZ, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, WORKOWCE, KOKLUSZ, TSUNAMI, ATTACHAT, EROZJA GENETYCZNA, QUICKSTEP, MOST PONTONOWY, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, GRUCZOLAKORAK, NIEOBLICZALNOŚĆ, CHŁODZENIE ABLACYJNE, FAMA, SUTERENA, PIĘTNASTKA, KULMINACJA, PRAWA RĘKA, POKUTA, RÓG, ROŚLINA FIKCYJNA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, SŁUPEK STARTOWY, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, KCIUK NARCIARZA, KONTRAKT TERMINOWY, ZAZDROŚĆ, FYKOLOGIA, MŁOTKOWY, WTYCZKA, BIOGEOGRAFIA, WYPŁYW, PODKŁAD, INTERPOZYCJA, KLASA, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, GERMAŃSKI, UMOWA KONTRAKCYJNA, WAPIENNIK, CHORÓBKA, MONOPOL NATURALNY, MOTYLEK, PRZECHOWANIE, FOREMKA, WĘZEŁ, ŁAPCE, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, ZAMYKANIE USZU, CHOROBA ZARAŹLIWA, WSPOMNIENIE, KONTROLA DROGOWA, MAKAK JAPOŃSKI, PLEŚNIAK, FRYGIJCZYCY, LINIA GŁOWY, ŚWIATŁA, BATY, ZDROWIE, ZAPOZNANIE, SZYMEL, PARLAMENT, AKWARYDY, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, CIAŁKO KIERUNKOWE, HIPERTONIA, EUTEKTYKA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, OBLICZNOŚĆ, BAR MICWA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, MALKONTENCTWO, WIETRZENIE INSOLACYJNE, ROŻEK, SEMANTYKA LEKSYKALNA, KRYZA, ZUŻYCIE, ANTYFERROMAGNETYZM, HARD CORE, MASZKARA, KAPANINA, PAWILON, ZĘBOWCE, NARODOWOŚĆ, NIEKULTURALNOŚĆ, FRYZ, WURST, KONTRETYKIETA, FONDUE SEROWE, FRAZA, GIDRAN, RAMIĘ, ?PATRONKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.353 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES, SYTUACJA, ZJAWISKO, KIEDY KTOŚ SZARPIE SIĘ Z MYŚLAMI, KŁOPOCZE SIĘ CZYMŚ, ROZMYŚLA O WAŻNYCH, DOTKLIWYCH RZECZACH I WAHA SIĘ W PODEJMOWANIU DECYZJI I WYBORÓW; ROZTERKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES, SYTUACJA, ZJAWISKO, KIEDY KTOŚ SZARPIE SIĘ Z MYŚLAMI, KŁOPOCZE SIĘ CZYMŚ, ROZMYŚLA O WAŻNYCH, DOTKLIWYCH RZECZACH I WAHA SIĘ W PODEJMOWANIU DECYZJI I WYBORÓW; ROZTERKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZARPANKA proces, sytuacja, zjawisko, kiedy ktoś szarpie się z myślami, kłopocze się czymś, rozmyśla o ważnych, dotkliwych rzeczach i waha się w podejmowaniu decyzji i wyborów; rozterka (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZARPANKA
proces, sytuacja, zjawisko, kiedy ktoś szarpie się z myślami, kłopocze się czymś, rozmyśla o ważnych, dotkliwych rzeczach i waha się w podejmowaniu decyzji i wyborów; rozterka (na 9 lit.).

Oprócz PROCES, SYTUACJA, ZJAWISKO, KIEDY KTOŚ SZARPIE SIĘ Z MYŚLAMI, KŁOPOCZE SIĘ CZYMŚ, ROZMYŚLA O WAŻNYCH, DOTKLIWYCH RZECZACH I WAHA SIĘ W PODEJMOWANIU DECYZJI I WYBORÓW; ROZTERKA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - PROCES, SYTUACJA, ZJAWISKO, KIEDY KTOŚ SZARPIE SIĘ Z MYŚLAMI, KŁOPOCZE SIĘ CZYMŚ, ROZMYŚLA O WAŻNYCH, DOTKLIWYCH RZECZACH I WAHA SIĘ W PODEJMOWANIU DECYZJI I WYBORÓW; ROZTERKA. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x